Hotărârea nr. 139/2013

Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.139 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2013 prezentat de președintele consiliului județean, precum și referatul nr. ,2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și art. 19 alin. (1), lit. „a” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul creditelor externe și interne pe anul 2013, conform anexelor care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.
Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex,- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

România „ resa: “■ Eroi!ornr5

cod 500007, Brașov, jud. BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.139 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2013 prezentat de președintele consiliului județean, precum și referatul nr. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și art. 19 alin. (1), lit. „a” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul creditelor externe și interne pe anul 2013, conform anexelor care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la


îndeplinire a prezentei                     Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Red. AM

Se difuzează Ia:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.~ Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

PROPUNERI DE BUGET 2013    - BUGETUL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

51.157,66

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

51.157,66

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

51.157,66

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

51.157,66

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

51.157,66

0,00

| Construcții

71.01.01

51.157,66

0,00
ip. 67.07.03.12 -Consolidarea si restaurarea monumentelor Istorice • împrumut BCR Cultura MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

cnn care credite bugetare destinate stingerii plăților roetanto

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.300,66

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.300,66

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.300,66

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.300,66

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.300,66

0,00

| Construcții

71.01.01

3.300,66


Sef serviciu buget,

04


Cap. 84.07.06.02 -Tansporturl aeriene -împrumut BCR AEROPORT MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților metante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

27.857,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

27.857,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

27.857,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

27.857,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

27.857,00

0,00

| Construcții

71.01.01

27.857,00

^Ordonator principal

Sef serviciu buget,


de credite.


Cap. 84,07.03.01 -BRD Drumuri MII LEI

\     DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

20.000,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

20.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20.000,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

20.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

20.000,00

0,00

| Construcții

71.01.01

20.000,00


Sef serviciu buget,