Hotărârea nr. 12/2013

Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov pentru anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.12

din data de 29.01.2013

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând referatul nr. 186/09.01.2013 întocmit de Direcția Coorodnare Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2012, ca urmare transformării unui post contractual de execuție din referent M,II în Consilier S,II;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Preșet Aristo!


ăncescuSTAT DE FUNCȚII

Aproi


teu HCJBVnr..


Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov

pentru anul 2013

s

IȘSw

Pili

Sil

HM

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte

s

2

11.304

3

Administrator public

s

1

6.616

Total funcții publice

143

407.872

4

Secretar

s

II

1

6.525

5

Manaqer Public .

s

principal

2

10.779

Funcții publice de conducere

17

74.935

6

Arhitect sef

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

6

27.814

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

9

Sef serviciu

s

II

8

33.074

Funcții publice de execuție

123

315.633

10

Consilier

s

i

superior

72

209.532

11

Consilier

s

i

principal

21

38.996

12

Consilier

s

i

asistent

7

10.162

13

Auditor

s

i

superior

4

14.220

14

Auditor

s

i

principal

1

2.155

15

Consilier juridic

s

i

superior

9

26.152

16

Consilier juridic

s

i

principal

3

4.802

17

Referent

M

iu

superior

6

9.614

Posturi in regim contractual

45

71.904

18

Consilier

s

IA

10

23.825

19

Consilier

s

I

1

2.286

20

Consilier

s

II

1

1.866

21

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

22

Inspector de specialitate

s

II

8

15.398

23

Referent

M

IA

2

2.852

24

Casier

M

1

1.320

25

Arhivar

M

1

1.097

26

Maqaziner

G

1

1.193

27

Șofer

I

5

6.074

28

Telefonista (munc.calif)

III

2

2.142

29

Leqator manualfmunc.calif.)

III

1

1.151

30

Funcționar

M

1

975

31

Inqrijitor

4

3.652

32

Paznic

4

3.540

33

Muncitor calificat

II

2

2.302

TOTAL APARAT DE SPECIAUTATE

189

486.392

TOTAL APARAT DE SPECIAUTATE SI DEMNITARI

192

504.312