Hotărârea nr. 11/2013

Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2012


CONSILII I. JLDFȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 11 din data 29.10.2013

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2012;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice. învățământ, cultură și culte, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2012.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2012

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsesc 2 consilieri județeni și anume : domnul Ion Ochi și domnul Viorel Chiriac. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 20 decembrie 2012, ședință pe a cărei ordine de zi avem 22 de puncte, punctul 22 diverse care și el are 20 de subpuncte. Dacă mai aveți adăugiri de făcut? domnul Grapă are prioritate.

Dl. Sebastian Grapă

Mulțumesc domnule președinte, bună seara stimați colegi, aș dori să suplimentăm ordinea de zi cu un număr de 5 subpuncte, 4 dintre ele sunt niște ajutoare pe care le detaliez la momentul respectiv, ultimele propuse de mine, pentru că sunt convins că dumneavoastră o să preluați mai departe această foarte bună idee de a ajuta pe concitadinii care au nevoie. Cea de a doua, domnule președinte, în fiecare an am sprijinit cetele din zonă și aș vrea ca și în acest an să îi sprijinim doar cu suma de 25.000 de lei ca să poată să își susțină activitățile respective prin colaborare cu Fundația Țării Făgărașului și cea de a treia este înlocuirea unei doamne din Comisia de Investigare a Persoanelor Adulte cu Handicap și la momentul respectiv voi face precizările și am să și argumentez. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, stimați colegi, vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu un punct privitor la prelurea patrimoniului de la Olimpia Brașov. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Preluarea împreună, consiliul județean și Primăria Brașov, facem o comisie care să negocieze acest lucru, Olimpia. Domnul Popa Mihai.

Dl. Popa Mihai

Domnule președinte, stimați colegi, vă solicit și eu respectos suplimentarea ordinii de zi cu un punct privind un ajutor acordat unei doamne din Codlea, se numește Blidar Florica, pentru achiziționarea unei proteze de picior, 4.000-5.000 de lei.

Dl. Claudiu Coman

Este pe orindea de zi domnule președinte. Deci este pe ordinea de zi, 4000 doamna Blidar Florica. Am două chestiuni, prima este să îmi aprobați, domnule președinte, achiziționarea abonamentelor P&P așa cum facem în fiecare sfârșit de an pentru anul viitor și al doilea punct de pe ordinea de zi redistribuirea unei sume rezultate din sume neutilizate dintr-un contract încheiat între Județul Brașov și BCR București, pentru suplimentarea sumei alocate obiectivului “Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara” de la 2.900.000 la 3.300.656,46.

Dl. Aristotel Căncescu

Am reținut, alte propuneri? Domnul Pascu.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi Instituția Prefectului alături de Consiliul Județean Brașov a organizat pe 1 Decembrie ziua națională a României, simpozion la care au participat 500 de persoane, am solicitarea prefecturii și referatul de specialitate al Direcției de Coordonare, rugămintea mea este să aprobați decontarea cheltuielilor ocazionate de această manifestare de ziua națională a României cu suma de 25.000 de lei conform solictării.

Dl. Aristotel Căncescu

Ați participat cu toți la această acțiune, ea a fost organizată în ultimul timp după ședința noastră de plen și o să vă rog să votăm această sumă.

Dl. Mihai Pascu

De asemenea, un alt punct pe ordinea de zi, patinuarul care este montat deja la Complexul Sportiv Agrement, va fi deschis probabil la sfârșitul acestei săptămâni, motiv pentru care v-aș ruga să acceptați să discutăm tarifele pe care le va percepe SC Consilprest, societatea la care suntem asociat unic, în acest sezon de iarnă. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu aș propune, că avem timp până atunci, să le dați în scris propunerea tuturor consilierilor să o vadă până când ajungem la acest punct. Nemaifiind alte propuenri supun votului dumneavoastră ordinea de zi de azi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Pentru început eu aș dori, în numele dumneavoastră, să îi felicităm pe trei colegi de ai noștri, e vorba de doi colegi care au promovat în Senatul României, domnul Sebastian Grapă și domnul Chiriac Viorel și de asemenea domnul Ochi Ioan, să îl felicităm pentru faptul că a ajuns în Camera Deputaților din Parlamentul României. Doresc să îi felicităm și le doresc succes în continuare. Eu am pus ședința după amiaza în speranța că și ceilalți colegi vor veni, din păcate programul camerei este altul, programul camerelor reunite, pentru că se face audierea miniștrilor și probabil mâine se va vota guvernul și ceilalți doi colegi nu au putut să vină, colegul Sebastian a dorit să participe. Trecem la ordinea de zi, primul punct privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 octombrie 2012, dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Eu am rugămintea la dumneavoastră, din cât m-am uitat nu prea sunt puncte cu conotații politice, să luați cuvântul numai când e nevoie să nu întârziem la a doua parte a ședinței noastre. Punctul 2 privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 noiembrie 2012, obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 privind demararea procedurilor legale pentru realizarea etapei a-II-a a obiectivului de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, discuții? Aici e vorba de demararea procedurilor pentru faza a doua a aeroportului. Vreau să vă dau o veste bună, astăzi s-a dat sentința pentru că cei de la aeroportul Cluj au avut grijă să ne șicaneze până în ultima clipă, au făcut contestație deși un domn de aici din Brașov, care e asociat cu ei, zicea că, nu o să mai insist, au făcut contestație până la Curtea de Apel de la București și astăzi s-a dat sentința, li s-a respins acțiunea cu sentință definitivă. Deci la aeroport la prima fază la realizarea pistei nu mai există nici o opreliște. Pentru faza a doua avem câteva solicitări și tocmai pentru a veni în întâmpinarea lor dorim să dăm drumul. Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 privind preluarea de către Consiliul Județean Brașov, a dreptului de administrare asupra imobilului, monument istoric „Cetatea Făgărașului” pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, consolidare și amenajare — etapa 1, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 privind cooperarea Județului Brașov cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în vederea editării unei publicații cu apariție săptămânală în scopul promovării politicii de dezvoltare durabilă a județului Brașov în rândul cetățenilor. Aici e o solicitare a prefecturii, împreună cu prefectura vom face, tocmai în ideea unei bune colaborări. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Văd că e vorba de o revistă săptămânală sau o publicație săptămânală. Mi se pare mult prea des și nu știu dacă o să avem ce scrie săptămânal acolo, decât poate doar declarații.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu zic să votăm pentru început așa pentru că această publicație când apărea acum 100 de ani, pe la 1860 parcă a apărut primul număr, apărea săptămânal, știți că avem o revistă care apare semestrial de foarte bună calitate, deci eu zic să votăm așa și după aceea o să vedem dacă întradevăr nu o să avem ce să scriem, o facem bilunară. Alte obiecții dacă mai sunt?

V            Dl. Mihail Veștea

Eu aș propune lunar.

Dl. Aristotel Căncescu

Cu acest amendament, ca să mai analizăm în continuare periodicitatea, categoric în bugetul de anul viitor se va trece, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Premii pentru 9 cetățeni ai județului care au primit titlul de “Eroul al societății” pe 2012 decernat de către ATOP. Dacă aveți obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră acest punct, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare, pentru structura -„învățământ special” a Colegiului Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” Victoria, pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala de Arte și Meserii Codlea, pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de

Recuperare Hipoacuziei Brașov, pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pentru anul școlar 2012 -2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul

  • 12  privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul

  • 13 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.6398/2001 încheiat între Consiliul Județean Brașov și d-na Labă Elena pentru spațiul ce îl deține în imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Fanionului nr. 23, sc.B, ca locuință de serviciu, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat, a porțiunii de 290 ml gard din plăci prefabricate, a Stației de pompare SP Triaj, aflată în administrarea SC Compania APA Brașov SA în vederea casării și demolării, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pentru anii 2013 - 2019, domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Domnule președinte, scurt pentru executiv, fostul Minister al Dezvoltării a demarat prin polul de creștere un proiect pentru realizarea unui mașter plan de mobilitate pe zona metropolitană. Sper ca acest mașter plan de mobilitate să fie realizat în 2013, să fie finalizat și el va sta la baza conceptelor de dezvoltare atât pe infrastructură cât și pe transport public și atunci cumva să prindem în acest program, să știm că e posibil ca în perioada următoare, mai repede de 2019, înainte ca acest program de transport să mai sufere modificări.

Dl. Aurelian Danu

Eu aveam tot niște sugestii, la fel ca și colegul Mihai, având în vedere planul de transport public și anume că avem un număr destul de mare al anilor când va fi prea mult valabil acest program, ar fi de preferat poate, să ne concentrăm în primele două luni ale anului 2013 pe trei componente și să le luăm în calcul și poate o analiză mai amănunțită, în primul rând să ținem cont de faptul că transportul public ar trebui să fie accesibil în toate satele și comunele și rugăminte către seviciul de specialitate ar fi ca în situația în care în momentul de față nu sunt prinse toate localitățile să le includem și să actualizăm acest plan astfel încât el să fie complet.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu sunt de acord și știți ce vă propun? Să veniți cu o propunere concretă care să treacă prin Comisia economică și să o discutăm în cursul lunii ianuarie că nu o să putem detalia acuma aceste chestii, de acord cu această treabă, haideți cu o propunere concretă în cursul lunii ianuarie.

Dl. Aurelian Danu

In ordine atunci, probabil că azi vom da un vot de principiu și în ianuarie o să-1 discutăm. Mulțumesc.

Dl. Mihai Pascu

V-aș ruga să aveți în vedere că există o planificare printr-un act normativ la nivelul Guvernului, deci trebuie să ne încadrăm în niște termene. Deci rugămintea, în ianuarie, eu am solicitat și la Agenția Metropolitană să avem această discuție din luna noiembrie, nu a fost posibil din diferite considerente. Idee este să ne concentrăm în ianuarie să finalizăm pentru că avem un timing foarte strâns pentru demararea licitațiilor. Așa ne cere actul normativ în vigoare.

Dl. Mihail Veștea

Bineînțeles că trebuie să dăm drumul la programul acesta dar rugămintea mea este ca în contracte să prevedem și v-aș ruga să stipulăm și în hotărâre ca să putem să modificăm acest program pe perioada viitoare pentru că nici Agenția Metropolitană astăzi nu poate să spună care este varianta pentru că, așa cum am spus, în 2013 se face un mașter plan de mobilitate.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea să votăm și tot noi putem reveni după aceea asupra unei alte forme.

Dl. Mihail Veștea

Dar să nu ne blocăm cu niște contracte. Asta vroiam

Dl. Aristotel Căncescu

Păi tocmai pentru că avem niște termene eu zic cu aceste amendamente, cu amendamentele domnului Danu, să dăm drumu la această hotărâre. Vă rog să votăm punctul 17 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Mățău Carmen, asistent personal al domnului Damian Adrian, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, domnul Grapă acestea sunt din cele propuse sau sunt altele? Altele. Punctul 18 vă rog să-l votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Karoly Erzsebet, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 19 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Mitra Oprica, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 20 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Dioszegi Cornelia în calitate de curator pentru Checedi Ionuț Ștefan, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 21 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 diverse, proiect de hotărâre privind adoptarea proiectului monografiei economico - militare a județului Brașov. Domnul Pascu.

Dl. Mihai Pascu

Stimați colegi ne aflăm într-o situație ușor hilară dar din păcate așa prevede legea și asta trebuie să facem. L-am chemat, este de față și comandantul structurii de specialitate cu care am colaborat la această monografie economico-militară, avem așa cum solicită legea cele 3 exemplare pe acest birou, dar ele pot fi studiate de cei care au dreptul să studieze documente care au caracter de secret de serviciu.

Dl. Aristotel Căncescu

Deci concluzia este că nu aveți voie să-1 consultați, aveți numai dreptul să votați.

Dl. Mihai Pascu

E o situație hilară, am discutat și cu domnul Urecheatu, nu este vina noastră că actul normativ este făcut în așa fel. Ceea ce vă pot spune este că la nivelul Consiliului Județean Brașov s-a constituit această structură care are acces la documente cu caracter de secret de serviciu, noi le-am studiat, vă rog să aveți încredere în noi că ceea ce vă rugăm să aprobați formal, conform legii, satisface interesele strategice ale județului Brașov. Vă mulțumesc.

Dl. Sebastian Grapă

O singură întrebare, dumneavoastră aveți voie să studiați asemenea documente?

Dl. Mihai Pascu

Eu sunt în această structură.

Dl. Vasile Ungureanu

O să-l rugăm pe domnul Grapă să îndrepte această greșeală legislativă.

Dl. Aristotel Căncescu

Din punctul acesta de vedere suntem chit, eu am dreptul să-1 citesc, dar nu am avut timp să-1 citesc dar îl votez, vă promit că îl votez, așa că vă rog să votăm punctul 1 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru structura - „învățământ special” a Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraș, pentru anul școlar 2012 - 2013, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 privind desemnarea de către Consiliul Județean Brașov - Adunare Generală Ordinară a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, a unei persoane, care va semna în calitate de mandatar convențional al societății, Contractul de administrare, discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihai Pascu

Stați că trebuie să revenim la 3, trebuie desemnată o persoană.

Dl. Aristotel Căncescu

Mai votăm odată, vot secret, de acord să fie domnul Pascu la punctul 3? Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Revista Română de Administrație Publică Locală și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentului « îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor structurale și reducerea numărului de corecții financiare pentru proiectele europene », discuții? Nefîind supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Kronospan și Spitalul Clinic de Copii Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru achiziționarea unui ecocardiograf necesar spitalului, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 privind aprobarea participării Județului Brașov în calitate de membru al Asociației Clusterului Regional Electrotehnic - ASCRET, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.300 lei, domnului Mânu Ioan, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei, domnului Istrate Marcel Nicolae, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Lupulescu Dan persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.300 lei, doamnei Ionaș Ana Maria, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei Blidar Florica, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Palcu Mădălina, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Paraschiv Anicuța, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 privind acordarea unui ajutor

financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Bandea Ștefan, persoană aflată în situație de extremă dificultate, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2013, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 privind acordarea de către Consiliul Județean Brașov, având calitate de administrator, a unui drept de uz și servitute pentru suprafața de 100 mp, situată la limita DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan-DN73A, proprietate publică a Județului Brașov, în favoarea SC GreenPhoto SRL, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 17 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 Proiect de Lr       hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația

pentru Dezvoltarea Comunității Săcele și finanțarea cu suma de 25.000 lei pentru susținerea proiectului „Proiecte privind dezvoltarea carierei pentru tinerii profesioniști”, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Ihinctul 19 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Club Karate J.K.A. și finanțarea cu suma de 3.000 lei pentru susținerea acțiunilor derulate de către asociație în anul 2012, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 19 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 privind majorarea capitalului social al SC Consilprest SRL cu suma de 100.000 lei, discuții?

Dl. Mihail Veștea

Am citit proiectul de hotărâre și referatele dar nu apare nici un referat de la Consilprest și nu se spune pentru ce se solicită această majorare.

Dl. Mihai Pascu

Directorul de la Consilprest nu știu dacă este aici, dacă nu o să-mi fac eu datoria. Deci există în urma solicitărilor de la Consilprest SRL există o oportunitate de a achiziționa niște mijloace auto ori valoarea lor este prea mare pentru bugetul pe care îl avem disponibil în acest an în așa fel încât am putea prevedea o plată a unui avans de achiziționare a acestor mijloace auto în așa fel încât anul viitor, dacă veți aproba, în bugetul de anul viitor să prindem restul sumelor.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această sumă, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Grapă 4 ajutoare.

Dl. Sebastian Grapă

Da și le detaliez, este vorba de Iuga Cornelia 3.000 de lei pentru proteză de șold.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Fiulop Iuliu pentru un sprijin medical din bugetul agenției, despre asta discutăm, nu bugetul consiliului județean.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Paveliuc Laurențiu pentru minorul Paveliuc Kyli, e complicat, are cancer osos, un chist osos, nu citesc amănunte, trebuie să meargă în America și ne-am gândit la suma de 3.000 de euro.

Dl. Aristotel Căncescu

Da a fost și la mine persoana respectivă, e deja la operație la Chicago, e vorba de o fată dacă nu mă înșel. Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Chindea Dan pentru minorul Chindea Cătălina, are nevoie de o interveție în Germania, fata suferă de autism, este complicat să vă explic despre ce este vorba, de 2.500 de ron au nevoie.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Pentru Cetele din Făgăraș 25.000 colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Țării Făgărașului. Am facut-o an de an numai că de data aceasta suma este foarte mică.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu zic să votăm cu condiția găsirii sursei de finanțare, dacă mă întrebați acuma nu știu care va fi aia, dar cu această condiție, cu condiția găsirii sursei de finanțare, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Ultima cerință domnule președinte, stimați colegi, are legătură cu ceea ce cred eu foarte mult, cum că toți au dreptul să trăiască și să muncească în această țară indiferent dacă soarta a fost mai puțin dreaptă și mă refer la cei care într-o formă sau alta suferă de un handicap. Noi am votat prin bunăvoința noastră a tuturor ca acea persoană care este reprezentant din partea organizațiilor nonguvemamentale în Comisia de Investigație a Persoanelor cu Handicap, să fie un reprezentant al unei astfel de societăți. La ultimul plen am votat un coleg de al nostru care este imobilizat într-un fotoliu rulant. Am făcut o radiografie a ceea ce se întâmplă acolo în urma căreia vă cer insistent domnule președinte, dumneavoastră și plenului consiliului județean, să înlocuim pe doamna Stelea Liliana, care este secretarul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap cu doamna Dișor Mihaela. Argumentele sunt următoarele, în regulamentul cadru se specifică faptul că la ședință participă în mod obligatoriu secreatrul Comisiei de Evaluare fără a fi implicat în soluționarea cazurilor. Menționez că nu a fost respectată această obligație iar în data de 12.12.2012, nu are nici o legătură cu fatidica dată, reprezentantul ong din cadrul comisiei a fost chemat la sediul comisiei la ora 16:30, oră la care nu era prezent secretarul comisiei iar persoanele care au ajutat membrul comisiei să studieze dosarele,

Dl. Aristotel Căncescu

Nu mai intrați în amănunte.

Dl. Sebastian Grapă

Vreau să vă spun că i s-a cerut mai mult decât atât, o parafa cu ștampilă să stea acasă că se rezolvă situația. Această comisie are un rol extrem de important domnule președinte, să identifice exact handicapul pe care îl are persoana respectivă pentru a fi reintegrată în societate.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții la treaba aceasta? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Coman achiziționare abonamente P&P, în fiecare an am avut treaba aceasta. Obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Redistribuirea unor sume, pentru bancă e nevoie de acest document, dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră acest punct, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Olimpia. Despre ce e vorba? Am avut niște discuții cu domnul primar al Brașovului, cu domnul Scripcaru, referitor la această investiție pe care am facut-o și această clădire care este un monument important al Brașovului, e un simbol al Brașovului. Din păcate datorită relațiilor care nu au fost tocmai cordiale în anii trecuți, dintre noi și primărie, a profitat un grup de indivizi, nu vreau să-i calific aici că oricum suntem în procese cu ei, au profitat de acest lucru și ceea ce am discutat și cu domnul primar, important pentru comunitate este ca această construcție să rămână a comunității indiferent că e locală sau județeană, nicidecum să nu nimerească pe mâna unor privați care ar vrea să o ia chiar pe de gratis dacă s-ar putea. Este o situație asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat la Cetatea Râșnov acum câțiva ani și acesta e motivul pentru care nu vreau să luăm nici o decizie astăzi decât să facem o comisie care să înceapă negocierile cu Primăria Brașovului, atât să decidem astăzi și eu v-aș propune și niște nume de persoane din principalele grupuri politice dar dacă și celelalte persoane doresc să se implice în această comisie nu am nimic împotrivă. Eu aș propune ca să fie domnul Matei Gavril din partea grupului nostru, l-aș propune pe domnul Enache dar dacă grupul decide altceva putem propune pe altcineva dar domnul Enache e în comisia de sport și cam știe despre ce e vorba acolo deși poate e bine să fie și un jurist, cum decideți dumneavoastră și dumneavoastră domnul Veștea pe domnul Gabor. Perfect. Mai ales că dumnealui cunoaște ce e acolo. Dacă mai dorește și altcineva să mai intre în comisie? Deci vă propun, cu cele trei persoane, Matei, Enache și domnul Gabor și domnul Ambrus, patru persoane. Dacă aveți obiecții? De ce trebuie să fie neapărat număr impar? Păi aici e vorba de o comisie de negociere, decizia o luăm noi, plenul. Pot să fie oricâți la negocieri. Pe cine mai doriți?

Dl. Claudiu Coman

Pe domnul Pascu din executiv.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Pascu și am lămurit treaba. Supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm această comisie. Eu zic să fie vot deschis, pe toți 5 îi votăm împreună, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Pascu e vorba de 1 decembrie, sărbătoarea care a avut loc organizată de prefectură, prefectura nu are bani pentru astfel de activități și am plătit noi. Dacă sunt obiecții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Și ultima propunere erau tarifele de la Olimpia, mergem pe niște tarife mici, e vorba de bilet adult 4 lei, bilet copil 1 leu, închiriere patine 4 lei, taxă pierdere breloc 10 lei. Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Părintele Oltean pentru o declarație după aceea o să ne deplasăm la Consilprest pentru partea a doua, pentru partea festivă a ședinței noastre.

Dl. Oltean Vasile

Domnule președinte, stimați colegi și așa nu am monopolizat timpul în timpul anului, vreau să îmi îngăduiți să vă asigur că mâine nu va fi sfârșitul lumii pentru că așteptăm nașterea Domnului și Domnul nu se naște pentru a distruge și nu s-a născut pentru a distruge. Ne-a dovedit-o concret pentru că tot ce este în jurul nostru este creat de divinitate, nu pentru a îl distruge pe om ci pentru a îl ajuta pe om. Și al doilea, să dau explicație colegilor mei cu privire la ceea ce a apărut în mass-media greșit cu roata lumii și cu sfârșitul lumii la Biserica Sfântul Nicolae. Nici vorba. Ăsta este cel mai clar act de incultură al celor care au abordat această temă în presă. Acolo este roata lumii făcută la 1700 în condițiile în care erau arși pe rug susținătorii tezei cum că pământul se învârte în jurul soarelui și la 1700 biserica ortodoxă recepționează un mesaj științific al timpului îngerii învârt pământul în jurul soarelui și îl protejează și pictorii de la Craiova au imortalizat acest adevăr istoric pe care biserica catolică la vremea aceea încă nu îl acceptase și noi ortodoxii da. Și al doilea element, apocalipsa din paraclis e făcută într-un loc în care se făceau numai înmormântări și elementul apocaliptic este pentru oricine în faza morții apocaliptic și biserica a recepționat, fiind singura biserică din țară care are acest element. Cu asta cred că vom străbate sărbătorile creștine ale nașterii Domnului cu bucurie și fericire și cu nădejdea că Dumnezeu este ajutorul nostru și nu dușmanul nostru. Dumnezeu să ne ajute.

Dl. Aristotel Căncescu

Da mulțumesc, cu aceasta declar ședința închisă.


Secretar, Dumbrăveanu Maria