Hotărârea nr. 1/2013

Hotărârea.nr.1 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2013

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 29.01.2013

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând Dispoziția nr. 15/24.01.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 29.01.2013, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 12 propuneri formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

ArL2. - Se aprobă amânarea de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a punctelor nr.4 și 5 din punctul nr.16 „Diverse” din Dispoziția nr. 15/24.01.2013.

Art.3. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 4 propuneri de validare a mandatelor de consilieri județeni, formulate de către Comisia de validare pentru examinarea legalității alegerii consilierilor în Consiliul Județean Brașov.

Art.4. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 2 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.5. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.01.2013, cu modificările propuse.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu