• Hotărârea 659/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 659 - privind aprobarea aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.12.2013
 • Hotărârea 658/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 658 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna BUDILA şi finanţarea cu suma de 50.000 lei în vederea cofinanţării proiectului „Drum forestier Valea Morii din Comuna Budila, Judeţul Braşov; Măsura 125”
 • Hotărârea 657/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 657 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obictivele de investiţii „Modernizare corp B – Spitalul clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” şi „Amenajare mansardă corp B - Spitalul clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”
 • Hotărârea 655/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 655- privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 654/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 654 - privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes public local „Centru de Zi în comuna Augustin şi terenul aferent”
 • Hotărârea 653/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 653 - privind aprobarea Protocolului de Asociere între Judeţul Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Braşov în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 652/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 652 privind aprobarea Protocolului de Asociere între Judeţul Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Salub şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Braşov în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 651/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 651 - privind aprobarea Protocolului de Asociere între Judeţul Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Braşov în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 650/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 650 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.000 euro, reprezentând ajutor financiar domnului COLŢEA IOSIF, cu domiciliul în Comuna Hălchiu, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 649/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 649 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului CĂRUCERIU IONUŢ, cu domiciliul în Municipiul Săcele, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 648/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 648 - privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 647/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 647 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 2027/2013 având ca obiect „Evaluare imobil apartament 5/B din Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25 în scopul cumpărării”, întocmit de către de către S.C. Revaltex S.R.L. Braşov, pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Braşov, sub nr. top. (5657-5658/1/3)/b
 • Hotărârea 646/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 646 - privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru traseele din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019
 • Hotărârea 645/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 645 - privind modificarea Hotărîrii Consiliului Judeţean Braşov nr. 642/2013 privind asocierea judeţului Braşov cu Judeţul Covasna în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Braşov-Sfântu Gheorghe
 • Hotărârea 644/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 644 - privind modificarea Hotărîrii nr. 571/9.12.2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii, respectiv, „Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă Braşov-Feldioara”
 • Hotărârea 643/2013 - Județul Brașov - 23.12.2013

  Hotărârea.nr. 643 - privind premierea celor trei meşteri populari care au primit distincţia „Tezaur Uman viu”
 • Hotărârea 642/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 642 – privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu judeţul Covasna în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii fondurilor structurale pentru realizarea drumului expres Braşov – Sfântu Gheorghe
 • Hotărârea 641/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 641 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi finanţarea cu suma de 70.000 lei în vederea realizării unor lucrări de reparaţii la Colegiul Naţional „Radu Negru” Făgăraş
 • Hotărârea 640/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 640 – privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013 pentru finanţarea cooperării cu Asociaţia Club Sportiv Săcele
 • Hotărârea 639/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 639 – privind revocarea şi demararea procedurilor de selecţie în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 638/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 638 – privind aprobarea propunerii de revocare a domnului Ticuşan Adrian-Radu şi demararea procedurilor de selecţie în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 637/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 637 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia KRONOSPAN Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru derularea proiectului „Susţinerea valorilor culturii braşovene”
 • Hotărârea 636/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 636 - privind desemnarea domnului consilier judeţean CRISTEI NICOLAE - membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 635/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 635 - privind desemnarea domnului consilier judeţean MANEA ION - membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 634/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 634 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului COJOCARU REMUS, cu domiciliul în Municipiul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 633/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 633 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului CHIOREAN GHERASIM, cu domiciliul în Municipiul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 632/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 632 - privind acordarea unor premii pentru nouă cetățeni ai judeţului Braşov care au primit titlul de „Erou al comunităţii” pe anul 2013 decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 631/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 631 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 630/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 630 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov şi, corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 629/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 629 - privind suplimentarea cu 75.000 lei a sumelor alocate Asociaţiei Judeţene pentru Protecţie Socială „Rază de lună” Braşov prin Hotărârea nr.457/2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 628/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 628 - privind suplimentarea cu 30.000 lei a sumelor alocate comunei Drăguş prin Hotărârea nr.550/2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 627/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 627 – privind premierea tinerelor cadre didactice universitare, cu grad didactic, șef lucrări, care au publicat ca prim autor în anul 2013 în reviste de speciatitate
 • Hotărârea 626/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 626 - privind premierea elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar braşovean, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale în anul 2013
 • Hotărârea 625/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 625 - privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru Camera Agricolă Județeană Brașov
 • Hotărârea 624/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 624 - privind majorarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi corespunzător, majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu suma de 27, 80 mii lei
 • Hotărârea 623/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 623 - privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării cabinetelor medicale, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 68/2008, până la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare ale căror procese-verbale au fost încheiate pănă la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 622/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 622 - privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare prin licitaţie publică a mansardei imobilului situat în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1
 • Hotărârea 621/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 621 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 355/2013, în sensul completării art. 1 cu aprobarea ieşirii din indiviziune a cabinetului medical nr. 20 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 620/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 620 - privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei BECLEAN, judeţul Braşov, precum şi aprobarea modificării lungimii şi traseului unui drum de interes judeţean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Beclean, Judeţul Braşov
 • Hotărârea 619/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 619 - privind revocarea Hotărârii nr.44/2012, a Hotărârii nr.267/2012, a Hotărârii nr. 158/2012 şi a Hotărârii nr.173/2013 adoptate de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 618/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 618 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.200 lei, domnului ANDREI CRISTIAN, cu domiciliul în Oraşul Râşnov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 617/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 617 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2014
 • Hotărârea 616/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 616- privind aprobarea modificării statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 615/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 615 - privind aprobarea modificării statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 614/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 614 - aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 613/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 613 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 612/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 612 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 611/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 611 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei SCHIOPU ELENA, cu domiciliul în Comuna Dumbrăviţa, Judeţul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 610/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 610 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, reprezentând ajutor financiar pentru doamna COPOSESCU LILIANA-RODICA, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 609/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 609 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, doamnei MIREA ELISABETA MARIANA, cu domiciliul în Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA PETRE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 608/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 608 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului BACIU IOAN, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Judeţul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 607/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 607 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei DOGAR MANUELA, cu domiciliul în oraşul Rîşnov, pentru doamna DOGAR LENUŢA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 606/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 606- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului SOARE GHEORGHE, cu domiciliul în Municipiul Săcele şi reşedinţa în Municipiul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 605/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 605 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 604/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 604 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 603/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 603 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Învățământul special -Colegiul Tehnic Dr. “Alexandru Bărbat” Victoria pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 602/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 602 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 601/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 601 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 600/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 600 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 599/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 599 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Brașov pe anul școlar 2013-2014
 • Hotărârea 598/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 598 - privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 597/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 597 - privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Cultural “Reduta” Brașov
 • Hotărârea 596/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 596 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 595/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 595 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 594/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 594 - privind privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 593/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 593 - privind suplimentarea cu suma de 134.000 lei a sumelor alocate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, pe anul 2013, în vederea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. CONSILPREST SRL Braşov, pentru continuarea implementării proiectului „Braşovul Medieval”
 • Hotărârea 592/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 592 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Conexiuni şi finanţarea cu suma de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Concert Aniversar 30 - Conexiuni”
 • Hotărârea 591/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 591 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 59.000 lei, în vederea deschiderii unui Centru de instruire a voluntarilor privind modul de intervenţie în caz de dezastre şi informare a populaţiei cu privire la comportamentul adecvat în caz de dezastre
 • Hotărârea 590/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 590 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Turistică Ghizii României şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea implementării proiectului „Un pas greşit, o şovăire şi rămâi o amintire”
 • Hotărârea 589/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 589 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română, Regiunea 3 Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea sprijinirii participării la Turneul Internaţional „WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”, care se va desfăşura în localitatea Lommel – Belgia
 • Hotărârea 588/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 588 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Internaţională Soleil de L'est - România şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea promovării valorilor culturale şi istorice ale judeţului
 • Hotărârea 587/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 587 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Educaţie şi Sport din Liceul cu Program Sportiv Braşov şi finanţarea cu suma de 900 lei, în vederea organizării evenimentului de aniversare a 160 de ani de la înfiinţare
 • Hotărârea 586/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 586 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi S.C. Aro Palace S.A. şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea organizării evenimentului menit să marcheze Ziua Naţională a României
 • Hotărârea 585/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 585 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Community Aid Network (CAN) în vederea implementării proiectului „Platforma Naţională pentru Educaţie” la nivelul Judeţului Braşov
 • Hotărârea 584/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 584 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Revista Română de Administraţie Publică Locală şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării celei de a VI –a ediţii a evenimentului „Forumul Administraţiei Româneşti” la Braşov
 • Hotărârea 583/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 583 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Prima Şcoală Românească” şi finanţarea cu suma de 40.000 lei pentru promovarea muzeului Primei Şcoli Româneşti în rândul grupurilor de pensionari din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 582/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 582 - – privind corectarea şi modificarea poziţiei nr. 203 din anexa anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002, coloana 3 „Elemente de identificare”, cu C.F. nr. 130289 Braşov, sub nr. top. 13353/1/2/2
 • Hotărârea 581/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 581 - privind apartamentarea mansardei situată în imobilul din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniul privat al județului Brașov înscrisă în Carte Funciară nr.119041, nr.top 5427/2/8
 • Hotărârea 580/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 580 - privind aprobarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresii, nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov, prin licitaţie publică cu strigare
 • Hotărârea 579/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 579 - privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea II – Bunuri mobile
 • Hotărârea 578/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 578 - privind aprobarea trecerii imobilului – „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum şi a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 577/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 577 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, a lotului I, nr. top.2132/2/1, nr. cadastral 119766, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu nr.36
 • Hotărârea 576/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 576 - privind modificarea Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 575/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 575 - privind aprobarea documentului de politică publică „Creşterea calităţii economiei judeţului Braşov, prin intensificarea activităţii de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic (CDITT)
 • Hotărârea 574/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 574 - privind aprobarea anulării procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de reparare şi întreţinere a drumurilor judeţene, lucrărilor de artă, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, inclusiv echiparea drumurilor judeţene cu elemente privind siguranţa circulaţiei rutiere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 405/19.08.2013”
 • Hotărârea 573/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 573 - privind aprobarea Convenţiei de Implementare a subproiectului „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de epurare nouă în localitatea Predeal, judeţul Braşov” din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”
 • Hotărârea 572/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 572 - privind aprobarea demarării procedurilor de licitaţie publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov –Ghimbav”
 • Hotărârea 571/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 571 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA – CNCF CFR SA, Municipiul Braşov şi Comuna Feldioara în vederea realizării obiectivului de investiţii „ Terminal intermodal de marfă Braşov – Feldioara”
 • Hotărârea 570/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr.570- privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc, nr.2, înscris în CF nr.114694 a localităţii Braşov sub nr. cadastral 114694 cu destinaţia de Bază Sportivă Olimpia
 • Hotărârea 569/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 569 - privind aprobarea demarării procedurilor de privatizare a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. şi S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A
 • Hotărârea 568/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 568 - privind aprobarea mandatului pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 567/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 567 - privind aprobarea mandatului pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 566/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 566 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 17,56 mii lei
 • Hotărârea 565/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 565- privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 16,75 mii lei
 • Hotărârea 564/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 564 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, cu suma de 0,42 mii lei
 • Hotărârea 563/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 563 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov pe anul 2013 cu suma de 8,88 mii lei
 • Hotărârea 562/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 562 privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov
 • Hotărârea 561/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 561 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2014
 • Hotărârea 560/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 560 - privind premierea celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului 2013 din judeţul Braşov
 • Hotărârea 559/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 559 - privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 94,55 mii lei
 • Hotărârea 558/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 558 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Judeţului Braşov şi al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 557/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 557 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 octombrie 2013
 • Hotărârea 556/2013 - Județul Brașov - 09.12.2013

  Hotărârea.nr. 556 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09.12.2013
 • Hotărârea 555/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.555 – privind acordarea sumei de 3.000 lei domnului BALICA NICOLAE la împlinirea vârstei de 100 ani
 • Hotărârea 554/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.554 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103 B, Părău – Grid – Perşani, Km 0+000-2+690; 4+290-7+850”
 • Hotărârea 553/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.553 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 112 C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbraviţa – Vlădeni, km 2+755 – 4 + 160 (1,405 km), 10+290 -14+425 (4,135 km) – 5,540 km ”
 • Hotărârea 552/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.552 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei ORMENIŞ de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 551/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.551 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă „Sport Club Or. Victoria” şi finanţarea cu suma de 15. 000 lei, pentru desfăşurarea proiectului sportiv „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 550/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.550 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Drăguş şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru participarea la programul „Refacerea arhitecturii faţadelor şi respectarea peisagisticii comunei Drăguş”
 • Hotărârea 549/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.549 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna PĂRĂU şi finanţarea cu suma de 50.000 lei în vederea realizării unor reparaţii la drumurile comunale
 • Hotărârea 548/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.548 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna VIŞTEA şi finanţarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării proiectului:”Sistem de canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Viştea de Jos şi Viştea de Sus, jud. Braşov”
 • Hotărârea 547/2013 - Județul Brașov - 26.10.2013

  Hotărârea.nr.547 - privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Codlea, Str, Carpaţilor nr. 23 (Scoala de Arte şi Meserii Codlea)
 • Hotărârea 546/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.546 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Modernizare DJ101 – Râşnov – U.M. 01454, km 0+000 – 9+100”
 • Hotărârea 545/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.545 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna LISA şi finanţarea cu suma de 80.000 lei în vederea realizării unui proiect ce vizează dezvoltarea economică şi turistică a comunei
 • Hotărârea 544/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.544 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna BRAN şi finanţarea cu suma de 60.000 lei în vederea realizării obiectului contractului „Actualizare PUG Comuna Bran, jud. Braşov”
 • Hotărârea 543/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.543 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi finanţarea cu suma de 150.000 lei în vederea realizării unor reparaţii de ateliere şcolare la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş
 • Hotărârea 542/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.542 - privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 541/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.541 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea imobilului monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Crişan, nr.5
 • Hotărârea 540/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.540 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Recea de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 539/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.539 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru personalul contractual al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 538/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.538 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 537/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.537 - privind alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, în vederea premierii elevilor şi profesorilor din cadrul Colegiului Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov, pentru rezultatele deosebite obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale şi internaţionale
 • Hotărârea 536/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.536 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare, modernizare spaţii saloane spital” la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 535/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.535 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov pentru anul 2013
 • Hotărârea 534/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.534 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2013
 • Hotărârea 533/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.533 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 532/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.532 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 531/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.531 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov pentru renegocierea contractelor încheiate cu Banca Comercială Română SA, referitor la reeşalonarea rambursării liniei de finanţare
 • Hotărârea 530/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.530 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare (ranforsare) DJ 131D: DN 13 – Bogata Olteană –Dopca, km 0+000-2+010; 2+660 – 4 +150; L=3,500”
 • Hotărârea 529/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.529 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Ţării Făgăraşului şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, în vederea organizării evenimentului „Festivalul Cetelor de Feciori şi a Obiceiurilor de Iarnă Beclean 2013”
 • Hotărârea 528/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.528 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Prima Şcoală Românească” Braşov şi finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea protejării patrimoniului cultural-istoric, respectiv, a fondului de carte veche
 • Hotărârea 527/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.527 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărţământul „Fraţii Popeea” şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării „Festivalului obiceiurilor şi datinilor româneşti de Crăciun”
 • Hotărârea 526/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.526 - privind majorarea cuantumului cotizaţiei datorate de Judeţul Braşov ca membru fondator al Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov, aferentă anului 2013, cu suma de 40.000 lei
 • Hotărârea 525/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.525- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov (AMB) şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, în vederea promovării judeţului pe piaţa Chinei
 • Hotărârea 524/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.524 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.258/1998 încheiat între SC HIPERDIA SA Braşov şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi acceptarea donaţiei de aparatură medicală
 • Hotărârea 523/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.523 - privind aprobarea vânzării spaţiilor medicale libere, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov, prin licitaţie publică cu strigare
 • Hotărârea 522/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.522 - privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub încheierea de autentificare nr.1550/10.10.2013 şi aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al Judeţului Braşov, a imobilelor: teren, curţi, construcţii şi construcţia „Clădirea Olimpia”
 • Hotărârea 521/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.521 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. FIN ECO S.A pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere
 • Hotărârea 520/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.520 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU Brașov în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și S.C. Lafarge Ciment România S.A pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov” și aprobarea protocolului de asociere
 • Hotărârea 519/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.519 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 7,82 mii lei
 • Hotărârea 518/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.518 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei Madaraş – Fântânaru Simona Nicoleta pentru minora Madaraş – Fântânaru Raisa - Andreea, cu domiciliul în municipiul Săcele, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 517/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.517 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, domnului Butuc Adrian Ionuţ, cu domiciliul în comuna Prejmer, sat Lunca Câlnicului, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 516/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.516 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului LEUCĂ GHEORGHE, cu domiciliul în oraşul Zărneşti, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 515/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.515 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei Boriceanu Anicuţa, cu domiciliul în municipiul Braşov, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 514/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.514 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei Dughiană Vasilica, cu domiciliul în oraşul Zărneşti, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 513/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.513 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului NEACŞU GABRIEL LUCIAN pentru minora NEACŞU IULIA MIHAELA, cu domiciliul în municipiul BRAŞOV, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 512/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.512 - privind aprobarea încheierii contractelor de asistenţă juridică, reprezentare şi redactare documente juridice pentru Judeţul Braşov, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a Bazei Sportive Olimpia Braşov, în litigiile cu Curtea de Conturi şi la întreaga procedură de licitaţie privind concesiunea de lucrări la AIBG, inclusiv încheierea contractului
 • Hotărârea 511/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.511 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov actualizat pe anul 2013
 • Hotărârea 510/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.510 - privind aprobarea rectificării bugetare prin modificarea listei obiectivelor de investii, pe anul 2013, la Cap. 66.02 – Sănătate şi Cap.67.02 – obiective în continuare
 • Hotărârea 509/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.509 - privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 444/17.09.2013 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 508/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.508 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Muncipiul Făgăraș și finanțarea cu suma de 18.000 lei pentru definitivarea documentațiilor cadastrale necesare finalizării proiectului „Sistem de Manangement Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”
 • Hotărârea 507/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.507 - privind suplimentarea cu 30.000 lei, a sumelor alocate în vederea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” Braşov, pentru completarea resurselor necesare funcţionării serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în judeţul Braşov
 • Hotărârea 506/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.506 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AIESEC Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru derularea proiectului GROW
 • Hotărârea 505/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.505 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România –Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, în vederea implementării proiectului „Incursiunea în lumea tăcerii – 60 de ani de activitate în folosul comunităţii persoanelor surde..”
 • Hotărârea 504/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.504 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia culturală Viva la Musica Braşov şi finanţarea cu suma de 8.000 lei, pentru organizarea festivalului naţional de muzică uşoară pentru copii „Fulg de nea”
 • Hotărârea 503/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.503 - privind aprobarea desemnării domnului Cirică Emil Cristian ca reprezentant al Judeţului Braşov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov
 • Hotărârea 502/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.502 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Județene Braşov
 • Hotărârea 501/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.501 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 500/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.500 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 499/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.499 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 498/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.498 – privind aprobarea Planului de şcolarizare pentru anul 2013-2014, al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu”
 • Hotărârea 497/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.497 - privind numirea domnişoarei MORUZ CARMEN în funcţia de manager/director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 496/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.496 - privind numirea domnului NAZARE DANIEL în funcţia de manager/director al Bibliotecii Judeţene George Bariţiu Braşov, pe o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 495/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.495 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei UCEA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 494/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.494 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruş de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 493/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.493 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate oraşului RUPEA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 492/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.492 - privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv din lista de investiţii, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.68.02 – Asigurări şi asistentă socială, pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Şercaia
 • Hotărârea 491/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.491 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.65.02 – Învăţământ, pentru Colegiul Tehnic „Alexandru Bărbat” Victoria – Învăţământ Special
 • Hotărârea 490/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.490 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Centrul Cultural „Reduta”
 • Hotărârea 489/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.489 - privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru anii 2014-2019
 • Hotărârea 488/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.488 - privind trecerea Pavilioanelor nr.1 şi 4 cu destinaţia medicală de sanatoriu, secţii ale Spitalului de Neurologie Braşov, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, şi avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora
 • Hotărârea 487/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.487 - privind avizarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu, domeniu public al judeţului Braşov şi aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, str. Prundului nr.7-9, Braşov
 • Hotărârea 486/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.486 - privind avizarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren din Dispensarul TBC Braşov aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 485/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.485 - privind stabilirea condiţiilor de încetare a contractului de superficie încheiat între Judeţul Braşov şi SC IAR SA Braşov şi aprobarea demarării procedurilor de evaluare în vederea realizării unui schimb de terenuri
 • Hotărârea 484/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.484 - privind radierea poziţiilor 89, 92 şi 128 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Braşov nr. 250/2002 şi nr. 277/2002
 • Hotărârea 483/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.483 - privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea I – Drumuri
 • Hotărârea 482/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.482 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentului identificat în C.F. nr. 28484 Braşov, sub nr. top. 5486/7/2, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Republicii, nr. 35
 • Hotărârea 481/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.481- privind aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator, atestat ANEVAR, care va fi supus aprobării plenului Consiliului Judeţean Braşov, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, pentru cumpărarea apartamentului nr. 5 B, din imobilului, situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 individuală Braşov, sub nr. top. (5657-5658/1/3)/b
 • Hotărârea 480/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.480 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 40,95 mii lei
 • Hotărârea 479/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.479 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 478/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.478 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al judeţului Braşov şi al instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 477/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.477 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, pentru programele şi acţiunile derulate de către Judeţul Braşov
 • Hotărârea 476/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.476 - privind majorarea plafonului de cheltuieli de personal conform ordinului comun nr: 2954/1346/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice
 • Hotărârea 475/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.475 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2013
 • Hotărârea 474/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.474 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Aranyoşi Ştefan
 • Hotărârea 473/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.473 - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Şandru Răzvan – Ovidiu
 • Hotărârea 472/2013 - Județul Brașov - 25.10.2013

  Hotărârea.nr.472 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25.10.2013
 • Hotărârea 470/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 470 - privind aprobarea scutiri de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 469/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 469 – privind împuternicirea ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Județului Brașov și ale spitalelor publice de interes public judeţean
 • Hotărârea 468/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 468 – privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de interes public a terenului situat în judeţul Braşov, comuna Augustin, str. Gării, f.n.
 • Hotărârea 466/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 466 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap.54.02 – Alte servicii Publice generale şi corespunzător, a listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 465/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 465 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi
 • Hotărârea 464/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 464 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Tărlungeni şi alocarea sumei de 75.000 lei în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Şcolii Generale sat Purcăreni
 • Hotărârea 463/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 463 – privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 462/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 462 – privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul „Să construim un viitor împreună” derulat de Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”
 • Hotărârea 461/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 461 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013, Cap. 54.10 – Alte servicii publice generale
 • Hotărârea 460/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 460 – privind suplimentarea sumelor prevăzute în buget pentru programul INTERREG IV C
 • Hotărârea 459/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 459 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu „Universitatea Transilvania” din Braşov – „Academia Oamenilor de Ştiinţă” şi finanţarea cu suma de 5.000 RON
 • Hotărârea 458/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 458 – privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică și reprezentare, în materia achiziţiilor publice
 • Hotărârea 457/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 457 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Judeţeană pentru Protecţie Socială „Rază de Lună” Braşov şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru implementarea proiectului „O şansă pentru toţi copiii”
 • Hotărârea 456/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 456 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Scheii Braşovului” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru tipărirea unei culegeri intitulată „Manuscrisele din Chietre”
 • Hotărârea 455/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 455 – privind aprobarea modificăîrii listei de investiţii din cadrul bugetului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Cap. 66.10 şi a bugetului Judeţului Braşov – Cap. 66.02
 • Hotărârea 454/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 454 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei DIAC VICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 453/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 453 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro, domnului VORNICU SORIN, pentru minorul VORNICU MATTEO, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 452/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 452 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei GRĂDINAR LILIANA, pentru minorul GRĂDINAR GEORGE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 451/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 451 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, doamnei DAVID ELENA, pentru fiica DAVID ANDREA -TUNDE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 449/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 449 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 1.000 lei, domnului CHITILĂ HORAŢIU MIRCEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 448/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 448 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei RÂŞNOVEANU FLORICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 447/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 447 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei COJOCARU ELENA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 446/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 446 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 1.500 euro, doamnei MIREA EMILIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MIREA THEODOR, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 445/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 445 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei MUZSIKAS ARANKA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 444/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 444 – privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 442/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 442 –- privind aprobarea trecerii imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 34 (sediul Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale), aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 441/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 441 – privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov, a unor mijloace fixe – Staţie de tratare Bogata, în vederea casării
 • Hotărârea 438/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 438 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna FUNDATA şi finanţarea cu suma de 5271,68 lei în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea capacităţii de învăţare a elevilor din învăţământul primar, utilizând reţelele de calculatoare din şcoli”
 • Hotărârea 436/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 436 – privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei AUGUSTIN de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20 % din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 435/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 435 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 434/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 434 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 433/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 433 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 431/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 431 – privind aprobarea alocării sumei de 3.500 lei pentru reabilitarea termică a locuinţei de serviciu a Consiliului Judeţean Braşov, respectiv, a apartamentului nr. 11 din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 53, bloc 143, Sc. C.
 • Hotărârea 430/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 430 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pe anul 2013, trim. III, cu suma de 38 mii lei
 • Hotărârea 429/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 429 – privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii, cuprins în Lista de investiţii din cadrul bugetului Judeţului Braşov pe anul 2013, din „Reabilitare DJ 104C Făgăraş – Recea (intravilan Făgăraş) km.0+000-1+350” în „Reabilitare DJ 104C Făgăraş – Recea (intravilan Făgăraş) km.2+815-4+165”
 • Hotărârea 428/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 428 – privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2013 – 2014
 • Hotărârea 427/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 427 – privind aprobarea modificării listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap.70.02, Cap.84.02 şi Cap.67.02
 • Hotărârea 426/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 426 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi alocarea sumei de 380 mii lei, în vederea finalizării obiectivului “Amenajare curte interioară a Cetăţii Făgăraş”
 • Hotărârea 425/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 425 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 424/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 424 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 423/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 423 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 422/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 422 - privind aprobarea suplimentării cu 30.000 lei a sumei alocate Fundaţiei „Umana” Braşov, prin contractul de cooperare nr. 302/29.03.2013, în vederea editării unui supliment al revistei „Inside Braşov - România”, în vederea continuării proiectului „Reabilitarea monumentelor istorice şi promovarea patrimoniului judeţului Braşov în spaţiul U.E.”
 • Hotărârea 421/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 421 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu “Parohia Ortodoxă. Centrul Social de zi pentru copii defavorizaţi”, în vederea asigurării funcţionării centrului şi finanţarea cu suma de 20 mii lei
 • Hotărârea 420/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 420 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov şi finanţarea cu suma de 40.000 lei în vederea organizării „Festivalului de dans istoric Romana”
 • Hotărârea 419/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 419 - privind aprobarea cooperării dintre Judeţul Braşov şi Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov şi finanţarea cu suma de 30.000 lei, în vederea realizării proiectului „Facilitarea accesului bolnavilor de TB, care fac parte din categoria persoanelor dezavantajate la servicii medicale de pneumoftiziologie în vederea vindecării şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului Braşov, prin limitarea răspândirii infecţiei şi bolii tuberculoase”
 • Hotărârea 418/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 418 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19 august 2013
 • Hotărârea 417/2013 - Județul Brașov - 17.09.2013

  Hotărârea.nr. 417 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2013
 • Hotărârea 413/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.413 – privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 2.000 euro, doamnei COCA DANIELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 410/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.410 - privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 3.000 euro, doamnei POPA RALUCA ELENA, pentru minorul POPA ANDREI persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 409/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.409 - privind aprobarea cooperării dintre Judeţul Braşov şi „Asociaţia Tenisului Românesc” şi finanţarea cu suma de 50.000 lei (T.V.A. inclus) pentru organizarea Turneului de Tenis Internaţional „Braşov Challenger”
 • Hotărârea 408/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.408 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi finanţarea cu suma de 300.000 lei în vederea realizării lucrărilor la obiectivul „Amenajare teren de sport Grupul Şcolar Silvic Nicolae Rucăreanu Braşov”
 • Hotărârea 407/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.407 – privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2013, pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 406/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.406 – privind aprobarea majorării prevederilor bugetare la Cap. 84.02. – A – Obiective în continuare – Consiliul Judeţean Braşov, poziţia „Reabilitare D.J. Şercaia – Hoghiz, Km 0+000-23+830” cu suma de 6.482.000 lei
 • Hotărârea 405/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.405 – privind apribarea delegării în gestiune a serviciilor de întrţinere ţi reparare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 404/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.404 - privind introducerea în lista de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2013 a poziţiei „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav”, la Cap. 84.02 „Transporturi” şi alocarea sumei de 120.000 lei
 • Hotărârea 403/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.403 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, cu suma de 29,61 mii lei
 • Hotărârea 402/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.402 – privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, la Cap.66.10 – Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”
 • Hotărârea 401/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.401 - privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Braşov şi Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş pentru derularea unor activităţi
 • Hotărârea 400/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.400 - privind aprobarea modificării Listelor de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 66.10 – „Sănătate” şi Cap. 84.02 – „Transporturi”
 • Hotărârea 399/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.399 – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 112F, Moieciu de Jos – Cheia – Moieciu de Sus, Km. 0+000-8+445”
 • Hotărârea 398/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.398 - privind aprobarea demolării parţiale şi a reabilitării unor obiective existente şi incluse în anexa nr.1 la H.G.R. nr. 972/2002, precum şi construirea unor obiective noi la Staţia de Epurare Braşov
 • Hotărârea 397/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.397 – privind aprobarea întocmirii documentaţiilor cadastrale necesare reglementării înscrisurilor în C.F. nr. 114694 Braşov cu nr. top 4820, 4821, 4841 şi 4842, a imobilului cu destinaţia de Bază Sportivă Olimpia, situat în municipiul Braşov, str. G. Cosbuc, nr.2, în vederea finalizării contractului de vânzare- cumpărare
 • Hotărârea 396/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.396 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013 şi al Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 395/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.395 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi şi finanţarea cu suma de 3.500 lei, pentru derularea acţiunii „Jocul Junilor Dorobanţi de la crucea dreptăţii”
 • Hotărârea 394/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.394 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L., pe traseul: BRAŞOV (S.C. METROM S.A. BRAŞOV – parcare incinta societăţii ) – PREJMER – PARCUL INDUSTRIAL (S.C. RUMAGOL S.R.L. – parcare incintă)
 • Hotărârea 393/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.393 – neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr.69
 • Hotărârea 392/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.392 - privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 34 (sediul Serviciului Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale) din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a imobilului
 • Hotărârea 391/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.391 – privind desemnarea domnului Ticuşan Adrian – Radu, membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Braşov
 • Hotărârea 390/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.390 – privind desemnarea doamnei Râpea Cristina, membru al Consiliului de Administtraţie al S.C. Carfil Industiral Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 389/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.389 - privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov
 • Hotărârea 388/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.388 – aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, la Cap. 66.02 – Sănătate, poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii”
 • Hotărârea 387/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.387 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie, reabilitare - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare şi reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Corp B)
 • Hotărârea 386/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.386 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 iulie 2013
 • Hotărârea 385/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.385 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2013
 • Hotărârea 384/2013 - Județul Brașov - 19.08.2013

  Hotărârea.nr.384 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19.08.2013
 • Hotărârea 383/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 383 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, din cadrul bugetului pe anul 2013, prin diminuarea, de la Cap. 65.02 – Îmvăţământ, Poz. e 4 - alte cheltuieli, RK acoperiş sala de sport – Şcoala de Arte şi Meserii Codlea cu suma de 120 mii lei si majorarea cu aceeaşi suma la Cap. 65.02 – Învăţământ, Poz. e 2 – alte cheltuieli, introducerea unei poziţii noi, RK cladire corp şcoală şi corpuri anexe
 • Hotărârea 382/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 382 – privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 381/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 381 – privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 286/7.06.2013
 • Hotărârea 380/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 380 – privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, cu suma de 35 mii lei
 • Hotărârea 379/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 379 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi, corespunzător, al Camerei Agricole Judeţene Braşov pe trimestrul III 2013, cu suma de 17 mii lei
 • Hotărârea 378/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotararea nr. 378-privind Fundatia Inima pentru Inima
 • Hotărârea 377/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 377 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.935 lei, domnului CONSTANTIN PETRE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 376/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 376 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 lei, doamnei TIMARU VALERIA MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 375/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 375 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.200 euro, doamnei MOSOR MARIANA CRISTINA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MOSOR CRISTIAN IONUŢ, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 374/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 374 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnului COCUŢ VICTOR, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 373/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 373 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei KRALL OLGA, pentru minorul KRALL VASILE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 372/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 372 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului ALECU DAN CONSTANTIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 371/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 371 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei SAMOILĂ CLAUDIA SIMONA, pentru minorul SAMOILĂ ILIE-DORIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 370/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 370 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, domnului LINGURAR GHEORGHE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 369/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 369 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro, domnului MANOLACHE CĂTĂLIN IOAN, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MANOLACHE MIHNEA ANDREI, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 368/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 368 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 1.000 lei, domnului LAZĂR SANDU, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 367/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 367 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 3.500 lei, doamnei POLIGAN DANIELA, asistent personal pentru domnul POLIGAN DORIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 366/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 366 - privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 2.000 euro, domnului DUMITRU MARIAN-IOAN, reprezentând ajutor financiar pentru minorul DUMITRU ADRIAN-ENDI, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 365/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 365 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnei MATAC RODICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 364/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 364 – privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, domnului BOGHIAN SĂNDEL, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 363/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 363 – privind aprobarea acordării echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro, domnului SAHAIDAC BENONI, reprezentând ajutor financiar pentru minora SAHAIDAC MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 362/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 362- privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei STOIAN MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 361/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 361 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov şi, corespunzător, al Judeţului Braşov pe anul 2013, cu suma de 4,68 mii lei, din sponsorizări
 • Hotărârea 360/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 360 – privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov
 • Hotărârea 359/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 359 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 390.000 lei din sumele repartizate comunei Sânpetru din cota de 20 % din impozitul pe venit şi din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 358/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 358 – privind actualizarea valorii de vânzare a cabinetelor stomatologice, ca urmare a recalculării cotelor părţi de uz comun, potrivit Legii nr.7/1996, actualizată, pentru imobilul situat în Braşov, str. „Diaconu Coresi”, nr.1
 • Hotărârea 357/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 357 – privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de actualizare de date înscrise în CF cu recalcularea cotelor părţi de uz comun pentru imobilul situat în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1 şi înscrierea în CF
 • Hotărârea 356/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 356 – privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Oancea Anca-Măriuca, pentru întregul cabinet stomatologic nr. 15 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, prin act aditional la contractul de concesiune nr. 2157/2005
 • Hotărârea 355/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 355 – privind aprobarea dezmembrării cabinetului medical nr.20 din imobilul situat in mun. Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 354/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 354 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.15
 • Hotărârea 353/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 353 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 352/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 352– privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 351/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 351 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 350/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 350 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 349/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 349– privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 348/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 348 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 347/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 347 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2013
 • Hotărârea 346/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 346 – privind aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Şercaia, pe anul 2013
 • Hotărârea 345/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 345 – privind desfiinţarea Agenţiei Judeţene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, a Persoanelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov şi reorganizarea în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov care va prelua personalul şi atribuţiile acesteia
 • Hotărârea 344/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 344– privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători “Raza de lumină” Braşov, pe anul 2013, precum şi aprobarea schimbării denumirii pentru această instituţie
 • Hotărârea 343/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 343 – privind desfiinţarea Centrului de Readaptare Funcţională pentru Deficienţii de Vedere Tardivi Braşov şi reorganizarea în cadrul Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” Braşov, care va prelua personalul şi atribuţiile acesteia
 • Hotărârea 342/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 342 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 341/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 341 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 340/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 340 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov, pe anul
 • Hotărârea 339/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 339 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 338/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 338 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 337/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 337 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 336/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 336 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Artă Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 335/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 335 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 334/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 334 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Etnografie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 333/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 333 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 332/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 332 - privind aprobarea organigramei , statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 331/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 331 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 330/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 330 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 329/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 329 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 328/2013 - Județul Brașov - 23.07.2013

  Hotărârea.nr. 328 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 iulie 2013
 • Hotărârea 327/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 327 - privind cooperarea Judeţului Braşov cu Asociaţia Sport Club Corona Braşov şi finanţarea cu suma de 30.000 lei, pentru premierea echipei de fotbal
 • Hotărârea 326/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 326 – privind aprobarea delegării în gestiune a serviciilor de întreţinere şi reparare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 325/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 325 – privind alocarea sumei de 70.000 lei, comunei Jibert
 • Hotărârea 324/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 324 – privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 110 m.p., din domeniul public al judeţului Braşov, aflată în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 323/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 323 - privind aprobarea redistribuirii pe localităţi a sumei de 1.959 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităţilor din judeţul Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 322/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 322 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociaţia „Parteneriat Cooperare şi Progres” Făgăraş pentru iniţierea demersurilor necesare înfrăţirii Judeţului Braşov cu regiuni similare din punct de vedere economic şi industrial din Franţa, în vederea atragerii de investitori străini
 • Hotărârea 321/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 321 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Transilvană Braşov Nord şi finnţarea cu suma de 145.000 lei, pentru organizarea evenimentului „Târgul naţional al crescătorilor de animale – Rupea 02.04.08.2013
 • Hotărârea 320/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 320 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Olimpic Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru restaurarea şi modernizarea Muzeului Sportului Transilvănean
 • Hotărârea 319/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 319 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia PORTAVICUM (PENTRU O NOUĂ COMUNITATE) şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, pentru realizarea (confecţionarea) unor costume naţionale
 • Hotărârea 318/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 318 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Club Sportiv de Zbor Transilvania şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru organizarea unei etape a Cupei Mondiale, Campionatul Naţional al României de Zbor cu Parapanta şi etapă în Cupa României, Braşov Open 2013”, care se va desfăşura la Braşov în perioada 11-18 august 2013
 • Hotărârea 317/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 317 – privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanţare şi majorarea marjei de dobândă la Contractul nr. 70005/2007 încheiat de judeţul Braşov cu Banca Comercială Română S.A.
 • Hotărârea 316/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 316 – privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 5.000 lei net, pentru doamna MARIA MAFTEI GUTH, profesor la Centrul Cultural „Reduta”, pentru recunoaşterea meritelor sale, la finalul unei cariere de 55 de ani
 • Hotărârea 315/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 315 –- privind suplimentarea sumelor alocate în cadrul listei de investiţii din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi, cu suma de 1.000.000 lei, pentru executarea lucrărilor „Reparaţie capitală pod de lemn de pe DJ 103 G, Măieruş – Lim. Jud. Covasna, km. 0+554”
 • Hotărârea 314/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 314 – privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum judeţean D.J. 104 Şercaia – Hoghiz, km 21+680-23+691” şi aprobarea modelului contractului de asociere
 • Hotărârea 313/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 313– privind pentru numirea domnului Andreescu Cornelius-Ştefan şi a doamnei Ispas Carmen-Mihaela în calitate de membri în comisia de cenzori a S.C. ”Consilprest” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 312/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 312 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 311/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 311 – privind revocarea Hotărârii nr. 226/2013 privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor judeţene, prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul exeistent în excedentul bugetar al Judeţului Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 310/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 310 – privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reparaţie capitală pod de lemn de pe DJ 103G, Măieruş – lim.jud. Covasna, km 0+554”
 • Hotărârea 309/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 309 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică corp H staţionar Central” la Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Braşov
 • Hotărârea 308/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 308 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociaţia Reiff Istvan Buzavirag şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de către Ansamblul Folcloric „Buzavirag”
 • Hotărârea 307/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 307 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundaţia Pedagogico- muzicală „Stegaru Paul” şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de către fundaţie
 • Hotărârea 306/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 306 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Şcoala Gimnazială „Ovid Densusianu” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru susţinerea Simpozionului Internaţional „Şcoala a doua familie”, ediţia a IV - a
 • Hotărârea 305/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 305– privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociaţia Parteneriat, Cooperare şi Progres şi finanţarea cu suma de 200.000 lei, în vederea susţinerii proiectului de înfiinţare a Şcolii Profesionale Franceze din Făgăraş
 • Hotărârea 304/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 304 – privind neexercitarea dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentului nr. 6, din imobilul, monument istoric, situat în Municipiul Braşov, str. P-ţa Sfatului, nr.11
 • Hotărârea 303/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 303 – privind modificarea listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infecţioase, la Cap. 66.10 -Sănătate
 • Hotărârea 302/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 302 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 66.02 – “Sănătate” şi alocarea sumei de 5.000 lei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru achiziţionarea unei imprimante termice pentru ecograful Logic C 5 Premium
 • Hotărârea 301/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 301 – privind modificarea listei de investiţii la Cap. 66.02 – Sănătate din bugetul Judeţului Braşov pe anul 2013 şi alocarea sumei de 3.000 lei Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Braşov pentru achiziţionarea unei instalaţii de oxigen
 • Hotărârea 300/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 300 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, la Cap. 51.02- „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, Cap. 84.02. – Transporturi şi Cap. 54.02. - „Alte servicii publice generale”
 • Hotărârea 299/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 299 – privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii din domeniul public al judeţului Braşov, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecogie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 298/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 298 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune, încheiat cu medicul stomatolog Dr. Moaşa Lucia pentru Cabinetul medical nr.22, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 297/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 297 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicii stomatologi Dr.Bugiu Marina şi Dr. Pricop Anca –Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 296/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 296 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Leluţiu Lucia Maria pentru Cabinetul medical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 295/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 295 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Berariu Mariana pentru Cabinetul medical nr.20, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 294/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 294 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu Doina, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi , nr.1
 • Hotărârea 293/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 293 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 292/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 292 - privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării spaţiilor (proprietate privată a judeţului Braşov) cu destinaţie medicală şi a celor în care se desfăşoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” situate în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 291/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 291 - privind modificarea termenului de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Spital Clinic de Urgenţă Braşov-corp B”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 203/2012
 • Hotărârea 290/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 290 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 7 iunie 2013
 • Hotărârea 289/2013 - Județul Brașov - 20.06.2013

  Hotărârea.nr. 289 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2013
 • Hotărârea 288/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.288 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Museion Braşov şi finanţarea cu suma de 3.000 lei în vederea participării Teatrului Strada la Festivalul Internaţional al Copiilor din Croaţia
 • Hotărârea 287/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.287 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.24//12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 286/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.286 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi finanţarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecţia dintre ocolitoarea Braşovului şi drumul judeţean DJ 103 Braşov-Sânpetru
 • Hotărârea 285/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.285 - privind măsurile luate cu privire la încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 284/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.284 – privind măsurile luate cu privire la încheierea actelor juridice de modificare, gestionare a patrimoniului SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 283/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.283 - privind modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 282/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.282 - privind modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 281/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.281 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 37,45 mii lei
 • Hotărârea 280/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.280 – privind aprobarea modificării listei de investiţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 279/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.279 - privind aprobarea alocării sumei de 126.670 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital.
 • Hotărârea 278/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.278 - privind aprobarea alocării sumei de 270.070 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie « Dr. I. A. Sbârcea » Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital.
 • Hotărârea 277/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.277 - privind aprobarea alocării sumei de 652.860 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Copii Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital
 • Hotărârea 276/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.276 - privind aprobarea alocării sumei de 1.998.640 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital
 • Hotărârea 275/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea alocării sumei de 450.000 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital
 • Hotărârea 274/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.274 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 2/2013, întocmit de către expert evaluator Fătu Maria privind estimarea de intervale de valori a chiriilor pentru terenurile domeniului public al judeţului Braşov conform „ Zonării Municipiului Braşov”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 871/22.12.2009
 • Hotărârea 273/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.273 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Augustin şi alocarea sumei de 37.000 lei pentru achitarea lucrărilor de reparaţii capitale la acoperişul şcolii generale din comună
 • Hotărârea 272/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele şi alocarea sumei de 350.000 lei pentru finalizarea proiectului « Extindere şi reabilitare reţele de apă şi canalizare Baciu – Turcheş în Municipiul Săcele »
 • Hotărârea 271/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanţarea proiectului « Dotare Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure cu aparatură medicală modernă »
 • Hotărârea 270/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.270 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice judeţene şi comunale situate în intravilanul municipiului Braşov
 • Hotărârea 269/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.269 - privind aprobarea suplimentării, cu suma de 53.000 lei, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraş, pentru lucrări de reparaţii şi reabilitări
 • Hotărârea 268/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.268 - privind aprobarea introducerii în lista de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 74.02 – „Protecţia mediului”, a obiectivului „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în Judeţul Braşov”, pentru Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Caţa, Ticuş, Viştea; lot 1 Caţa, lot 2 Ticuş, lot 3 „Coastele Rucărului” Viştea – 106,06 mii lei
 • Hotărârea 267/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.267 - privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, prin introducerea poziţiei „Studiu de optimizare, amenajare şi punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Turnul Negru şi Bastionul Graft”
 • Hotărârea 266/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.266 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi finanţarea cu suma de 15.660 lei în vederea organizării Concursului « Democraţie şi Toleranţă »
 • Hotărârea 265/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.265 – privind aprobarea finanţării serviciilor de cercetare-dezvoltare cu Universitatea „Transilvania” Braşov – Facultatea de Construcţii, în vederea realizării unei cercetări de specialitate care să ateste calitatea lucrărilor efectuate pentru realizarea pistei de aterizare – decolare a obiectivului de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 264/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea actului adiţional nr.1 /29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Judeţului Braşov, asupra terenului, în suprafaţă de 151.501 mp, înscris în CF nr.101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Braşov, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, în vederea construirii şi exploatării investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 263/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.263 - privind desemnarea domnului Rădoiu Niculae, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii Urbanism Amenajarea Teritoriului – Compartiment Investiţii, responsabil al Consiliului Judeţean Braşov în Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi »
 • Hotărârea 262/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.262 – privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 261/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.261 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 301.000 lei din sumele repartizate comunei Apaţa, din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 260/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.260 - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
 • Hotărârea 259/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.259 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 258/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.258 - privind acceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România –Parohia Braşov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 36, - Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea-Braşov”, precum şi aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului şi a contractului de vânzare-cumpărare
 • Hotărârea 257/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.257 – privind constatarea încetării contractului de asociere nr.3286/3.04.2008, încheiat între Judeţul Braşov, RC CF TRANS SRL Braşov şi SC REGIOTRANS SRL Braşov şi aprobarea demarării procedurilor de achiziţie de servicii de specialitate în vederea lichidării voluntare a asocierii
 • Hotărârea 256/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea achiziţionării de către Judeţul Braşov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în str. George Coşbuc, nr.2, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, compus din teren în suprafaţă de 5.098 mp şi construcţiile aflate pe acesta, înscris în CF nr.114694 localitatea Braşov, nr.top 4820, 4821, 4841, 4842
 • Hotărârea 255/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.255 – aprobarea votării în cadrul adunării creditorilor Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov, convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL, a planului de reorganizare al debitoarei Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov, în varianta modificată prin Actul adiţional, depus în data de 29.05.2013 în dosarul nr.1982/1259/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş
 • Hotărârea 254/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.254 – aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov aprobat pe anul 2013
 • Hotărârea 253/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.253 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 mai 2013
 • Hotărârea 252/2013 - Județul Brașov - 07.06.2013

  Hotărârea.nr.252 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 07 iunie 2013
 • Hotărârea 251/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.251 – privind aprobarea alocării umei de 20.000 lei pentru executarea lucrărilor de reparaţii ale drumului judeţean DJ 108 B, în vederea realizării lucrărilor necesare pe porţiunea de drum de 500 m, afectată de lucrările la microhidrocentrală
 • Hotărârea 250/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.250 - privind cooperarea Judeţului Braşov cu Parohia Ortodoxă Zizin şi acordarea unui sprijin financiar acesteia, în sumă de 10.000 lei, pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere la clădirea bisericii
 • Hotărârea 249/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.249 – aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul anul 2011, precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. „Consiprest” SRL Braşov
 • Hotărârea 248/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.248 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 5.000 lei, doamnei CIOCLU MIHAELA, pentru minora CIOCLU IULIANA ALEXANDRA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 247/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.247 – privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei Asociaţiei pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambie” Braşov din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Judeţene Pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, a Persoamnelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov, pentru susţinerea proiectului „Atelier de creaţie pentru tineri cu dizabilităţi”
 • Hotărârea 246/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.246 – privind corectarea erorii materiale referitoare la Hotărârea nr.23/29.01.2013 a Consiliului Judeţean Braşov, pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.144/16.12.2008 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile ocupate de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, în imobilul situat în municipiul Braşov, str.Apullum nr.1-3 şi 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.144/16.12.2008
 • Hotărârea 245/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea Festivalului de interpretare „Art Braşov Estival” care se va desfăşura în perioada 14-15 iunie 2013
 • Hotărârea 244/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.244 - privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A
 • Hotărârea 243/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.243 - privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A
 • Hotărârea 241/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.241 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, pentru derularea acţiunii „Jocul strămoşesc al Tinerilor din Cacova”
 • Hotărârea 240/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Junilor Braşovecheni şi finanţarea cu suma de 6.500 lei pentru participarea Ansamblului Popular „Braşovul Vechi” al Societăţii Junilor Braşovecheni la Festivalul Internaţional de Folclor de la Rimini - Italia
 • Hotărârea 239/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.239 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român ASTRA – Despărţământul „Fraţii Popeea” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei
 • Hotărârea 238/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.238 - privind asocierea Judeţului Braşov cu Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov şi finanţarea cu suma de 80.000 lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare a faţadei obiectivului istoric Bastionul Fierarilor care este sediul Serviciului Judeţean Braşov a Arhivelor Naţionale
 • Hotărârea 237/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.237 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 27,55 mii lei
 • Hotărârea 236/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de solutii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol şi a tuturor activităţilor specifice la nivelul Judeţului Braşov - Regiunea Făgăraş”
 • Hotărârea 235/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea realizării Proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin implementarea de soluţii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol şi a tuturor activităţiilor specifice la nivelul Judeţului Braşov - Regiunea Făgăraş”
 • Hotărârea 234/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 233/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea realizării Proiectului „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 232/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 231/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 230/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.230 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului FILICHE GELU, pentru FILICHE ALEXANDRU MARIAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 229/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.229 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului CĂLIN AUREL , persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 228/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.228 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov pentru încheierea contractelor de cooperare a Judeţului Braşov cu mass – media locală şi naţională
 • Hotărârea 227/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea demarării procedurilor de licitaţie deschisă pentru încheierea unui acord cadru pentru lucrările privind întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene - întreţinere curentă pe timp de vară şi pe timp de iarnă
 • Hotărârea 226/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.226 - privind aprobarea reintregirii programului de cheltuieli aferente drumurilor judeţene prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Judeţului Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 225/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.225 - privind aprobarea bugetului rectificat al creditelor externe şi interne al Judeţului Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 224/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.224 - aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Casa Orăşenească de Cultură Rupea şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, în vederea organizării evenimentului „50 de ani de activitate folclorică la Rupea”
 • Hotărârea 223/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.223 - aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Ramidava XXI” Rupea şi finanţarea cu suma de 15.000 lei în vederea realizării evenimentului „Festivalul aniversar al fanfarei ţărăneşti din Rupea
 • Hotărârea 222/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.222 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C.”Centrul Educaţional Magister Print” şi finanţarea cu suma de 1.000 lei, în vederea editării şi tipăririi volumului de fabule, satire şi epigrame „O incursiune în trecut”
 • Hotărârea 221/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.221 – participarea Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2012 – Capitală Europeană a Culturii”
 • Hotărârea 220/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.220 – aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Judeţul Dâmboviţa în vederea implementării şi realizării în comun a investiţiei: Proiect „TRANSCARPATICA” – Drum interregional Moroieni, judeţul Dâmboviţa (DN71) – Moieciu de Jos, judeţul Braşov (DN73)
 • Hotărârea 219/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.219 – aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2013, la Cap.66.02 – Sănătate
 • Hotărârea 218/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.218 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi din subordine, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pentru plata arieratelor, conform dispoziţiilor HGR nr.278/21.05.2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
 • Hotărârea 217/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.217 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, domnului MĂCELĂROIU MIHAI BOGDAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 216/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.216 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă reprezentând echivalentul în lei a 2.000 euro, doamnei ŞARGU IRINA, pentru minorul ŞARGU RAUL GABRIEL, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 215/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.215 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, doamnei BORZOŞI ANA, pentru minora BORZOŞI LARISA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 214/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.214 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei ANGHEL IOANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 213/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.213 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei, domnului ROŞCA VIOREL, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 212/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.212 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei FILIP ELENA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 211/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.211 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.500 euro, doamnei MOCANU NADIA ELENA, pentru minora MOCANU DENISA MIHAELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 210/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.210 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, domnului MARINESCU DAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 209/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.209 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei SAUCĂ DOINA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 208/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.208 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2013 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 207/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2012 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 206/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.206 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 205/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea planului de administrare al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 204/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.204 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2013 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 203/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.203 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2012, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2012 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 202/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.202 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 199/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.199 - privind aprobarea încadrării din categoria funcţională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, judeţul Braşov
 • Hotărârea 198/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.198 – aprobarea menţinerii până la data de 31.12.2013 a valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi a duratei contractelor dedelegare a gestiunii acestor servicii
 • Hotărârea 197/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.197 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: CINCU (Primărie) - FĂGĂRAŞ ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea – parcarea liceului)
 • Hotărârea 196/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAŞOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 – Autobaza - parcare ) - CRISTIAN (S.C. Valachia Apex S.R.L. – punct de lucru Cristian - incintă)
 • Hotărârea 195/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.195 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAŞOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 - parcare ) – Hărman (S.C. Lautos S.R.L. - incintă)
 • Hotărârea 194/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.194 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: BRAŞOV (S.C. Transbus S.A. str. 13 Decembrie, nr.135 – Autobaza - parcare ) - GHIMBAV (S.C. I.A.R. S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 193/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.193 - privind trecerea în domeniul public al Judeţului Braşov, a unor bunuri imobile – construcţii şi terenuri – în care îşi desfăşoară activitatea unele instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 191/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.191 - privind preluarea dreptului de administrare pe o perioadă de 5 ani a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 190/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.190 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov în vederea realizării în comun a lucrărilor de execuţie la obiectivul “Modernizare DJ101 – Râşnov – U.M. 01454, km 0+000 – 9+100”
 • Hotărârea 189/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.189 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „Unirea” Braşov în vederea derulării unor proiecte educaţionale şi finanţarea cu 6.000 lei
 • Hotărârea 188/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.188 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, pe trimestrul II, cu suma de 156,74 mii lei, sumă virată de SC COMPANIA APA Braşov S.A
 • Hotărârea 187/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.187 - aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Şinca Nouă, din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 186/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.186 – aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 100.000 lei din sumele repartizate Comunei Ormeniş, din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 185/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.185 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei VOILA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 184/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.184 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Viştea de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 183/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.183 - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.29/29.01.2013 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului judeţului Braşov, înregistrat la începutul anului 2013
 • Hotărârea 182/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.182 – aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie al bugetului Judeţului Braşov pentru anul 2012
 • Hotărârea 180/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.180 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 179/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.179 – aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 178/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.178 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 177/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.177 - privind numirea doamnei MARTIN VIRGINIA în funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 24.04.2013
 • Hotărârea 176/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.176 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 martie 2013
 • Hotărârea 175/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.175 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.05.2013
 • Hotărârea 174/2013 - Județul Brașov - 23.05.2013

  Hotărârea.nr.174 – privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 4.000 lei elevului Vrencian Lehel
 • Hotărârea 173/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru reabilitarea şi/sau modernizarea unor drumuri judeţene
 • Hotărârea 172/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.172 - privind darea în administrare a imobilului – monument istoric - Bastionul Graft, înscris în domeniul public al judeţului, către SC CONSILPREST SRL BRAŞOV, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic
 • Hotărârea 171/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.171 – pentru aprobarea alocării sumei de 200.000 lei, municipiului Săcele, pentru cofinanţare proiecte
 • Hotărârea 170/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.170 - pentru aprobarea alocării sumei de 50.000 lei, comunei Budila, pentru cofinanţarea unor proiecte
 • Hotărârea 169/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.169 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Zărneşti şi alocarea sumei de 12.000.000 lei în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DC 50 A Zărneşti - Plaiul Foii, km 0+000 - 12+500”
 • Hotărârea 168/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.168 - privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013 în vederea achiziţionării unei locuinţe de serviciu
 • Hotărârea 167/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.167 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Braşov” domnului Sârbu Mihai
 • Hotărârea 166/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.166 - privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, domnul Aristotel Căncescu, pentru negocierea cu Primăria Municipiului Braşov a cotei de participare a judeţului Braşov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Braşov
 • Hotărârea 165/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.165 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Beclean de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 164/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.164 - privind stabilirea indemnizaţiei brute a membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor al S.C. CONSILPREST SRL Braşov
 • Hotărârea 163/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.163 - privind aprobarea statutului actualizat al S.C. CONSILPREST SRL Braşov
 • Hotărârea 162/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.162 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Teliu de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 161/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.161 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Racoş de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 160/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.160 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, domnului IANCU TUDOREL, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 159/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.159 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei , domnului LIE IOAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 158/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.158 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.500 lei , doamnei STEMATE SIMONA-NICULINA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 157/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.157 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei NOJE STELA MARCELIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 156/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.156 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei , domnului PROCA GHEORGHE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 155/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.155 - privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei al sumei de 2.200 euro, domnului LEȚ VALENTIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 154/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.154 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei URSU GETA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 153/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.153 - privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 – cuprinzând bunurile de inventar care aparţin domeniului public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 152/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.152 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Comăna de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
 • Hotărârea 151/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.151 - privind însușirea Raportului de evaluare nr.1/2013 în vederea actualizării valorii de piață pentru finalizarea procedurii de vânzare a cabinetelor medicale stomatologice din Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, în baza O.U.G. nr.68/2008
 • Hotărârea 150/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.150 - privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Braşov S.A.
 • Hotărârea 149/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.149 - privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 148/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.148 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 580.000 lei
 • Hotărârea 147/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.147 - privind completarea Hotărârii nr.86/2013 privind aprobarea Contractului de administrare ce se va încheia între SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA şi administratori
 • Hotărârea 146/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.146 – aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 145/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.145 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 144/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.144 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria- Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2013
 • Hotărârea 143/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.143 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș
 • Hotărârea 142/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.142 - privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2013
 • Hotărârea 141/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.141 - privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013
 • Hotărârea 140/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.140 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013
 • Hotărârea 139/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2013
 • Hotărârea 138/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 137/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.137 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 136/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 135/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.135 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 134/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.134 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 133/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.133 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 132/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.132 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 131/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 130/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.130 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 129/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 128/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.128 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 127/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.127 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 126/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.126 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2013
 • Hotărârea 125/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.125 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Zi pentru Copii Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2013
 • Hotărârea 124/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.124 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 122/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.122 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2013
 • Hotărârea 121/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.121 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2013
 • Hotărârea 120/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.120 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 119/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 118/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.118 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 117/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.117 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 116/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.116 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 115/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.115 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 114/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.114 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 113/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.113 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele, pe anul 2013
 • Hotărârea 112/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.112 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii de Arte şi Meserii Codlea, pe anul 2013
 • Hotărârea 111/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2013
 • Hotărârea 110/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.110 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2013
 • Hotărârea 109/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.109 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 108/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.108 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 107/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.107 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 106/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.106 - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 105/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.105 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013
 • Hotărârea 104/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 103/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 102/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 101/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea cofinanţării proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie – Dr. I.A. Sbârcea Braşov”
 • Hotărârea 100/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.100 - privind aprobarea introducerii în lista de investiții a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov”
 • Hotărârea 99/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.99 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 623.866 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • Hotărârea 98/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.98 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să analizeze situaţia arieratelor şi să stabilească cuantumul împrumutului contractat de la Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013
 • Hotărârea 97/2013 - Județul Brașov - 28.03.2013

  Hotărârea.nr.97 - privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 94/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea de principiu privind instituirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene apartinând domeniului public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 93/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 190/ 29.10. 2012 privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare-cumpărare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 53/ 11.09.2012, ce se va încheia în vederea vânzării spaţiilor (proprietate privată a Judeţului Braşov), cu destinaţie medicală şi a celor în care se defăşoară activitate conexă actului medical, situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, nr. 1
 • Hotărârea 92/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.92 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Federaţia Română de Tenis şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, pentru participarea la organizarea Cupei Davis România – Olanda din turul doi al Grupei I, Zona Euro – Africană, eveniment ce se va desfăşura la Braşov în luna aprilie 2013
 • Hotărârea 91/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.91 - privind încetarea participării Judeţului Braşov la convenţia încheiată cu Municipiul Săcele, Consiliul Local Săcele şi Agenţia Naţională Pentru Locuinţe în vederea realizării cartierului de locuinţe ANL Bunloc Săcele
 • Hotărârea 90/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.90 - privind acordul de principiu pentru constituirea unui parc industrial pe structura activelor dezafectate din sectorul producţiei civile aflate în patrimoniul SC CARFIL SA Braşov
 • Hotărârea 89/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.89 - privind realegerea Comisiei de Cenzori a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 88/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.88 - privind stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov şi pentru directorul general
 • Hotărârea 87/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.87 - privind fixarea limitelor între care se stabilesc remuneraţiile directorului general, membrilor Consiliului de Administraţie şi ale cenzorilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 86/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.86 - privind aprobarea Contractului de administrare ce se va încheia între SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA şi administratori
 • Hotărârea 85/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.85 - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 84/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.84 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 83/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.83 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 82/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 81/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.81 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 80/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.80 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ucea a zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 105 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Ucea, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe acesta
 • Hotărârea 79/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.79 - privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 78/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.78 - privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 77/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.77 - privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a obiectivului „Cetatea Feldioara” aflat în domeniul public al comunei Feldioara, pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare şi punerea în valoare a cetăţii Feldioarei” şi asigurare integrală a finanţării lucrărilor de către Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 76/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.76 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 225/20.12.2012 privind preluarea de către Consiliul Judeţean Braşov a dreptului de administrare asupra imobilului, monument istoric, „Cetatea Făgăraş”, pe perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare, consolidare şi amenajare – Etapa I
 • Hotărârea 75/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.75 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 74/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 73/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 72/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.72 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 71/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.71 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 70/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.70 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2013
 • Hotărârea 69/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.69 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6187/ 2001, încheiat cu domnul Cazan Dumitru pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Tâmpei, nr. 16, Bl.C1, Sc. A
 • Hotărârea 68/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.68 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6186/ 2001, încheiat cu doamna Păcesilă Ilonka pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 101, Bl.200, Sc. A
 • Hotărârea 67/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.67 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Moaşa Lucia, pentru Cabinetul medical nr.22, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 66/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.66 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 65/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.65 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicii stomatologi Dr.Bugiu Marina şi Dr. Pricop Anca - Maria, pentru Cabinetul medical nr.17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 64/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.64 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Berariu Mariana, pentru Cabinetul medical nr.20, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 63/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.63 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu Doina, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 62/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.62 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Dr. Radu –Leluţiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr.27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 61/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.61 - privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobilul – construcţie şi teren – Şcoala Specială de Arte şi Meserii Codlea, situat în Municipiul Codlea, str. Carpaţilor, nr. 23 şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 435 - 445 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 60/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.60 - privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul – construcţie şi teren – sediul Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov, situat în Municipiul Braşov, str. Lânii, nr. 47 şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 18 - 21 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 59/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul – teren – situat în Municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.1, aflat în administrarea Serviciului Public Judeţean de Protecţia Plantelor Braşov şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 15 - 17 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 58/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.58 - privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobilul – teren – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi actualizarea valorii de inventar pentru poziţiile nr. 121 şi nr. 122 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 57/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.57 - privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, a imobilului situat în municipiul Braşov, B-dul Saturn, nr. 43, în care funcţionează Policlinica ASTRA Braşov
 • Hotărârea 56/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.56 - privind scăderea din inventarul bunurilor, care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, a imobilului cu destinaţia de Spital de Psihiatrie şi Neurologie Braşov – secţia Bran, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptăţite
 • Hotărârea 55/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.55 - privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unor bunuri culturale primite ca donaţii de către Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 54/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.54 - privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Gospodarilor, nr. 9, cu destinaţia de cabinete medicale şi a cotei de teren aferentă, pentru finalizarea documentaţiei de intabulare
 • Hotărârea 53/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.53 - privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 52/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale județene pentru operatorul S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseele: BRAŞOV (Răcădău) - FELDIOARA (C.N.U.) şi retur; APAŢA (Centru) – FELDIOARA (C.N.U.) şi retur.
 • Hotărârea 51/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale şi finale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 50/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 49/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.49 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 48/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 47/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 46/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.46 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Artă Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 45/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.45 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale şi finale a managementului pentru Biblioteca Județeană „George Bariţiu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 44/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.44 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2013
 • Hotărârea 43/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2013, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 42/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.42 - privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, precum și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole pe care le deține instituția, pentru anul 2013
 • Hotărârea 41/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.41 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2013
 • Hotărârea 40/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.40 - privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/2012
 • Hotărârea 39/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea repartizării în bugetul județului Brașov pe anul 2013, a sumei de 6.420 mii lei din TVA pentru susținerea cheltuielilor generate de întreținere și reabilitarea drumurilor județene
 • Hotărârea 38/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.38 - Privind aprobarea repartizării cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, precum şi aprobarea destinaţiei sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 37/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2013
 • Hotărârea 36/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.36 - privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 35/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.35 - privind desemnarea unui consilier județean ca membru în Comisia de validare a consiliului județean
 • Hotărârea 34/2013 - Județul Brașov - 11.03.2013

  Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11.03.2013
 • Hotărârea 33/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.33 - privind constatarea încetării calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Niţă Emil, ca urmare a demisiei acestuia
 • Hotărârea 32/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.32 - privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 31/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.31 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, domnului SURUGIU ANDREI, fiul doamnei SURUGIU ELENA, fostă angajată a Consiliului Judeţean Braşov, decedată la data de 29 decembrie 2012
 • Hotărârea 30/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.30 - privind retragerea respectiv excluderea orașului Tălmaciu din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”
 • Hotărârea 29/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013
 • Hotărârea 28/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 27/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentelor nr. 2 şi 7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr.15
 • Hotărârea 26/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.26 - privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 – cuprinzând bunurile de inventar care aparţin domeniului public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 25/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea încetării Contractului de Asociere cu Municipiul Făgăraş pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, retehnologizare Staţie de epurare în municipiul Făgăraş”, judeţul Braşov
 • Hotărârea 24/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.24 - privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea serviciului de evaluare a situaţiei juridice şi a investiţiilor făcute de Consiliul Judeţean Braşov la imobilele care au fost retrocedate Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Braşov
 • Hotărârea 23/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.23 - privind revocarea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea închirierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3 și 300/02.11.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 144/16.12.2008
 • Hotărârea 22/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea modificării modelului contractului de vânzare- cumpărare, ce se va încheia, în vederea vânzării spaţiilor (proprietate privată a Judeţului Braşov), cu destinaţie medicală şi a celor în care se defăşoară activitate conexă actului medical, din imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”, situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 21/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a liniei de finanţare şi majorarea marjei dobânzii curente la Contractul nr.70005/2007 încheiat de Judeţul Braşov cu Banca Comercială Română S.A.
 • Hotărârea 20/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.20 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 19/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 18/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.18 - privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 17/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.17 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală şi finală pentru managementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 16/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.16 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov, Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 15/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.15 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov, precum şi a Comisiei de evaluare anuală şi finală pentru managementul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 14/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea caietelor de obiective proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, precum şi la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 13/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.13 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov pentru anul 2012
 • Hotărârea 12/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov pentru anul 2013
 • Hotărârea 11/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2012
 • Hotărârea 10/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.10 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Minea Luana
 • Hotărârea 9/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.9 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Maxim Adrian
 • Hotărârea 8/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.8 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Niţă Emil
 • Hotărârea 7/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.7 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Oltean Vasile
 • Hotărârea 6/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.6 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristei Nicolae
 • Hotărârea 5/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.5 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Şoneriu Valentin-Olimpiu, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 4/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.4 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Grapă Sebastian, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 3/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.3 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Ochi Ion, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 2/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.2 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi pe cale de consecinţă a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 1/2013 - Județul Brașov - 29.01.2013

  Hotărârea.nr.1 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2013