Hotărârea nr. 93/2012

Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune,încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25,situat în cadrul Policlinicii “Astra”, cu sediul în Braşov, str. Cometei, nr. 1


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod ¥-16

HOTĂRÂREA NR. 93

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune, încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii “Astra”, cu sediul în Brașov, str. Cometei, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 726/27.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 5749/2005, încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Asociației Stomatologice “Astra” cu sediul în Brașov, str.Cometei, nr. 1, până la data de 31.12.2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct.24, al. Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2012, a duratei contractului de concesiune nr. 5749/2005, încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Asociației Stomatologice “Astra” cu sediul în Brașov, str.Cometei, nr. 1.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.