Hotărârea nr. 91/2012

Hotărârea.nr.91 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 91

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 858/15.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2158/2005, încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, până la data de 31.12.2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reorma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct.24, al Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2012, a duratei contractului de concesiune nr. 2158/2005, încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu