Hotărârea nr. 81/2012

Hotărârea.nr.81 - privind desemnarea domnului consilier județean SarafinceanuGheorghe Buibas ca reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Localal Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea – Cohalm (PPDL)


România

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 81

din data de 09.03.2012

- privind desemnarea domnului consilier județean Sarafinceanu Gheorghe Buibas ca reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Local al Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea - Cohalm (PPDL)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr. ad. 8670/01.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Local al Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea - Cohalm (PPDL);

Având în vedere dispozițiile art. 92 din din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se desemnează ca reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Local al Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea - Cohalm (PPDL), domnul consilier județean Sarafinceanu Gheorghe Buibas.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu