Hotărârea nr. 7/2012

Hotărârea.nr.7 - privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin,președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor ”Brașov Decembrie1989”, ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 03.02.2012

- privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin, președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor "Brașov Decembrie 1989", ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând adresa Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor "Brașov Decembrie 1989”, înregistrată sub nr. 941/27.01.2012, prin care se solicită aprobarea participării ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov a domnului Maior Lazăr Dorin;

Având în vedere dispozițiile art. 52 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea domnului domnului Maior Lazăr Dorin, președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor "Brașov Decembrie 1989”, ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDWTE,

Aristotel Căncescu

w

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

’ * * v