Hotărârea nr. 64/2012

Hotărârea.nr.64 – aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Judeţul Braşovşi unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive deinteres public judeţeanConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 03.02.2012

- privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Claudiu Coman și referatul nr. 1142/01.02.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2012;

Ținând cont de amendamentele formulate de către domnii consilieri județeni Adrian Maxim și Hârșovescu Silviu privind completarea anexei la prezenta hotărâre cu încă 4 persoane juridice:

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e”, alin.(5), lit.”a”, pct. 4 și 6 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.Anexa


Președinte/, Aristotel CăncpșCu

Persoane juridice cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea acțiunilor culturale de interes public județean cuprinse în bugetul CJBV pe anul 2012:

i ;

 • -   Inspectoratul Școlar Județean Brașov

 • -  Asociația Culturală „Libris Cultural”

Universitatea „Transilvania” Brașov.

 • -  Fundația „Umana” Brașov

Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș

Asociația „15 Noiembrie 1987” Brașov

 • -   Asociația Foștilor Deținuți Politici - Brașov

 • -  Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de întreprinderi Brașov

 • -  Unități Școlare din sistemul de învățământ preuniversitar al județului Brașov

 • -  SC CONSILPREST SRL Brașov

 • -  Mănăstirea „Brâncoveanu Sâmbăta de Sus”

 • -  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

 • -  Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Brașov

 • -  Asociația „Valea Zimbrilor „ Vama Buzăului

 • -  Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Brașov

Clubul Economic German

 • -  Asociația Transilvană Brașov Nord

 • -  Asociația Grid

 • -  Uniunea Studențească Maghiară din Brașov

 • -  Asociația Culturală Apâczai Csere Jânos

 • -  Asociația Filantropică Cristiana

 • -  Hospice Casa Speranței

Prima Școală Românească

 • -  Asociația „Copiii de Cristal”

Crucea Roșie Brașov

 • -  Fundația pentru copii abandonați - Ghimbav

 • -  Filarmonica Brașov

 • -   Asociația de Părinți “I. Popazu”.

 • -   Asociația Astra

 • -   Asociația Absolvenții și prietenii liceului „Dr. loan Meșotă”

Societatea Junilor Brașovecheni Brașov

Parohia Ortodoxă Victoria II

 • -  Asociația OPTIM Brașov

 • -  Asociația Culturala Alexia Brașov

Clubul sportiv al surzilor

 • -   Asociația Delta

Asociația Consultativa a Tinerilor

Asociația Felfalusi Antal

Asociația Aviatorilor Brașoveni

Asociația Culturală Caliope Făgăraș

Persoane juridice cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea acțiunilor sportive de interes public județean cuprinse în bugetul CJBV pe anul 2012:

Clubul sportiv Joybike

CS Dinamo București - Baza sportivă Brașov

CS Tara Barsei 2011 Brașov

Asociația Județeană de Fotbal Brașov

Asociația Nimbus No Limits

AS BC Galactica Brașov

CFR CSU Brașov

 • -  AS Olimpia Sânpetru

CS Corona Brașov

 • -  Rugby Club Brașov

CS Blue Angel Cristian

 • -  CSS Brașovia

CS Edelweiss

CSM Karate DO Făgăraș

AS CS D Ippon N.S.Brașov

HCM Făgăraș

 • -  CS Cetatea Făgăraș

 • -   Clubul sortiv al surzilor - Brașov

 • -  Asociația Clubul de Turism și Ecologie „Trans Mont Făgăraș”

 • -  CS WANKAN Săcele

CSU Brașov

AS Kokoro Brașov