Hotărârea nr. 59/2012

Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivulde investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 59

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 841/25.01.2012, întocmit de către Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”; lucrările de reabilitare vizează:

creșterea nivelului de performanță corespunzător categoriei de importanță și clasei tehnice, din care face parte drumul, concretizat prin: îmbunătățirea parametrilor tehnici de performanță și rezistență, stabilitate și siguranța în exploatare;

modernizarea drumurilor, conform standardelor și practicilor Uniunii Europene, astfel încât să se asigure condiții pentru derularea circulației în siguranță și indiferent de anotimp sau starea vremii;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 429/ 9.11.2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.3, lit. “a” din H.G.R. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiți finanâte din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”, conform anexei nr. 1 (fișa cu indicatorii tehnico-economici), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, asigură


aducerea la îndeplinire a prezenteiPREȘEDIF Aristotel Cane


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Caracteristici principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivufuj: “Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene ” Denumirea lucrării:

 • 1. Modernizare DJ107E, DJ 105C-Corbi,km 0+000-2+750 - 2,750 km-(Victoria)

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 107E, leagă localitatea Corbi de

DJ 105C (Victoria)

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 2.266.000 lei

Durata de realizare: 6 luni Capacități:

-Lungime sector drum : 2,750 km -Lățime parte carosabilă: 5,50 m cu acostamente de lățimi variabile -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 2.  Reabilitare DJ 104L, Viscri-Bunești, km 8+013-15+013 - 7,000 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 104L, leagă localitatea Viscri de localitatea

Bunești (DN13)

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 5.811.000 lei Durata de realizare: 24 luni

Capacități: -Lungime sector drum : 7,000 km -Lățime parte carosabilă: 5,50-6,00 m cu acostamente de lățimi de 0,75m

-Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 3. Modernizare DJ 106, Șinca Noua-Vlădeni, km 0+000-4+470 - 4,470 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 106, leagă localitatea Șinca Nouă (DN73A)de localitatea Vlădeni (DN1)

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 8.790.000 lei

Durata de realizare: 24 luni Capacități:

-Lungime sector drum : 4,470 km -Lățime parte carosabilă: 5,50m cu acostamente de lățimi de 0,75m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 4. Modernizare DJ 109, Beclean - Luța, km 0+000 - 3+950 - 3,950 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 109, leagă localitatea Beclean de localitatea Luța

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 4.231.000 lei

Durata de realizare: 12 luni

Capacități:

-Lungime sector drum :3,950 km -Lățime parte carosabilă: 5,50m cu acostamente de lățimi de 0,75m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 5. Modernizare DJ 112C, Satu Nou - Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 4+160 (1,405 km), 10+290 - 14+425 (4,135 km) - 5,540 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 112C, leagă localitatea Satu-Nou de localitatea Vlădeni

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 3.995.000 lei

Durata de realizare: 6 luni

Capacități:

-Lungime sector drum : 1,405 km+4,135 km=5,540 km -Lățime parte carosabilă: 5,50m cu acostamente de lățimi de 0,75m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 6.  Modernizare DJ 730, limita jiuLArgeș-Șirnea, km 9+550 -14+950 -5,400km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 730, face legătura intre limita jud.Argeș localitatea Șimea și DN73.

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 5.603.500 lei

Durata de realizare: 6 luni

Capacități:

-Lungime sector drum :5,400 km

-Lățime parte carosabilă: 5,50m cu acostamente de lățimi de 0,75m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 7. Reabilitare DJ132, Rupea-Homorod-linLjudHarghita, km 2+470 - 3+620 (1,150 km) ; 7+880 - 9+390 (1,510 km) ;16+370 -18+250 (1,880 km)- 4,540

km Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 132, face legătura intre DN13(Rupea) și limita jud.Harghita

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 1.972.250 lei Durata de realizare: 6 luni Capacități:

-Lungime sectoare drum :4,540 km -Lățime parte carosabilă: 6,00m cu acostamente de lățimi de 0,5m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 8. Reabilitare DJ 104B, Făgăraș-Ileni-Hârseni-Sebeș, km 0+000 - 3+310 -3,310 km (intravilan Făgăraș)

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 104B, face legătura intre municipiul Făgăraș și localitatea Sebeș (DN104A)

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală: 1.718.100 lei Durata de realizare: 6 luni Capacități:

-Lungime sector drum :3,310 km -Lățime parte carosabilă: 6,00m cu acostamente de lățimi de 0,5m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 9. Reabilitare DJ 104C, Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea, km 0+000 -1+350 -1,350 km (intravilan Făgăraș)

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov Amplasament: Drumul județean DJ 104C, face legătura intre municipiul Făgăraș și localitatea Recea (DJ104A)

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală 701.320 lei Durata de realizare: 6 luni Capacități:

-Lungime sector drum : 1,350 km -Lățime parte carosabilă: 6,00m cu acostamente de lățimi de 0,5m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 10. Modernizare DJ106B, Holbav-Paltin(DJ 106A), km 6+200 -13+300-7,100 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 106B, face legătura intre localitatea Vulcan (DJ112A), Holbav - Paltin și DN73A

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală 6.630.000 lei

Durata de realizare: 6 luni

Capacități: -Lungime sector drum :7,100 km -Lățime parte carosabilă: 6,00m cu acostamente de lățimi de 0,5m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar

 • 11. Modernizare DJ 130B, Pârâu - Grid, km 5+200 -6+950  750 km

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 130B, face legătura intre localitatea Pârâu (DN1) -Grid și localitatea Pârâu (DJ104).

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală 1.453.500 lei

Durata de realizare: 6 luni Capacități:

-Lungime sector drum : 1,750 km

-Lățime parte carosabilă: 6,00m cu acostamente de lățimi de 0,5m -Lățime platformă: 7,00 m

Sursa de finanțare: împrumut bancar


DIRECTO

VionDIRECTOR EX.ECONOM1C Aurelia Popescu întocmit, Mirela Sasu