Hotărârea nr. 57/2012

Hotărârea.nr.57 - privind modificarea numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Podul Olt – Hărman - Braşov, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.57

din data de 03.02.2012

privind modificarea numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Podul Olt - Hărman - Brașov, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012

Analizând referatul nr.12873/26.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport Persoane, prin care se propune aprobarea modificării numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Podul Olt -Hărman - Brașov , cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.17 din Legea nr.92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, art.17 lit.c și d din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Podul Olt - Hărman - Brașov, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea


Teritoriului - Autoritatea Județeană de
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Operatorul de transport rutier S.C. TRANSANDRE S.R.L.


CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria Nr.

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate

A. Denumirea traseului: Podu Oltului - Brașov Cod traseu: 14

DUS

Km

Nr. stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de

plecare

Ora de

plecare

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

7.30

6.30

5.55

5.00

0

1

Podu Olt

8.10

7.10

6.25

5.40

7.42

6.42

6.07

5.12

6

2

Harman

7.58

6.58

6.13

5.28

7.46

6.46

6.10

5.16

8

3

Harman Ram

7.54

6.54

6.09

5.24

8.03

7.03

-

5.33

17

4

Brașov Gara

7.37

6.37

5.52

5.07

8.10

7.10

6.27

5.40

20

5

Brașov Autogara Vest

7.30

6.30

5.45

5.00

*

**

*

**

*

*

11.30

10.30

9.30

8.30

0

1

Podu Olt

12.10

11.10

10.10

9.10

11.42

10.42

9.42

8.42

6

2

Harman

11.58

10.58

9.58

8.58

11.46

10.46

9.46

8.46

8

3

Harman Ram

11.54

10.54

9.54

8.54

12.03

11.03

10.03

9.03

17

4

Brașov Gara

11.37

10.37

9.37

8.37

12.10

11.10

10.10

9.10

20

5

Brașov Autogara Vest

11.30

10.30

9.30

8.30

*

*

*

15.30

14.30

13.30

12.30

0

1

Podu Olt

16.10

15.10

14.10

13.10

15.42

14.42

13.42

12.2

6

2

Harman

15.58

14.58

13.58

12.58

15.46

14.46

13.46

12.46

8

3

Harman Ram

15.54

14.54

13.54

12.54

16.03

15.03

14.03

13.03

17

4

Brașov Gara

15.37

14.37

13.37

12.37

16.10

15.10

14.10

13.10

20

5

Brașov Autogara Vest

15.30

14.30

13.30

12.30

*

*

*

**

*

19.30

18.30

17.30

16.30

0

1

Podu Olt

20.10

19.10

18.10

17.10

19.42

18.42

17.42

16.42

6

2

Harman

19.58

18.58

17.58

16.58

19.46

18.46

17.46

16.42

8

3

Harman Ram

19.54

18.54

17.54

16.54

20.03

19.03

18.03

17.03

17

4

Brașov Gara

19.37

18.37

17.37

16.37

20.10

19.10

18.10

17.10

20

5

Brașov Autogara Vest

19.30

18.30

17.30

16.30

*

*

*

*

A

20.30

0

1

Podu Olt

21.10

20.42

6

2

Harman

20.58

20.46

8

3

Harman Ram

20.54

21.03

17

4

Brașov Gara

20.37

21.10

20

5

Brașov Autogara Vest

20.30

**

*

Emitent,

iA


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

  • 1. Zilele în care circulă:


1,2,3,4,5; si*; *‘6, 7


  • 1. BV-65-SIA

  • 2. BV-63-SIA

  • 3. Capacitatea autovehiculului:

  • 4. Amenajările și dotările autovehiculului:

  • 5. Numărul de șoferi necesari:


Microbuz


C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor._________

Nr. crt. Autogara(statia)Nr./Data contractului


Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006


Valabil până la


Operatorul de transport rutier, S.C. TRANSANDRE S.R.L.


Șeful agenției A.R.R. Brașov,


Data emiterii: