Hotărârea nr. 47/2012

Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 8 decembrie 2011


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 47

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 decembrie 2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3


februarie 2012;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 decembrie 2011;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 decembrie 2011.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 8 decembrie 2011

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsesc 5 consilieri județeni. La lucrările ședinței de azi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința extraordinară de astăzi ședință pe a cărei ordine de zi avem mai multe puncte, un punct foarte important pe care vreau să-1 separăm de celelalte puncte, e un punct care privește o acțiune de solidaritate socială și în care avem plăcerea să fie implicată și Mitropolia Ardealului. De asemenea avem plăcerea să-1 avem în mijlocul nostru pe înaltpreasfințitul Mitropolit al Ardealului Laurențiu Streza. Este o plăcere pentru noi și o onoare să îi avem aici în mijlocul nostru, e o plăcere și o onoare pentru noi să avem un parteneriat cu Mitropolia Ardealului. O să fac când o să ajungem la acest punct și motivația pentru care am promovat acest proiect, motivația pentru care am ales Mitropolia ca și partener în această acțiune. Propunerea pe care vi-o fac pentru că prima parte nu va avea sub nici o formă un aspect politic și discuțiile pe care le avem vreau ca să fie detașate de partea politică, partea a doua va fi cu discuții politice, subiecte care au și tentă politică și acesta e motivul și pentru că ÎPS are timpul limitat în prima parte vom discuta acest punct, după aceea o să dăm o pauză de 30-45 de minute, pauză în care o să avem o conferință de presă împreună cu ÎPS Laurențiu Streza după care dumnealui mi se pare că are și un alt program, interviuri la televiziunile din Brașov, deci supun votului dumneavoastră ordinea de zi de azi. Ce vreau să vă spun pentru punctele suplimentare pe care le aveți să faceți propunerile în partea a doua a ședinței, deci eu vă supun votului dumneavoastră numa prima parte, deci pentru primul punct acordul dumneavoastră, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat, deci cu unanimitate de voturi s-a votat primul punct de pe ordinea de zi. Stimați colegi știți foarte bine că de circa 8 ani de zile, mai ales de 8 ani de zile am încercat să avem o colaborare cât mai bună cu Biserica Ortodoxă, dar nu numai cu Biserica Ortodoxă, avem aici un coleg vicepreședintele consiliului județean care are o altă religie, dar am avut o colaborare foarte bună cu toate bisericile dar având în vedere că Biserica Ortodoxă reprezintă 84% pondere din toate cultele din județul Brașov este normal ca colaborarea cea mai puternică și de asemenea și cele mai mari sume de bani pe care le-am alocat să le alocăm pentru Biserica Ortodoxă. Țin minte că în anul 2002 s-a pus pentru prima dată problema să alocăm niște sume de bani pentru construirea unei catedrale în municipiul Brașov. Mulți poate s-au supărat atunci și au avut anumite rezerve. Am susținut și acel proiect însă am dorit ca să-1 amânăm pentru că aveam în județul Brașov foarte multe biserici care se aflau într-o stare de degradare avansată, biserici care au suferit după 55 de ani de comunism, aproape 60 de ani de comunism, biserici care aveau nevoie de sprijinul nostru., am făcut acest lucru iar de când la conducerea Bisericii Ortodoxe, la Mitropolia Ardealului a venit ÎPS Laurențiu Streza pe care chiar îi spuneam înainte de ședință că-1 invidiez pentru energia pe care o are pentru că toată ziua este în județul Brașov, în celelalte județe, susține biserica și toate acțiunile bisericii. Colaborarea dintre Consiliul Județean Brașov și Mitropolie a fost mult mai puternică, legăturile au fost mult mai strânse. Am regretul și chiar un complex față de ÎPS Laurențiu Streza dar și față de toți preoții din județul Brașov pentru că nu am mai putut să sprijinim din lipsă de bani în același cuantum cu care am făcut acest lucru mai ales în perioada 2004-2008 bisericile din județul Brașov. Am făcut-o în fiecare an, totuși anul trecut Consiliul Județean Brașov pentru diferite programe, proiecte și colaborări cu bisericile din județul Brașov a alocat 15 miliarde de lei, în acest an am avut, am mai suplimentat cu 5, 10 miliarde de lei, sume de bani pe care o să le depășim bineînțeles și cu cele 2 miliarde pe care vi le propun astăzi dumneavoastră. Aceste sume de bani o să le depășim. Nu am mai putut să facem acest lucru și am acest regret la dimensiunile la care l-am făcut acest lucru în perioada 2004-2008. Nu a fost an în care să nu avem peste 100 de miliarde sprijin pentru biserică construcția de biserici noi, renovarea celor vechi, nu a fost an în care să avem sub 100 de miliarde de lei. Am avut 200 și ceva de miliarde de lei bani alocați, 200 de către consiliul județean în 2008 și 50 de miliarde alocate de Ministerul Culturii. Și eu sufăr cum sunt convins că și ÎPS suferă când trece pe lângă catedrala din Făgăraș și vedem că ea din păcate aproape că a încremenit în ultimii 3 ani de zile dar aici nu e vina noastră, nu e numai vina noastră, din păcate această criză care sunt convins că a afectat nu numai instituțiile statului român nu numai în județul Brașov dar a afectat serios și bisericile din județul nostru. Pe de altă parte, să trecem la partea socială, știți foarte bine că în consiliul județean am susținut și am susținut acest lucru pentru că am văzut că din păcate instituțiile statului nu întotdeauna și-au făcut treaba ca lumea, că nu întotdeauna au alocat sume de bani suficiente pentru ajutorul persoanelor cu probleme, persoanelor bătrâne, copiilor bolnavi, persoane cu dizabilități. Nu este ușor și îi spuneam și ÎPS să vină la tine persoane care au copii de 2 ani bolnavi de cancer sau chiar astăzi am avut un caz, un copil de 8 ani bolnav de leucemie, nu poți să fi indiferent. Pe de altă parte acest ajutor reprezintă niște paleative pentru că rezolvăm o parte din oameni. Un coleg zicea și destul de corest spunea că deschidem o cutie a Pandorei. Da nu puteam să nu o facem. Am deschis-o, numărul de cereri a crescut foarte mult pentru ajutorul persoanelor pentru că au aflat din emisiunile televizate, au aflat cu toții, sunt foarte multe persoane care au probleme, probleme sociale, probleme de sănătate. Și acesta a fost motivul pentru care chiar dacă avem bani foarte puțini chiar dacă din banii aceia mai trebuie să dăm bani și la încălzire la Făgăraș sau nu știu unde să susținem și alte proiecte, am susținut și ajutorul dat acestor persoane. Acum vrem să-1 facem într-un alt cadru acest ajutor, vrem să folosim o instituție, o entitate care să fie apolitică. Și nici că se putea găsi o altă entitate decât biserica pentru că biserica a făcut întotdeauna acest lucru îl fac și în continuare de sprijinire a persoanelor cu probleme. Chiar în acest an pentru căminul de bătrâni de la Biserica Sfânta Treime din Schei am alocat jumătate de miliard de lei. în ultima jumătate de an am alocat această sumă. De acolo am sprijinit cu bani deși vreau să vă spun față de valoarea totală nu reprezintă foarte mult ajutorul nostru, cred că nici 10% în final nu reprezintă. Aici Biserica din Schei și credincioșii de acolo au făcut niște eforturi imense dar și noi la rândul nostru trebuie să fim solidari cu acești oameni și acesta este motivul pentru care venim astăzi cu această propunere, acesta este motivul pentru care ne aflăm astăzi la această festivitate, la această ședință festivă pentru a dezbate acest punct. Sunt convins că votul va fi în unanimitate pentru că nimenea nu se poate opune la o propunere care este apolitică care-i cu caracter social și pentru aceasta o să le dau cuvântul în primul rând invitaților noștri după aceea și dumneavoastră celor care veți susține cu siguranță acest proiect al nostru. Mulțumesc mult și am plăcerea și onoarea să-i dau cuvântul ÎPS Mitropolit al Ardealului Laurențiu Streza.

ÎPS Laurențiu Streza

Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnilor și doamnelor consilieri am dorit de mult să ne întâlnim. La Sibiu am reușit cu 3 ani în urmă să iau legătura cu consiliul județean să fiu prezent la sfârșitul anului pentru a face un act de noblețe firesc, un act care se cuvenea să-1 facem și față de dumneavoastră mai demult. Dar distanța și alte lucruri, în afara voinței noastre nu mi-au dat posibilitatea decât acum. Noi știm că de multe ori există și proverbul acesta binefacerea cu reconoștința se întâlnesc cam rar. Nu este cazul la noi pentru că nu suntem o instituție care să concurăm alte instituții și suntem o instituție din care fac parte foarte foarte multe instituții dacă nu toate celelalte. In biserică au loc toți pentru că nu este biserica doar o ierarhie, noi nu putem face, vă dau un amănunt teologic, liturgic, un preot singur nu poate face liturghie dacă nu are un credincios lângă el, dacă nu are un copil măcar lângă el care să reprezinte poporul lui Dumnezeu. De aceea primul lucru pe care vreau să vi-1 transmit este mulțumirea, binecuvântarea și rugăciunea pe care vrem să o facem pentru dumneavoastră care sunteți aici aleși în vremuri deosebite, vremuri grele ca să faceți lucruri mari chiar cu sărăcie., când au fost vremuri grele s-au făcut lucruri mari sau invers marile lucruri și marile monumente s-au făcut în vremuri grele, dificile, pentru că oamenii nu au făcut altceva decât să ajungă la ceea ce vrem și noi acum să o facem oficial - solidaritate. Am primit foarte mulți bani. Când am venit, deja eu am împlinit 5 ani de când sunt la Sibiu, foarte mulți bani de la Consiliul Județean Brașov, foarte puțini de la cei din Sibiu în afară de ultimul an și de anul acesta. De aceea vă asigurăm că dragostea dumneavoastră, îngăduința dumneavoastră de a lăsa să vină niște bani acolo unde era absolut de mare nevoie nu este altceva decât un act pe care l-ați făcut și suntem tot în perioada aceasta a postului când toate evangheliile din duminicile noastre îndeamnă spre binefacere. Nu ați făcut altceva decât să faceți un transfer spre banca cerului, să fie o investiție pentru noi pentru toți, pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte. Monumentele acestea sunt în răspunderea noastră și nu sunt doar monumente istorice și de artă deci ele sunt monumente de spiritualitate. Noi avem nevoie de o conciliere, avem nevoie de, tot timpul când intrăm în dileme, când avem conflict de interese, trebuie să existe ceva peste voința partinică, dorința personală, trebuie să exite ceva. Am ascultat un cuvânt frumos de la un mare demnitar când noi am avut o problemă foarte serioasă juridică și a spus așa, i-a indicat altuia, zice privește și spre cer și uită-te și în rânduielile bisericești, în canoane și încearcă să exprimi autoritatea ta în raport cu dreptatea care nu este absolută aici pe pământ, că altfel nu am mai avea nevoie de dreptate dincolo, dar totuși suntem obligați să privim spre cei sărmani. în privința acestui parteneriat eu vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți și pentru faptul că ne-ați provocat, demult am vrut să facem pe plan local astfel de lucrări, dar în momentul în care devine o responsabilitate și un angajament pentru fiecare dintre noi de bună seamă că vom face ceva și nu o facem în numele personal. Dacă facem în numele bisericii, facem în numele consiliului județean, a celor care sunt parteneri și se vor bucura toți de așa ceva. Noi avem obligația morală de a ne îngriji de cei sărmani. Frățiile voastre aveți obligația legală. Și dacă nu spunem numai că avem drepturi, mai avem și obligații pentru că de lucrul acesta ducem noi lipsă. Nu auzim decât am dreptul, mă da obligații nu ai? Să știți că la noi în teologie în biserică mai există ceva când spui ce păcate ai făcut. Zici nu am făcut nici un păcat. Nu, nu ce n-ai făcut, ce trebuia să faci. Sunt păcate prin omisiune. Și dacă nu am făcut rău dacă n-am făcut bine, nu am făcut nici un bine nu suntem oameni buni. Părintele Teofil l-ați auzit, l-ați cunoscut Dumnezeu să-1 odihnească de la Sâmbăta într-o glumă spunea dar într-o glumă cu tâlc când a întrebat pe cineva la spovedanie ce a făcut zice nu am făcut nimic. Atunci ești un om de nimic. Nu părinte. Dacă făceai rele erai rău dacă făceai bine erai bun, n-ai făcut nimic ești om de nimic. Noi nu trebuie să fim cei care din motive și mă refer la noi, noi avem atâtea lucruri, observați că acum marea atenție se îndreaptă asupra fantasticelor nostre averi și avuturi și afaceri. Afacerea cu lumânarea. Păi cu lumânarea ținem noi biserica? Pentru că o facem noi, ai noștri o cumpără ai noștri o ard în biserică și noi ne folosim de banii aceștia. Nu concurăm nici o instituție decât cei care vor acuma de unde ar mai putea scoate, cred că de la noi și mai sunt niște instituții care nu s-au înființat și care trebuie să le mai înființeze, din acelea imorale să mai scoatem bani și de acolo și atunci să știți că iese România din criză. Precis. Nu mai rămâne nimeni. Toată lumea o să aibă atâta avere încât să dea Dumnezeu să aibă toți și cei care doresc să aibă multe atât de multe să aibă încât să nu aibă unde să le pună și să nu strice hambarele ca cel din Evanghelie ci să le împartă cu cei săraci. Vreau să vă promit că toți protopopii noștri, sunt 6 în județul Brașov, toți preoții noștri vor fi angajați în acest parteneriat și îmi place mult titlul solidaritate brașoveană. Eu cred că vom putea face ceva ca alții să ne imite și nu ne supărăm dacă ne imită cineva și de la solidaritatea aceasta de a lua din surplusul altora s-ar da la cei necăjiți, dar a te duce după el, nu de a te duce pe stradă la cel care te agasează și care reprezintă defapt o structură, o încrengătură păcătoasă, cei care nu sunt vizați de nimeni, cei pe care îi știm noi, pentru că noi avem deja o structură. La fiecare parohie există un consiliu parohial care se ocupă de problemele administrative avem și un comitet parohial din care fac parte mai mult femeile, sunt și bărbați dat mai mult femei și acesta se ocupă de partea aceasta filantropică. Filantropia este pusă alături de partea duhovnicească, liturgică, teologică pentru că este liturghia aproapelui. Scriptura spune cel ce spune că iubește pe Dumnezeu și urâște pe aproapele lui este mincinos. Și atunci noi cum putem de Crăciun să stăm acasă și să ne bucurăm să alegem între produsele pe care le punem să alegem între darurile pe care ni le facem și alții să nu aibă ce mânca sau să nu aibă cu ce se îmbrăca. Și noi avem foarte multe solicitări domnule președinte și avem un fond special, fond care se alimentează de Sfântul Nicolae. Am trimis o pastorală în sensul acesta și oamenii dau pentru tot ce trebuie leuțul cât e acolo, acela se va înmulți pentru că înmulțește Dumnezeu darul. Nu dăm însă decât unde trebuie și cu garanții. Trimitem oamenii noștri să le plătească facturile, să le cumpere medicamente, să le dea hrană. Dacă am dat bani au făcut altceva cu banii respectivi decât să se ajute pe ei. Eu vreau să-mi exprim prețuirea față de dumneavoastră, față de toți dar am 3 distincții deosebite pentru 3 persoane care vă reprezintă pe frățiile voastre. Pe domnul președinte, domnul vicepreședinte și domnul Radu Ispas. Noi am avut acum un eveniment extraordinar care a fost poate cea mai mare izbândă pe care Ardealul o are, canonizarea Mitropolitului Andrei Șaguna. A fost o manifestare extraordinară, a fost proclamarea canonizării după aceea în 30 noiembrie a fost prima sărbătoare, sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Mitropolitul Transilvaniei. Cu ocazia aceasta noi am instituit o distincție deosebită Ordinul Sfântului Ierarh Andrei Mitropolitul Transilvaniei. Eu o să-l rog pe părintele protopop să citească dânsul pentru că eu l-am emis, nu pot să citesc eu actul pe care eu l-am dat. Deci primul va fi pentru domnul președinte Aristotel Căncescu cu mulțumiri pentru tot ce a făcut cu atât mai mult este onorabil că regretați că nu ați avut să dați mai mult dar inima v-a fost deschisă și i-ați ajutat și se văd lucrurile acestea și eu de câte ori trec pe lângă Făgăraș mă gândesc Doamne ajută ca să terminăm catedrala de acolo și cu toții suntem ctitori. Când veți trece pe lângă catedrala din Făgăraș să știți că aveți numele scrise acolo cu toții, fiecare în parte la acest monument.

Părintele Protopop Benga Dănuț

Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului, cabinetul Mitropolitului nr. 3020 din 30 noiembrie 2011. ascultând cuvântul de laudă al Sfântului Apostol Pavel mărire cinste și pace oricărui face binele și îndemnul său ca fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la aceste zile spre zidire în baza acestor prerogative conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și de hotărârea Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Sibiului pe temeiul încredințărilor primite despre activitatea remarcabilă în slujirea lui Hristos în apărarea valorilor creștine și a patrimoniului șagunian și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre acordăm Ordinul Sfântului Ierarh Andrei Mitropolitul Transilvaniei domnului Aristotel Căncescu președinte al Consiliului Județean Brașov, respectiv domnului Ion Ochi. Semnează doctor Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, dată în cancelaria noastră mitropolitană Sibiu în anul 2011 luna noiembrie ziua 30 la prâznuirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Sfântului Ierarh Andrei Mitropolitul Transilvaniei.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu vă mulțumesc mult, e o cinste și o onoare pentru mine cu atât mai mult cu cât sunt absolvent al Liceului Andrei Șaguna promoția 114.

IPS Laurențiu Streza

Eu vă mulțumesc mult pentru toate și scuzați-ne că nu am venit mai devreme, dar de acuma încolo vă promitem că în fiecare an vom participa la o ședință festivă la dumneavoastră.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnule vicepreședinte Ochi aveți cuvântul.

Dl. Ion Ochi

A

IPS Mitropolit al Ardealului, domnule Laurențiu Streza, preasfînțite părinte protopop, domnule prședinte, stimați colegi mulțumesc ÎPS Mitropolit al Ardealului pentru distincția acordată, este un act care ne responsabilizează pe noi creștinii ortodoxi pentru susținerea valorilor morale și creștine ale Bisericii Ortodoxe. Este un lucru care ne face să ne gândim că rostul și rolul nostru al oamenilor care astăzi putem decide pentru destinele altora care au nevoie și pentru noi cei care suntem în situația câteodată de a alege răul cel mai mic sau poate binele cel mai mare în situațiile în care de atâtea ori am fost puși și aici în plenul consiliului județean, în activitatea noastră dar și în viață de a face pentru noi, pentru toți oamenii ceea ce biserica ne îndeamnă, adică să fim conducători buni și colegi buni pentru toți oamenii care ne-au trimis aici pentru toți oamenii pe care îi reprezentăm și să luăm cele mai bune decizii pentru toată lumea și să nu excludem niciodată pe nimeni. Vă mulțumesc și vă asigur că în ceea ce mă privește voi face tot ceea ce este posibil ca lucrurile și îndemnurile pe care Biserica Ortodoxă ni le solicită să putem participa la ele și să devină realități toate. în ceea ce privește activitatea Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în acest parteneriat de solidaritate brașoveană pe care-1 propunem spre aprobare astăzi plenului aș vrea să spun câteva cuvinte domnule președinte. Ideea de a fi alături de oameni, de toți oamenii atunci când vicisitudinile vremurilor apasă cu greutate mare pe toți nu numai pe o parte, dar parcă o parte dintre oameni simt mai tare presiunea vremurilor. Nu putem să..activități față de săracii și sărmanii acestei nații române, față de copiii cu probleme, cu dizabilități, față de fenomenul de violență manifestat asupra unora dintre copii, lucruri nedrepte, a familiilor unora dintre soți, soții, violența se manifestă și asupra bărbaților, nu putem să manifestăm pasivitate față de grija pe care trebuie să o avem față de vârstnici, față de oamenii care au probleme de sănătate față de săraci, de săracii fără voia lor, față de oamenii care se află în suferință, față de cei car vor să-și trimită copiii la școală și din motive cunoscute nu reușesc să facă față, de oamenii care nu s-au născut altfel decât cu un noroc mai mic decât al unora dintre noi care nu reușesc sași resolve problemele și avem multe lucruri de făcut aici, avem comunități de romi pe care trebuie să-i integrăm în activitatea socială, să-i educăm , să-i ducem la școală iată că aplecarea socială în viața socială, în viața publică a Bisericii Ortodoxe Române și a tuturor celorlalte confesiuni este un lucru benefic și astăzi vine în plenul consiliului județean cu un proiect care ar trebui să responsabilizeze toate autoritățile publice de la nivelul județului Brașov, toți factorii de decizie, toate instituțiile, toți oamenii care nu ar trebui să se considere doar filantropi și care participă la un proiect care trebuie să aibă ca finalitate, ca obiectiv final dezvoltarea unei rețele sociale care să sprijine așa cum spune solidaritatea brașoveană, care să sprijine toți oamenii aflați în dificultate pe diverse categorii sociale. Poate obiectivul final ar rebui să fie acela de a ajunge la susținerea financiară a unor așezăminte sociale unde, fac apel astăzi la toți parlamentarii de Brașov să aibă inițiative parlamentare care să creeze facilități fiscale și financiare ca atunci când există disponibilitatea unui agent economic sau a unor persoane fizice sau instituții să finanțeze proiecte de genul ăsta să fie scutite de impozite și taxe astfel încât banii să fie folosiți cu mai multă eficiență în astfel de proiecte. Manifest încrederea față de colegii mei de la PDL din plenul consiliului județean că vor face demersurile necesare la guvernul României și la Ministerul Muncii pentru a susține cu sume financiare bugetul din 2012 și în celelalte bugete astfel încât aceste proiecte să aibă și finanțarea, susținerea financiară a administrației centrale. Eu vă mulțumesc

A pentru demersurile pe care le-ați făcut de a participa la acest proiect IPS Mitropolit al Ardealului și vă asigur că vom face tot ceea ce depinde de noi ca acest proiect să se dezvolte și să putem constata că lucrurile pe care le-am făcut ne mulțumesc atât pe noi, dar crează beneficii mai ales celor cărora se adresează acest proiect. Vă mulțumesc și mulțumesc mult pentru distincția acordată.

Dl. Aristotel Căncescu

Da, mulțumesc mult domnule vicepreședinte, stimați colegi, în continuare o să-i dau cuvântul colegului nostru domnul Mihai Pascu care este defapt inițiatorul acestor acțiuni, este inițiatorul acestui proiect de hotărâre dar și această asociere pe care noi o să o facem și acesta este un motiv pentru care îl felicit și îi promit că în acest proiect pe care cu siguranță că el îl va coordona ne va avea alături de el. Mihai Pascu ai cuvântul.

Dl. Mihai Pascu

Vă mulțumesc domnule președinte, ÎPS părinte Mitropolit, prea cucernice părinte protopop permiteți-mi să încep prezentându-vă mulțumiri că astăzi după două luni jumate de muncă împreună sunteți alături de noi ca să prezentăm plenului consiliului județean acest proiect. Și nu fac întâmplător această remarcă. Ieri în timp ce eram cu cei 6 părinți protopopi din județul Brașov pentru a discuta ultimele detalii organizatorice un consilier județean m-a întrebat telefonic dacă am acceptul dumneavoastră pentru acest proiect. Și mi-am dat seama că este vina mea că nu am făcut poate publică toată această etapă de muncă împreună și o să folosesc acest moment introductiv pentru a spune și pentru a vă mulțumi din nou că la sfârșitul lunii septembrie m-ați primit la Mitropolie la sediul Mitropoliei la Sibiu și v-am prezentat această idee de proiect. Nu numai că v-ați dat binecuvântarea dar a urmat apoi și vă mulțumesc pentru determinare o muncă de a prezenta proiectul tuturor celor 255 de reprezentanți ai parohiilor din județul Brașov respectiv părinților parohi din județ în cadrul celor trei conferințe organizate de dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia atunci de a prezenta proiectul și finalitate este acest material de astăzi care are susținerea atât a dumneavoastră cât și a tuturor reprezentanților bisericilor ortodoxe din județ. Vorbim de un parteneriat și supunem votului plenului defapt cooperarea între cele 3 enități juridice Județul Brașov reprezentat de către Consiliul Județean Brașov, Mitropolia Ardealului și ADDJB pornind de la următoarele premise. în primul rând contextul economic național și internațional de astăzi și creșterea așa cum o spune defapt statistica și adrele statistice, creșterea alarmantă a numărului persoanelor nevoiașe și aflate în imposibilitatea de a obține venituri necesare subzistenței. Așa cum ați spus dumneavoastră înainte să nu uităm de misiunea bisericii creștine de întrajutorare a persoanelor nevoiașe și de datoria administrației publice județene de a sprijini această pătură socială dezavantajată. Am plecat la acest drum anevoios și lung cu Biserica Ortodoxă având în vedere că peste 84% din cetățenii județului Brașov conform statisticii din 2002, nu avem ultimele date ale recensământului de acum, dar sunt convins că nu scad, sunt enoriași ai Bisericii Ortodoxe, urmând ca după ce această rețea va funcționa așa cum am discutat și la Mitropolie, rețeua să se deschidă și pentru celelalte culte reprezentative din județul Brașov. Scopul proiectului este ajutorarea cetățenilor care din motive obiective se află în dificultate și în imposibilitatea de a obține venituri necesare subzistenței. Este vorba bineînțeles de cetățenii județului Brașov pentru că aici avem competențe. Dacă proiectul va avea succes s-ar putea replica la Sibiu dar este vorba de un alt parteneriat cu administrația județeană din Sibiu. Descrierea proiectului :defapt dorim să creăm o rețea, o rețea care se bazează dacă vreți pe împărțirea administrativă a Bisericii Ortodoxe în județ. Este vorba de cele 6 protopopiate, de aceea este prezent și preacucemicul părinte protopop Benga ce reprezintă Protopopiatul din Brașov și care ne-a ajutat defapt în coordonarea tuturor activităților până la acest moment. Mizăm pe ajutorul dânsului și în continuare, în aceste șase protopopiate vor exista 6 centre de depozitare tampon a bunurilor care sunt donate atât de către persoane fizice căt și de persoane juridice. Aveți aici pe hartă locațiile celor 6 centre. Am discutat, am identificat deja aceste locații ce urmează a fî amenajate. Rolul partenerilor:Mitropolia Ardealului va asigura implicarea, lucru care s-a și făcut, implicarea tuturor preoților parohi din cele 255 de parohii din județul Brașov pentru că acești preoți parohi vor identifica, unii deja au facut-o în parohia lor, exact acele persoane de bună credință dar care se află în dificultate din motive obiective și care nu-și pot asigura subzistența. Preoții parohi vor primi de la cele 6 centre care sunt conectate prin internet cu un program anume de gestiune, vor trimite necesarul pentru aceste persoane aflate în dificultate. Rețeaua va asigura colectarea acestor bunuri și tot preoții parohi vor fi cei care vor dona personal bunurile către familiile nevoiașe la momentul pe care le vor considera propice. Consiliul județean este finanțatorul acestui proiect pe un deviz pe care-1 veți vedea în ultimele două slide-uri și defapt asigură atât inițierea cât și funcționarea rețelei solidaritatea brașoveană. ADDJB organismul de implementare al proiectului, practic coordonează toată activitatea și gestiunea acestor fonduri și donații incluzând angajarea de personal, personal care a fost deja discutat cu părinții protopopi pentru că avem nevoie de oameni de încredere oameni pe care Biserica Ortodoxă în primul rând îi consideră de încredere și care să fie întradevăr implicați și motivați în rețea. în ceea ce privește partea de cheltuieli aveți în acest slide cheltuielile de inițiere a rețelei, dotarea în cele 6 centre, mediatizarea proiectului, orgaizarea rețelei, aveți toate detaliile în materialele dumneavoastră de ședință, iar în slide-ul următor cheltuielile lunare de funcționare. Noi am făcut de asemenea un total și am calculat un indice de rentabilitate, am plecat de la început cu numai 24.000 de persoane și conform datelor statistice din anul 2009-2010 persoanele care ar avea nevoie întradevăr de ajutor ar depăși numărul de 46.000 dar conform celor discutate cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe am zis să începem cu acest număr și dacă Dumnezeu ne ajută să demonstrăm că această rețea poate funcționa să ne extindem și activitatea pentru un număr mai mare de beneficiari. Vreau să vă spun că mizez foarte mult o dată pe aprobarea dumneavoastră și votarea acestui proiect pe care o să-1 dorim apoi să-1 multiplicăm și în anii viitori dar de asemenea mizăm foarte mult pe ajutorul dumneavoastră în a face lobby către acele persoane juridice, lanțuri mari de magazine, firme private care doresc să doneze bunuri în acest scop și care vor avea garanția datorită acestui montaj instituțional că este vorba de o rețea care asigură maximul de seriozitate în a ajuta acele persoane nevoiașe care vor beneficia de bunurile donate. Până acum pot să vă anunț că domnul consilier Iosif Ciurean și-a manifestat intenția de a ne sprijini, chiar s-a oferit să coordoneze partea de rețea, așteptăm cu toții sprijinul dumneavoastră. încă odată mulțumesc pentru suportul și binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, mulțumesc mult, stimați colegi dacă aveți ceva de adăugat vă rog să luați cuvântul. Domnul Epure

Dl. Epure Sorin

ÎPS Mitropolit Laurențiu Streza, preacucernice protopop domnule Benga bine ați venit sau mai bine spus bine ați revenit la Brașov, considerăm că Brașovul având în vedere deplasările dumneavoastră foarte dese în Brașov, cred că am putea spun că Brașovul este a doua casă pentru dumneavoastră și vă mulțumim pentru asta, îl cunosc personal pe ÎPS sa și îl apreciez, îl stimez pentru felul în care gestionează treburile bisericilor din județul Brașov. Aș putea spune că biserica ne ține uniți atât ca familie cât și ca comunitate și mai ales în aceste momente grele probabil că credința și frica de Dumnezeu îi face pe oameni mai responsabili decât poate frica față de rigorile legii pentru că riscul de a ajunge în situații conflictuale este foarte mare având în vedere tot ceea ce a generat această criză, aceste lipsuri și realmente am observat ca și rezultat al acestei crize dezumanizarea ființelor pur și simplu uitându-se fiecare să apuce ce poate cât poate și credința în Dumnezeu și poate mai ales frica de Dumnezeu îi face pe oameni să nu facă ceea ce poate gândesc. Apreciem atât eu cât și colegii mei solidaritatea brașoveană și puteți să ne considerați parte în acest proiect. Mulțumim frumos.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă mulțumesc mult, dacă dorește cineva să mai ia cuvântul? Părintele Oltean

Dl. Oltean Vasile

A

IPS voastră, părinte protopop, stimați colegi s-ar putea ca prin acest proiect să ajungem undeva cu pași mărunți spre lucrurile foarte bune. Și dați-mi voie să evoc un subiect istoric la 1700 când se înființa Mitropolia Ardealului la Biserica Sfântu Nicolae s-a înființat lada făcliilor, de ce s-o fi zicând așa? Orice cetățean care avea bani acasă sau în buzunar venea la biserică, aprindea o lumânare, facea o rugăciune și depunea banii, cât vroia el nu-i număra nimeni. Când avea nevoie de bani venea din nou la biserică, aprindea o lumânare, își facea rugăciunea și își lua câți bani vrea. Erau negustorii din Schei care mergeau departe cu negoțul lor și aveau nevoie de bani. La 1851 când scheienii au constatat că lada respectivă este plină de bani și nu au gimnaziu pe când ungurii și sașii la Brașov aveau, au zis că stau degeaba cu această ladă să nu-și facă un gimnaziu și au scris Mitropolitului Ardealului că avem bani destui, vrem gimnaziu. Mitropolitul s-a speriat pentru că știa că a face un gimnaziu presupunea o cheltuială enormă și i-a refuzat pe moment. Scheienii au spus ne vom lua lada făcliilor, ne ducem în coate și în genunchi până la Viena, deschidem ușile miniștrilor și ale împăratului și facem gimnaziu. A înțeles dorința lor, a înțeles puterea lor și urmarea o știți cu toții s-a înființat Liceul Șaguna. Poate dă Dumnezeu să ajungem și noi la acest moment de mare cinste și onoare ca acești bani care vin de peste tot să ne ducă acolo unde trebuie și atunci cu adevărat cinstea și onoarea face în această perioadă de criză aureola românului care este pornit spre fapte bune. Dumnezeu să ne ajute să putem săvârși acest lucru.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, eu vă mulțumesc și având în vedere că fiecare grup politic a avut câte un vorbitor, Roxana.

D-na. Roxana Mânzatu

Vă rog să-mi permiteți să adresez un cuvânt de mulțumire și onoraților invitați și colegilor, este un moment special și aș vrea și eu să subliniez acest lucru și să vin din nou cu o propunere. Implicarea Bisericii Ortodoxe este foarte importantă pentru comunitate. Rolul ei social mai ales în aceste vremuri este esențial. Eu cred că împreună putem să facem proiecte importante pentru comunitate. Și vin și propun aici ca această implicare să continue, să nu se rezume la acest proiect și așa cum probabil că știți voi avea o intervenție pe ceea ce eu mă pricep pe zona de finanțări europene. Atât biserica cât și consiliul județean, primăriile, inspectoratele școlare pot accesa fonduri pentru ceea ce înseamnă reducerea abandonului școlar. Sunt proiecte care vizează tot grupuri vulnerabile, acești copii care dacă nu sunt educați, dacă nu au șansa la școală vor ajunge poate nevoiașii de mâine. Și cei pe care va trebui să-i ajutăm mâine așa cum astăzi încercăm să-i ajutăm pe cei care astăzi sunt în nevoie. Și atunci intervenția mea este ca acest parteneriat și am vorbit și cu domnul Pascu între ADDJB, între Biserica Ortodoxă Română, consiliul județean celelalte agenții și școli din județ, poate chiar din regiunea centru să continue pentru că există, vor exista chiar lunile viitoare linii de finanțare europeană pentru asta. Sigur implicarea este importantă și noi trebuie să sprijinim din bugetul consiliului județean, să atragem fonduri din societatea civilă și din zona de afaceri însă aș vrea să subliniez că putem să lucrăm împreună și pe zona aceasta. Felicitări.

Dl. Aristotel Căncescu

Da, mulțumesc mult, vreau să vă spun că mizăm și discuția asta am avut-o și cu inițiatorul proiectului, mizăm pe fondurile europene mai ales ținând cont de sărăcia de care avem parte. Colegul Epure zicea de ÎPS că Brașovul e a doua casă, Brașovul este prima casă pentru că ÎPS e născut în județul Brașov.

A

IPS Laurențiu Streza

Niciodată nu am declarat că nu sunt brașovean.

D-na. Minea Luana

Mulțumesc și eu distinșilor oaspeți și aș vrea și eu să fac o propunere concretă având în vedere experiența pe care o am în acest domeniu social mai ales că debutează acest proiect acum în luna decembrie când sunt sărbătorile de iarnă. Există o experiență elvețiană care se numește de două ori Crăciun care înseamnă a încerca să sensibilizăm populația pentru a dona ce se primește de obicei ca și daruri de Crăciun fie ele produse cosmetice, de igienă, alimente neperisabile, după ce trece Crăciunul cele care nu sunt practic folosite, acestea se adună și se împart după Crăciun în general săracilor. Cred că putem începe chair noi prin a face acest lucru imediat după Crăciun. Mulțumesc mult.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc și eu vă propun să ne limităm la aceste luări de cuvânt pentru că invitații noștri au un program astăzi. Supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi din 30, deci cu unanimitate de voturi s-a aprobat acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Stimați colegi pauză până la 11:30. Vă mulțumim.

Partea a-II-a

Dl. Aristotel Căncescu

Vis-a-vis de ordinea de zi dacă aveți adăugiri, domnul Grapă

Dl. Sebastian Grapă

Bună ziua domnule președinte, bună ziua stimați colegi, în primul rând înainte de a face propunerile pentru suplimentarea ordinii de zi aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc tuturor colegilor pentru ajutorul pe care l-am făcut în ședința trecută și anume de a ajuta pe acea domnișoară care în urma plecării în Germania este sănătoasă, se recuperează și putem spune că i-am acordat dreptul la un nou început. Domnule președinte rugămintea mea este să suplimentăm ordinea de zi cu o serie de puncte care au oarecum legătură cu generozitatea lunii decembrie, cu venirea moșilor și oarecum cu a demonstra că suntem un pic mai buni. Ca toate lucrurile să fie posibile o să vă rog domnule președinte întrucât avem 3 cereri din partea a trei persoane extrem de defavorizate ale sorții, o să vă rog să fiți de acord cu completarea bugetului Agenției pentru Persoane cu Handicap cu suma de 50.000 pentru a fi posibilă acordarea tuturor chestiunilor votate de-a lungul acestui an. Pe de altă parte și la momentul potrivit o să fac și propunerile sunt doar 3 pentru Pătrățanu Andrea pentru minorul Săucă Alexandru și pentru Ghilean Eugen, dar

DI. Aristotel Căncescu

Vă dau cuvântul la diverse, domnul Claudiu Coman

Dl. Sebastian Grapă

In afară de asta mai am câteva propuneri, v-am spus că sunt câteva care au legătură cu spiritul generos al Crăciunului. Vă mulțumesc. Este vorba de a fi de acord cu o cooperare cu Consilprest SRL să le acordăm suma de 250.000 pentu a continua în spiritul unei tradiții pe care încercăm să o perpetuăm de-a lungul timpului, tocmai de a finanța niște obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă. De asemenea domnule președinte Hospice Casa Speranței ne-a rugat frumos să fim de acord să-i ajutăm și în discuția purtată cu dumneavoastră, dumneavoastră ați fost de acord să le donăm suma de 4000 de euro pentru copiii bolnavi de cancer. A fost un spectacol, mă rog, o manifestare făcută de dânșii iar în numele consiliului județean mi-am permis să donez ca urmare a discuției cu dumneavoastră suma de 4000 în numele consiliului județean iar la Asociația Surzilor avem o datorie de 2000 de lei pentru că au avut o deplasare la o manifestare în țară.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, mulțumesc, Claudiu Coman

Dl. Claudiu Coman

Domnule președinte, stimați colegi două propuneri odată pentru comuna Mândra un sprijin financiar cu fonduri necesare echilibrării bugetului pentru plata unor lucrări efectuate pentru infrastructura locală, trotoare, e vorba de 30.000 și a doua propunere pentru comuna Părău care a obținut o finanțare în cadrul măsurii 313 PNDR pentru înființarea unui centrul de informare turistică cu o valoare totală de 755.678 de lei pentru a putea să înceapă lucrările să nu intre în blocaj suma de 50.000 de lei. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Asta e inițiativa ta sau a doamnei Popescu? Care-i suma? 50.000? Bun, domnul Sarafinceanu

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Domnule președinte și eu am rugămintea să completăm ordinea de zi cu cererea de cofinanțare a cetății Rupea, am discutat-o cu dumneavoastră, am adus un material de la primărie

Dl. Aristotel Căncescu

Dar nu este pe ordinea de zi?

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Nu e pe ordinea de zi

Dl. Aristotel Căncescu

O trecem

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Există și finanțare

Dl. Aristotel Căncescu

O trecem, o trecem, eu știam că este pe ordinea de zi. îmi pare rău. Domnul Hârșovescu

Dl. Hârșovescu Silviu

Domnule președinte stimați colegi este vorba de comuna Hârseni o finanțare pentru întocmirea unor studii în valoare de 29.000

Dl. Paler

Bună ziua domnule președinte stimați colegi eu aș propune pentru orașul Victoria ar avea nevoie de 20.000 de ron bani necesari pentru prima plată ce face parte din cofinanțarea și anume 20.000 de ron datorită faptului că s-a realizat un procent de 40% la investiția la casa de cultură și din cei 90.000 ce-i aveau, ce i-am aprobat ca și cofinanțare la consiliul județean ar avea nevoie de 20.000 pentru luna decembrie să-și plătească lucrările.

Dl. Aristotel Căncescu

Am reținut, alte propuneri? Domnul vicepreședinte Ochi

Dl. Ion Ochi

Domnule președinte vă rog să suplimentăm ordinea de zi cu încă un punct, este vorba de solicitarea doamnei Golci Paraschiva bolnavă de neoplasm rino-faringian și să-și poată continua tratamentul cu citostatice ar mai avea nevoie de 4000 de lei. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Nemaifiind alte propuneri supun votului dumneavoastră ordinea de zi de azi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav discuții? Da, domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte am studiat cu atenție materialele puse la dispoziție și am constatat că între referatul de la punctul 1 și referatul de la punctul 2 precum și materialele care le-am avut în ședințele anterioare există niște diferențe valorice. Mă refer la valoarea exproprierilor. în indicatorii tehnico-economici etapa I plus etapa a-III-a ce ar însemna sume pentru procesul de expropriere cumulat înseamnă 5.742.110 euro. în referatul de la proiectul de hotărâre nr.2 privind decizia de expropriere suma precizată este mai mică cu aproximativ 292.000 lei respectiv 5.450.000. iar în volumul 2 anexă la proiectul de hotărâre valoarea totală a despăgubirilor este de 6.174.405. teoretic noi suntem în situația în care avem 3 valori diferite pentru practic același obiect și aș dori în primul rând clarificări în acest sens, în al doilea rând aș dori să primim o informație dacă despăgubirile către societatea Gotic privesc și terenul pentru că în hotărârea din luna iunie cea care am aprobat-o referitor la despăgubiri am solicitat faptul să fie eliminată această societate din a primi drepturi bănești pentru cele trei contracte de concesiune știind că în orice contract de concesiune proprietar este statul român și nu poate fi despăgubit. în acest material am constatat că noi plătim defapt realocarea agregatelor de pe teren în altă parte și implicit despăgubiri adresate unei societăți comerciale pentru instalații

Dl. Aristotel Căncescu

Haideți să vă simplic lucrurile ca să nu pierdem timpul

Dl. Aurelian Danu

Lăsași-mă să termin ca să fie totul în ordine. Ca atare această societate a realizat de când ființează profituri. Acele profituri nu le-a împărțit cu istituția pe care cu onoare o reprezentăm toți astăzi aici și consider că ar trebui să facem o evaluare și eventual să eliminăm această despăgubire. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, o să vă răspund că societatea respectivă ne-a acționat în judecată pentru această chestiune pentru că noi executăm lucrări acolo și suntem într-un proces cu firma Gotic. Vreau să vă spun că eu nu am nici o legătură, noi nu avem nici o legătură cu firma Gotic. Exproprierea se face de către orașul Ghimbav și noi vom aloca această sumă către Ghimbav iar procedurile vor fi făcute de ei, de către administrația orașului Ghimbav și nu de către noi. Deci nu o să avem nici o legătură directă cu firma Gotic. Pentru diferență domnul Ispas vă rog să-i răspundeți.

Dl. Radu Ispas

Există o diferență datorită faptului că pentru etapa a doua de dezvoltare și anume proiectare și execuție suprafețe de mișcare pista nu era prinsă în această etapă a doua de dezvolare și proiectare. S-a corectat materialul și pe site și la dumneavoastră cu valoarea finală.

Dl. Aurelian Danu

Și care este valoarea finală?

Dl. Radu Ispas

200.000 de euro

Dl. Aurelian Danu

Nu, aici avem etapa I teren de expropriere necesar realizării pistei în valoare de 1.628.480, etapa a-II-a teren necesar de expropriat destinat realizării exproprierii. Eu mă refeream la diferențele de sume exclusiv pentru expropriere.

Dl. Radu Ispas

La expropriere

Dl. Aurelian Danu

Avem 3 sume diferite

Dl. Radu Ispas

Dacă mă ascultați vă explic, deci la exproprieri s-a făcut următorul calcul pe tragerile din anul acesta din creditul pentru aeroport se mai pot executa trageri pe 1,7 milioane de euro. în consecință conform Legii nr.255 s-a aprobat exproprierea pe etape, în prima etapă am recalculat suprafețele ce urmează a fi expropriate care sunt în valoare de 1,7 milioane de euro exact suma pe care o putem trage în anul acesta.

Dl. Aurelian Danu

Respectiv 1.628.000 și doi, mai aveam o întrebare, dacă cumva există și ne puteți pune la dispoziție o copie după contractele de concesiune ale societății Gotic din care să se probeze justa valoare a despăgubirilor.

DI. Aristotel Câncescu

Nu e treaba noastră, nu avem aceste contracte. Aceste constracte

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte noi dăm banii aceștia pentru că consiliul județean face tragerea ca atare trebuie să existe o justificare a acestor sume de bani.

Dl. Radu Ispas

Deci în plenul trecut s-a aprobat o expertiză privind exproprierea suprafețelor de teren afectate de balastieră. Valoarea care a trecut prin plen și țin minte că este undeva aproximativ 800.000 de euro

Dl. Aurelian Danu

860.000 de euro

Dl. Radu Ispas

860.000 de euro nu rețin

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Danu eu vă îndrum către

Dl. Radu Ispas

Numai o secundă domnule președinte. Conform Legii nr.255 se face îndestularea atât a persoanei directe cât și indirecte. în consecință noi va trebui să îndestulăm și societatea Gotic. Și este foarte important pentru asta și am trecut în prima etapă exproprierea pentru că exproprierea pe terenul care afectează balastierele este doar aproximativ 10% din suprafața totală a balastierelor. în consecință dacă facem exproprierea doar pe teren nimeni nu poate să oprească firmele care au contract pentru exploatare să exploateze în continuare până la nivelul gardului aeroportului. Eu consider că este prioritatea numărul zero pentru că altcumva în continuare firmele vor exploata aceste balastiere pe frontul de lucru către aeroport și automat se crează o pierdere, o pagubă.

Dl. Aurelian Danu

Dacă ele vor mai exploata de acum încolo înseamnă că nu se mai justifică despăgubirea noastră

Dl. Radu Ispas

Nu am înțeles întrebarea

Dl. Aurelian Danu

Din ce-mi spuneți dumneavoastră rezultă că această societate va exploata în continuare

Dl. Radu Ispas

Nu, odată despăgubită ea își mută locația. Pentru asta

Dl. Aristotel Căncescu

Eu vreau să vă spun un lucru, nu cred că-i cazul să intrăm în detalii pe această chestiune pe această speță pentru că vreau să vă spun că nu se va plăti nici un ban până nu vom avea o sentință. Ei ne-au acționat în judecată, aceasta este suma rezultată din evaluare, dar banii se vor plăti la final când va exista o sentință care va stabili o valoare. Deci până la urmă instanța va hotărâ acest lucru. Aceasta este valoarea care a rezultat din evaluare. Și în afară de aceasta v-am explicat nu noi vom face plata direct către această firmă, localitatea Ghimbav va face plata pentru că înțelegerea contractuală este între firma Gotic și localitatea Ghimbav. Eu vă mulțumesc. Alte chestiuni? Domnul Marcu

Dl. Marcu Ion

Domnule președinte vă rog să-mi spuneți și mie că am lipsit cine construiește aeroportul de care discutăm de atâta vreme? Eu v-am întrebat și mi-ați promis, nu vă fac un reproș personal dar oricum, că în noiembrie decembrie vom avea pistă la Brașov, dumneavoastră mi-ați spus anul trecut când v-am rugat să nu vă grăbiți cu rezilierea contractului cu firma Intelcan. Nu vi se pare că ați dat vrabia din mână pe cioara de pe gard? Când v-am întrebat și de firma UTI ce potențial are să construiască acest aeroport, ați crezut în ea.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Marcu vreau să vă spun că firma UTI dacă vă uitați, uitați-vă pe site-ul acestei firme, o să vedeți că este o firmă foarte puternică. Firma UTI îndeplinea condițiile ca să facă aeroportul din păcate firma a dorit să-1 facă în niște condiții care erau inacceptabile pentru noi. Ei și acuma doresc să se implice în continuare în construcția acestui aeroport. Pe de altă parte v-am spus un lucru și l-am spus și la conferința de presă cuiul lui Pepelea în această investiție și din cauza asta au fost probleme și nu am avut până acum investitori, eu nu vreau să mă leg de situația din România și de nivelul investițiilor care s-au făcut în ultimii ani în România, dar în România nu s-a construit nici un aeroport nou și din cauza unor prevederi legale care prevăd că după ce o pistă e construită intră în proprietatea statului român. Acesta este și motivul pentru care noi dăm drumu acuma la licitație și facem pista pentru că altfel nu o să găsim nici un altfel de investitor. Vreau să vă spun că s-au făcut lucrări foarte mari la acest aeroport și chiar vreau să vă rog, vă recomand colegilor care mai aveți rezerve să mergeți până acolo pe teren să vedeți că acolo s-au excavat milioane de metri cubi. Terenul a fost dus la forma finală. Să vedeți că gardul pe o mare porțiune este făcut de asemenea la forma finală. O să vedeți că până și acea casă cu care am avut litigii am demolat-o. O să vedeți că deja avem proiect pentru îndiguirea Beselcinului. S-a lucrat foarte mult acolo, s-a dezactivat rețeaua de apă din zona respectivă s-a muncit și muncim domnule Marcu. Muncim la potențialul pe care-1 avem. Atâta putem. Dacă dumneavoastră puteți mâine în Parlamentul României în comisia de finanțe se va discuta solicitarea noastră a județului Brașov pentru a sprijini acest proiect. Proiectul merită să fie prevăzut în bugetul României. Cum s-au dat 50 de milioane de euro să se facă un stadion la Cluj, o investiție pe care eu o consider inutilă, că în Cluj mai există două stadioane care erau peste nivelul celor din Brașov. Părerea mea e că dacă cineva privea această investiție cu bunăvoință ea s-ar fi făcut. Nu mă puneți acum să ridic aspecte politice sau să mai repet lucruri pe care le-am spus. Nu mai este cazul. Un lucru este evident. Astăzi votăm să începem construcția pistei. Odată ce pista va fi construită de consiliul județean pentru că v-am spus ăsta-i cuiul lui Pepelea, că nimenea nu dorește ca să facă o invetiție de 20 de milioane de euro și de care să nu beneficieze. Odată ce această investiție va fi făcută să vedeți dumneavoastră că investiția nu va deveni atractivă, va deveni foarte foarte atractivă.

Dl. Marcu Ion

Eu mă bucur dar vă întreb

Dl. Aristotel Căncescu

Ce firmă lucrează? Dacă mă întrebați nici nu știu ce firmă

Dl. Marcu Ion

Nu v-am întrebat aceasta, nu știu de ce anticipați

Dl. Aristotel Căncescu

A, cine face? Consiliul județean, noi finanțăm dacă asta vă interesează. Noi consiliul județean vom finanța pista din banii noștri. Și avem resurse pentru treaba asta. E prevăzută construcția financiară pentru pistă. Cei de la Iptana care sunt obișnuiți să facă evaluări foarte mari, Iptana e singurul institut care face proiecte în România pentru acest domeniu după modelul Cluj și alte modele, au făcut, deși noi am stat pe capul lor nu să crească nivelul investiției ci să scadă, să scadă valoarea și să o aducă la o valoare reală pentru că la fel s-a întâmplat și cu partea de viabilizare a terenului, valoarea dată de ei a fost de două ori mai mare decât cea la care a fost câștigată licitația. Deocamdată valoarea va fi sub 20 de milioane de euro.

Dl. Marcu Ion

Pasul următor cu ce bani se va face? Facem pista. După aceea? Va fi o licitație, un parteneriat public-privat?

Dl. Aristotel Căncescu

Vreți să vă răspund sincer? Sper să plece de la guvernare colegii dumneavoastră și vă garantez eu că se va face aeroport. Nu o să mai privim această investiție ca și cum e invenția lui Căncescu sau a PNL-ului și PSD-ului. Aceasta e o investiție a brașovenilor. Și o să plecați la anu de la guvernare și vreau să vă spun că ne vom ocupa cu prioritate. Cum am dat bani pentru drumuri, ieri am inaugurat un drum la Tărlungeni și primarul de acolo recunoaște la modul onest că niciodată nu a dus-o așa bine ca în perioada 2004-2008. Vreau să vă spun că așa cum au fost bani să dăm la spitale și la drumuri și peste tot vom da și pentru această investiție. Nu o să mai facem nici atâtea patinuare, nu o să mai facem nici atâtea săli de sport, o să ținem cont de prioritățile care rezultă și din sondaje.

Dl. Aurelian Danu

Putem reveni la aeroport domnule președinte?

Dl. Aristotel Căncescu

Păi dacă domnul mă provoacă

Dl. Aurelian Danu

Hai să revenim la aeroport

DL Aristotel Căncescu

Da dumneavoastră nu vreți să fiți disciplinat și să mă lăsați pe mine să conduc ședința? Vă rog mult. Domnul Ochi

DL Ion Ochi

Domnule președinte materialul prezentat spre dezbatere și aprobare plenului întrunește condițiile legale pentru a fi promovat ca investiție nouă, adică avem studiul de fezabilitate care cuprinde valoarea integrală a lucrărilor, graficul de finanțare și graficul de execuție de lucrări. De aceea rog colegii mei să înțeleagă că este o investiție importantă pentru județul Brașov și asupra oportunității funanțării acestei lucrări nu mai discutăm astăzi, s-a discutat de atâtea ori. Eu îmi manifest încrederea că propunerea de astăzi și care va deveni hotărâre va fî ultima în ce privește adoptarea vreunui demers pentru AIBG cu șanse mari să se realizeze chiar dacă astăzi sunt puțini oameni care mai au încredere în realizarea acestui obiectiv și foarte mulți dintre cei care se opun îi anunț pe toți că așa cum s-a pornit acum există certitudine, cel puțin din partea mea, că acest obiectiv se va putea realiza în perioada viitoare.

DL Aristotel Căncescu

Vreau să vă spun un lucru că m-am securizat în privința acestei investiții. Indiferent ce se va întâmpla după anul viitor, alegerile din anul viitor vreau să vă spun că acolo nu se mai poate face altceva decât aeroport. S-a ajuns la un nivel al investițiilor și pregătirea, singura zonă, singurul teren din județul Brașov, singura zonă unde se poate construi un aeroport s-a ajuns la un asemenea nivel înalt nu se mai poate da înapoi iar dumneavoastră cu toții recunoașteți că vrem să avem aeroport acolo. Vom avea aeroport acolo și va trebui să-1 facem. Am sperat tot timpul și de aceea am întârziat atât de mult să-1 facem cu bani străini. S-au arătat și foarte multe bănci curioase de această investiție, din păcate, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu vreau să mai reiau istoria pe care o cunoașteți foarte bine.

DL Marcu Ion

Eu doar atâta vroiam să vă spun domnule vicepreședinte Ochi, eu nu cred că e aicea cineva în sală care se opune construcției aeroportului.

DL Aristotel Căncescu

Bag seama că și dumneavoastră aveți niște informații. Eu nu vreau să le fac publice, vis-a-vis de niște finanțări pentru partea a doua a acestei investiții care deja au și fost aprobate de guvernul unei țări. Da nu mai fac nimic public pentru că ceea ce e cert este că noi trebuie să facem pista. Și după ce am făcut pista vă garantez și o să vedeți chair dacă s-ar întâmpla, într-o situație puțin dorită ca să nu existe alți investitori, care vor exista, consiliul județean are potențialul ca să facă o investiție de 50 de milioane de euro. Consiliul Județean Brașov e unul din cele mai puternice și bogate consilii județene din România. Avem potențial și singuri să facem această investiție. Că nu o să o mai terminăm într-un an e altă chestiune. O terminăm în 2,3 ani. Vă mulțumesc, vă rog să votăm primul punct de pe ordinea de zi, culegem voturile, deci cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 de pe ordinea de zi, vă rog să-l votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 dacă sunt discuții? Da vă ascult.

Dl. Aurelian Danu

M-am uita pe acest material și pun o întrebare. Nu cumva ar fi trebuit să avem și modelul contractului de asociere pentru că noi suntem în situația în care vedem că ni se propune această asociere, vedem care sunt obligațiile noastre, respectiv a Județului Brașov să contribuie cu 75% din valoarea totală estimată, orașul Ghimbav cu 25% dar cam atât. în plus mai am de pus câteva întrebări. în primul rând care este suprafața totală a aeroportului și care este valoarea totală?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Danu am înțeles întrebarea dumneavoastră și vreau să vă spun un lucru. Noi vreau să ne dăm azi votul de principiu pentru asociere. Eu am avut o discuție și cu cei din Ghimbav. Noi nu putem să decidem acuma și pentru ei. Valoarea de 25% este o valoare pe care o estimăm noi ca fiind corectă în raport cu cât ne implicăm și unii și alții. Asta nu înseamnă că după ce vom discuta pentru că noi ne dăm votul de principiu, dar vreau să vă spun că în condițiile asocierii procentele asocierii o să vi le supunem și chiar vreau acest lucru în hotărârea noastră ca să fie prevăzut ca un punct aparte asocierea și procentele asocierii vor fi votate prin acel contract de asociere pe care o să-l facem cu localitatea Ghimbav și care o să-1 supun votului dumneavoastră într-o ședință ulterioară. Ceea ce vă propun dumneavoastră este votul de principiu pentru asociere. Că s-ar putea Ghimbavul să zică domnule noi nu vrem 25, vrem 20 că nu putem să ne implicăm mai mult sau o să vrea 30%. Vă dați seama că pentru mine sau pentru noi este mai puțin important că Ghimbavul va avea 25,27 sau 23. Pentru mine important e să fac investiția.

Dl. Aurelian Danu

Păi în condițiile astea vă propun un amendament privind aprobarea în principiu să fie trecut și precizat în principiu și doi să ne siguranțăm pentru că având în vedere că Județul Brașov contribuie cu 75% din valoarea proiectului consider că orice sumă de bani alocată acestui proiect trebuie să întrunească votul plenului consiliului județean. Pe când din documentele pe care ni le-ați prezentat rezultă că în momentul de față Consiliul Local Ghimbav ar putea să decidă.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Danu sunt de acord cu acest amendament. Sunt de acord deși mi se pare inutil în momentul în care la începutul fiecărui an votăm bugetul. Acolo vor fi sumele prevăzute pentru aeroport și în bugetul de anul viitor. Părerea mea e că e inutil dar sunt de acord și cu acest amendament al dumneavoastră să-1 prevedem în această hotărâre. Alte dicuții? Supun votului dumneavoastră punctul 3 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 discuții? Supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 discuții? Supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 da.

Dl. Aurelian Danu

Din denumirea proiectului de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru seriviul de transport acuma vin și întreb dacă nu cumva procedural obligația noastră ca și consiliu județean ar fi fost să redactăm caietul de sarcini să facem public și să se urmeze o procedură astfel încât câștigătorul acelei licitații pentru traseu să primească. Noi prin acest proiect de hotărâre dăm și caietul de sarcini, dăm și totodată licența. Teoretic limităm dreptul altor societăți să participe la adjudecarea acestui traseu și cred că aici suntem într-o gravă eroare. O rog pe doamna secretar să ne lămurească că teoretic ne pronunțăm înaintea caietului de sarcini și toate sunt făcute la grămadă, deja știm că avem un câștigător al licitației.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Danu m-aș bucura să fie atâtea solicitări. Din păcate nu avem solicitări deloc pentru aceste drumuri și ne-am dat de ceasul morții. Doamna Dumbrăveanu

D-na. Dumbrăveanu Maria

Colegii de la direcția tehnică m-au informat că a intervenit o schimbare de ordin legislativ și că e obligativitatea noastră să procedăm în etapa asta. Dar o să iau act de sugestia dumneavoastră o să verific din nou tot ce au și o să propun, nu pot să propun

Dl. Aurelian Danu

Domnul președinte până la clarificarea legală pentru că nu-i normal să dăm drumul la un caiet de sarcini

D-na. Dumbrăveanu Maria

Am avut o discuție cu colegii de la direcția tehnică și m-au asigurat că a intervenit o schimbare de legislație în ceea ce privește comisia aceea paritară care ia deciziile acum. Am înțeles. Propunerea asta o poate face doar domnul președinte.

Dl. Aristotel Căncescu

Alte discuții dacă mai sunt? Bun eu nu am nimic împotrivă să și amânăm acest punct de pe ordinea de zi, deși vă spun e o formalitate pe care o facem pentru că din păcate suntem bucuroși când se găsește cineva să vină în domeniul în care câștigurile sunt foarte mici sau nu sunt. Supun votului dumneavoastră și dumneavoastră decideți. Dacă doriți amânarea votați împotrivă., vă rog să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Aurelian Danu

Am votat hotărârea sau amânarea ei?

Dl. Aristotel Căncescu

Deci s-a aprobat hotărârea. Punctul 7 dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 14 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 vreau să vă spun că sursa de finanțare va fi rectificarea pe care o facem acum. Sunt câteva puncte unde se propune să alocăm bani în plus. O să avem bani în instituțiile noastre din investițiile care nu s-au făcut sau nu s-au făcut în totalitate și pe asta mizăm să știți. Mai avem trei săptămâni până la sfârșitul anului și acuma ne închidem conturile. Punctul 15 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 16 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 17 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 18 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 e vorba de sfârșitul anului, închiderea de conturi pentru că nu o să chemăm odată la 3 zile consiliul județean, împuternicirea executivului pentru a face rectificări bugetare. Vă ascult domnul Danu

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte consider că atunci când este nevoie toți consilierii județeni pot participa la o hotărâre atât de importantă cum este bugetul respectiv rectificarea bugetară. Consider că a aproba o rectificare este un atribut exclusiv al plenului și vă solicit să nu împuternicim executivul ci pur și simplu să ne convocați într-o ședință extraordinară.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun, doresc să fac un amendament care într-un fel sper să vă mulțumească. Ceea ce doresc este să nu alocăm bani decât pentru ceea ce am votat aici în plen, deci nu sume de bani date în alte părți, alte destinații. Acest amendament sunt de acord să-1 facem în cadrul acestei hotărâri. Vreau să rezolvăm tot ce am votat în acest an, deci se vor aloca sume de bani numai pentru ceea ce s-a votat în plen. Cu acest amendament supun votului dumneavoastră

Dl. Aurelian Danu

Aș dori să se consemneze atunci sumele din februarie care mai sunt încă datorate din câte știu către comuna Șoarș, este o hotărâre neonorată și Augustin de acum 2 luni iarăși este neonorată.

Dl. Aristotel Căncescu

Șoarșul și Augustinul am rezolvat. Le consemnăm și pe acestea. Supun votului dumneavoastră cu acest amendament punctul 19 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 20 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 21 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 22 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 23 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 24 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm

Dl. Aurelian Danu

Am o întrebare, știu că am votat în trecut existența unei comisii care să se ocupe cu analiza dosarelor. Ce se mai întâmplă cu acea comisie ca nu cumva să lucrăm în paralel. Și comisie și agenție pentru persoane cu handicap. Și să vedem dacă vom mai fi în situația să votăm pe lângă bugetul unei asemenea agenții și fonduri suplimentare în cadrul plenului pentru că deja sunt

Dl. Sebastian Grapă

In spiritul sărbătorilor creștine îi spun acestui individ că nu înțelege nimic din ce se întâmplă și că de când a venit azi dimineață aici nu face decât să se opună cu obstinență unor proiecte de hotărâri foarte clare. Nu vorbesc de aeroport că a trecut. Domnule Danu nu știu cum să-ți spun pentru că așa sunt de supărat pentru că dumneata nu-ți dai seama că suntem aici

A

pentru a ajuta pe oameni și nu pentru.., a zâmbești? înseamnă că ăsta e nivelul de cultură și cred că învățătoarea dumitale ar fi foarte supărată acuma dacă ar vedea

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Grapă răspundeți la întrebare

Dl. Sebastian Grapă

Nu am ce să-i răspund. Nu există comisie care să analizeze dosarul. Comisia despre care vorbește dânsul a fost comsia care s-a înființat la momentul în care am preluat spitalele și analiza cu totul altceva.

Dl. Aurelian Danu

Bun, vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 25 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 26 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 27 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 28 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 e vorba de schimbarea destinației, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 30 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 31 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la diverse domnul Grapă cele 3 nume

Dl. Grapă Sebastian

Nu, cooperarea cu Consilprest 250.000 pentru programul de sărbători de iarnă

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră această propunere. Dacă sunt discuții? Noi vrem să susținem de sărbători lucru care l-a făcut și primăria cu foarte mulți bani și cadouri, nu știu dacă primăria a făcut din banii ei sau din sponsorizări dar noi nu avem un Ionel Spătaru să ne sponsorizeze și consiliul județean va trebui să apeleze la această formă. Supun votului dumneavoastră acest punct de pe ordinea de zi, culegem voturile cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Pentru Hospice 4000 de euro au fost promiși la o gală care a avut loc pentru copiii bolnavi de cancer. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat

Dl. Sebastian Grapă

Domnule președinte haideți să votăm bugetul de 54.000 care să includă până la sfârșitul anului echilibrarea pe toate sumele votate și cererea colegului domnul vicepreședinte Ochi

Dl. Aristotel Căncescu

Bine, supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

2000 pentru Asociația Surzilor și trebuie să dau citire celor 3 nume care sunt beneficiari ai celor 54.000 prin echilibrare. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Mândra 30.000 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Domnule președinte insist să dau citire acelor nume pentru că nu se poate redacta hotărârea dacă trece de plen

Dl. Aristotel Căncescu

Revin că am trecut deja la propunerile lui Coman. Părâu 50.000 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Pătrățanu Andrea 4000 de lei, Săucă Mariana pentru minorul Săucă Alexandru 5000 de lei și Ghileanu Eugen 5000 precum și a colegului Golci Paraschiva 4000 de lei.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Sarafinceanu, vă rog să votăm cofinanțarea pentru Rupea, cofînanțare pe care o să o facem din creditul pe care-1 luăm pentru monumente, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat, domnul Hârșovescu pentru Hărseni 29.000 Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Ultima propunere a domnului Paler 20.000 pentru Victoria

Dl. Paler Ioan

Rectific este vorba de 2 miliarde vechi. Am greșit 200.000

Dl. Aristotel Căncescu

Noi votăm, sper când facem rectificarea să găsim bani, ceea ce doresc este să onorez tot ce s-a votat anul ăsta. M-aș bucura să reușim cele care s-au votat să le onorăm pe toate. Supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Cu aceasta declar ședința închisă. Ne vedem săptămâna viitoare la ședința festivă, ultima ședință din acest an. Vă mulțumesc.


Secretar, Dumbrăveanu Maria