Hotărârea nr. 46/2012

Hotărârea.nr.46 - privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentrufinanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie unităţiloradministrativ - teritoriale din judeţul Braşov, pe anul 2012


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTARAREA NR.46

din data de 03.02.2012


privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor


privind acordarea de produse lactate și de panificație unităților administrativ - teritoriale din


județul Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1083/31.01.2012, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație localităților din județul Brașov, pe anul 2012;

Ținând cont de faptul că din centralizarea necesarului de fonduri până la finele anului școlar 2011 - 2012, în baza contractelor încheiate între unitățile administrativ - teritoriale și furnizori a rezultat suma de 5724 mii lei, diferența de 4973 mii lei fiind repartizată județului Brașov pentru plata datoriilor și organizarea, începând cu anul școlar 2012 - 2013, a achiziției centralizate la nivel de județ, conform Legii nr.6/2012;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(l) lit.b și c din Legea nr.293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale Legii nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;


în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație unităților administrativ - teritoriale din județul Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


PREȘEDI


Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveamiSITUAȚIA REPARTIZĂRII SUMELOR PENTRU FI DREPTURILOR PRIVIND ACORDAREA PROD

NȚAREA ELOR


LACTATE Șl DE PANIFICAȚIE ÎN ANUL 2012

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

TOTAL

0

1

1

TOTAL GENERAL (ll+lll)

10.697,00

II

CONSILIUL JUDEȚEAN

4.973,00

III

TOTAL LOCALITATI

5.724,00

1

Brașov

1.726,00

2

Codlea

268,00

3

Fagaras

402,00

4

Sacele

406,00

5

Ghimbav

49,00

6

Predeal

41,00

7

Râșnov

161,00

8

Rupea

68,00

9

Victoria

95,00

10

Zarnesti

268,00

11

Apata

62,00

12

Augustin

41,00

13

Beclean

9,00

14

Bod

54,00

15

Bran

54,00

16

Budila

87,00

17

B unești

52,00

18

Cata

48,00

19

Cincu

31,00

20

Comana

59,00

21

Cristian

37,00

22

Crizbav

57,00

23

Dragus

11,00

24

Dumbravita

68,00

25

Feldioara

64,00

26

Fundata

8,00

27

Harseni

24,00

28

Halchiu

69,00

29

Harman

47,00

Nr.crt

LOCALITATEA

TOTAL

30

Hoghiz

92,00

31

Holbav

28,00

32

Homorod

25,00

33

Jibert

38,00

34

Lisa

25,00

35

Mandra

25,00

36

Maierus

51,00

37

Moieciu

58,00

38

Ormenis

32,00

39

Parau

38,00

40

Poiana Mărului

48,00

41

Prejmer

110,00

42

Racos

54,00

43

Recea

46,00

44

Sambata de Sus

16,00

45

Sinpetru

30,00

46

Sercaia

35,00

47

Sinea

62,00

48

Sinea Noua

28,00

49

Soars

35,00

50

Tarlungeni

150,00

51

Teliu

71,00

52

Ticus

23,00

53

Ucea

29,00

54

Ungra

38,00

55

Vama Buzăului

46,00

56

Vistea

23,00

57

Voila

32,00

58

Vulcan

70,00

DIRECTOR EXECUTIV, Aurelia Popescu