Hotărârea nr. 289/2012

Hotărârea.nr.289 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Găman Ana – Maria pentru minora Pletosu Andreea – Larisa, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.289

din data de 22.05.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Găman Ana-Maria pentru minora Pletosu Andreea - Larisa, persoană aflată în situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

Analizând propunerea domnului consiler județean Grapă Sebastian din plenul Consiliului Județean Brașov privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Găman Ana-Maria pentru minora Pletosu Andreea - Larisa, persoană aflată în situație de extremă dificultate ;

Văzând HCJ nr. 154/2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, HCJ nr. 158/2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov și HCJ nr.32/2012- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.;

Având în vedere dispozițiile art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin.(5) lit.a, pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94 alin.4, art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale , doamnei Găman Ana-Maria pentru minora Pletosu Andreea - Larisa, persoană aflată în situație de extremă dificultate.

Art.2. Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și ă aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Promovarea Solidarității Sociale asiPREȘEțfl Aristotel CSntescu


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu o  l—