Hotărârea nr. 283/2012

Hotărârea.nr.283 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei,domnului ANDREI CRISTIAN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultateConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.283

din data de 22.05.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei, domnului ANDREI CRISTIAN, persoană aflată în situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

Analizând referatul nr.5380 din data de 14.05.2012 întocmită de Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei, domnului Andrei Cristian, persoană aflată în situație de extremă dificultate;

Văzând HCJ nr. 154/2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, HCJ nr. 158/2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov și HCJ nr.32/2012- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.;

Având în vedere dispozițiile art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin.(5) lit.a, pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, domnului ANDREI CRISTIAN, persoană aflată în situație de extremă dificultate.

Art.2. Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabiltăți, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.