Hotărârea nr. 266/2012

Hotărârea.nr.266 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabileîn valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare sistem rutier pe drumurile județene”Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 266

din data de 22.05.2012

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr. 5509/16.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea contractării unui împrumut de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” și revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”;

A

In temeiul art.49 alin. (4), art. 97 și ari. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.