Hotărârea nr. 260/2012

Hotărârea.nr.260 - privind alocarea sumei de 452.000 lei Spitalului Clinic Judeţeande Urgenţă Braşov pentru achiziţionarea unui Tub RX în vederea reparăriiComputerului Tomograf Bright Speed şi achiziţionarea Sondei abdominale C5 -2pentru repararea Ecografului HD 11 XE


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 260

din data de 22.05.2012

- privind alocarea sumei de 452.000 lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru achiziționarea unui Tub RX în vederea reparării Computerului Tomograf Bright Speed și achiziționarea Sondei abdominale C5 -2 pentru repararea Ecografului HD 11 XE

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr.88/26.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune alocarea sumei de 452.000 lei din bugetul județului Brașov pe anul 2012, începând din trimestrul III, prin virare de credite bugetare,de la Cap. 66.02 - Sănătate-Cheltuieli materiale și se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cu aceeași sumă, în vederea achiziționării unui Tub RX în vederea reparării Computerului Tomograf Bright Speed și achiziționarea Sondei abdominale C5 -2 pentru repararea Ecografului HD 11 XE;

Având în vedere dispozițiile art.l90A6 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.91, alin. 1, lit „d” și alin.5, lit.”a”, pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se alocă suma de 452.000 lei din bugetul județului Brașov pe anul 2012, începând din


trimestrul III, prin virare de credite bugetare,de la Cap. 66.02 - Sănătate-Cheltuieli materiale și se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cu aceeași sumă, în vederea achiziționării unui Tub RX pentru repararea Computerului Tomograf Bright Speed și achiziționarea Sondei abdominale C5 -2 pentru repararea Ecografului HD 11 XE.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de

Urgență Brașov.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu