Hotărârea nr. 25/2012

Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ŞcoalaPopulară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov pe anul 2012


România




Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.25

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Școala de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 , prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Școala de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov.

PREȘED Aristotel Că



Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Buget detaliat pe articole si aliniate

MII LEI

SC ARTE/MESERII T BREDICEANU

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.05 - SCOLI POPULARE DE ARTA SI MESERII

2012

Unitate Tip Buget Funcțional An

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SC ARTE/MESERIIT BREDICEANU

CHELTUIELI

B

1.057,73

302,16

287,18

215,25

253,14

CHELTUIELI CUREN TE

01

1.024.63

297,56

258,68

215,25

253,14

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL

10

817,20

232,28

194,98

194,97

194,97

CHELTUIELI SALARI ALE IN BANI

10.01

626,44

181,53

146,79

151,32

146,80

SALARII DE BAZA

10.01.01

393,55

115,78

75,16

127,44

75,17

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

232,89

65,75

71,63

23,88

71,63

CONTRIBUȚII

10.03

190,76

50,75

48,19

43,65

48,17

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

143,13

36,41

36,90

32,93

36,89

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,39

1,83

0,89

0,78

0,89

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

35,02

9,85

8,47

8,23

8,47

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,85

0,73

0,38

0,36

0,38

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

6,37

1,93

1,55

1,35

1,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

207,43

65,28

63,70

20,28

58,17

BUNURI SI SERVICII

20.01

158,09

62,88

23,56

19,68

51,97

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

3,50

0,00

0,00

0,00

3,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINA T SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

73,58

37,00

3,29

3,29

30,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

7,00

2,00

2,00

2,00

1,00

TRANSPORT

20.01.07

1,28

0,32

0.32

0,32

0,32

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

11,90

3,00

2,95

2,95

3,00

Denumirea indic» dor

A MATERIALE SI PRESTAU DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE REPARAȚII CURENTE

BUNURI DF. NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

PREGĂTIRE PROFESIONALA

ALTE CHELTUIELI

CHIRII

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE ALTE ACTIVE FIXE

Total

i indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.09

34,00

8,00

10.00

8,50

7,50

20.01.30

24,83

12,56

5,00

2,62

4,65

20.02

39,54

0,00

39,54

0,00

0,00

20.05

3,60

0.00

0,00

0,00

3,60

20.05.30

3,60

0,00

0,00

0,00

3,60

20.13

3,80

1,80

0,00

0,00

2,00

20.30

2,40

0,60

0,60

0,60

0,60

20.30.04

2,40

0.60

0,60

0,60

0,60

70

33,10

4,60

28,50

0,00

0,00

71

33,10

4,60

28,50

0,00

0.00

71.01

33,10

4,60

28,50

0,00

0,00

71.01.02

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

71.01.03

25,00

0,00

25,00

0.00

0,00

71.01.30

4,60

4,60

0,00

0,00

0.00

1.057,73

302,16

287,18

215,25

253,14

SEF SERVICIU BUGET

(f

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „T1BERIU BREDICEANU„BRASOV

APROBAT

APROBAT

COMISIA 4

PREȘEDINTE        D1R.D1R.ECONOMICÂ

Ing.A.CÂNCESCU     Ec.A.POPESCU

LISTA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII „Tiberiu Brediceanu,, BRAȘOV

Anul 2012

\Nr. ort.

DATA

DENUMIRE ACTIVITATE

Fond necesar lei

1

16.01.2012

Spectacol omagial„Mihai Eminescu,, Sala Coloanelor Cercul Militar Brașov ora 18

-

2

19.01.2012

Spectacol de teatru Sala festivă ora 19,00

-

3

23.01.2012

Programul„Educatie prin arta,,

Lecție deschisa de actorie cu studenti ai Fac.de Teatru Sibiu

4

24.01.2011

Spectacol de folclor„Ziua Unirii„parteneriat cu Centrul Cultural Reduta

Sala Reduta ora 18

5

07-08.02.2012

Expoziție de iconografie Casa Armatei

-

6

28.01.2012

Spectacol„Exercitii de bun gust„parteneriat cu Lic.de Muzica

Okean ora 17

7

12-14.02.2012

Expoziție „Semn-sens-semnificatii„la

AJ.O.F.M.BRAȘOV

-

8

14.02.2012

Spectacol de muzică ușoară pentru ziua îndrăgostiților -trupa pop-rock a școlii

Sala festivă ora 18,00

9

21.02.2012

Producția clasei de chitară prof.lmre Rata

Sala festivă ora 18

-

10

23.02.2012

Spectacol de teatru Sala festivă ora 18,00

-

11

24.02.2012

„Dragobetele,, spectacol de folclor Sala festivă ora 18

-

12

27.02.2012

Spectacol de muzică ușoară Sala festivă ora 18,00

-

13

28.02.2012

Spectacol de teatru de păpuși,partener Asociația Meșterilor Populari

Sala Festiva ora 17

1000

14

29.02.2012

„Martisoare pentru tine„spectacol de muzica ușoara Sala Festiva ora 17

-

15

01-08.03.2012

Expoziție de artă decorativă„Mărțișor „ Foaier Biblioteca Județeană

500

16

02.03.2012

Spectacol de teatru-Casa Baiulescu Sala festivă ora 18

-

17

06.03.2012

Teatru în spațiu nonconvențional-spectacol de improvizație -Elliana Moli ora 16

18

7-9.03.2012

Festivalul-Masterclass ediția pentru copii Elliana Moli

2500

19

08.03.2012

„Pentru tine,mama mea,,,spectacol interpretat de copiii de la canto muzică ușoară

Sala festivă ora 17

20

09.03.2012

Spectacol de acordeon si pian-cafe-concert Sala festiva ora 17

-

21

13.03.2012

Seară de chitară-clasa prof.Petrovan

Sala festivă ora 18

-

22

19.03.2012

Teatrul din mansardă-microstagiune Casa Baiulescu ora 17

-

23

21.03.2012

Teatru lectură Librăria Okean ora 18

-

24

31.03-

01.04.2012

Festivalul de tradiții-ediția a doua,de primăvară CCReduta

4000

25

06.04.2012

Producția clasei de percuție Sala Festivă ora 18

-

26

07.-30.04.2012

Expoziție de iconografie în parteneriat cu Prima Școală Românească

Biserica Sf.Nicolae -Prund

500

27

11.04.2012

Producție de pian Sala Festivă ora 17

-

28

12.04.2012

„Prietenii acordeonului„producție de clasă Sala 7 ora 19

-

29

12.04.2012

Lecție deschisa susținuta de interpreta de muzica populara Mariana Anghel

Sala Festiva

1500

30

20.04.2012

Audiție muzicală -pian Sala7 ora 16,30

-

31

23.04.2011

Spectacol producție a claselor de saxofon și clarinet Sala 7 ora 18

-

.32

26.04.2011

Spectacol producție de chitară clasica Sala7 ora 18

-

33

27-29.04.2012

Festivalul de teatru„De-a rîsu plînsu„ediția a 2-a CCReduta

5000

34

30.04.2011

Spectacol de muzică populară„Flori în Țara Bârsei„susținut de elevii clasei de canto popular a clasei prof.Zănescu Marcel

Casa Armatei ora 16

35

05 .04.2012-

14.05.2012

Expoziție de fotografie Centrul Cultural Francez

500

36

.05.2012

Expoziție de grafică Centrul Cultural Englez

500

37

03.05.2012

Producția claselor de orgă Sala festivă ora 18

-

38

03.05.2012

Spectacol de teatru

Mansarda Casei Baiulescu oral 8

-

39

04.05.2012

Audiție de pian și vioară

Sala 7 ora 18

-

40

17.05.2011

Audiție pian

Sala 7 ora 18

-

41

18.05.2012

Work-shop cu actrita Cătălină Mustata,fosta eleva a scolii,din programul „Foști elevi,actuale vedete,,

1000

42

16.05.2012-

01.07.2012

Expoziție de fotografie CCEnglez

-

43

30.05.2012

Expoziție de pictura copii la Galeria Kronn-Art venisaj

500

44 1

31.05.2012

Spectacol de teatru Sala Festiva ora 18

-

45

01.06.2012

Spectacol caritabil„Suflet de copil„pentru Ziua internaționala a copilului

-

46

02.06.2012

Spectacolul elevilor maghiari Sala Festiva ora 18

-

47

04.06.2012

Spectacol de folclor-producție de clasă Sala Festivă ora 18

-

48

06.06.2012

Spectacol de canto clasic Sala Festiva ora 18

-

49

07.06.2012

Spectacol de teatru Sala festiva ora 18

-

50

16-17.06.2012

Festival concurs național de interpretare„Art BrasovEstival,, în colaborare cu Liceul de muzică„Tudor Ciortea,,Brasov

Sala Festiva a Liceului

1000

51

16-30 06.2012

Expoziție de tapiserie ,arta decorativa Alianța Franceza

500

52

10.06.2012

Design vestimentar Club Casho

1000

53

10.06.2012

Producție de clasa Sala Festiva

-

54

09.06.2012

Producție de clasa de canto popular Sala Festiva ora 18

-

55

15.06.2012

Spectacol omagial M.Eminescu Galeria Kronn-Art

-

Zilele Școlii de Arte

56

21.05.2012

Ziua muzicii clasice Prezentare de modă

Centrul Cultural Reduta ora 18,00

57

22.05.2012

Ziua muzicii populare

Centrul Cultural Reduta ora 18

2000

58

23.05.2012

Ziua muzicii ușoare

-parada vestimentara,dans modem Centrul Cultural Reduta ora 18

59

21-25-05.2012

Expoziție de arte plastice și arte vizuale în holul Centrului Cultural Reduta

1000

60

18.05.2012

Vernisajul expozițiilor CCReduta oral 7

-

61

24.05.2011

Ziua muzii pop-rock și jazz

CCReduta ora 18,00

-

62

25.05.2012

Gala Absolvenților CCReduta ora 18

-

63

26.05.2012

Spectacol de jazz susținut de secția de jazz a scolii/pian si saxofon

Sala Festiva ora 18

64

28.05.2012

Spectacol de coregrafie și muzică ușoară Teatrul Dramatic ora 18

2000

Septembrie-decembrie 2012

65

28.09.2012

Lecție deschisa de canto popular cu Mariana Anghel Sala Festiva

1500

66

01.10.2012

Concert de muzica populara,,Ziua recoltei artistice,, Sala Festiva

1500

67

03.10.2012

Programul„Terapie si educație prin joc„spectacol la un centru de copiii cu handicap

68

8-9. 12.2011

Festivalul județean de muzică,tradiții,obiceiuri și meșteșuguri populare

Sala Reduta

6000

69

30.11.2012

Ziua naționala României

Casa Armatei ora 16

70

05.12.2012

Spectacol de teatru Elliana Moli

71

06.12.2012

Spectacol de muzică ușoară copii Sala Festiva ora 17

72

07.12.2012

Spectacol de muzică ușoara Sala Festiva oral 8

73

14.12.2012

Colinde populare-Grupul vocal Tradiții al Scolii Populare Sala Festiva oral 8

74

14.12.2012

„Zilele colorate ale copiilor,,expoziție de pictura copii CCEnglez

TOTAL GENERAL

34000


ȘCOALA JLARÂ

DE ARTE     :

Șl MESERII     II

TIBERIU BREDICEaNU “/!

BRAȘOV //