Hotărârea nr. 248/2012

Hotărârea.nr.248 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilorjudeţene, a unui drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ alcomunei UCEA


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 248

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei UCEA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 4883/4.05.2012, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei UCEA;

Luând în discuție Hotărârea nr. 19/24.04.2012 a Consiliului Local Ucea privind promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor județene, a unor drumuri locale situate în județul Brașov - Comuna Ucea;

Având în vedere dispozițiile art.12 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a" pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLL- Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene, a unui drum local, situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei UCEA, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri.

PREȘEDINTE Aristotel Cănct sciContrasemnează,

SECRETAR, Maria Dumbrăveanu