Hotărârea nr. 239/2012

Hotărârea.nr.239 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentrubeneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul”Victoria, precum şi a modalităţii în care va fi acoperită valoarea integrală acontribuţiei lunare de întreţinere

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@judbrasov.ro Website: WNW.judbrasov.ro
siujHujl JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.239

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, precum și a modalității în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul nr. 1761/02.05.2012 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea:

  • •   costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, în sumă de 682 lei/persoană;

  • •   stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii serviciilor sociale, în procent de 100% din costul mediu lunar de întreținere, respectiv 682 lei/persoană, ca urmare a lipsei de fonduri cu care se confruntă instituția;

  • •   modalitatea în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere;

Având în vedere dispozițiile art. 24, alin. (1) și (3), art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1) lit. ”d” și alin. (5), lit.”a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere a beneficiarilor adulți din Complexul de Servicii „Castanul” Victoria, în sumă de 682 lei/persoană.

Art. 2. - Se aprobă stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii serviciilor sociale în procent de 100% din costul mediu lunar de întreținere, respectiv 682 lei/persoană.

Art. 3. - Se aprobă modalitatea în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, după cum urmează:

  • a. persoanele vârstnice, care au venituri și sunt îngrijite în cămin, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru cămin;

  • b. diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600

    lei;


  • c. susținătorii legali pot acoperi, din veniturile proprii, contribuția lunară integrală, printr-un angajament de plată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Serviciul Venituri, precum șjzprin Complexul de Servicii „Castanul” Victoria.

PREȘEDINTE, I Aristotel Căncesci iContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu