Hotărârea nr. 229/2012

Hotărârea.nr.229 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate deŞcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul şcolar 2012-2013


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 229

din data de 22.05.2012


privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul școlar 2012-2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22 mai 2012;


Analizând referatul nr. 3684/24.04.2012 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul școlar 2012-2013, conform adresei nr. 258/2.04.2012 a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”, prin care se solicită aprobarea acestor taxe; din referat rezultă că s-a constatat că taxele de frecvență propuse pentru anul școlar 2012-2013 cresc în medie cu 2,67 % față de taxele de frecvență practicate în anul școlar 2011-2012; pentru anul școlar 2012-2013, Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” organizează noi discipline de studiu; indicele de creștere aferent perioadei 01.07.2011-31.03.2012 este de 101,80 %;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3) și art.16, alin. (1) din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94, alin.(4), art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul școlar 2012-2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


ArL2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”
Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuAnexa la Hotărârea

CJBv nr.____________


TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCOALA POPULA


ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012 - 2013

- lei -

Nr. ort.

Denumire curs

Taxă de frecvență

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

680

2.

PIAN

680

3.

VIOARĂ

680

4.

ACORDEON

650

5.

CHITARĂ

680

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

650

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

680

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

650

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

650

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

550

16.

DANS POPULAR

500

17.

DANS MODERN

500

18.

PICTURĂ

650

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

650

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

600

22.

ICONOGRAFIE

600

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

600

25.

ACTORIE

500

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

28.

ANSAMBLUL CORAL

600

29.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

600

30.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

15

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu