Hotărârea nr. 218/2012

Hotărârea.nr.218 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului JudeţeanBraşov din data de 22 mai 2012


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.218

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22 mai 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând Dispoziția nr.308/18.03.2012, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 22.05.2011, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 24 propuneri formulate de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 5 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22.05.2012, cu modificările propus^

PREȘEDINȚI^

Aristotel Cănce »cContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu