Hotărârea nr. 216/2012

Hotărârea.nr.216 – privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrulComplexului de Agrement “Tâmpa“ pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv LunaBrașovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 216

din data de 03.04.2012

a Adunării Generale a Asociaților SC CONSILPREST SRL Brașov

- privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Luna Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2011, având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov;

Analizând propunerea domnului consilier județean Epure Sorin privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa”, ca premiu pentru rezultate sportive deosebite, pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Luna Brașov;

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Statutul S.C. Consilprest S.R.L Brașov coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

W                            HOTĂRĂȘTE:

Art 1. -Se aprobă accesul gratuit la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa”, ca premiu pentru rezultate sportive deosebite și în condițiile respectării Regulamentului de Ordine Interioară a Complexului, pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Luna Brașov, respectiv domnul Spătaru Râul Mihai și domnișoara Pițigoi Beatrice Diana.

Art 2. -Președin                               >v asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Consiliul d                                ;st S.R.L. Brașov.PREȘEDINTE, Aristotel Căncbscu