Hotărârea nr. 215/2012

Hotărârea.nr.215 – privind alocarea sumei de 7.ooo lei, din fondul de rezervă alJudețului Brașov


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 215

din data de 03.04.2012

- privind alocarea sumei de 7.000 lei Orașului SACELE, din fondul de rezervă al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2012

Analizând propunerea făcută în plenul Consiliului județean de către consilierul județean Epure Sorin și adresa cu numărul 9658/2012 de la Primăria Municipiului Săcele prin care se solicită alocarea sumei de 7.000 lei Orașului SACELE, din fondul de rezervă al Județului Brașov, pentru un număr de 7 familii aflate în situație de extremă dificultate, în cuantum de 1000 lei/familie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 36, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 lei Orașului Săcele, din fondul de rezervă al Județului Brașov, pentru un număr de 7 familii aflate în situație de extremă dificultate, în cuantum de 1000 lei/familie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu