Hotărârea nr. 212/2012

Hotărârea.nr.212 –privind aprobarea încadrării din categoria funcțională a unui drum deinteres județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriuladministrativ al comunei Viștea și Drăguș, Județul Brașov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.212 din data de 03.04.2012


- privind aprobarea încadrării din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viștea și Drăguș, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012;

Analizând propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului consilier județean Sarafinceanu Gheorghe privind încadrării din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viștea și Drăguș, județul Brașov, modificarea lungimii și traseului unui drum comunal situat pe teritoriul administrativ al comunelor Viștea și Drăguș, în vederea continuării investiției de reparații care s-a efectuat de către Consiliul Județean precum și referatul Direcției Administrare Drumuri și Poduri;

Având în vedere dispozițiile art. 12 si art.13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.1.- Se aprobă încadrarea din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunelor Viștea și Drăguș, județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii și traseului unui drum comunal situat pe teritoriul administrativ al comunelor Viștea și Drăguș, județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte


Art.3. - Președintele Consiliukff Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


Preșe< Aristotel (

Anexa nr. 1

La Hotărârea nr. 7 î&'l-

A

încadrarea

în categoria funcțională a drumurilor de interes local a unui drum județean, situat pe teritoriul administrativ al comunelor Viștea și Drăguș , județul Brașov


Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 76

Olteț(DN 1)-DC78-Drăguș

Km.0+000 - 4+945

4,945

DJ107 sectorul

Olteț(DN 1)-DC 78

Km.0+000 -3+245

Situat pe teritoriul adm.al comunei Viștea

Sectorul

DC 78 - Drăguș Km 3+245 -4+945

Situat pe teritoriul adm.al comunei Drăguș


Comp.coord,progr,adm Ing.Arhip Corina

Președj Aristotel (t

Anexa

nr. 2


La Hotărârea nr. F1

Modificarea                                          /

Lungimii și traseului unui drum local (comunal), situat pe teritoriul administrativ al comunelor Viștea și Drăguș , județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 76

OltețțDN 1) - DC 78 - Drăguș - Stațiunea Sâmbătă

0+000-14+145

14,145

DJ107

sectorul

Olteț(DN 1)-DC78

Km.0+000- 3+245

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Viștea

sectorul

DC 78 - Drăguș

Km.3+245- 4+945

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Drăguș

DC 76

Drăguș - Stațiunea Sâmbăta

Km 0+000-9+200

Situat pe teritoriul administrariv al comunei Drăguș

Director executiv Costea Viorel

Comp.C.P.A. Arhip Corina