Hotărârea nr. 210/2012

Hotărârea.nr.210 –privind aprobarea alocării sumei 1.500 lei Asociației „GlasulPrieteniei” Braşov-România, din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al AgențieiJudețene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice șiPromovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupradepistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul BrașovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.210

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea alocării sumei 1.500 lei Asociației „Glasul Prieteniei” Brașov-România, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupra depistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea alocării sumei 1.500 lei, Asociației „Glasul Prieteniei” Brașov-România, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupra depistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, dispozițiile art.91, alin.(l), lit. „d” și, alin. (5), lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei, Asociației „Glasul Prieteniei” Brașov-România, din


bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupra depistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu