Hotărârea nr. 208/2012

Hotărârea.nr.208 – privind acordarea sumei de 2.000 lei, doamnei MURARIU MARIA,asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutorfinanciar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană aflată într-o situaţie deextremă dificultate


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV__________

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.208 din data de 3.04.2012

- privind acordarea sumei de 2.000 lei, doamnei MURARIU MARIA, asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutor financiar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană aflată intr-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Grapă Sebastian privind acordarea sumei de 2.000 lei, doamnei MURARIU MARIA, asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutor financiar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană aflată intr-o situație de extremă dificultate, precum și referatul Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, formulat în același sens;

Văzând contractul individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. 1353/6.03.2012 în registrul general de evidență a salariaților Primăriei Comunei Hărman, pentru doamna MURARIU MARIA, asistent personal pentru persoana cu handicap grav- MURARIU ALEXANDRA MARIA;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea sumei de 2.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, doamnei MURARIU MARIA, asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutor financiar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană ată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Jude a prezentei hotărâri.hă pentru Persoane cu Handicap Brașov asigură aducerea la îndeplinire


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu