Hotărârea nr. 205/2012

Hotărârea.nr.205 – privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei de la Cap. 54.10-Alte servicii publice generale-D.J.C.E.P. – Extindere rețea de informatizare stare civilă(soft+echipamente) pt.10 primării, la Cap. 67.10 –Cultură, recreere și religie- Muzeulde Istorie –Reabilitare fațade Casa Sfatului, la Cap. 60.02 – Apărare națională – CentrulMilitar Zonal – Reabilitare fațade, majorare capital social S.C. Consilprest SRL Brașov șimontare barieră interzicere acces auto


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.205

din data de 3.04.2012


- privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei de la Cap. 54.10-Alte servicii publice generale-D.J.C.E.P. -Extindere rețea de informatizare stare civilă (soft+echipamente) pt.10 primării, la Cap. 67.10 -Cultură, recreere și religie- Muzeul de Istorie -Reabilitare fațade Casa Sfatului, la Cap. 60.02 - Apărare națională - Centrul Militar Zonal - Reabilitare fațade, majorare capital social S.C. Consilprest SRL Brașov și montare barieră interzicere acces auto

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei de la cap. 54.10-Alte servicii publice generale-D.J.C.E.P. - Extindere rețea de Informatizare stare civilă(soft+echipamente) pct.10 primării, la Cap. 67.10 - Cultură, recreere și religie- Muzeul de Istorie -Reabilitare fațade Casa Sfatului, la Cap. 60.02 - Apărare națională - Centrul Militar Zonal - Reabilitare fațade, majorare capital social S.C. Consilprest SRL și montare barieră interzicere acces auto, precum și referatul întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, întocmit în același sens;

Având în vedere dispozițiile art.49, alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă suplimentarea sumei de 30.000 lei pentru poziția Cap. 67.10- Cultură, recreere și religie-Muzeul de Istorie -Reabilitare fațade Casa Sfatului, prin diminuare cu aceeași sumă a Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - D.J.C.E.P. - Extindere rețea informatizare stare civilă ( soft+echipamente) pt. 10 primării.

Art.2. - Se aprobă introducerea în lista de investiții, la Cap. 60.02 - Apărare națională - V.Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit. e) -Centrul Militar Zonal, a poziției Reabilitare fațade și alocarea sumei de 200.000 lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - D.J.C.E.P. - Extindere rețea informatizare stare civilă (soft+echipamente) pt.10 primării.

ArL3. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. Consilprest S.R.L. Brașov cu suma de 260.000 lei pentru următoarele obiective:

  • a.  Amenajare ambientală la zidurile Cetății de S-E, cu scopul creșterii atractivității turistice a zonei Aleea Brediceanu.

  • b.  Mărire capacitate și putere instalată pentru transformator electric la Complex Agrement Tâmpa, aceasta fiind necesară pentru funcționarea în condiții optime a Complexului Agrement Tâmpa, inclusiv a noilor obiective realizate prin extinderea complexului, respectiv patinoarul și sala de bowling.

Suma de 260.000 lei va fi alocată prin diminuarea cu aceeași sumă a Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - D.J.C.E.P. - Extindere rețea informatizare stare civilă (soft+ echipamente) pt.10 primării.

Art.4. - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru montarea unei bariere între clădirea S.C. Consilprest S.R.L. Brașov și sediul administrativ în care funcționează Consiliul Județean Brașov, Curtea de Apel Brașov, prin diminuarea cu aceeași sumă a Cap. 54.10 - Alte servicii publice generale - D.J.C.E.P. - Extindere rețea informatizare stare civilă (soft+echipamente) pt. 10 primării.

Art»5. - Virările de credite între capitolele bugetare se pot efectua începând cu trimestrul al III - lea, conform art. 49, alin. 7 din Legea nr. 273/2006.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE,


Aristotel CăncesiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu