Hotărârea nr. 203/2012

Hotărârea.nr.203 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro,doamnei CĂRĂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIANGABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 coci 500007, Brașov, jud. Brașov '          Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â>îudbrasov, ro Website: wwN.judbrasov.ro_____CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.203

din data de 3.04.2012

- privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, doamnei CÂRĂMIDARU-CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Grapă Sebastian privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, doamnei CÂRÂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, precum și referatul Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, formulat în același sens;

Ținând cont de Dispoziția nr. 17312/27.12.2010 a Primăriei Municipiului Brașov privind instituirea curatelei asupara bolnavei Stoian Gabriela - Mirabela, curator doamna CÂRÂMIDARU-CONSTANTINESCU GABRIELA;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov;

Având în vedere dispozițiile ari. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, doamnei CÂRÂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu