Hotărârea nr. 200/2012

Hotărârea.nr.200 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașovnr. 70/03.02.2012 și aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, din bugetul de veniturişi cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cuDizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, cătreasociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, pentrucofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activitățide informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cudizabilități


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: vrww.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 200

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 70/03.02.2012 și aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, către asociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, pentru cofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian, precum și referatul întocmit de către Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 70/03.02.2012 și aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, către asociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pentru cofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 prin care s-a aprobat schimbarea denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 70/03.02.2012 privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Brașov, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, către asociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, pentru cofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități.

Art.3. - Condițiile de utilizare și justificare a sumei de 20.000 lei vor fî reglementate prin contractele de cooperare, ce se vor încheia între Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov și asociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov

Art.4, - Președintele Consiliului Județean, prin Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu