Hotărârea nr. 2/2012

Hotărârea.nr.2 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 16.01.2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.2

din data de 16.01.2012

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.01.2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de

16.01.2012;

Analizând Dispozițiile nr.10/13.01.2012 și nr.l 1/13.01.2012 emise de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 16.01.2012, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 2 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței


extraordinare a Consiliului Județean


Brașov din data de 16.01.2012.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu