Hotărârea nr. 199/2012

Hotărârea.nr.199 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașovnr. 132/9.03.2012, precum și aprobarea încheierii contractului de concesiune între JudețulBrașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat încadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 199 din data de 3.04.2012

- privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 132/9.03.2012, precum și aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 132/9.03.2012, precum și aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, folosit în regim tură-contratură cu medical Țenea Sanda; luând în considerare referatul înregistrat sub nr. 3553/2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, având același obiect;

Ținând cont că titularul contractului de concesiune nr. 2144/2005, medicul stomatolog Cârstea Laura Violeta a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. 1673/2011 încetarea acestui contract de concesiune, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/3.04.2012 privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresii” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, concesionate în baza HG nr.884/2004;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 132/9.03.2012 privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 132/2012 privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l.

Art2. - Se aprobă încheierea, până la data de 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, folosit în regim tură-contratură cu medicul Țenea Sanda, cu redevența recalculată, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 196/2012.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘEDIN' I

Aristotel Căncesei
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu