Hotărârea nr. 192/2012

Hotărârea.nr.192 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către JudețulBrașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric de categoriaB, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.13


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 192

din data de 03.04.2012

- privind neexercitarea dreptului de premțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.l3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012;

Analizând referatul nr. 1993 /2.04.2012 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind exercitarea dreptului de premțiune privind cumpărarea apartamentului nr.l din imobilul Piața Sfatului nr.l3 Brașov ;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Stănescu Irina privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.l993/23.02.2012, pentru apartamentul nr.l din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.13;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art. 115 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001 ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de premțiune pentru cumpărarea


la prețul de 65.000 euro a apartamentului nr.l din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. BV II -m-B 11571, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.13

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinireContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

AhL