Hotărârea nr. 180/2012

Hotărârea.nr.180 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultateRomânia
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.180

din data de 3.04.2012


- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;


Analizând referatul Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov înregistrat sub nr. 3228/22.03.2012 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.


ArL2. - Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov asigură aducerea la îndeplinire
Contrasem nează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu