Hotărârea nr. 159/2012

Hotărârea.nr.159 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza –parcare) – Cristian (S.C. Valachia Apex SRL – punct de lucru Cristian – incintă)Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&Hudbrasov,ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.159

din data 3.04.2012

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Brașov (str. 13 Decembrie nr.135 - Autobaza - parcare) - Cristian (S.C. Valachia Apex SRL - punct de lucru Cristian -incintă)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr.2745/28.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Brașov (str. 13 Decembrie nr.135 - Autobaza - parcare) - Cristian (S.C. Valachia Apex SRL - punct de lucru Cristian - incintă);

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin.3, art. 17 alin.(l) lit. p din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin.lAl din Ordinul 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin. 1, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE: