Hotărârea nr. 155/2012

Hotărârea.nr.155 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeulde Etnografie BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.155

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.2716/28.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov cu următoarele modificări:

  • - în statul de funcții- transformarea postului vacant de muzeograf S, IA în contabil șef, gradul II -

  • - în organigramă - trecerea Compartimentului financiar - contabil, administrativ în subordinea contabilului șef;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov , conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul de Etnografie Brașov și E>i ia Coordonare, Integrare Europeană.


PREȘED Aristotel Căfafcâscu

Muzeul de Etnografie Brașov

Bd. Eroilor nr. 21 A, 500030 Brașov, România

Telefon: +40. 268.476.243; Fax: +40. 268.475562

E-mail: muzeu@etnobrasov.ro

http: // www.etnobrasov.ro/


Nr. L din OL o}


2012


STAT DE FUNCȚII

Anul 2012

DIRECTOR,


Nr.crt

Funcția

Nivel Studii

Grad/Treapta

Număr posturi (norma întreaga)

Salariu brut

1

Director-manager

S

II

1

6301

2

Cercetător științific

S

I

1

4319

3

Cercetător științific

S

III

1

2876

4

Sef Serviciu

S

II

1

1923

5

Muzeograf

S

IA

1

1710

6

Muzeograf

S

II

2

2013

7

Muzeograf

SSD

I

1

1221

8

Muzeograf

SSD

I

1

1320

9

Conservator

S

I

1

1438

10

Conservator

M

IA

1

1347

11

Restaurator

M

IA

1

1470

12

Gestionar custode

M

III

2

2083

13

Supraveghetor muzeu

M/G

4

3348

14

Cotabil sef

S

II

1

2240

15

Contabil

M

IA

1

1520

16

Referent de specialitate

S

II

1

1425

17

Șofer

M

1

1

1395

18

Muncitor calificat

M

I

1

1553

TOTAL

23

39502

CONTABIL SEF, Urdea Lucia


posturi de conducere : 3 posturi posturi de execuție :  20 posturi

TOTAL           23 posturi
CONTABIL SEF, URDEA LUCIA