Hotărârea nr. 151/2012

Hotărârea.nr.151 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2012CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.151

din data de 3.04.2012

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 martie 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 martie 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal Județean Brașov din data de 09 martie 2012.

al ședinței extraordinare a ConsiliuluiCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17’

PROCES-VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 martie 2012

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că lipsesc patru consilieri județeni și anume domnul Crisbășan Emanoil Dorin, domnul Duțu Gheorghe, doamna Șoneriu Mihaela Georgiana și domnul Șoneriu Valentin Olimpiu. La lucrările ședinței de azi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Aristotel Căncescu

Stimați colegi declar deschisă ședința de astăzi 9 martie ședință pe a cărei ordine de zi avem 25 de puncte și 25 la diverse. Dacă sunt obiecții la ordinea de zi după care va trebui să facem o premiere a doi sportivi și după aceea vom intra în declarații politice. Obiecții la ordinea de zi? Domnul Coman.

Dl. Claudîu Coman

Bună ziua am două propuneri de făcut la ordinea de zi e vorba de o situație de extremă urgență la Cața și atunci propun să aprobăm 50.000 pentru primăria Cața cu destinația Biserica Beia în scopul stingerii unui litigiu pentru scoatere de la executare deci ca sursă fondul de rezervă și a doua propunere o cooperare în valoare de 10.000 RON cu Asociația pentru înfrumusețarea Codlei pentru programul “Codlea prinde viață sport mișcare sănătate”care se va derula în cursul anului 2012 având 6 tipuri de acțiuni pe care o să le detaliez la momentul potrivit, deci asociere între Județul Brașov și Asociația pentru înfrumusețarea Codlei pentru programul Sport, mișcare, sănătate în valoare de 10.000 RON urmând ca sursa de finanțare să fie stabilită de către executiv. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc mult, domnul Aranyosi.

Dl. Ștefan Aranyosi

Stimați colegi am rugămintea să amânăm puțin propunerile privind ordinea de zi deoarece dintre cei doi sportivi pe care dorim să-i premiem, elevul Mocanu a avut nu demult un accident destul de grav la antrenamente și starea lui de sănătate nu permite să stea prea mult între noi pe de o parte, pe de altă parte țin să remarc dorința lui deosebită de a fi neapărat prezent astăzi considerând că este o mare onoare pentru el că va putea fi premiat. Deci eu vă rog să fiți de acord să-1 premiem acum.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Enache.

Dl. Enache Paul

Domnule președinte, stimați colegi, vă rog să fiți de acord cu premierea celor doi sportivi Bianca Lorena Stănică 14 ani și Adrian Mocan 12 ani ambii multipli campioni naționali și internaționali la patinaj viteză cu suma de 2000 de lei pentru merite deosebite și pentru activitatea pe care au desfașurat-o.

Dl. Aristotel Căncescu

Deci domnul Aranyosi a făcut propunerea să trecem direct la premierea sportivilor având în vedere problema pe care o are domnul Adrian Mocanu deci eu o să vă rog să veniți aici în față să vă dau cele două diplome să vă felicit în numele colegilor mei, al meu și al executivului consiliului județean.

Dl. Ștefan Aranyosi

Cei doi sportivi au fost în lotul nostru olimpic de la Insbruch.

Dl. Aristotel Căncescu

Noi vă mulțumim, restul formalităților o să le facem ulterior, dacă dumneavoastră doriți să spuneți ceva.

Dl. Adrian Mocan

Ce pot să zic, mulțumim frumos pentru susținere și sperăm ca de acum înainte să aducem rezultate mult mai bune pentru România.

Dra. Bianca Lorena Stănică

Vă mulțumim pentru diplome și sper și eu să aducem mai multe rezultate adică rezultate mai bune.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc mult trecem mai departe pentru ordinea de zi domnul Grapă.

Dl. Sebastian Grapă

Domnule președinte, stimați colegi, o să vă rog să aveți răbdare întrucât eu am opt puncte pe care aș vrea să le trecem pe ordinea de zi deosebit de importante toate. în primele puncte este vorba de ajutor financiar, e vorba de comuna Mândra care are urgentă nevoie de 430.000 și de asemnea de Spitalul Municipal Făgăraș. La Spitalul Municipal Făgăraș domnule președinte, există un program în derulare european de informatizare iar noi trebuie să asigurăm cofinanțarea, cofinanțarea este de 786.000. De asemenea este un număr de trei persoane care ne-au solicitat pe ultima sută de metri ajutorul. Este vorba de Carmen Brumar 2.000 de lei, Păduraru Maria 4.000 și un scaun electric pentru domnul Folea Nicolae dar la momentul potrivit o să detaliez pentru fiecare în parte. în Comisia pentru protecția copilului domna Sanda Florian și-a dat demisia și vă solicită înlocuirea dânsei cu domnul Mâzgărean Ioan. De asemnea domnule președinte sărăcia din țară, nivelul de trai și nu vreau să vorbesc despre condițiile pe care le trăim cu toții pentru că e o chestiune care o vedem zilnic face ca abandonul familial să crească față de anul trecut cu 60%. Acest lucru crează imposibilitatea Direcției Generale de Protecția Copilului să-și mai desfășoare activitatea și să-și ducă la îndeplinire menirea și atunci pe ultima sută de metri încercăm niște artificii și vă solicit domnule președinte și stimați colegi transformarea centrului de la Tărlungeni din centrul respiro într-un centru rezidențial. Este absolut nevoie pentru că în imediata apropiere avem de luat 17 copii abandonați care în momentul de față se află în grija unor primării. întrucât doresc să extindem aria de acoperire a Agenției pentru Persoane cu Handicap vă solicit domnule președinte și stimați colegi transformarea denumirii agenției din Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Perosnelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale. Vă mulțumesc domnule președinte acestea au fost doleanțele mele și aștept cu nerăbdare votul plenului.

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc. Domnul Drăghici a mai ridicat mâna.

Dl. Drăghici Gabriel

Domnule președinte, stimați colegi, în perioada 23-24 aprilie cu sprijinul nemijlocit al Fundației Negru Vodă se desfășoară o manifestare se numește Primăvara poeților la Făgăraș, este una dintre puținele manifestări culturale de care mai avem parte la Făgăraș în care sunt implicați copii inclusiv școlile generale și liceele, rugămintea noastră fundația Negru Vodă este partener și colaborator fervent al consiliului județean în acțiuni culturale, rugămintea ar fi de o finanțare în valoare de 3.000 de lei, sunt anumite cheltuieli care vor fi ocazionate de această manifestare o parte s-au sponsorizat de către persoane binevoitoare dar ar fi o diferență de 3.000 de lei. Dacă doriți să prindeți pe ordinea de zi la diverse și acest aspect vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Sarafinceanu

Dl. Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Domnule președinte eu am observat de la propunerea care s-a făcut aici de către domnul Coman și vreau să informez colegii și plenul că situația de la Beia este cu totul alta decât se prezintă nouă. La Beia au fost făcute niște lucrări, banii au fost încasați de o firmă aparținând primarului din Cața, cel care a executat lucrările a dat în judecată și a câștigat, biserica actualmente este sechestrată de o firmă care a făcut lucrările, noi dăm bani acuma, ce se va întâmpla? A doua oară? Pentru că banii au fost plătiți de către biserică către o firmă a primarului din Cața. Noi dăm niște bani acum 400 sau 500 de milioane să acoperim ce? O hoție? Este un proces terminat, adjudecat și dosarul este la DNA. Vă informez ca să știți despre ce este vorba.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Sarafinceanu păi dacă dosarul este la DNA foarte bine că e acolo probabil că o să se facă lumină în această chestiune. Domnul Coman a propus altceva să ajutăm biserica, deocamdată biserica este blocată nu primăria. Chestiunea cealaltă o rezolvă organele în drept, organele statului dar deocamdată avem de-a face cu o biserică care-i blocată, are conturile blocate.

Dl. Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Și atunci ne întrebăm noi dacă banii au fost plătiți de biserică către această firmă sau mă rog de ce nu plătește firma primarului să dea banii înapoi. Păi de ce să dăm noi alți bani? Dumneavoastră ați dat banii la primărie, primăria a dat banii la o firmă.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Sarafinceanu dacă este vorba de așa ceva tot ce pot face este să trimit auditul acolo să verifice dar dacă dumneavoastră sau cine a făcut acest lucru a sesizat organele statului bine a făcut dar noi deocamdată avem o solicitare de ajutor pentru o biserică care-i blocată. Chestiunea cealaltă cu certitudine or să aibă grijă instituțiile statului să o rezolve și încă cu mare viteză cum se întâmplă de obicei.

Dl. Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Domnule președinte acuma mie îmi pare rău nu vroiam să spun, dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația, că omul a fost la mine a fost la dumneavoastră. El a câștigat procesul acuma noi dăm bani, biserica îi dă bani lu ăsta ca să-și retragă plângerea și gata ne-am spălat pe mâini și am încheiat tot. Nu pre e în regulă.

Dl. Aristotel Căncescu

Dar dumneavoastră ați spus că s-a făcut o sesizare la DNA. Eu nu cred că biserica o să dea bani și la DNA ca să rezolve mai repede treaba.

Dl. Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Sesizarea la DNA a fost făcută de această firmă care a făcut lucrarea care nu a încasat banii.

DI. Aristotel Căncescu

Deocamdată se solicită să deblocăm o biserică nu o primărie. Primăria va fi blocată de DNA biserica poate să fie deblocată de noi. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere o să luați cuvântul atunci când se va discuta punctul respectiv. Domnul Ciurean.

Dl. Iosif Ciurean

Domnule președinte propunerea mea pentru suplimentarea ordinii de zi și se referă la majorarea capitalului social la SC Consilprest SRL cu suma de 37.000 de lei pentru achiziționarea unui echipament profesional de copiere.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun alte propuneri? Domnul Kovacs Attila.

Dl. Kovacs Attila

Mulțumesc domnule președinte, stimați colegi, sunt două puncte suplimentare pe ordinea de zi pe care vreau să vi le supun atenției una este privind analiza oportunității continuării demersurilor și identificarea surselor de finanțare în vederea contractării serviciilor de consultanță necesară finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structurale pe axa 2 POS mediu dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric, știți este vorba de proiectul cu deșeuri și celălalt privind poluarea cu nutrienți este vorba de alocarea unei sume de 35.000 de lei pentru unitatea administrativ-teritorială Dumbrăvița.

Dl. Aristotel Căncescu

Sunt două propuneri pe care vreau să vi le fac. O propunere a facut-o domnul Grapă cu niște bani pentru primăria Făgăraș bani care nu putem să-i dăm din buget este vorba de 6 miliarde de lei, e vorba de o cofinanțare pentru spital de niște bani europeni pe care putem să-i pierdem dacă nu facem această cofinanțare. Eu vreau cele două chestiuni să le votăm în bloc de asemenea cofinanțarea că nu avem bani în bugetul nostru să scotem 700.000 de euro pentru niște fonduri europene pe care trebuie să le obținem pentru deșeuri vreau să vă spun că eu speram ca să primim un sprijin din partea Guvernului României și o să încerc, am și luat legătura cu domnul Leonard Orban și o să fac niște demersuri. Pe de altă parte nu ne permitem să pierdem acești bani și vreau să votăm creditul pentru cofinanțare și bineînțeles o să renunțăm la acest credit dacă se va rezolva chestiunea puțin probabil totuși să se întâmple un asemenea lucru. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Sărut mâna, bună ziua și la mulți ani tuturor doamnelor pentru ziua de ieri. Pe ordinea de zi astăzi avem 24 de puncte și 25 de puncte diverse, la diverse până astăzi de dimineață aveam 21 de puncte astăzi de dimineață am mai primit încă patru materiale și am ajuns la 25. Acum văd că în timpul plenului se mai propun încă 20 și ceva de puncte pe ordinea de zi. Având în vedere că materialele nu există, având în vedere că nu am putut să studiem eu cred că ar fi bine măcar să le analizăm pe toate aceste propuneri să vedem care întradevăr sunt urgente, care-i urgența pentru fiecare pentru că altfel băgăm 50 de puncte la diverse le votăm fără materiale, fără dezbatere, fără să știm despre ce este vorba.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea eu o să le las pe ordinea de zi urmând ca fiecare să-și argumenteze. Nu am intrat în detalii, fiecare își va argumenta din cei care au făcut astfel de propuneri și vom vedea prin votul nostru pe care le păstrăm sau pe care le respingem. Doi la mână să nu uitați că de-a lungul timpului și din partea grupului dumneavoastră au fost la diverse propuneri făcute dintre care unele au trecut unele nu au trecut. Domnul Aranyosi ați ridicat mâna din nou.

Dl. Ștefan Aranyosi

Regret domnule președinte că am ridicat mâna din nou dar în contextul celor spuse de domnul coleg Veștea dacă îmi permite ca eu să felicit doamnele pentru celelalte 364 de zile nu pentru cea de ieri. In anul acesta pentru 365 și tot în contextul spus de domnul Veștea în calitate de catolic și maghiar dați-mi voie să propun alocarea unei sume de 10.000 de RON pentru finanțarea unui program privind creșterea capacității administrației locale dintre România și Moldova, știm foarte bine eforturile pe care le face țara noastră, ca să previn să nu votați, lăsând gluma deoparte știți că susținerea noastră este extrem de importantă ca și Moldova să realizeze cât mai repede integrarea în Uniunea Europeană, Fundația de Perfecționare Profesională în Administrație Publică de la Sibiu a cerut

9                                                                                                                             1

20.000, analizând și ajungând la concluzia că totuși resursele noastre sunt limitate propun suma de 10.000. Pentru cei care doresc mai multe informații când se votează acest subiect toate materialele sunt aici. Deci este vorba de implemetarea sistemului de management integrat și dezvoltare locală durabilă prin valorificarea patrimoniului și a tradițiilor culturale.

Dl. Aristotel Căncescu

Da mulțumesc, alte propuneri, nemaifiind supun votului dumneavoastră ordinea de zi de azi cu completările făcute de colegii noștri. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Declarații politice domnul Ungureanu, scurt domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Foarte scurt mai ales că avem multe puncte. Domnule președinte, stimați colegi, o concluzie spre final de mandat al acestei guvernări malefice pentru România și anume reforma făcută în sistemul administrației publice naște monștri la propriu. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu acest sistem adus în stare de faliment de acest guvern și acest Parlament plin de trădători care cred că dacă schimbă blana, culoarea portocalie în culoarea verde, noi românii, nu știm că năravul îl au același. Gabriel Berea cel care l-a înlocuit pe superintelectualul Igaș face prostii la fel de mari ca și Igaș, a reușit alaltăieri să schimbe trei inspectori la București, inspectori șefi într-o singură zi. Nu-și dă seama că sistemul defapt este stricat de ei, să schimbe legea și să lase în poliție oameni buni nu lepre nu criminali. Ceea ce dumnealor au făcut este la propriu poate fi considerat ca o crimă împotriva poporului român prin darea afară a unor oameni buni din poliție și lăsarea unor criminali. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Da mulțumesc, nemaifiind altele de spus trecem la ordinea de zi, primul punct de pe ordinea de zi privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2012. Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră primul punct de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi. Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte am constatat că pe ordinea de zi a prezentei ședințe sunt foarte multe hotărâri. Aș vrea să fac și aș avea niște solicitări, niște întrebări de pus dar având în vedere toate proiectele de hotărâre nu doar acest proiect nr.2 pentru că referitor la costurile vis-a-vis de calea de rulare și pista de aterizare am constata că există diferențe foarte mari între hotărârea dată de Consiliul Local Ghimbav și proiectul de hotărâre pe care-1 avem noi astăzi în materiale. Referitor la exproprieri puneam întrebarea dacă noi vorbim aici de etapa a treia la proiectul 3 de hotărâre dar întreb în ce stadiu suntem cu etapa I și etapa a Il-a pentru că acelea nu sunt finalizate și care este motivul pentru care trecem direct la 3. Referitor la contractul de asociere între Județul Brașov și Orașul Ghimbav unde există inadvertențe foarte mari și neconcordanțe între mecanismul de participare al consiliului județean în sume și ceea ce promite proiectul de hotărâre în speță dacă orașul Ghimbav susține că noi asigurăm 75% din finanțare în termen de un an în proiectul nostru acest termen se modifică la 4 ani între cele două apărând diferențe. Vă rugăm să ne lămuriți și pe noi cu toate aceste aspecte. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea ați ridicat mâna.

Dl. Mihail Veștea

Dacă îmi permiteți am văzut că ați postat hotărârea, puteți să puneți și anexa 1 pe slide? Ce vroiam să întreb aici se vorbește în materialul de la punctul 2 despre exproprierea pentru etapa I și înțeleg că e aia de acolo desenată conform anexei 1 pe când la aprobarea indicatorilor tehnico-economici etapa I înseamnă teren de expropriere necesar realizării pistei în valoare de 1.600.000. în studiul de fezabilitate când am aprobat indicatorii tehnico-economici în decembrie vorbim de etapa I teren de expropriere necesar realizării pistei. Acuma văd că etapa I înseamnă un colț acolo. Deci există vreo corelare între etapele de expropriere și etapele de realizare?

Dl. Aristotel Căncescu

In colțul ăla facem aeroportul mic al primăriei domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Haideți să nu glumim eu vă arăt aici etapa I și citesc încă odată din indicatorii tehnico-economici terenul de expropriere necesar realizării pistei este etapa I.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun alte întrebări?

Dl. Mihail Veștea

Tot aici deci se ia decizia să se diminueze suma, noi în decembrie am dat o hotărâre tot referitor la această expropriere și acuma dăm din nou aceeași hotărâre numa că facem o reducere cu ceea ce trebuia să dăm la Gotic asta înțeleg din acest material da? Adică mi se pare că de la două luni la două luni iară mai dăm niște hotărâri cu aeroportul ăsta adică nu văd o coerență nu văd că știm exact ce facem, nu văd hotărâre după hotărâre din două în două luni iar dăm hotărâri și atunci eu v-aș propune haideți să stabilim o comisie cu reprezentanți din executiv și din comisii ca să vedem care e coerența acestui proiect că nu vreau să ma iau de anul trecut când în iunie stabileam și spuneam că cu un studiu bine fundamentat ne prezenta aicia un domn, când noi întrebam ceva el zicea că el știe foarte bine că modalitatea de a face aeroportul era cu parteneriat că studiul e foarte bun că l-a făcut un specialist. Deci ca să revin la punctul 2 am două probleme odată etapa I de expropriere este tot etapa I de realizare a proiectului că nu bat și al doilea lucru care-i situația cu Gotic pentru că și acolo e o sumă mare pe care trebuia să o dăm.

DL Aristotel Căncescu

O să-i dau cuvântul lui Mihai Pascu dar până atunci vreau să vă spun eu două chestiuni odată că noi am votat exproprierea votăm sumele pentru această etapă de expropriere. Nu uitați un lucru că am avut niște variante când am pornit acest aeroport, lucrurile au căzut și dacă vreți vă spun și din ce cauză au căzut pentru că economia merge cum merge atâta timp cât aeroportul Otopeni are singur pierderi de 200.000.000 de lei anul trecut ceea ce înseamnă 50.000.000 de euro vă dați seama că băncile au foarte puțină atracție pentru această investiție. Situația era alta acum 4 ani este alta acuma. Vis-a-vis de Gotic v-ați plâns ați scos și fluturași că am înțelegeri cu Gotic, vreau să vă spun un lucru cu Gotic a rămas până la urmă ca să se dea o sentință judecătorească și după ce vom avea o sentință judecătorească definitivă după aceea vom face plățile și aici justiția va hotărâ până la urmă care-i varianta și cu asta basta. Deci așteptăm și acesta este și un motiv pentru care nu o să facem nici o plată către Gotic. Sunt și aici niște discuții inclusiv juriștii au avut păreri diferite însă asta este cea mai bună cale în final să stabilească justiția care este cuantumul și procedura de plată a banilor și cred că nu aveți nici o rezervă față de o sentință pe care o să o dea justiția. Mihai Pascu ai cuvântul în continuare.

Dl. Mihail Veștea

Am scurt două probleme de ce am pus întrebarea cu Goticul? Să nu ne trezim că până la urmă Goticul ne blochează proiectul.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu ne blochează.

Dl. Mihail Veștea

Păi dacă avem un proces în instanță și el are deja acolo

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul nu cunoașteți pe acolo și vă rog să mergeți pe acolo e zăpadă ce-i drept acuma, după ce se topește zăpada să vedeți că nu ne blochează nimeni sub nici o formă.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte apropo de ce ați spus și dacă vă aduceți aminte și anul trecut când a prezentat acel studiu dumneavoastră spuneți acum că nici Otopeniul nu e pe profit. Anul trecut acel om mare specialist pe care dumneavoastră mizați spunea că și Clujul e pe profit. Noi spuneam că nu este nici Clujul.

Dl. Aristotel Căncescu

Au fost pe profit toate. Acum trei ani de zile toate aeroporturile au fost pe profit. Clujul a avut un profit chiar foarte mare. E o realizare a Guvernului Boc-Băsescu care a făcut ca nici un aeroport, realizare indirectă bineînțeles. Verificați cifrele pe care vi le spun, puteți verifica și pe internet, toate aeroporturile au fost pe plus niciun aeroport nu mai e pe plus

Dl. Mihail Veștea

Și atunci de ce nu sunteți de acord să facem o comisie să facem o analiză.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnule hai nu mai faceți comisii că oricum avem o licitație în desfășurare, vom trece la execuția pistei indiferent ce ați face și aia cu chiu cu vai pentru că am așteptat numa la ANRMAP două luni deși aveau obligația în 15 zile, obligație legală, să rezolve acel dosar, ni l-au dat de enșpe mii de ori înapoi.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte eu tot înțeleg că sunt alții de vină dar haideți să vedem și unde-i vina la noi și să facem o analiză să nu ne mai împotmolim de fiecare dată. Am încercat să vă spun, anul trecut am luat-o pe un drum, atuncia când venea domnul ăla și prezenta noi îi spuneam că nu sunt date reale și că nu va merge și acuma o luăm de la capăt.

Dl. Aristotel Căncescu

Vreau să vă spun un lucru am luat-o pe un drum defapt am luat-o pe mai multe drumuri. Acum trei ani în 2009 premierul Emil Boc a fost în Brașov și a declarat că va sprijini aeroportul. Nu ne-a sprijinit cu nimic, am încercat să ne descurcăm cu forțe proprii să luăm un credit. Posibilitățile de creditare erau unele în 2009 sunt altele acum. Acum nu se mai dă nici un credit la nimic, la nici o investiție în România nu se mai dă nici un credit și acesta a fost motivul pentru care până la urmă am ales această variantă pentru că m-am convins singur că aeroportul trebuie să-1 facem noi. Nu o să vină nimenea să facă această investiție cu toate că au fost foarte multe firme care și-au manifestat interesul au fost doi ambasadori la mine pentru acest aeroport, ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul Canadei, au fost cel puțin o sută de firme și atâta timp cât toate s-au retras am avut o speranță că vom putea face această investiție din finanțare externă. Acest lucru nu s-a putut, îl facem cu finanțarea noastră și vreau să vă spun că o să-1 facem mai repede decât se face autostrada București-Brașov care și ea trebuia să fie finalizată de nu știu când și nu a fost finalizată. Motivele bănuiesc că sunt obiective și acolo -situația economică. Acestea sunt motivele pentru care am ales această variantă pe care nu o mai poate opri nimenea, am făcut toate pregătirile trecem la construcția pistei. Pentru asta avem bani și pentru exproprieri și nu a fost ușor să facem rost nici de bani, să luăm credite, deci toate montajele financiare le-am făcut și cu greu le-am făcut să știți. Domnul Pascu aveți cuvântul.

Dl. Aurelian Danu

Domnul președinte referitor la sume că nu mi-ați răspuns la întrebare. Dl. Mihai Pascu

O să încerc să dau toate explicațiile îmi pare rău că nu am știu că o să trebuiască să prezint pentru că consider că mai relevant ar fi fost ca în afară de această hartă să începem cu începutul. Și eu l-am studiat acuma din ianuarie. Era foarte interesant de văzut care a fost suprafața de teren dată consiliului județean în baza legii, de ce am ajuns la exproprieri și vă explic toate etapele așa cum dumneavoastră le-ați votat atunci când s-au votat indicatorii tehnico-economici ai acestui aeroport. Deci foarte pe scurt terenul dat în baza legii de către Statul Român Consiliului Județean Brașov de către Guvern avea o formă aproximativă așa. Ăla a fost terenul disponibil care s-a dat de către Statul Român.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă întrerup vreți să vă spun un lucru modificările care s-au făcut cele mai multe s-au făcut din cauza modificărilor de proiect. Și acum e posibil să mai avem și vom mai avea modificări de proiect.

Dl. Pascu Mihai

Coridorul de aterizare nu-1 poți modifica pentru că nu putem să modificăm munții. Deci coridorul de aterizare a dat această suprafață care trebuie afectată aeroportului. Pentru a folosi această suprafață pentru piste trebuiau făcute niște exproprieri. Vă aduc aminte că anul trecut în decembrie din creditul pe care-1 avem la BCR noi aveam posibilitatea să tragem conform contractului și avizelor primite de la Ministerul Finanțelor o sumă de 1.600.000 de euro pe care să o folosim așa cum am negociat cu banca pentru prima etapă a exproprierilor. Prima etapă de exproprieri este trecută în indicatorii tehnico-economici în această valoare. Conform legii exproprierilor am înființat o comisie. Aveam disponibil 1.600.000, toate exproprierile aferente pentru pistă aveau o valoare mai mare așa cum reiese din acea evaluare făcută de un expert agreat de dumneavoastră și evaluare pe care ați votat-o. Ca să putem folosi acei 1.600.000 am încercat să împărțim loturile care trebuie expropriate să se încadreze în suma respectivă. De aceea a apărut ca etapa I acest colț care aparține în integralitate pe coridorul de expropriere și subliniez coridorul de expropriere aparține orașului Ghimbav. în afară de acest colț mai era vorba în prima etapă și de despăgubirea către firma Gotic pe care dumneavoastră ați votat-o tot ca făcând parte din etapa I atunci când ați votat indicatorii tehnico-economici. în baza legii exproprierilor s-a înființat această comisie care a analizat apoi din punct de vedere juridic legalitatea actelor proprietatea ca să nu avem nici o sincopă așa cum o cere legea. între timp însă având în vedere că noi cu Goticul suntem în proces pentru această despăgubire s-a intrat mai mult în detaliu și am primit punct de vedere al avocatului care ne reprezintă și care a spus că această despăgubire nu face parte pe legea exproprierii din acest coridor mai mult decât atât este de discutat valoarea care s-a stabilit pentru această despăgubire motiv pentru care împreună cu această comisie înființată special pentru a verifica actele necesare exproprierii s-a hotărât și asta vă propunem astăzi ca din acea sumă de 1.600.000 să scoatem despăgubirea Goticului până când instanța se va pronunța și vom avea o sentință definitivă inclusiv ca valoare a acestei despăgubiri să rămânem în continuare cu acest colț care a fost al orașului Ghimbav din care tot comisia a identificat două mici drumuri care nu faceau parte din acest prim pas al coridorului de expropriere și să dăm drumu la bani. De aceea v-am supus hotărârii dumneavoastră astăzi această revenire la prima etapă. Etapa a doua în indicatorii tehnico-economici înseamnă proiectare și execuție pistă iar etapa trei definește restul exproprierilor adică aceste două porțiuni care încă aparțin orașului Ghimbav împreună cu aici nu se vede bine aici sunt niște terenuri private și aici niște terenuri private și cu asta cu această etapă practic am terminat toate exproprierile ori din acest an din creditul de la BCR noi avem aprobată tragere de 4 milioane jumate de euro deci practic ce ne revine de la Gotic înapoi din prima etapă plus restul din acești 4 milioane jumate putem termina tot ce înseamnă expropriere așa cum ne cere legea și să ne apucăm de construcție. De asemenea aveți în materiale ca să nu mai revin ulterior și un draft de contract de asociere între noi și orașul Ghimbav aveți anexată și hotărârea Orașului Ghimbav și să știți că nu sunt absolut nici un fel de diferențe între sume, eventual putem intra în detaliu la acel punct.

Dl. Mihail Veștea

Deci eu am încercat să atrag atenția la cele două probleme tehnice. Odată v-am pus întrebarea dacă nu cumva acel proces cu Gotic ne trezim că peste 2-3 luni ne blochează investiția asta a fost prima întrebare și a doua întrebare este citind în material zice că necesar realizării obiectivului de investiții de interes județean aeroport internațional Brașov-Ghimbav etapa I în preambulul hotărârii se referă la indicatorii tehnico-economici și la indicatori tehnico-economici vorbim de teren expropriat necesar realizării pistei și dumneavoastră mi-ați arătat acolo de sus până jos și atunci vă întreb de ce noi facem expropriere în etapa I numai pe colțișorul ăla când defapt

Dl. Mihai Pascu

Domnul Veștea dar v-am explicat foarte clar aveam 1.600.000 de euro la sfârșitul anului trecut. Dacă nu făceam exproprierea pe etape și luam acest cost noi pierdeam banii ăia nu mai puteam face trageri de ei decât în 2013. Asta a fost motivul pentru a împărți exproprierea așa cum e și în indicatorii tehnico-economici, vă rog uitați-vă la punctul 3 în indicatori și o să vedeți că este restul de teren prevăzut pe baza acelei revizuiri de studiu de fezabilitate. Uitați-vă la etapa 3 este tot expropriere pentru pista nimic altceva în afară de pistă nu se face pe aceste terenuri terminalul să știți că vine în partea aceasta.

Dl. Mihail Veștea

Haideți să vă citesc etapa 3 teren necesar de expropriat necesar realizării restului suprafețelor de mișcare

Dl. Mihai Pascu

Da exact asta vă povestesc, domnul Veștea pista face parte din suprafețele de mișcare deci este exclusiv pentru suprafețele de mișcare. Mai mult decât atât mi-ați pus întrebarea cu Goticul, procesul cu Goticul nu are cum să ne blocheze pentru că terenurile de care face vorbire sunt în afara A

acestor zone pe care se construiește pista, sunt adiacente. Intradevăr într-un viitor va trebui soluționată această problemă pentru că este zona aceea de protecție aterizare decolare dar e normal și firesc să așteptăm o sentință definitivă pe care să o punem în aplicare atâta timp cât acel teren nu face obiectul legii exproprierii nu este în coridorul de expropriere adică în această limită în acest contur.

Dl. Mihail Veștea

De ce am tot insistat pe etapa I cu pista pentru că înțeleg de la domnul președinte că s-a dat drumul la o licitație pentru realizarea întregii piste și noi în decembrie am dat hotărâre numai de expropriere numai pe colțișorul ăla de sus.

Dl. Mihai Pascu

Pentru că numai atâtia bani aveam atunci.

Dl. Mihail Veștea

întrebarea mea simplă este cum poți să dai drumu la o licitație când nu ai tot terenul?

Dl. Mihai Pascu

Domnul Veștea în 1 ianuarie aveam posibilitatea să tragem și restul de bani ori procedura legală este foarte clară aloci resursa financiară, comisia de expropriere verifică.

Dl. Mihail Veștea

Domnul Pascu sunteți un specialist dumneavoastră ați înțeles foarte bine cum să dai drumu la o licitație pentru realizarea pistei care este în valoare de 20 și ceva de milioane care este de sus până jos când nu ai terenul, ai început etapa I numai în colțul de sus.

DI. Aristotel Căncescu

Nu faceți dialog vă rog frumos. Oricum nu o să înțelegeți sau înțelegeți foarte bine și o să vreți să nu înțelegeți e o altă chestiune. Lăsați-1 să vorbească vă rog frumos și vă dau cuvântul.

Dl. Mihai Pascu

Am înțeles de la domnul Danu că vrea să mergem la hotărârea Consiliului Local Ghimbav nu? Să vă explic mecanismul pentru acel contract de asociere. Deci practic pe prima etapă noi dăm Ghimbavului acum aproximativ 700.000 de euro după care în etapa a-II-a îi dăm restul, diferența dintre cele două terenuri.

Dl. Mihail Veștea

Eu încă odată vă întreb când înseamnă etapa a doua pentru că noi trebuie să ne apucăm să construim pista.

Dl. Mihai Pascu

Dacă dumneavoastră votați astăzi referatul de la punctul 3 noi de mâine dăm drumu la toată exproprierea.

Dl. Mihail Veștea

Nu vă supărați în iunie anul trecut noi am votat ce votăm și astăzi. Atunci am demarat procedura de expropriere pentru toate terenurile necesare în iunie 2011.

Dl. Mihai Pascu

Deci ceea ce vă pot spune este exact ce am repetat înainte.

Dl. Mihail Veștea

Domnul Pascu în iunie noi am dat hotărâre de expropriere și în decembrie am revenit și am dat o hotărâre de expropriere numai pentru

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea nu v-am dat cuvântul și e urât tot ceea ce faceți, e urât e ordinar tot ceea ce faceți pentru că puteați să lămuriți aceste lucruri în afara ședinței, vreți să faceți aici un circ vă spun că lucrurile la aeroport sunt foarte clare.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte nu este nici ordinar și nici circ. Eu am vorbit totdeauna frumos. încă odată eu vorbesc la obiect nu vorbesc despre nu știu cine.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu nu zic că nu vorbiți la obiect vorbiți la un obiect pe care nu-1 cunoașteți. Domnul Maxim aveți cuvântul.

Dl. Aurelian Danu

Mai aveam de terminat domnul președinte că nu am primit răspuns la întrebare. în acel proiect de hotărâre vedem trecută suma de de 21.954.960 de euro. Dacă ne vom uita la hotărârea noastră apare o altă cifră respectiv 22.000.000 rotunjit. Tot în fundamentare apare și precizarea conform căreia consiliul județean trebuie să plătească 16 milioane și ceva dar nu avem asigurată ca finanțare decât undeva pe la 4 milioane și ceva. Diferența de la cele 4 milioane la 16 milioane din ce sursă pentru că dincolo de toate noi vorbim de 2.860 de metri de pistă undeva la 7 milioane de euro pentru fiecare km. Să clarificăm acele sume că sunt foarte mari.

Dl. Mihai Pascu

Am înțeles întrebarea. Pentru a da drumu la licitația de construcție a pistei, dumneavoastră ați votat dacă nu mă înșel cu două ședințe în urmă sau trei dar nu sunt convins oricum la sfârșitul anului trecut pentru a asigura așa cum cere Ordonanța 34 a achizițiilor publice trebuie să dovedești că ai sursa în momentul în care începi licitația ori dumneavoastră ați votat eșalonarea investiției întregi de 22.000.000 aproximativ pe 4 ani. Avem o hotărâre în acest sens. Ideea este ca dacă reușim să găsim surse de finanțare care pentru a nu împovăra bugetul defalcat al județului Brașov pe patru ani de la capitolul dezvoltare de ce să nu o facem, este normal și firesc și atunci am găsit acest mecanism. Noi dăm niște bani pe expropriere pentru acele terenuri de la Ghimbav ori v-am propus la punctul 4 sau 5 contractul acela de asociere așa cum tot OUG 34 ne dă voie prin care Județul Brașov este liderul asocierii iar banii proveniți din expropriere Ghimbavul îi readuce în acest montaj pentru a ușura sarcina bugetară a județului Brașov și a constribui la această investiție. Asta e tot mecanismul simplu. Mai avem încă niște bani din eșalonarea creditului de la BCR din acest an și oricum ne mai rămân niște bani din expropriere. Deci cu acei bani cu banii care se întorc de la asociere gândiți-vă că deja am ușurat bugetul județului pe acest an din acea eșalonare pe care ați votat-o dumneavoastră pe 4 ani.

Dl. Aurelian Danu

Domnul Pascu noi dacă organizăm licitație pentru întreaga lucrare trebuie să demonstrăm că avem 16 milioane și ceva disponibili. Astăzi.

Dl. Mihai Pascu

Așa am votat 22 nu 16 am votat mai mulți.

Dl. Aurelian Danu

Structura de parteneriat la acest aeroport este consiliul județean în proporție majoritară. Avem astăzi cei 16 milioane și ceva de euro pentru a duce licitația? Dacă nu etapizăm lucrările pe 4 ani și susele financiare tot pe 4 ani când avem bani dar să spunem aceste lucruri.

Dl. Mihai Pascu

Domnul Danu cu tot respectul cu asta am început. Dumneavoastră ați votat o eșalonare de 22 de milioane nu de 16 deci avem altfel nu dădeam drumu la licitație, altfel ANRMAP-ul nu dădea drumu la această licitație. Dumneavoastră ați votat-o.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun. Gata, domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Dați-mi voie să-1 lămuresc un pic pe colegul Danu. Eu cred că colegul Danu nu știe în ce calitate este aici. Deci el uită că a fost prefect. El se comportă acuma ca și un prefect. Caută legalitatea și toate acestea. Deci dânsul nu-și aduce aminte că în iunie anul trecut 2011 când au început exproprierile acea hotărâre de consiliu județean a stat blocată de către Instituția Prefectului. Au fost chemați cei de la OCPI ca să vadă dacă respectăm procedura. Și-au dat seama că respectăm toate procedurile, avem toate sursele de finanțare asigurate, tot ceea ce se întâmplă acuma este o discuție pentru a arăta că știu și dânșii că se face acest aeroport. Vreau să informez că toată lumea respectă legea și cei puși ca să vegheze acest lucru își fac treaba. Așa că îi liniștesc să stea cuminți și să voteze în continuare că și ei doresc acest aeroport. Vă mulțumesc.

Dl. Mihai Pascu

Domnul președinte o secundă numai uitați colegii mei mi-au afișat hotărârea din 12.12 în care dumneavoastră ați votat 22 de milioane de euro etapizate în următorii 4 ani. în baza acestei hotărâri am dat drumul la licitație ori montajul pe care-1 facem acum este tocmai de a ușura și degreva bugetul județului pe acest an. Avem banii.

Dl. Aurelian Danu

Deci îndatorăm bugetul județului pe 4 ani. Mulțumesc.

Dl.Mihai Pascu

Nu aici nu e vorba de datorie. Atunci vă rog să citiți hotărârea sau ce ați votat.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Marcu

Dl. Marcu Ion

Aș dori să vă întreb ceva. Domnul director văd că sunteți în temă cu tot ce este acolo. Eu v-aș ruga dacă puteți să arătați așa schematic cam pe unde vine gardul unde s-a construit aeroportul, cum arată terenul nostru și ce culoare are, puteți să-mi spuneți?

Dl. Aristotel Căncescu

Aceste garduri să știți că se fac verzi toate nu se fac portocalii.

Dl. Mihail Veștea

Haideți să nu mai tratăm cu atâta ușurință și cu atâta bătaie de joc o problemă atât de importantă pentru județ pentru că am văzut că tot am luat-o cu heirupul și s-a oprit.

Dl. Aristotel Căncescu

Stați numai un pic, păi și ce v-ați fi bucurat. Dumneavoastră nu știți un lucru că în spatele tuturor acestor chestiuni sunt sute de ore de muncă, sunt sute de obstacole pe care le-am avut, de investitori care s-au retras din cauza situației economice din această investiție și m-aș fi bucurat dacă dumneavoastră nu acum în ședință prin circul care-1 faceți dacă ați fi venit să ne întrebați ce probleme avem, să ne sprijiniți.

Dl. Mihail Veștea

Circ poate face altcineva dar noi nu facem circ.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu faceți circ și nu ați sprijinit cu nimic această investiție. Puteați foarte bine să ne întrebați, fraților la ANRMAP de două luni stă proiectul. Cu bună știință a fost blocat la ANRMAP.

Dl. Mihail Veștea

Stăm de nu știu câți ani și tot nu facem.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun și autostrada stăm de nu știu câți ani și tot nu o facem. Din ce cauză domnul?

Dl. Mihail Veștea

Noi suntem consilieri județeni și ne ocupăm de proiectele noastre.

Dl. Aristotel Căncescu

Vreau să vă spun un lucru nu am avut proiect pe care să-l urmăresc mai atent decât pe acesta și dorința de a îl face. Nu știți câte obstacole au fost și fără bani să știți că nu faci nimic, cu banii care s-au dat pe domeniul schiabil terminam aeroportul, cu 40 de miliane de euro făceam aeroportul. Spuneți-mi cu ce bani a venit premierul Emil Boc care a promis acum 3 ani că ne va sprijini, spuneți-mi un leu cu care a venit să sprijine această investiție.

»

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte nu faceți comparație între proiecte diferite, tot ce înseamnă domeniu schiabil face parte dintr-un program național.

Dl. Aristotel Căncescu

Am o statistică 3% din populația municipiului Brașov schiază, doresc aeroportul 38% din cetățenii municipiului iar de spitale aveau nevoie 100% din locuitorii municipiului Brașov. Aceasta era o prioritizare a investițiilor dacă vreți să știți.

Dl. Mihai Pascu

Domnul președinte dacă îmi permiteți o sugestie, domnilor consilieri eu am preluat ceea ce s-a întâmplat la aeroport din data de 21 ianuarie de atunci am citit foarte atent toate documentele și vă pot răspunde tehnic la toate întrebările care le aveți și vă stau la dispoziție oricând pentru toate detaliile.

Dl. Marcu Ion

Domnul Pascu întrebarea mea nu e tehnică? Sau dacă nu puteți arătați cel puțin cum arată terenul nostru acolo e dreptunghi e triunghi?

Dl. Mihai Pascu

La care teren vă referiți?

Dl. Marcu Ion

La un teren la care facem gardu, terenul pe care am făcut un gard domnule.

Dl. Mihai Pascu

Asta vă povesteam că dacă aș fi știut că trebuie făcută această prezentare terenul nostru este mai mare decât ce vedeți dumneavoastră aici înconjurat pentru că noi mai avem aici în partea aceasta defapt unde se vor face extinderile de terminal și așa mai departe noi mai avem aici teren încă. Ceea ce vedeți aici dumneavoastră este practic partea alocată suprafețelor de mișcare iar gardul de care mă întrebați vă arăt ca și contur vine ceva de genul acesta. Aici este întreruptă lucrarea pentru că aici au fost niște probleme tehnice și se va relua.

Dl. Marcu Ion

Putea să se facă această lucrare fără să avem rezolvată definitiv problema exproprierilor?

Dl. Aristotel Căncescu

Da domnul pentru că avem proiect făcut și gardul e făcut corect nu se va mai muta gardul nici cu un metru, nici culoarea nu se va schimba să știți e culoarea potrivită prevăzută prin lege. Gardul a fost pus corect e la forma lui finală iar unde nu aveam drept de proprietate sunt câteva porțiuni în care gardul nu este încă construit. Domnul Marcu dacă aveați curiozitatea, puteați să aflați înainte, puteați să veniți la comisie și toate aceste detalii le-ați fi clarificat dar nu cred că va interesat. Vă interesează discuția de aici.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte vă aduc aminte că v-am cerut de nu știu câte ori haideți să discutăm despre aeroport și nu am avut niciodată materiale.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu nu vreau să vă conving în plen, dacă mergeați la domnul Pascu înainte de ședință v-ați fi lămurit perfect.

Dl. Mihail Veștea

Vă aduceți aminte când spuneați că materialele sunt secrete?

Dl. Marcu Ion

Domnul președinte în data de 13.01.2011 ați dat în proiectare și execuție operare aeroport organizare șantier firmei Gotic cu un contract în valoare de 239.240.000 și ați plătit 281.000.000 deci cu 40 de milioane mai mult. în data de 24.03.2011 ați dat firmei Kasim Emaka SRL refacerea terenului în zona balastierelor împrejmuire securitate proiectare și execuție un contract de 6.944.000 și ați plătit 10.363.000 de lei mai mult cu 4 milioane. Ați mai dat la Termoconfort în 22.04.2011 un contract pentru relocare apă cu 942.000 de lei și ați plătit 1.511.000 de lei. Puteți răspunde de ce sunt aceste depășiri la aceste contracte?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Marcu vă răspund eu dacă vreți, deci vă puteți lămuri de aceste chestiuni, toate au fost verificate și de Curtea de Conturi toate aceste chestiuni, probabil că aveți câteva lucruri din raport, lucrurile au fost reglementate și rezolvate deci pe acest subiect nu avem nici un litigiu. Doi la mână chiar nu cred că e cazul ca să detaliem aceste lucruri acum pentru că dumneavoastră le puteți afla toate aceste chestiuni de la domnul Pascu sau de la serviciul nostru de contabilitate iar dacă aveți elemente de ilegalitate vis-a-vis de aceste treburi domnul Marcu vă rog frumos oricum aveți colegi care au preocupări importante în acest sens, mergeți cu toate la DNA. Dacă vedeți că e o diferență și de un leu la lucrările care s-au făcut sau nereguli vă rog să mergeți cu ele la DNA.

Dl. Marcu Ion

în raportul Curții de Conturi din 2010 spune așa că constată abateri estimate la 1.536.000 datorate neîntocmirii documentelor de recepție a lucrărilor executate în cadrul obiectivului proiectare, execuție și operare aeroport internațional Brașov-Ghimbav organizare șantier evidențiate în contabilitate și plătite executantului, plată fără bază legală de la cheltuieli de capital pentru realizarea lucrărilor de investiții, refacerea terenului în zona balastierelor și împrejmuirea de securitate, proiectare și execuție, cuprindere situație de lucrări neexecutate în fapt precum și inexistența fizică a unor bunuri achiziționate de executant și decontate prin situații de lucrări constatate cu ocazia inspecției efectuate pe teren în vederea stabilirii realității realizării unei lucrări de investiții refacerea terenului și împrejmuire securitate de la Curtea de Conturi.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu v-am răspuns, chestiunile cu Curtea de Conturi au fost reglementate dacă dumneavoastră aveți alte date să mergeți cu ele la DNA și dacă vreți elemente suplimentare.

Dl. Mihai Pascu

Dacă îmi permiteți domnul Marcu îmi cer scuze dar mă repet, mă cunoașteți de mult sunt de 20 de ani în instituția asta sper că aveți încredere în ceea ce vă prezint astăzi aici, mai mult decât atât v-am spus că într-o lună și ceva am încercat să cuprind și să înțeleg toate elementele tehnice de aici. Vă stau la dispoziție oricând pentru orice fel de detalii tehnice pentru că din ianuarie până acum ceea ce vă pot spune e că toate materialele care sunt prezentate astăzi în plen vă pot eu argumenta personal ce se întâmplă și important este dacă dorim împreună să mergem mai departe.

Dl. Aristotel Căncescu

Doamna Secară

Dna. Eugenia Secară

Domnul președinte domnul Pascu a adus în discuție draftul de contract de asociere cu primăria Ghimbav putem discuta puțin asupra lui? Pentru că la punctul 5 scrie că vom da, Consiliul Județean Brașov va plăti pe o perioadă de 4 ani, la punctul 5.2 scrie referitor la asociatul secund care este primăria Ghimbav că va plăti eșalonat pe minim 3 ani începând cu 2012. Mi s-ar părea corect să scrie în acest draft pe perioadă între și între cu atât mai mult cu cât la modalitățile de plată subpunctul 6.2 spune că asociatul plătește pe perioada 2012-2016 și acolo cred că iarăși este o greșeală spune un punct 2015.

Dl. Mihai Pascu

Cu tot respectul nu este o greșeală și dați-mi voie să mă explic. Astăzi când discutăm draftul de asociere avem în vedere doar actele legale la acest moment ori hotărârile care sunt date atât de noi cât și de Ghimbav au dus la acest draft. Uitați-vă aici cum a dat hotărârea Ghimbavul deci zice din bugetul propriu al orașului Ghimbav eșalonat pe minim 3 ani. Eu nu puteam de la mine putere să vin și să forțez acolo. Noi nu am făcut altceva decât am luat exact din hotărârea lor așa cum e dată pentru că nu am putere să schimb o hotărâre de consiliu local. De asemenea hotărârea noastră de consiliu județean pe care vi-am arătat-o mai devreme din decembrie face referire clară la o perioadă de 4 ani. Acest minim nu încurcă. Era problemă dacă era clar definit 3 ani. Dacă noi astăzi discutăm draftul de asociere trebuie să am în vedere cele două acte normative legale la acest moment. Ulterior bineînțeles că Ghimbavul poate reveni într-o ședință de plen că el este singurul care își poate modifica hotărârea și să definească clar această perioadă dar la acest moment eu nu mă pot erija în Consiliul Local Ghimbav și să modific această hotărâre.

Dna. Eugenia Secară

Atuncia vă sugerez domnule președinte să solicităm cu acest amendament să votăm și să solicităm consiliului local să-și definească perioada ca în viitor Consiliul Județean Brașov să nu fie în incapacitate de plată pentru că nu și-a primit banii de la Ghimbav. El are minim trei ani maxim este oricât. Eu așa înțeleg și cred că oricine înțelege așa și atunci să le solicităm să-și definească perioada în concordanță cu perioada de plată a consiliului județean.

Dl. Mihai Pascu

Ați înțeles de ce a apărut această aparentă diferență între puncte?

Dna. Eugenia Secară

Sigur că da dar să aveți în vedere acest lucru și să le solicitați corectarea. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun o să-i rog pe colegi să intre în sală. Stimați colegi propun votului dumneavoastră punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea revocării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.521/2011, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 vă rog să-1 votăm.

Dl. Mihail Veștea

Este vorba de expropriere pentru etapa II și III.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu e vorba de expropriere e o sumă de bani pe care o dăm, exproprierea am votat-o.

Dl. Mihail Veștea

Vă citesc se aprobă exproprierea imobilelor care constituie pentru etapa II și III. Același proiect de hotărâre noi l-am dat în iunie anul trecut sumele prevăzute se consemnează de județul Brașov. Domnul Mihai Pascu a spus că nu erau bani.

Dl. Aristotel Căncescu

Propunerea pe care vi-am facut-o e să votăm alocarea de bani pentru această treabă.

Dl. Mihail Veștea

Deci încă odată haideți să vă citesc din hotărârea din iunie anul trecut art. 5 sumele prevăzute la art.4 se consemnează de către Județul Brașov în termen de 30 de zile același lucru avem aici art.2. din expunerea domnului Pascu am înțeles că la momentul respectiv nu am avut suficienți bani.

Dl. Mihai Pascu

Deci banca a eșalonat acel credit în 4 tranșe.

Dl. Mihail Veștea

Oare nu era mai bines să începem toată exproprierea pentru toate terenurile mai ales că aveam hotărâre din iunie și eventual pe banii de la amenajări de cursuri de apă de la amenajări de teren.

Dl. Mihai Pascu

Amenajări de cursuri de apă se fac de către Ministerul Mediului domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Deci nu vă supărați că noi am dat o hotărâre de consiliu județean anul trecut și am alocat niște bani pentru amenajări.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun trecem la punctul 3 privind aprobarea exproprierii în baza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav ” etapa a IlI-a, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.520/2011. Discuții dacă sunt? Nefiind discuții vă rog să votăm, culegem voturile cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte eu sunt consilier de 3 ani și ceva imediat 4 deci ne ocupăm de aeroport de 4 ani noi ăștia care suntem aicia dumneavoastră de 12 ani nu credeți că pe contractul acesta de asociere nu ar fi mai bine să punem lider Ghimbavul ca să și terminăm aeroportul ăsta odată?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea v-aș întreba pe dumneavoastră nu credeți că dumneavoastră PDL-ul dacă m-ați fi ajutat cât de puțin acest aeroport era gata? Nu credeți că dacă dumneavoastră ați fi reușit să finanțați cât de puțin această investiție acest aeroport era gata? Vă întreb cu ce m-ați ajutat dumneavoastră, nici în ședința de astăzi. Se vede răutatea pe față toate intervențiile dumneavoastră de a bloca de a pune bețe în roate. Domnul Veștea nu făcea nimeni aeroportul acesta mai repede și vreau să vă spun că aveți tot felul de difuzori pe toate posturile de televiziune că e primul aeroport care se face în România nou și mai mult de atât e primul aeroport care se face în Europa de răsărit nou. Nici un aeroport nu s-a mai făcut din 1989 până în prezent. Au fost tot felul de greutăți iar cea mai mare greutate care a fost a fost lipsa banilor. îmi e foarte greu să vă răspund că bugetul pe care-1 am că dacă bugetul de panseluțe în Brașov îl aveam la acest aeroport mai faceam un pas înainte nu mă refer de cel de la domeniul schiabil cu care-1 terminam. Lăsați aceste răutăți și dacă dumneavoastră credeți că o să căpătați capital electoral

Dl. Mihail Veștea

Răutăți sunt ăstea ale dumneavoastră cu panseluțele.

Dl. Aristotel Căncescu

E o răutate investiția cu panseluțele e egală cu bugetul nostru de investiții din acest an.

Dl. Marcu Ion

Domnul președinte anul trecut ați dat la Antena 3 4.400.000.000 și nu aveți bani pentru județ?

Dl. Aristotel Căncescu

Da domnul și am dat pentru o campanie de promovare dacă dumneavoastră credeți că am ajuns primul județ turistic al țării din senin vă înșelați.

Dl. Marcu Ion

Ați avut aprobarea noastră ne-ați întrebat pe noi? A spus cineva vreodată în vreo ședință așa ceva că dăm un leu la o antenă sau la altă televiziune? Cum justificați această hotărâre a dumneavoastră împreună cu tot executivul care ați hotărât să dați bani acolo 100.000 de euro la Antena 3.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu vă răspund am avut bază legală.

Dl. Marcu Ion

Domnule eu nu vreau să plătesc din banii mei peste 10 ani hotărâri care se iau aicia care nu sunt legale.

Dl. Aristotel Căncescu

Da vi s-a părut că sunteți în executiv?

Dl. Marcu Ion

Prin votul nostru dumneavoastră vă acoperiți, au votat consilierii și eu sunt cel care execut bugetul asta faceți dumneavoastră. Când ne-ați întrebat pe noi?

Dl. Aristotel Căncescu

Da eu nu trebuie să vă întreb pe dumneavoastră de treaba asta și s-a procedat legal.

Dl. Marcu Ion

De ce domnul președinte vă întreb ce ilegalitate este asta să dați 100.000 de euro când spuneți pe toate canalele media că nu aveți bani să faceți una alta să ajutați pe cineva să dați la spital. De ce nu ați dat la spital 100.000 de euro și ați dat la Antena 3? Ce ați promovat pentru județul Brașov prin Antena 3. nu-i corect ce faceți.

Dl. Aristotel Căncescu

E foarte corect domnul după părerea mea. Domnul Marcu nu sunteți la circ vorbiți când vă dau cuvântul iar dacă ați descoperit o ilegalitate vis-a-vis de proceduri v-am spus aveți o grămadă de instituții pe care oricum le folosiți. Am 10 plângeri făcute într-o lună de colegi de-ai dumneavoastră la Curtea de Conturi încă vreo 10 la DNA mai faceți domnul că mai încap. Faceți că numai de asta vă ocupați.

Dl. Marcu Ion

Vă spun că nu este moral și corect să dați 100.000 de euro la Antena3.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu zic că a fost foarte corect și legal. Domnul Grapă.

Dl. Sebastian Grapă

Domnul președinte aș vrea să lămurim o problemă pentru că deja este 11:22 și nu că m-aș plictisi pentru că monologul ăsta este foarte interactiv însă cu plăcută surprindere constat că ne preia mesajele. Eu sunt foarte surprins doar că greșește ținta. E adevărat stimate coleg probabil că cea mai mare frustare a dumneavoastră probabil că este că banii nu s-au dus către trustul de presă unde sunteți acționar.

Dl. Marcu Ion

Frustrat ești dumneata nu eu te rog frumos să te abți și nu aștept de la dumneata răspuns să fie clar. Eu aștept de la cine a dat banii.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte am o rugăminte încercați să-i opriți pe cei doi.

Dl. Sebastian Grapă

Să-i dăm un aspacardin că poate dânsului îi crește tensiunea și chemăm SMURD-ul. Probabil că chemând SMURD-ul și acolo avem deficit de personal. Am și eu dreptul la fel ca și dânsul să vorbesc în acest consiliu județean pentru că este atât de evidentă intenția de a destabiliza echilibrul fragil care există aici încât stimații colegi de când au venit în această ședință nu fac altceva decât să împroaște cu noroi și stau și mă întreb de ce. Să fie oare faptul că în nici mai puțin de două luni avem alegeri sau camerele sunt îndreptate spre dânșii? Timp de trei ani de zile aveau posibilitatea să-și exprime punctul de vedere în acest consiliu iar de trei ani jumate nu facem decât să strigăm după ajutor, avem nevoie de surse suplimentare la consiliul județean pentru problemele foarte importante pe care le avem.

Dl. Marcu Ion

Ia banii de la Antena 3 și nu te mai plânge aici ca o babă. Ești o babă baba milostivă aici la fiecare ședință. Ia banii de unde s-au dus acolo unde nu trebuia. E clar ai înțeles?

Dl. Sebastian Grapă

Din respect pentru dumneavoastră nu o să dau nici o replică.

Dl. Marcu Ion

Niciun respect

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Marcu sunteți acționar într-un trust de presă care a luat sume de 5 ori mai mari în 4 ani de zile decât a luat Antena 1. Nu le-am dat eu le-am dat pe drept.

Dl. Marcu Ion

Eu nu cunosc că ați dat bani la acel trust.

Dl. Aristotel Căncescu

M-ați rugat și dumneavoastră personal de câteva ori ați uitat chestiunile acestea și vă demonstrez că ați luat sume mai mari de bani. Domnul Epure

Dl. Epure Sorin

Domnule președinte știți ce mă deranjează pe mine? Deci de câte ori este vorba de bani vă deranjează, de câte ori cerem explicații vis-a-vis de bani vă deranjează. Eu sunt probabil unul dintre puținii consilieri județeni care nu a cheltuit nici un ban pe excursii sau alte lucruri de la consiliul județean. Am acest drept de ce vă deranjează? De câte ori este vorba de bani îi dați cu legalitatea și așa mai departe. Pentru ce ne aflăm aicia? Sau vreți numai dumneavoastră și executivul să împărțiri banii pe noi nu ar trebui să ne intereseze deloc? Nu mi se pare corect. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

O să vă răspund toți banii care se cheltuiesc se cheltuiesc după aprobările pe care le avem aprobările bugetului și tot ce se cheltuie se cheltuie legal. Nu mai căutări ilegalități că aveți o grămadă de colegi acuma care scot și ziare cu tot felul de ilegalități. Nu le mai căutați că nu le veți găsi. Deci în activitatea mea nu o să găsiți nicodată nici o ilegalitate. Tot ce se face este cu proceduri legale. Domnul Ochi.

Dl. Ion Ochi

îmi cer scuze domnule președinte și domnilor consilieri este jenant ce se întâmplă acum. Dacă nu trecem la ordinea de zi și dacă nu abordăm din punct de vedere tehnic nu doar politic punctele de pe ordinea de zi eu le solicit consilierilor PSD să părăsim sala. Este prea rușinos nu se poate așa ceva. Discutăm aicia despre consilii de administrare a firmelor, de cine și cum a luat bani, cine a furat, fraților o monedă de un ban nu mi-a trebuit de aici în afara salariului și dacă cineva de aicia are ceva de spus astăzi la adresa mea să o facă pentru că am văzut și pe televiziuni nu aș fi zis chestiunea asta dacă domnul Marcu nu ar fi spus executivul. Domnul Marcu sunt aicia sunt vicepreședintele dacă aveți ceva concret că declarația mea de astăzi că o monedă de un ban nu mi-a trebuit și nici nu am favorizat aici angajări de rude și nici contracte ale nu știu cui nici nu am plecat în străinătate niciodată pe banii nimănui nu accept domnule să-mi spună cineva că toți suntem la fel. Atuncia ori ne cerem scuze unii față de ceilalți atuncia când greșim ori dacă nu vă rog să aducem o biblie și să jurăm pe ea că suntem oameni cinstiți și ne-am făcut datoria. Eu stau în schimb la dispoziția oricăruia dintre dumneavoastră și a presei pentru oricare întrebare.

Dl. Marcu Ion

Vreau numa să vă răspund că mi-ați rostit numele.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu v-am dat cuvântul domnul Marcu vorbește domnul Ochi.

Dl. Marcu Ion

Nu am rostit eu cuvântul acesta am spus că nu e corect că ați dat banii nu că i-ați furat.

Dl. Ion Ochi

Nu am furat niciodată în viața mea, în casa mea nu au intrat bani furați. Este important ca după 4 ani de mandat de consilier județean la momentul ăsta sunt sigur că nu greșesc dacă le cer cu fermitate partidelor politice să promoveze pe listele electorale oameni care să înțeleagă importanța obiectivelor unei administrații publice și consecințele complexe ale procesului decizional pentru că ne trezim altfel în situațiile astea, aleși locali și parlamentari care să înțeleagă că administrația județeană trebuie să lucreze pentru cetățeni și pentru implicarea lor trebuie să vizeze efiencientizarea administrației publice a serviciilor publice de calitate și asigurarea confortului și bunăstării sociale nu de circuri în ședință. Este o necesitate să modernizăm administrația publică și astăzi noi facem dovada acestui lucru și aș vrea să spun un lucru important că majoritățile astea improvizate constituite pe șantaj politic sau pe favoruri și interese din astea personale determină vicierea și incoerența actului administrativ. Recomandarea mea este solidaritate dar în rezolvarea unor probleme importante pentru județ.

Dl. Aristotel Căncescu

Punctul 4 pe ordinea de zi doamna Secară aveți cuvântul.

Dna. Eugenia Secară

Privitor la actul adițional 1 din 2012 la contractul de instituire a dreptului de superficie care se referă la terenul de la IAR pentru cele 15 hectare se propune plata a 428.700 de lei plus TVA anual. Eu am făcut un calcul și am constatat că acest lucru înseamnă că în 4 ani de zile s-ar cumpăra acest teren dacă pe el se dau 3 euro pe metru pătrat atât cât figurează la despăgubirile pentru pășune. Contractul de referă la plata acestei sume de aproximativ 122.000 de euro anual pentru 20 de ani adică 2 milioane și ceva de euro plus pe următorii ani din anul 21 jumătatea sumei anuale adică 50.000 de euro pe an. Mi se pare contractul ca fiind păgubos din acest punct de vedere al acestui calcul și atuncia vă propun să găsim o soluție alternativă fie expropriere în folosul utilității publice fie o altă cale legală prin care să nu plătim această sumă care mi se pare absolut păgubitoare pentru consiliul județean care încheie un contract acum pe toată durata existenței aeroportului deci pe zeci de ani de zile și oricând se va deschide un proces între părți consiliul județean a semnat acest contract.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă răspund doamna Secară chestiunea este destul de delicată și dacă țin minte și domnul Veștea într-o ședință ne-a cerut să nu pierdem acest teren. Vreau să-1 păstrăm și să nu-1 pierdem. Pe de altă parte nici nu avem bani să-1 cumpărăm. De ce vreau să-1 păstrăm? Pentru că acest aeroport se va extinde în viitor și e păcat să-1 ia cineva și să facă altceva acolo, alte construcții care s-ar putea să îngreuneze după aceea activitatea aeroportului. In afară de aceasta lângă orice aeroport e bine să ai o suprafață pentru viitoarele extinderi de teren. Nici cei de la IAR să știți că nu ne dau terenul acesta pentru că și ei au probleme financiare depind de acești bani și doresc acești bani. Pe de altă parte Curtea de Conturi a avut obiecții vis-a-vis de această superficie și ne-au cerut să găsim o altă formă. Altă formă este chiria unde nu există nici o obiecție și suntem în discuții și cu cei de la IAR. Nu vă ascund faptul că nici eu nu știu încă, nu am o soluție încă pentru această chestiune și eu vreau și un punct de vedere al plenului. îmi e foarte greu să-mi asum o responsabilitate în această chestiune însă ceea ce este important pentru noi cu toții este să găsim o soluție pentru acest teren să nu pierdem acest teren. Deocamdată singura formă pe care o văd este chiria, să luăm acest teren în chirie. Suma pe care o plătim vă garantez că va fi aceeași defapt IAR-ul să știți că are acuma pretenții mai mari, au cerut să mărim această sumă de la o sută și ceva de mii cu foarte mult dar au cerut să mărim această sumă și va trebui să le-o plătim, ei sunt proprietari. Deci eu aș vrea să le dăm un vot de principiu ca să mergem pe chirie. Dacă aveți și alte soluții putem găsi și alte soluții dar e important să nu lăsăm din mână acest teren.

Dna. Eugenia Secară

Eu știu că există o lege a exproprierilor în favoarea statului nu o cunosc foarte bine nu am studiat-o dar vi-o aduc în vedere și poate că exproprierea

Dl. Aristotel Căncescu

V-am spus că nu avem bani doamna Secară. Noi dacă ar trebui să luăm cele 15 hectare ar trebui să primim un ajutor substanțial de undeva. Acuma vreau să vă spun un lucru convingerea și speranța mea și a unei părți din consilierii județeni este ca într-un viitor mandat și cu alt guvern să primim sprijin pentru această investiție. Deci asta este speranța pentru că vreau să vă spun că și domnul Danu pe bună dreptate a ridicat o problemă că suntem la limită cu această investiție. Deci această pistă pe care o facem o facem forțând bugetul nostru al consiliului județean la maximum posibil.

Dna. Secară Eugenia

Dacă antamați în anul viitor și alte speranțe în sensul ajutorului vă sugerez să încheiați un contract de închiriere pe perioadă de un an urmând ca după aceea să se vadă ce se poate face în continuare.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu nu am fost la negocieri nu știu dacă ei sunt de acord cu un an dar oricum e important să ținem acest teren blocat cât mai mult posibil. Domnul Drăghici ați ridicat mâna.

Dl. Drăghici Gabriel

Domnule președinte, onorați colegi, în ceea ce privește acest teren din câte am înțeles eu din documentație nu este absolut necesar ci este teren

9                                                                          9

aferent. El nu va putea fi supus exproprierii fiindcă nu face parte din terenurile supuse utilității publice. Noi avem nevoie de el dar conceptul de utilitate publică este strict deci nu va putea fi supus exproprierii. Soluția poate fi închirierea chiar și superficia cu renegocierea contractului ulterior ce acest contract încheiându-se în perioada următoare are dispozițiile noului Cod civil ori noul Cod civil are și un capitol distinct cu privire la teoria impreviziunii, tot ceea ce era imprevizibil la data semnării contractului poate fi modificat ulterior. Teoria a apărut pe creație juridică cu privire la contractele bancare. în aceste condiții eu spun că este imperios necesar să încheiem un contract. Acuma nu vom putea dicta noi termenul de derulare al contractului dar încheiem un contract probabil sub forma închirierii urmând ca dacă ulterior acest contract devine deosebit de oneros pentru consiliu să putem să-l reactualizăm în baza teoriei impreviziunii. Mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Pe această teorie eu v-aș face o propunere nu să amânăm să votăm, să dăm un vot de principiu de închiriere a acestui teren urmând ca acel contract pe care-1 vom face să-l supunem votului plenului pentru că e clar că vom face un contract cu cei de la IAR iar acel contract să fie supus votului plenului iar decizia finală va fi luată atunci când vom vota.

Dna. Eugenia Secară

Să încetăm contractul acesta de superficie de comun acord.

Dl. Aristotel Căncescu

Eu nu aș înceta acest contract fără să-l încep pe celălalt pentru că odată ce am încetat acest contract cei de la IAR pot să facă ce vor ei cu acest teren. Decomandată eu nu aș face acest lucru. Le-aș face în tandem în paralel și una și cealaltă deci înainte de a rezilia acest contract de superficie să avem un alt contract negociat de chirie cu IAR-ul. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Terenul acesta înțeleg că e necesar pentru terminal călători, parcaje și circulație carosabilă, hangar pompieri, stație cu alimentare energie electrică alte obiective necesare proiectului. Tot timpul am insistat pe ideea că primul lucru pe care trebuie să-1 facem pentru ca până la urmă să avem acest aeroport este să ajungem ca consiliul județean să fie proprietar pe tot terenul necesar realizării aeroportului. Ăsta a fost și motivul pentru care și în iunie anul trecut am participat alături de executiv pentru realizarea hotărârii de consiliu județean pentru demararea procedurii de expropriere pe care acuma am realuat-o și în decembrie și o reluăm și astăzi deci insist pe ideea că primul lucru de care avem nevoie și primii bani pe care trebuia să-i cheltuim era pentru a deveni noi consiliul județean proprietari pe terenul necesar realizării investiției. De asta am tot întrebat de etape și domnule vicepreședinte vă rog nu vă supărați pe luările mele de cuvânt am încercat să fiu cât mai tehnic nici eu nu am luat nici o jumate de ban deci nu sunteți singurul nemulțumit și eu sunt nemulțumit.

Dl. Aristotel Căncescu

Sunteți nemulțumit că nu ați luat nimic?

Dl. Mihail Veștea

Eu insist pe acest lucru să încercăm să devenim proprietari pe tot V        terenul care este necesar construirii aeroportului.

Dl. Aristotel Căncescu

De acord domnul Veștea asta și încercăm, nu e ușor.

Dl. Veștea Mihail

De aia am insistat și întrebam poate nu erau necesare indiguirile.

Dl. Aristotel Căncescu

V-am spus că nu dăm noi banii ci Ministerul Mediului.

Dl. Mihail Veștea

Ministerul Mediului dă anul ăsta, vorbim de banii alocați anul trecut că noi am alocat anul trecut niște bani pentru așa ceva.

DI. Aristotel Căncescu

Noi am dat bani pentru nivelarea terenului deci nu s-a dat nici un ban inutil.

Dl. Mihail Veștea

Domnul președinte noi am dat hotărâre de alocare de bani.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog frumos de aia intrăm în conflicte că nu respectați o disciplină. Luati cuvântul când vi-1 dau. Domnul Pascu

Dl. Mihai Pascu

Mai este un argument care nu s-a discutat. Doamna Secară are perfectă dreptate trebuie să gândim din punct de vedere financiar înspre optimizarea finanțelor noastre. De asemenea domnul Drăghici v-a spus că nu putem aplica exproprierea pentru că acest teren nu face parte din coridorul de expropriere. Mai există însă un argument care nu s-a discutat. Dumneavoastră știți că așteptăm de un an și 4 luni deja să putem aplica legea parteneriatului public-privat. Știți că a fost aprobată în decembrie 2010. Gândiți-vă că dacă această lege s-ar putea aplica ipotetic de mâine pentru noi este foarte important să avem și un asemenea teren și pentru că în legea parteneriatului public-privat așa cum este ea desenată astăzi tu autoritate publică nu poți acorda teren din domeniul public. Și aici e un argument pentru a lăsa totuși o portiță deschisă în eventualitatea în care după terminarea pistei se extinde această afacere. Vă mulțumesc.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun trecem la vot nu înainte de a vă spune că și dorința mea este să luăm toate terenurile din zonă pentru că e foarte riscant să lăsăm terenuri libere care după aceea să creeze probleme cum s-a întâmplat la aeroportul Băneasa. Asta înseamnă însă să avem foarte mulți bani, bani pe care nu-i avem, vedeți foarte bine că suntem obligați pentru a nu pierde sute de V        milioane de euro fonduri europene să luăm cofinanțări din credite. Și aceste

credite să știți că nu se iau ușor se iau foarte greu pentru că Ministerul de Finanțe cu mare greutate mai alocă credite. Aici nu vă ascund faptul că sper pentru creditul pentru deșeuri sper într-un lobby pe care domnul Kovacs să-1 facă, noi o să îndeplinim toate procedurile dar pentru aprobarea lui va trebui să avem un spijin de la Ministerul de Finanțe. Acestea fiind spuse supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea semnării actului adițional la contractul de superficie înregistrat cu nr.10634 din 09.11.2010 încheiat între Județul Brașov și IAR SA Brașov cu propunerea să facem un contract prin care să luăm în chirie acest teren urmând ca acel contract de închiriere să fie supus votului plenului, deci hotărârea va suna ceva sub forma asta, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 dacă sunt discuții, domnul Marcu

Dl. Marcu Ion

Domnul președinte am înțeles că facem această pistă dar banii îi vom obține de la bancă în 4 ani. Am înțeles bine domnul Pascu? Nu? Ne dau banii acuma?

Dl. Mihai Pascu

Domnul Marcu v-am arătat hotărârea din decembrie prin care dumneavoastră ați votat eșalonarea bugetului propriu pe 4 ani acea sumă de 22 de miliaone. Noi avem un contract cu BCR contract în baza căruia în acest an avem dreptul la o tragere de 4 milioane jumate. Normal că încercăm să eliberăm cât se poate de mult bugetul pe care l-ați votat pe 4 ani. Dacă nu vor veni alte surse de finanțare în cel mai rău caz vom aplica această hotărâre și vom cheltui din bugetul propriu. Ideea este să optimizăm cât se poate de mult sursele atrase de aceea facem acest contract de asociere ca banii pe care noi îi dăm conform legii de expropriere către orașul Ghimbav să se reîntoarcă în această investiție. întorcându-se cele 2 milioane și ceva ne degrevăm noi, bugetul consiliului județean cu acea sumă, e o optimizare dacă vreți în favoarea bugetului propriu.

DI. Marcu Ion

Da domnul Pascu dar pista asta trebuie făcută după mine în jumătate de an și ce se întâmplă cu ea dacă nu ducem la capăt lucrările aeroportului? Va veni fiecare iarnă care va face găuri în ea, vor crește buruieni pe ea, nu vi se pare că dacă nu avem sursa acest aeroport să funcționeze o să avem o mare problemă cu cheltuirea banilor? Pentru că această pistă nu știu cum va rezista, ați văzut ce iarnă am avut acuma, vor fi și alte ierni, ce o să fie domnul președinte, cum e gândirea?

Dl. Aristotel Căncescu

Ce să vă răspund? Aveți dreptate dar pe de altă parte vă întreb dacă nu o începem ar fi bine? Deci eu vă garantez că pista va fi gata anul acesta până la sfârșit sau anul viitor pentru că de asemenea vă garantez că acest guvern o să pice iar guvernul care vine cu siguranță ne va sprijini. Deci asta e speranța mea nu vă ascund acest lucru și-l spun chiar dacă vă supărați. Speranța mea este că într-un an de zile vom termina cel puțin pista cu niște bani pe care o să-i primim de la un viitor guvern care va fi mai bine intenționat față nu de Brașov, că față de Brașov e foarte bine intenționat.

Dl. Aurelian Danu

Domnul președinte atunci licitația noi pentru ce o facem dacă spuneți că o să avem banii viitorului guvern în 2013? Sau faceți 25% din pistă?

Dl. Aristotel Căncescu

Chestiunea eu cred că a fost clarificată, deci în cel mai nefericit caz dacă nu o să primim un ajutor pista o să o facem în 4 ani de zile și dacă nu o să luăm și alte credite că mai avem din gradul de îndatorare posibilitatea să mai luăm credite cu condiția să fie aprobate de Ministerul Finanțelor iar un viitor ministru de finanțe care va fi mai binevoitor față de Județul Brașov cu siguranță că ne va aproba și acest lucru. Se va tranșa licitația și începem. Avem 4 milioane de euro. Să lucrăm pe 4 milioane până în septembrie și tot e ceva. Odată începută vă garantez eu că se va termina.

Dl. Aurelina Danu

Domnul Pascu anul ăsta vom avea 25% din pistă da?

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Pascu nu răspundeți la această întrebare vă rog frumos.

Dl. Mihail Veștea

Deci aș face o sugestie tot revenim la problema cu terenurile că nu întâmplător am purtat toată discuția cu etapa I și etapa a -Il-a nu ar fi fost mai logic ca să facem exproprierea a tuturor proprietarilor privați în primă fază?

Dl. Aristotel Căncescu

Reluâm discuțiile acuma votăm altceva.

Dl. Mihail Veștea

Deci nu era mai logic să facem treaba aceasta și atuncia în contractul acesta de asociere să discutăm cu primăria Ghimbav ca ei să blocheze deocamdată terenul ăsta pentru ca în etapa a-II-a să facem exproprierea și pe Ghimbav?

Dl. Mihai Pascu

Deci în primul rând așa cum vă spuneam în decembrie când s-a luat hotărârea de a etapiza aceste exproprieri ați venit cu un milion jumate, partea de terenuri private excedea acea sumă. Aveați dumneavoastră abilitatea de a alege între privați pe cine expropriez și pe cine nu că ieșea un scandal monstru și atuncia s-a mers pe acele parcele care intrau în acea sumă.

Dl. Mihail Veștea

Domnul Pascu eu vrobesc de iunie 2011 când am dat prima hotărâre cu începerea exproprierii nu vorbesc de decembrie. In iunie noi am dat hotărâre să începem exproprierea pentru toată suprafața. Puteam să începem încă de atuncia să luăm privații.

Dl. Mihai Pascu

Domnul Veștea ăștia erau banii disponibil la tragere asta încerc să vă explic.

Dl. Mihail Veștea

Și eu am încercat să vă explic că erau bani și în altă parte.

Dl. Mihai Pascu

Și noi am încercat inclusiv și varianta asta în care să vină Ghimbavul printr-o asociere dar avem din nefericire în acea lege prin care ni s-a dat terenul dumneavoastră știți că e acel capitol în care odată pista construită tot ce este suprafață de mișcare trece automat în proprietatea statului. Deci asta e problema legală în care intri după aia în clinei cu Ghimbavul.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi, permiteți-mi să recomand colegilor care tot au nelămuriri și de două ore ne fac pe noi să-i ascultăm, mie cel puțin nu-mi face plăcere să le spun că există comisiile de lucru unde dânșii se pot documenta iar pentru că îmi place foarte mult o vorbă a lui Nicolae Iorga vreau să le-o redau și dânșilor. Se zice că surdul vorbește mai tare decât cel ce aude iar prostul vorbește mai mult decât înțeleptul. Vă mulțumesc.

Dl. Mihail Veștea

Făceați referire la tonul domnului președinte cumva?

Dl. Claudiu Cornea

Nu în nici un caz domnul Veștea.

Dna. Eugenia Secară

Scuzați-mă, domnul vicepreședinte Ochi ne-a făcut incompetenți la grămadă.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Veștea făcea referire la mine și nu m-am simțit jignit.

Dna. Eugenia Secară

Eu mă simt jignită și de ce a afirmat domnul vicepreședinte Ochi că suntem cu toții niște incompetenți și acuma domnul Cornea în calitate de consilier județean spune că suntem nu știu cum iarăși și proști. Eu mă simt extraordinar de jignită domnilor în această ședință și în altă ordine de idei vreau să vă mai spun colegii mei de departament mi-au solicitat și ieri în mod expres să fac tot ce pot ca aceste ședințe să nu mai fie atât de tensionate și mi-au spus-o clar este o ceartă continuă din care nu înțelegem unde este dreptatea încât vă rog foarte mult de acum înainte haideți vă rog să fim totuși civilizați. Lumea ne urmărește și pata negativă, s-o numesc așa, se răsfrânge asupra tuturor.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Lixăndroiu nu ne spuneți dumneavoastră unde-i dreptatea, sunteți mai neutru așa. Haideți să nu mai discutăm pe tema asta.

Dl. Epure Sorin

Domnul președinte numai un pic eu am o rugăminte haideți să nu mai înceapă colegii fraza cu stimați colegi că după aia ce urmează nu reprezintă nici un fel de stimă ci dimpotrivă. Deci rugămintea mea să nu mai înceapă cu stimați, cu onorabil și așa mai departe că e penibil.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră punctul 5 de pe ordinea de zi privind aprobarea contractului de asociere dintre Județul Brașov și Orașul Ghimbav, în vederea finanțării serviciilor și lucrărilor pentru proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare-pista de decolare-aferente obiectivului de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 discuții? Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnule președinte referitor la acest punct pe ordinea de zi aș începe printr-o întrebare foarte directă dacă ne puteți spune care este astăzi gradul de îndatorare al județului și aceeiași întrebare i-o adresez și domnului vicepreședinte având în vedere faptul că noi ne propunem să suportăm un milion de lei adică 10 miliarde din bugetul consiliului județean considerând că pentru o societate privată care este profitabilă în contextul în care acum la ședința trecută le spuneam primăriilor că nu avem resurse financiare și ele deși au proiecte de infrastructură, au proiecte de dezvoltare, au iluminat public de plătit iată că sunt în situația în care se confruntă cu dificultăți în timp ce noi investim fără a avea nici un fel de obligație la societatea Aro Palace. Constat că din ce s-a solicitat și astăzi la punctele diverse și materialele pe care le avem pe ordinea de zi o să mai alocăm 1,8 milioane pe două programe sociale” Să ne cunoaștem mai bine” și nu mai știu cum. Am dat în ședința trecută și am aprobat prin buget un milion către societatea de alimentație publică Consilprest și iată că suntem în situația în care noi tot împărțim bani către societăți private fie că se numesc Aro Palace sau Consilprest și nu recunoaștem că răspunsul domnului vicepreședinte și referitor la cele 3 milioane de lei care s-au adunat numai din bani care se dau către societăți private constatăm că avem și suntem grevați de executare silită la Prodlacta care se ridică undeva la 3,2 milioane de lei. Vă rog să-mi spuneți în ce stadiu este acea executare silită și care este motivația pentru care noi ar trebui să suportăm investițiile, unde este interesul public să suportăm investiția într-un obiect de patrimoniu al unei societăți comerciale private Aro Palace?

Dl. Aristotel Căncescu

Mulțumesc, alte puncte de vedere? Domnul Drăghici

Dl. Drăghici Gabriel

Domnule președinte cu privire la acest punct eu propun să amânăm discuția asupra lui pentru că întradevăr apar anumite probleme cu privire la asociere. Nu e vorba de destinația sumelor de bani, cred că ar mai trebui un pic lucrat la partea de asociere, e totuși o societate privată care intră într-o relație cu o persoană juridică de drept public lucrurile sunt un pic mai complexe în ceea ce privește această formă de asociere. Eu zic că dacă o amânăm pentru următoarea ședință timp în care lucrurile să fie revizuite din punct de vedere juridic nu am pierde foarte mult timp și ar fi benefic și pentru activitatea consiliului județean și chiar pentru forma de asociere respectivă. Vă mulțumesc.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte atâta timp cât primăria municipiului Brașov a curățat dealul cetății prin defrișarea copacilor, a asfaltat, deci primăria Brașov a făcut aceste lucruri pentru singurul obiectiv existent în acea zonă Cetățuia Brașov care este cea despre care discutăm. Ei și anume primăria au voie să facă ceva pentru Brașov să zicem persoană juridică de drept privat și noi nu avem voie?

Dl. Mihail Veștea

O singură întrebare referitor la draftul contractului de asociere la capitolul 2 obiectul contractului 2.3 zice administrarea obiectului după finalizare revine în totalitate asociatului prim asociatul prim fiind SC Aro. Deci administrarea obiectivului după finalizare revine în totalitate asociatului prim. Doar o întrebare la care să reflecteze și colegii noștri.

Dl. Aristotel Căncescu

Nemaifiind alte întrebări înainte de vot vreau să vă spun un lucru dacă m-aș fi luat după statutul juridic al tuturor clădirilor din Brașov după toate investițiile pe care le-am făcut în cetatea Brașovului probabil că nici acum nu am fi renovat mai nimic. Ați văzut ce s-a întâmplat cu clădirea din Piața Sfatului care după 20 de ani tocmai din cauza proceselor care au fost repetate nici acum o parte din clădirea din Piața Sfatului nu este renovată. Ne-am judecat 14 ani de zile. Dacă o luam după aceste lucruri probabil că nu reparam nici liceu sportiv nu reparam absolut nimic nici din ziduri deși o parte din ziduri au fot revendicate de Biserica Evanghelică iar Brașovul probabil că ar fi rămas la fel de urât cel puțin din punctul ăsta de vedere ca și cum era în 1989. 50 de ani aceste monumente au fost neglijate și vă spun că se prăbușeau toate nu mai existau, nici unul dintre ele nu mai rezista la un eventual cutremur. Au fost tot felul de discuții vreau să vă spun că la liceul sportiv de exemplu s-a pierdut clădirea era a Ministerului învățământului, a fost pierdută și baza sportivă de acolo luată de Biserica Evanghelică. Nu am absolut nici un regret că am făcut acea investiție pentru că ea tot a brașovenilor rămâne și a Brașovului. Nu or să o ia sașii și să o ducă în altă parte. Nu am nici un regret și Curtea de Conturi vreau să vă spun a trecut a verificat și legalitate și tot și mai sunt și alte instituții care au fost sesizate vis-a-vis de Olimpia și nu s-a găsit nici o neregulă. Singura chestiune care mi s-a cerut la Olimpia a fost ca să ne mai înscriem cu o sumă la masa credală. Credeați că era bine dacă lăsam acea construcție până acum se prăbușea să știți. O parte dintr-un etaj s-a prăbușit la Olimpia sau zidul de asemenea după poziția pomilor am fotografi din acea perioadă și puteți vedea că și zidul, malul de acolo o lua la vale. Sunt investiții făcute pe care eu mă bucur că le-am făcut chiar dacă unii au încercat să trezească tot felul de suspiciuni, de bănuieli, mai puțin bănuieli, pentru bănuieli am un proces în care mă judec cu niște colegi încă nu s-a terminat după doi ani de zile dar probabil că se va termina dar față de legalitatea acestor investiții vreau să vă spun că nu am nici un dubiu nici o rezervă. Legea ne obligă, legea protecției monumentelor ca administrații să ne implicăm. Eu v-aș recomanda unora dintre dumneavoastră care vă încumetați să vă urcați pe Cetățuie și o să vedeți că două laturi ale cetății construită în 1355 se prăbușesc, mai au un pic și se prăbușesc. Eu nu o să aștept acuma un litigiu, să aștept să se prăbușească și după aceea să stabilesc un vinovat că o să fie vinovat Aro sau o să fim vinovați noi, legea și pe noi ne obligă să investim în aceste monumente este o altă chestiune. Ceea ce dorim este să consolidăm exteriorul zidului să nu se mai prăbușească. Aceasta este tot ceea ce dorim. Sunt de acord și cu domnul Drăghici și de aceea vreau să vă fac o propunere exact ca și la celălalt punct ca să ne dăm votul ca să alocăm acea sumă ca să facem asocierea urmând ca acel contract de asociere să-l supunem din nou votului plenului dar vreau să vă spun cum niciodată Curtea de Conturi pentru că lucrez de 10 ani la aceste reabilitări Bastionul poarta Ecaterina era prăbușit trei turnuri erau prăbușite dacă nu am fî intervenit și nu am fi reabilitat. Vreau să vă spun că nici o construcție nu am fi putut ca să facem investiții și în această clădire sala pe care o vedeți, să ne luăm după aceste chestiuni pentru că proprietarul e Ministerul Justiției. Clădirea din Piața Sfatului e revendicată și de altcineva și acolo cer pentru că se prăbușește o parte din tencuială și e periculos că poate să-i pice cuiva în cap, nu se pot curăța scocuri decât ridicând niște schele, am făcut o cerere un certificat de urbanism o autorizație de construcție sper cât mai repede să le obțin pentru că este păcat altfel. Dar stimați colegi nu e vorba de niște investiții pe care le facem aiurea e vorba de patrimoniul nostru pe care-1 avem și care este cel mai valoros și dacă numărul de turiști a crescut în Brașov a crescut nu numai datorită publicității pe care am facut-o pe diferite posturi de televiziune în urma unor licitații corecte sau pe diferite ziare. Dacă a crescut numărul de turiști în primul rând a crescut prin aceste monumente pentru că oamenii asta vin să vadă în Brașov frumusețile naturale și cele pe care le avem în patrimoniul istoric. Acesta e apelul pe care îl fac eu către dumneavoastră știam că vor fi discuții pe această temă, eu vreau să vă propun să ne dăm votul de principiu urmând ca după aceea contractul de asociere cu Aro pentru că Aro nu-1 repară ne-au și spus nu au bani. Dacă e după ei probabil că ar închide și ieri pe un post de televiziune care îmi e ostil a ieșit domnul Fereală că ei nu sunt interesați. Mai este o posibilitate dar nu vreau să discutăm că deschidem o altă cutie a Pandorei dacă Aro la un momentdat care e proprietar, în ce formă a ajuns proprietar nu e treaba mea, justiția a stabilit acest lucru, va dori să închidă sau să vândă acel obiectiv nu uitați un lucru vom avea drept de preemțiune și în primul rând Ministerul Culturii care probabil că nu-1 va cumpăra dar lucrurile vor ajunge și la noi și în acel moment va trebui să ne pronunțăm aici în plen dacă vom dori să-l cumpărăm sau nu dar până atunci vă rog nu lăsați cetatea Brașovului să se prăbușească. O parte din cetate se va prăbuși fără intervenția noastră. Doamna Secară.

Dna. Eugenia Secară

Domnule președinte eu înțeleg ați spus acuma numele președintelui Fereală de la SIF Transilvania. Eu știu că SIF Transilvania este cel care patronează această clădire în turism eu știu că SIF Transilvania sau așa am văzut nu a făcut nimic pentru județul Brașov. Mai știu de asemenea că alături de SIF Transilvania ca acționar majoritar există persoane fizice acționari minoritari. Vă întreb contractul pe care intenționați să-1 faceți va fi de parteneriat public-privat? în această situație va trebui ca această clădire să aibă utilitate publică ori ea nu este de utilitate publică fiind un restaurant în marea majoritate a acestei clădiri. Deci există o serie de contradicții aicia și poate ar fi de amânat și să analizați mai bine aceste lucruri.

Dl. Ion Ochi

Ce contract doamnă de parteneriat public-privat? Cum vă imaginați există autoritatea publică care are o oportunitate? Ăia vor să-și facă cetatea pe care o au în proprietate. Privat presupune oportunitate din partea autorității publice și finanțare din partea privată.

Dna. Eugenia Secară

Așa este eu am întrebat ce fel de contract?

Dl. Aristotel Căncescu

Deocamdată eu propun votului cu acest amendament. Nu am ce să vă răspund și nu m-aș lega de domnul Fereală de implicarea lor, dumneavoastră aveți un of pe ei mi se pare soțul dumneavoastră a lucrat acolo a plecat de acolo sau nu.

Dna. Eugenia Secară

Nu a lucrat știți foarte bine unde a lucrat.

Dl. Aristotel Căncescu

îmi cer scuze a lucrat la FPS. Domnul Drăghici.

Dl. Drăghici Gabriel

Există cadru legal, există contractul de asociere în participație și este nou reglemetat nu mai este cel creat de doctrină e în noul Cod civil, problema se punea să remediem un pic anumite acte. Va trebui să găsim și scopul să-1 definim foarte clar.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnul Drăghici aveți dreptate, vreau să vă spun mai mult de atât eu când am venit să vă fac propunerea asta înainte am discutat și cu cei de la Curtea de Conturi. Vreau să vă spun că o adresă de la noi va pleca și către Curtea de Conturi și aceasta este o altă chestiune. Vă garantez că tot ce se va face se va face în deplină legalitate de aceea contractul pe care o să vi-1 propun în ședința viitoare-nu voi aștepta foarte mult pentru că nu am de gând să aștept ca să se prăbușească o parte din acea cetate că nu toată este în pericol numai o parte, deci cei de la Aro să știți că au făcut niște investiții care simt de apreciat acolo fără să scoată bani. Este evident că ei nu prea au clienți acolo dar asta nu înseamnă că monumentul respectiv nu are o valoare, are o valore imensă pentru Brașov și nu putem să-1 neglijăm chair dacă turiștii, putem să-i încurajăm pe turiști să meargă până acolo, turiștii nu merg până acolo pentru că este destul de departe, putem să ne gândim la un traseu de mașină, putem să ne gândim la mai multe lucruri. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Dl. Danu Aurelian

Domnule președinte nu am primit răspuns la cele două întrebări gradul de îndatorare cât este astăzi având în vedere executarea silită care o aveți de la Prodlacta?

Dl. Aristotel Căncescu

Lăsați-ne cu executarea silită noi ne mai judecăm încă și suntem în proces. Este un subiect și s-a umplut orașul de fluturași cu mine că eu am distrus zootehnia, Prodlacta, am distrus România, am distrus tot. Vreau să vă spun că Prodlacta a luat de la noi de-a lungul timpului 11 milioane de lei eu regret că s-a ajuns în această situație dar din momentul în care ni s-a impus ca să continuăm acest program a trebuit să dăm de la Direcția de Protecția Copilului, noi nu i-am dat, au plecat din cauza salariilor prăpădite 200 de persoane deci când erau banii la grămadă am procedat corect, am procedat legal măsurile pe care le-am luat au fost în favoarea Direcție de Protecția Copilului. Normal în momentul în care domnul Ialomițeanu ne-a impus prin lege să dăm acea destinație am respectat acest lucru. Din gradul nostru de îndatorare vă spun eu cu aproximație ne mai permite gradul nostru de îndatorare să mai luăm încă 20 de milioane de euro. Supun votului dumneavoastră acest punct 6 de pe ordinea de zi privind asocierea dintre Județul Brașov și Sc Aro Palace SA în vederea reabilitării parțiale a imobilului monument istoric Cetățuia din municipiul Brașov, vă rog să votăm punctul 6 cu amendamentul pe care l-am făcut eu, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Proiect de hotărâre pentru defalcarea cheltuielilor aferente implementării programelor de administrație județeană în dialog cu pensionarii părerea mea e că acest punct nu trebuie să fie pe ordinea de zi și eu vă propun să-1 scoatem de pe ordinea de zi pentru că aceste lucruri au fost votate în buget ele pot fi stabilite de executiv, vă rog să votăm scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.

Dl. Mihail Veștea

Am o propunere să nu vă supărați pentru faptul că aceste programe pot fi inflențate mai ales că urmează alegerile. Nu ar fi mai bine să amânăm pentru o perioadă de 2-3 luni de zile desfășurarea acestui proiect?

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie, discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră aprobarea punctului 9, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10.

Dl. Pascu Mihai

Un amendament la punctul 10 am făcut această propunere nominalizând direct pe domnul consilier Iosif Ciurean din diferite motive pe care le-am discutat înainte de ședință. Tot înainte de ședință domnul Ciurean a convenit să se retragă și propunerea este ca reprezentant să fie domnul Sarafinceanu în acest proiect al Ministerului Culturii pe zona de nord. Dacă sunteți de acord cu această schimbare să o supuneți votului.

Dl. Aristotel Căncescu

Având în vedere că părțile s-au înțeles supun votului dumneavoastră propunerea cu domnul Sarafinceanu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor pentru anul 2012 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 privind stabilirea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cunatumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2012. Nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 12 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 discuții? Domna Secară.

Dna. Eugenia Secară

Domnule președinte vreau să reamintesc că acum doi ani de zile am fost inițiatorul acestui proiect în sensul ca să se suporte de către consiliul județean plata a 5 taxe școlare pentru cursanți cu abilități deosebite în domeniile pe care școala le specializează și am solicitat tot atunci și reiterez acest lucru în calitatea mea de inițiator de proiect să rămână pentru fiecare an acest lucru fără a fi nevoie de o adoptare a unei hotărâri în fiecare an în plenul consiliului județean. Deci să fie ca o cutumă în consiliul județean și să se suporte aceste cheltuieli.

Dl. Aristotel Căncescu

Nu merge .

Dna Eugenia Secară

De ce?

Dl. Aristotel Căncescu

Păi bugetul nostru nu se votează pe cutume se votează anual, bugetul diferă de la an la an dar nu cred că cineva se va opune.

Dna. Eugenia Secară

Și în această ordine de idei dorec încă să solicit conducerii școlii ca la început de fiecare an calendaristic să vină și să prezinte în fața consilierilor județeni cui s-au acordat aceste burse și rezultatele obținute la concursurile la care s-au prezentat mi se pare o chestiune de bună cuvință de ambele părți.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun supun votului nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 13 de pe ordinea de zi privind solicitarea aprobării scutirii de plată a taxei de frecvență pentru cinci cursanți lipsiți de posibilități materiale pentru anul școlar 2011-2012, care urmează cursurile la Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 de pe ordinea de zi privind aprobarea cooperării dintre Județul Brașov și Asociația Aviatorilor Brașoveni și alocarea sumei de 4500 de lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de activitate a asociației, vă rog să-1 votăm, culegem voturile, cu 28 de vouri pentru s-a aprobat. Punctul 15 privind trecerea unei suprafețe de teren de 3.262 mp aflată în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA. Nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 15 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 vreți să le votăm pe fiecare în bloc? Haideți repede să le votăm pe fiecare 16 pe puncte doamna Macaveiu vă rog să votăm cu 27 de voturi s-a aprobat, Berariu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi s-a aprobat, Radu Doina vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi s-a aprobat, Radu Leluțiu Lucia culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat, Bugiu Mariana vă rog să votăm, culegem voturile cu 28 de voturi pentru s-a aprobat, Moașa Lucia culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Doboș Mariana punctul 17 vă rog să votăm, culegem voturile cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Vlad Valeria vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de trasnport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru SC A&A UTILAJE SRL vă rog să-1 amânăm pe ședința viitoare pentru că există reclamații și vreau să verific. înainte de ședință am fost sesizat de anumite aspecte, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administrație al SC Consilprest SRL nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 20 de pe ordinea de zi, vot secret, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 Savu Gheorghe vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al SC Metrom Industrial Parc SA nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 22 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 Sanaploianu Adrian la punctul 23 e vorba de componența Comisie de cenzori Metrom Industrial Parc sunt persoane unele s-au retras altele au fost înlocuite, vă rog să votăm, s-a votat cu 20 de voturi pentru. Punctul 24 privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 24 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 la diverse privind acordarea unui mandat special pentru președintele Consiliului Județean Brașov de a vota favorabil în cadrul Asociației de Apă Sibiu pentru primirea de noi membri.Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră punctul 1 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3.

Dl. Veștea Mihail

Am văzut acolo în solicitare era vorba despre o înfrățire, noi ce votăm?

Dl. Aristotel Căncescu

E protocol de colaborare noi nu putem face înfrățiri dar vreau să vă explice domnul Pascu. E o solicitare venită prin Senatul României.

Dl. Mihail Veștea

Haideți să vă citesc în proiectul de hotărâre la art.l zice se aprobă demararea procedurilor legale, nu știm care sunt, pentru identificarea oportunității de colaborare interregională dintre Județul Brașov și nu mai știu cine din Irak iar la solicitarea de care faceți dumneavoastră referire acolo de

» mai multe ori se spune de înfrățire finalizarea proiectului de înfrățire a județului Brașov

Dl. Aristotel Căncescu

Cred că așa a venit solicitarea, noi propunem protocol de colaborare. Dl. Mihai Pascu

îmi pare rău că nu am la mine materialul dar dați-mi voie să vă spun în primul rând de ce suntem aici. în primul rând nu avem voie să facem înfrățire, îmi pare rău că domnul Corlățeanu a scris asta dar nu mai avem voie să facem înfrățiri din 94 când ministrul Văcăroiu a interzis înfrățirile la nivel de județ. Pot să facă orașele înfrățiri de aceea toate contractele pe care noi le avem acum sunt de colaborare, pietenie, amiciție și așa mai departe, lucru permis de către lege.

Dl. Mihail Veștea

Să înțelegem că domnul Corlățeanu nu știe?

Dl. Mihai Pascu

în primul rând trebuie să identifici cu partenerul deci cu Regiunea Erbil, apropo regiunea Erbil în baza a noua Constituție Provincia Erbil are la dispoziție un procent de 16% din vânzările de petrol din Irak ceea ce înseamnă că acea regiune are bani și vrea să colaboreze și să investească lucru foarte important pentru că este principala motivație pentru care colaborăm cu ei. Doi conform procedurilor legale cu partenerii trebuie să identificăm 2-3 puncte cu care să începem și puncte concrete pe care să le punem într-un draft de protocol, draft de protocol care trebuie trimis la Ministerul de Externe și la Ministerul Administrației pentru un aviz. Deci ceea ce vă solicit prin acest material este să pornim acest demers ca împreună dumneavoastră consilieri județeni cu consilierii lor să identifice aceste domenii de interes după care trimitem spre avizare la cele două ministere, deci nu aprobare avizare.

Dl. Aurelian Danu

E bine că în 4 ani de zile reușim și noi să aflăm la comisie așa cam ce aveți dumneavoastră prin program.

Dl. Aristotel Căncescu

Vă rog să votăm punctul 3 diverse privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru identificarea oportunităților de colaborare interregională cu Regiunea Erbil din Irak de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local-secțiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei din excedentul bugetului local. Nefîind discuții supun votului dumneavoastră punctul 4 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5, 5.1 aprobarea bugetului Școala de Arte și Meserii, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de votui pentru s-a aprobat. 5 cu 2 George Barițiu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de votui pentru s-a aprobat. 5 cu 3 Spitalul Sânpetru vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 4 Protecția Plantelor vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 5 Pază și Ordine vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 6 Spitalul de Copii vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 8 Spitalul Clinic Județean vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 9 vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de votui pentru s-a aprobat. Punctul 5 cu 10 vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov pentru anul 2011. Nefîind discuții supun votului dumneavoastră punctul 6 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 privind constituirea comisiei de evaluare anuală pentru managementul instituțiilor de cultură. Nefîind discuții supun votului dumneavoastră punctul 7 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 nefîind discuții supun votului dumneavoastră punctul 8 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 nefîind discuții supun votului dumneavoastră punctul 9 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul

10 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Holinca Eva Maria. Nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 10 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național Andrei Șaguna și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 1.200 euro. Nefiind discuții supun votului dumneavoastră punctul 11 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Leucă Gheorghe vă rog să votăm, culegem voturile cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Șenchea Ion pentru minorul Șenchea Vlad Andrei, vă rog să votăm, culegem voturile cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Sanalache Silviu, vă rog să votăm, culegem voturile cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dărăbanț Niculaie, vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Munteanu Aurica, vă rog să votăm, culegem voturile cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Toma Hajnal, vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pădurean Maria vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lazăr Sandu vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Moroșan Cristian Florinei, vă rog să votăm, culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 privind aprobarea închirierii în favoarea familiei Ținea Anca a unui spațiu cu destinația de locuință de serviciu, vă rog să votăm, culegem voturile cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22.

Dl. Mihail Veștea

Dacă îmi permiteți avân în vedere și discuția pe care am avut-o referitor la Cetatea Brașov și văzând că aveți interes pentru cetăți majoritatea din consiliul județean nu am putea să ne arătăm interesul și pentru cetatea de la Rupea? Pentru că acolo avem o sursă de finanțare.

Dl. Aristotel Căncescu

Am votat și așteptăm să avem bani, am vorbit cu domnul primar trebuie să vină să facă contract cu noi. O sumă de bani nu va fi foarte mare nu știu cât am aprobat, este vorba de 1,4 milioane de euro. M-am întâlnit eu cu domnul primar și i-am spus.

Dl. Mihail Veștea

Ce contract trebuie să facă?

Dl. Aristotel Căncescu

Contract de asociere ca să avem bază legală ca să dăm acești bani altfel nu ni dă banca.

Dl. Mihail Veștea

Problema e de altă natură, banii pentru Rupea există?

Dl. Aristotel Căncescu

Avem aprobată suma din credit, vă rog să votăm punctul 22 privind aprobarea modificării actului adițional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit -linia de finanțare nr.70005/25.01.2007, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 discuții? Domnul Danu

Dl. Aurelian Danu

Vis-a-vis de cetatea Feldioarei ne puteți preciza cu claritate sursa de finanțare?

9

DI. Aristotel Căncescu

Am votat-o într-o ședință trecută sursa de finanțare. Domnul Pascu

Dl. Mihai Pascu

Tot în creditul BCR altul decât cu aeroportul cunoașteți că avem și un credit cu monumente istorice. în acel credit pentru monumente istorice erau 5 poziții aprobate de dumneavoastră pentru monumente care vor suporta finanțare din acel credit. Din acel material practic se renunță la unele dintre ele cred că e descris în ele care dintre aceste trei poziții au fost finanțate din bugetul propriu iar din banii rămași acești bani se alocă către Feldioara. Deci practic nu vorbim nici de credit suplimentar nici de fonduri din bugetul propriu suplimentar ci de realocare având în vedere că deja 3 din acele poziții au fost realizate din bugetul propriu.

Dl. Aristotel Căncescu

Domnule de ce nu ați sărit în sus când am discutat de Rupea, săriți de Feldioara în sus.

Dl. Aurelian Danu

Eu vroiam să fac o propunere având în vedere că Cetatea Feldioara este întradevăr de interes public să luăm sursa prezumtivă alocată pentru Cetățuia din proprietatea Aro Palace să-i dăm la Feldioara.

Dl. Aristotel Căncescu

Bun haideți să nu mai revenim asupra unui vot dat și să nu mai deschidem cutia Pandorei acum. Supun votului dumenavoastră punctul 23 de pe ordinea de zi privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Consolidare, restaurare și punere în valoare a cetății Feldioara, vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 privind aprobarea contractului de concesiune între Județul Brașov și Pricop Ada Mihaela, vă rog să votăm culegem voturile cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 privind aprobarea concesionării spațiului 2-3 din mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică Diaconii Coresi în vedrea amenajării unui cabinet stomatologic pentru dr. Marinescu Horațiu Corneliu, vă rog să votăm, culegem voturile cu 27 de voturi pentru s-a adoptat. Trecem la diverse domnul Coman a propus pentru biserica din Cața suma de 50.000.

Dl. Mihail Veștea

A

îmi permiteți să mă retrag?

Dl. Aristotel Căncescu

Dacă sunt discuții? Nefiin supun votului dumenavoastră această propunere suma de 50.000 pentru biserica din Cața, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Pentru Codlea 10.000 de lei vă rog să votăm. Ai zis că pleci.

Dl. Mihail Veștea

Da da dar să vă explic de ce. Domnul președinte la început am solicita să ni se spună care este urgența și nu ați spus

Dl. Aristotel Căncescu

Codlea vă rog să votăm, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Grapă pentru Mândra, domnul Grapă vă propun un lucru peste două săptămâni avem o ședință și am vorbit și cu domnul Ochi ne-am consultat în executiv și atunci îmi propuneți pentru fondul de rezervă toate sumele necesare. Știu că vor trebuie să fie și niște negocieri și discuții. Făgăraș s-a propus din credit. Vreau în paralel să luăm un credit și pentru cofinanțarea de la Făgăraș dar și pentru incinerarea deșeurilor. Două proiecte unul e de o sută și ceva de milioane de euro bani care vin pentru județul Brașov, 170.000.000 nici nu se pune în discuție să riscăm pierderea acestor bani și de asemenea nici nu se pune în discuție să pierdem 20.000.000 pentru Spitalul Făgăraș. Deci supun votului dumneavoastră creditul de 687.000 pentru Făgăraș, vă rog să votăm. Mândra l-am anulat. Culegem voturile cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Pentru incinerarea deșeurilor vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Grapă ați propus mai departe preluați dumneavoastră înlocuirea cu domnul Mâzgăreanu.

Dl. Sebastian Grapă

Da înlocuirea în Comisia pentru protecția copilului a doctorului Sanda Florina cu domnul doctorul Mâzgărean.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Transformarea centrului de la Tărlungeni din centrul respiro în centru rezidențial pentru că trebuie să preluăm 17 copii abandonați de la primărie.

Dl. Aristotel Căncescu

Discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Modificarea denumirii Agenției Județene în Agenția pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități a Persoanelor Vârstnice și a Promovării Solidarității Sociale. Modificare doar de denumire.

Dl. Aristotel Căncescu

Culegem voturile cu 19 voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Sebastian Grapă

Și patru persoane Idriceanu Victoria aparat auditiv 5.000 de lei, Carmen Brumar 2.000 de lei, Pădurar Maria 4.000 și Moldovan Codruța 3.000 de lei

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumenavoastră în bloc aceste patru propuneri.

Dl. Sebastian Grapă

Și scaun electric pentru Folea Nicolae, un scaun cu acționare electrică.

Dl. Aristotel Căncescu

Culegem voturile cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Drăghici 3.000 de lei pentru Fundația Negru Vodă. Dacă sunt discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această sumă. Vă rog să votăm, culegem voturile cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Domnul Ciurean copiator 37.000 discuții? Nefiind supun votului dumneavoastră această propunere, culegem voturile cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. La mediu încă o propunere.

Dl. Attila Kovacs

Suma de 35.000 de lei pentru comuna Dumbrăvița pentru proiectul cu nutrienții.

Dl. Aristotel Căncescu

Supun votului dumenavoastră această propunere culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Aranyosi 10.000 de ron vă rog aveți cuvântul.

DL Ștefan Aranyosi

Mai spun încă odată este vorba de colaborarea între Moldova și România în cadrul unui program privind implementarea sistemelor integrate pin Fudația de Perfecționare Profesională.

DL Aristotel Căncescu

Supun votului dumenavoastră această propunere, vă rog să votăm, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s- aparobat. Vă mulțumesc declar ședința închisă.


Secretar, Dumbrăveanu Maria