Hotărârea nr. 145/2012

Hotărârea.nr.145 – prind acordarea unui ajutor financiar domnului Folea Nicolaepersoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate


România

CONSIUUL


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.145

din data de 09.03.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar domnului FOLEA NICOLAE persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând propunerea formulată de către domnul consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea acordării unui ajutor financiar domnului FOLEA NICOLAE, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, pentru achiziționarea unui fotoliu electric, precum și referatul întocmit, în acest sens, de către Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 32/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul


2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, domnului FOLEA NICOLAE, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate, pentru achiziționarea unui fotoliu electric.


Art.2. - Agenția Județeană pent


prezentei hotărâri.ne cu Handicap Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu