Hotărârea nr. 126/2012

Hotărârea.nr.126 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.126

din data de 09.03.2012

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.2444 din data de 2.03.2012 întocmită de Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov, privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situație de extremă dificultate;

Văzând HCJ nr. 154/2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, HCJ nr. 158/2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov și HCJ nr.32/2012- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile 91 alin. (1), lit. „d” și alin.(5) lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situație de extremă dificultate.

Art.2. Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov asigură aducerea la


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu