Hotărârea nr. 119/2012

Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu ColegiulNațional „Andrei Șaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de1.200 de euro, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la FestivalulInternațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada03-10 iulie 2012CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.119

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1.200 de euro, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la Festivalul Internațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada 03-10 iulie 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2583/06.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1.200 de euro, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la Festivalul Internațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada 03-10 iulie 2012;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 1 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1.200 de euro, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2011, Cap. 67.02- “ Cultură, recreere și religie14, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la Festivalul Internațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada 03-10 iulie 2012.

ArL2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.

k U \ i

PREȘEDiiym Aristotel CăncesqjContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu