Hotărârea nr. 115/2012

Hotărârea.nr.115 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov,Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 09.03.2012

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 2530/06.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 și Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, coroborate cu art. 91 alin.(l) lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov, în următoarea componență:

Președinte:    Aranyoși Ștefan

Membru:     Cârciumaru Marin

Membru:     Cândea Ionel

Secretariat:   Posedaru Tisbia

Pascu Mihai

Popescu Aurelia


Președinte Comisia de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Prof. univ. dr. - Universitatea „Valahia” Târgoviște

Prof. univ. dr. - Muzeul Brăilei

Șef Serviciu Resurse Umane, Strategii de Informatizare, -Consiliul Județean Brașov

Director executiv adjunct, Direcția Coordonare Integrare Europeană - Consiliul Județean Brașov

Director executiv, Direcția Economică - Consiliul Județean Brașov

ii Județean Brașov asigurăaducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Contrasemnează, SECRETAR, Mari a Dumbrăveanu