Hotărârea nr. 102/2012

Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea demarării procedurilor legale pentruidentificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov șiGuvernoratul ERBIL, din Irak


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.102

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru identificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov și Guvernoratul ERBIL, din Irak

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 1503/6.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor legale pentru identificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov și Guvernoratul ERBIL, din Irak;

Văzând adresa din data de 8.02.2012, înregistrată sub nr. 1503/10.02.2012 formulată, în același sens, de către Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului României;

Având în vedere dispozițiile art. 16, art.91, alin. (1), lit. „e”, și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru identificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov și Guvernoratul ERBIL, din Irak.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.