Hotărârea nr. 10/2012

Hotărârea.nr.10 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012,secţiunea de dezvoltare


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 03.02.2012

- privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de dezvoltare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către comisiile de specialitate ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 și art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (21) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de dezvoltare, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

PROPUNERI BUGET 2012-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN

2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

TOTAL VENITURI

20.054,45

0,00

3.599,84

7.397,28

6.163,20

2.894,13

Subvenție pentru finanțarea proiectelor derulate din FEN

42,02,20

282,67

79,24

81,09

122,34

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

536,35

152,37

199,93

184,05

0

Fondul Social European

45.02.02

696,08

198,81

165,70

165,70

165,87

Sume din excedent BL ptr. Fin ch. Sect. dezv.

37.02.04

8.631,96

616,00

0,00

5.813,45

2.202,51

Excedent anul 2011

9.907,39

2.553,42

6.950,56

0,00

403,41

JOTAL CHELTUIELI

20.054,45

0,00

3.599,84

7.397,28

5.813,88

3.243,45

- transferuri

55

2.388,00

0,00

796,00

796,00

796,00

0,00

- programe fd nerambursabile

56

1.422,97

0,00

277,95

322,95

578,95

243,12

- cheltuieli de capital

71+72

16.243,48

0,00

2.525,89

6.278,33

4.438,93

3.000,33

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE

1.495,00

0,00

102,25

557,25

565,25

270,25

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext. neramb

56

350,00

102,25

107,25

70,25

70,25

- cheltuieli de capital

71

1.145,00

450,00

495,00

200,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

656,50

0,00

0,00

220,50

217,00

219,00

- cheltuieli de capital

71

656,50

0,00

0,00

220,50

217,00

219,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

600,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

- cheltuieli de capital

70

600,00

200,00

200,00

200,00

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale

3,50

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,50

3,50

3. ATOP

53,00

0,00

0,00

17,00

17,00

19,00

- cheltuieli de capital

71

53,00

17,00

17,00

19,00

CAP.60.02 APĂRARE NAȚIONALĂ (CMZ)

296,00

0,00

0,00

125,00

111,00

60,00

cheltuieli de capital

71

296,00

125,00

111,00

60,00

“6AP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

790,00

0,00

0,00

246,00

246,00

298,00

- cheltuieli de capital

71

790,00

0,00

0,00

246,00

246,00

298,00

1 .Inspectorat urgente

140,00

0,00

0,00

46,00

46,00

48,00

-capital

71

140,00

46,00

46,00

48,00

2.Actiuni de ordine publica

650,00

0,00

0,00

200,00

200,00

250,00

-capital

71

650,00

200,00

200,00

250,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

1.361,65

0,00

165,70

458,03

378,72

359,20

- programe din f. externe

56

662,97

0,00

165,70

165,70

165,70

165,87

- cheltuieli de capital

71

698,68

0,00

0,00

292,33

213,02

193,33

1.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

117,00

0,00

0,00

39,00

39,00

39,00

- cheltuieli de capital din care:

70

117,00

0,00

39,00

39,00

39,00

2.Centrul bugetar nr. 1 Aurel Vijoli Fagaras

295,00

0,00

0,00

98,33

98,34

98,33

- cheltuieli de capital din care :

71

295,00

98,33

98,34

98,33

3. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

166,68

0,00

0,00

55,00

55,68

56,00

-cheltuieli de capital

71

166,68

55,00

55,68

56,00

4.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

782,97

0,00

165,70

265,70

185,70

165,87

- programe fd nerambursabile

56

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

- cheltuieli de capital

71

120,00

100,00

20,00

CAP.66.02 SANATATE

2.028,56

0,00

107,00

248,11

815,60

857,85

- cheltuieli de capital

71

2.028,56

0,00

107,00

248,11

815,60

857,85

1.Consiliul Județean Brașov (acțiuni)

107,00

0,00

107,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

107,00

107,00

1

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

2.Spitalul copii

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

70,00

35,00

35,00

3.Spitalul Infectioase

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

o^oo]

-cheltuieli de capital

71

200,00

63,61

136,39

4.Spitalul Județean

1.163,21

0,00

0,00

0,00

499,21

664,001

-cheltuieli de capital

71

1.163,21

0,00

499,21

664,00

5.Spitalul Ostetrica Ginecologie

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

îoo]

-cheltuieli de capital

71

250,00

125,00

125,00

6.Spitalul Neurologie

200,00

0,00

0,00

20,00

20,00

160,001

-cheltuieli de capital

71

200,00

20,00

20,00

160,00

7.Spitalul Pneumoftiziologie

38,35

0,00

0,00

4,50

0,00

33,851

-cheltuieli de capital

71

38,35

4,50

33,85

3AP. 67.02 CULTURA, RECREERE Șl Religie

1.432,84

0,00

4,60

746,50

681,74

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.432,84

0,00

4,60

746,50

681,74

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

59,00

0,00

0,00

50,00

9,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

59,00

50,00

9,00

2. Consiliul Județean- propriu

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.000,00

500,00

500,00

3.Muzeul de arta

13,90

0,00

0,00

10,00

3,90

0,00

- cheltuieli de capital

71

13,90

10,00

3,90

4.Muzeul Județean de istorie

130,00

0,00

0,00

80,00

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

130,00

80,00

50,00

5.Muzeul de etnografie

115,00

0,00

0,00

65,00

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

115,00

65,00

50,00

6.Muzeul Casa Mureșenilor

13,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

13,00

13,00

7.Scoala Populara de Arte si Meserii

33,10

0,00

4,60

28,50

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

33,10

4,60

28,50

8. Centrul Cultural Reduta

68,84

0,00

0,00

0,00

68,84

0,00

- cheltuieli de capital

71

68,84

68,84

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ OCIALĂ

1.333,00

0,00

0,00

480,00

447,00

406,00

cheltuieli de capital

71

1.333,00

0,00

0,00

480,00

447,00

406,00

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

I- cheltuieli de capital

71

80,00

40,00

40,00

2.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

25,50

0,00

0,00

25,50

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

25,50

25,50

3.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

1.220,00

0,00

0,00

407,00

407,00

406,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

1.220,00

0,00

0,00

407,00

407,00

406,00

- cheltuieli de capital

71

1.220,00

407,00

407,00

406,00

4. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

7,50

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

7,50

7,50

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

4.485,16

0,00

1.396,00

1.577,72

1.153,72

357,72

- transferuri 55

55

2.388,00

0,00

796,00

796,00

796,00

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

2.097,16

0,00

600,00

781,72

357,72

357,72

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

24,00

0,00

24,00

2.Consiliul Județean Brașov

1.073,16

0,00

0,00

357,72

357,72

357,72

- cheltuieli de capital

71

1.073,16

357,72

357,72

357,72

2

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN

2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trlm.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

3. SC Consilprest SRL

1.000,00

0,00

600,00

400,00

0,00

0,00

- capital social (hotarari ale Consiliului Județean neonorate, copiator pt.CJB)

72

1.000,00

600,00

400,00

4.ADDJ

2.388,00

0,00

796,00

796,00

796,00

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

55

2.388,00

796,00

796,00

796,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

1.097,97

0,00

0,00

366,00

366,00

365,97

- cheltuieli de capital (71)

71

1.097,97

0,00

0,00

366,00

366,00

365,97

1. Consiliul Județean Brașov

1.097,97

0,00

0,00

366,00

366,00

365,97

- cheltuieli de capital

71

1.097,97

366,00

366,00

365,97

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

4.667,77

0,00

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

- cheltuieli de capital

71

4.667,77

0,00

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

AEROPORT (84.02.50)

1.284,46

0,00

600,00

592,00

50,00

42,46

- cheltuieli de capital

71

1.284,46

600,00

592,00

50,00

42,46

DRUMURI (84.03.01)

3.169,02

0,00

1.000,00

1.730,17

438,85

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.169,02

1.000,00

1.730,17

438,85

0,00

HG 2010 drumuri TVA echil (84,03,01)

214,29

0,00

214,29

0,00

0,00

0,00

- cheltuielie de capital

71

214,29

214,29

^AP.87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

410,00

0,00

10,00

50,00

343,00

7,00

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext. neramb

56

410,00

10,00

50,00

343,00

7,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

349,32

-349,32

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2012- unitati finanțate integral din venituri proprii -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

INDICATORI

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI PROPRII

443,85

0,00

278,85

135,00

20,00

10,00

Spitale

413,85

278,85

135,00

0,00

0,00

Gardieni Publici

30,00

0,00

0,00

20,00

10,00

TOTAL CHELTUIELI

443,85

193,00

278,85

135,00

20,00

10,00

- cheltuieli de capital -71

443,85

193,00

278,85

135,00

20,00

10,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

30,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10,00

- cheltuieli de capital

30,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10,00

1 Gardienii publici

30,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10,00

- cheltuieli de capital

30,00

20,00

10,00

CAP.66.02 SANATATE

413,85

193,00

278,85

135,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

413,85

193,00

278,85

135,00

0,00

0,00

1. Spitalul Județean

220,00

193,00

220,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

220,00

193,00

220,00

2.Spitalul Neurologie

160,00

0,00

32,00

128,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

160,00

32,00

128,00

3. Spitalul Pneumoftlziologie

33,85

0,00

26,85

7,00

0,00

0,00

-cheltuieli de capital

33,85

26,85

7,00

Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APROBAT, PREȘEDINTEConsiliul Județean Brașov

Formular 132


Lista sinteza a investițiilor de natura nefinanciara derulate in anul 2012- mii lei -                                                                               mii lei

Surse de finanțare ale investițiilor

Buget local (02)

împrumuturi externe (06)

Imprumu-turi interne (07)

Fonduri externe nerambursabile (08)

Venituri proprii si subvenții (10)

Venituri si cheltuieli evidențiate in afara bugetului local(11)

Alte

surse

Total capitol

Total surse detinantare

12.268,08

0,00

50.626,23

4.681,20

3.419,25

0,00

> 0,00

70.994,76

A. Lucrări in continuare

6.653,31

10.900,00

0,00

200,00

17.753,31

B. Lucrări noi

2.688,34

22.810,81

4.485,70

68,84

30.053,69

C. alte cheltuieli de investiții

2.926,43

16.915,42

195,50

3.150,41

23.187,76

Total cheltuieli de capital din care,pe capitole de cheltuieli:

12.268,08

0,00

50.626,23

4.681^20

3.413,25

0,00

0,00

70.994,76

51. Autoritati publice si acțiuni externe

1.145,00

1.145,00

54. Alte servicii publice generale

56,50

600,00

656,50

60. Aparare

296,00

296,00

61. Ordine publica si siguranța naționala

790,00

30,00

820,00

65. Invatamant

698.68

698.68

66. Sanatate

107,00

2.335,41

2.442,41

67. Cultura, recreere si religie

1.059,00

9.700,00

373,84

11.132,84

68. Asigurări si asistenta sociala

1.253,00

4.681,20

80,00

6.014,20

70. Locuințe, servicii si dezvoltare publica

1.097,16

1.097,16

74. Protecția mediului

1.097,97

1.097,97

80. Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

0,00

0,00

83. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

0,00

0,00

84. Transporturi

4.667,77

40.926,23

45.594,00

87. Alte acțiuni economice

0.00

0.00

DIRECTOR EXEC. ECONOMIC, Aurelia POPESCU

ARHITECT SEF, Mlhal SARBU


ANEXA 1a LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012, cu finanțare de la bugetul local repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

încadrări bugetare

Denumire Investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2011

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov “nu sunt cuprinse activele financiare (contribuții la agenții)

CapacItatl

Termen PIF

Total general, din care:

12.268,08

ALucrarl In continuare

6.653,31

B.Lucrari noi

2.688,34

C.lnvestitil definite conform Legii 273/2006

2.926,43

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

■.Achiziții imobile (litra)

0,00

0,00

II.Dotări Independente (lit.b)

531,00

531,00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

936,68

936,68

IV.Consolidarl, expertize,...(lit.d)

0,00

0,00

V.Reparații capitale, alte cheltuieli de investit!! (litra)

1.458,75

1.458,75

Capitol 51.02 Autoritari publice si acțiuni externe

Total, din care:

1.145,00

1.145,00

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0,00

B. LUCRĂRI NOI

140,00

71.01.01

Reabilitarea instalațiilor electrice si cablare structurata -sediul Consiliului Județean clădirea B-dul Eroilor nr.5

140,00

C. Investiții definite conform Legii 273/2006

1.005,00

1.005,00

Total, din care:

1.005,00

1.005,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1.005,00

1.005,00

II.Dotari independente (lit.b)

200,00

200,00

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

10,00

10,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (litra)

795,00

795,00

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale

Total, din care:

56,50

56,50

C.lnvestitil definite conform Legii 273/2006

56,50

56,50

II.Dotari independente (litb)

56,50

56,50

Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale

3,50

3,50

Consiliul Județean Brașov -ATOP

53,00

53,00

Capitol 60.02 Aparare naționala

Total, din care:

296,00

296,00

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

231,00

231,00

CENTRUL MILITAR ZONAL

231,00

231,00

71.01.01

Reabilitare instalații termice si amenajari spatii parter

231,00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

65,00

II.Dotarl Independente (tlt.b)

65,00

Capitol 61.02 Ordine publica si siguranța naționala

Total, din care:

790,00

790,00

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

650,00

650,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

650,00

650,00

71.01.01

Reabilitare Centrul Jud de Conducere si Coordonare a Intervenției (CJCCI)

650,00

650,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

140,00

140,00

II.Dotarl independente (lit.b)

140,00

140,00

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

140,00

140,00

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

698,68

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0,00

B. LUCRĂRI NOI

145,59

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

145,59

71.01.01

înlocuirea sistemului clasic de incalzire cu un sistem care utilizează incalzirea solara si energia geotermala (cofinantare)

145,59

C.Total alte cheltuieli de investit!!, din care:

553,09

II.Dotarl Independente (lit.b)

20,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

20,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

533,09

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

21,09

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA DE RECUPERARE HIPOACUZICI BRAȘOV

117,00

CENTRUL BUGETAR NR.1 FAGARAS- COLEGIUL "AUREL VIJOLI" FAGARAS

295,00

ȘCOALA SPECIALA CODLEA

0,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

100,00

Capitol 66.02 Sanatate (spitale)

Total, din care:

107,00

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

107,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

407,00

107,00

71.01.01

Program pilot reabilitare termica a unor clădiri din domeniul public- Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov Calea Bucurestiului nr. 25-27, municipiul Brașov, jud. Brașov (cofinantare)

407,00

107,00

Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

1.059,00

B. LUCRĂRI NOI

1.009,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1.000,00

71.01.01

Reabilitare Cetatuie

1.000,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIT1U"

9,00

71.01.01

Instalație încălzire centrala la Filiala 4 (PT si Execuție)

9,00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

50,00

V.Reparatli capitale, alte cheltuieli de Investiții (llt.e)

50,00

50,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU”

50,00

50,00

Capitol 68.02 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

1253,00

1.253,00

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

50,00

50,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

50,00

50,00

71.01.01

Cofinantare proiect Cheltenham Co!lege-Realizarea de locuințe protejate pentru tinerii cu disabilitati care depasesc 18 ani si, conform legii ies din sistemul rezidențial al CP Bradet (construcție)

50,00

50,00

B. LUCRĂRI NOI

1170,00

1.170,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

1170,00

1.170,00

71.01.01

Proiectare si construire "Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Ghimbav “-cofinantare proiect Banca Mondiala

850,00

850,00

71.01.01

Proiectare si construire doua locuințe protejate la Bradet Sacele - cofinantare proiect banca Mondiala

320,00

320,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

33,00

33,00

II.Dotari independente (litb)

25,50

25,50

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

25,50

25,50

V.Reparatli capitale, alte cheltuieli de Investiții (lit.e)

7,50

7,50

CENTRUL DE ZI RAZA DE LUMINA

7,50

7,50

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

0,00

0,00

1.097,16

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0,00

300,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

300,00

71.01.01

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in județul Brașov -cofinantare POS Mediu Axa 1

300,00

B. LUCRĂRI NOI

0,00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

797,16

II.Dotari independente (litb)

24,00

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

24,00

lll.Studii fezabilitate, ...(lit.e)

700,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

700,00

V.Reparatli capitale, alte cheltuieli de Investiții (ltt.e)

73,16

CONSIUUL JUDEȚEAN BRAȘOV

73,16

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

1.097,97

1.097,97

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

1.097,97

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1.097,97

71.01.01

Proiect privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti (colaborare cu Ministerul Mediului si Pădurilor)

297,97

71.01.01

Instalație WtE de valorificare energetica a deșeurilor in județul Brașov

800,00

Capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura sl vanatoare

Total, din care:

0,00

0,00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

0,00

0,00

II.Dotarl Independente (ttt.b)

0,00

0,00

V.Reparatil capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

0,00

0,00

Capitol 84.02 Transporturi

Total, din care:

681,44

4.667,77

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

681,44

4.217,34

71.01.01

Proiectare, execuție si operare ‘Aeroport International Brasov-Ghimbav’ - Eliberare amplasament si lucrări conexe

681,44

396,98

284,46

71.01.01

Proiectarea si execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa alia din programul de dezvoltare etapizata a Aeroportului International Brașov

1.000,00

71.01.01

Lucrări de reabilitare DJ 131C Km. 17+000 - 29+050, Racos- Rupea

2.500,00

71.01.01

Reabilitare DJ 104 Sercai-Hoghiz km. 0+000-23+830

214,28

71.01.01

DJ 104L Dacia-Viscri-Bunesti, km. 8+013-15+013

3,50

71.01.01

Modernizare DJ 107E Corbi-DJ 105C (Victoria) KM 0+000 -2+750

22,00

22,00

71.01.01

Modernizare DJ 106 Sinea Noua - Vladeni KM 0+000 - 4+470

55,80

55,80

71.01.01

Modernizare DJ 112C Satu Nou - Dumbravita- Vladeni KM 2+755 -4+160; 10+290-14+425

43,80

43,80

71.01.01

Modernizare DJ 730 limita jud. Argeș- Simea KM 9+550 -14+950

53,50

53,50

71.01.01

Reabilitare DJ 104B Fagaras Sebeș (intravilan Fagaras) KM 0+000-3+310

17,00

17,00

71.01.01

Reabilitare DJ 104C Fagaras- Recea (intravilan Fagaras) KM 0+000 -1+350

7,00

7,00

71.01.01

Modernizare DJ 102D Lisa (DJ 104A) -Plaiurile Lisei KM 0+000 -6+000

8,00

8,00

Modernizare DJ 110-DC 5 Intre Vai km. 6+000 - 7+000

8,00

8,00

B. LUCRĂRI NOI

223,75

71.01.01

Modernizare DJ 131 D-DN 13 Dopca KM 0+000 - 2+000; 3+000-6+000

39,70

Modernizare DJ 106B Holbav- Paltin (DN 73A) Km 6+200-13+300

56,00

71.01.01

Reabilitare DJ 104L Viscri-Bunesti KM 8+013-15+013

55,70

71.01.01

Modernizare DJ 109 Beclean- Luta KM. 0+000 - 3+950

41,50

71.01.01

Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod- limita jud. Harghita KM 2+470 - 3+620; KM 7+880-9+390; KM 16+370-18+250

22,85

71.01.01

Modernizare DJ 130B Parau - Grid, km 5+200-6+950

8,00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

226,68


02.022012:14:43


226,68|


DIRECTOR EXEC.ECONOMIC Aurelia POPESCUARHITECT SEF Mihai SARBUAnexa 1b)

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


14:4302.02.2012


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lit.a-e din OUG 45/2003


încadrări bugetare

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate Nr. Si data documentului

Termen PIF

Total general, din care:

2.926,43

1.Achiziții imobile (lita)

0,00

II.Dotări independente (lit.b)

531,00

III.Studii fezabilitate,... (lit.c)

936,68

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0,00

V.Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

1.458,75

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.02 Autoritari publice si acțiuni externe

Total, din care:

1.005,00

II.Dotari independente (lit.b)

200,00

71.01.02

Unitate stocare date

200,00

lll.Studii fezabilitate, ...(lit.c)

10,00

71.01.01

Studiul de fezabilitate privind reabilitarea instalațiilor electrice si cablare structurata -sediul Consiliului Județean clădirea B-dul Eroilor nr.5

10,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investirii (lit.e)

795,00

71.01.30

Modul informatic management investiții

350,00

71.01.30

Modul informatic management si control intern de performanta

100,00

71.01.30

Modul informatic gestiune patrimoniu

100,00

71.01.30

Modul informatic arhivare email si criptare documente interne

230,00

71.01.30

Update aplicație Erp-Consilieri

15,00

Capitol 54.02 Alte servicii publice aenerale

Total, din care:

56,50

II.Dotari Independente (lit.b)

56,50

Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale

3,50

Laptop

3,50

Consiliul Județean Brasov-ATOP

53,00

71.01.02

Laptopuri

17,00

71.01.03

Camere foto digitale

12,00


Pagei


F

71.01.02

Echipament de lucru pentru polițiștii din cadrul Serviciului de Intervenție Rapida

24,00

Capitol 60.02 Aparare naționala

Total, din care:

II.Dotari independente (lit.b)

65,00

CENTRUL MILITAR ZONAL

65,00

71.01.01

Realizare poarta acces auto si dezvoltarea sistemului de supraveghere video si acces auto

65,00

Capitol 61.02 Ordine publica si siauranta naționala

Total, din care:

140,00

II.Dotari independente (lit.b)

140,00

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

140,00

71.01.03

Dotarea si echiparea cu aparatura si mobilier a Centrului Județean de Conducere si Coordonare a Intervenției

140,00

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

553,09

II.Dotari independente (lit.b)

20,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

20,00

71.01.02

Calculatoare

BUC

6

12,00

71.01.03

Sistem de supraveghere video

buc

2

8,00

V.Reparatli capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

533,09

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

21,09

71.03

înlocuire totala a instalației electrice inclusiv tablouri electrice

21,09

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA DE RECUPERARE HIPOACUZICI BRAȘOV

117,00

71.03

RK- izolare termica si zugrăveli fațade

117,00

CENTRUL BUGETAR NR.1 FAGARAS- COLEGIUL "AUREL VIJOLI" FAGARAS

295,00

71.03

RK internat: reabilitarea sistemului de încălzire, apa, canal, instalații electrice, tamplarie

195,00

71.03

Reparații cantina: reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, canalizare, grupuri sociale, instalații electrice

100,00

ȘCOALA SPECIALA CODLEA

0,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

100,00

71.03

Acoperiș clădire cu țigla metalica

100,00

Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

50,00

II.Dotari independente (lit-b)

0,00

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

0,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lite)

50,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ GEORGE BARITIU BRAȘOV

50,00

71.03

RK acoperiș Casa Baiulescu

50,00

Capitol 68.02 Asiaurari si asistenta sociala

Total, din care:

33,00

II.Dotari independente (lit.b)

25,50

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

25,50

71.01.02

Pompa put

4,50

71.01.02

Pompa inalta presiune

6,00

71.01.02

Pompa ape uzate

15,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lite)

7,50

CENTRUL DE ZI RAZA DE LUMINA

7,50

71.03

Reparații capitale si igienizare sediu

7,50

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

0,00

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

797,16

II.Dotari independente (lit.b)

24,00

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

24,00

71.01.02

Rotopercutor cu motor pe benzina

8,00

8,00

71.01.02

Targa transport accidentat UT 2000

9,00

9,00

71.01.02

Generator electric

7,00

7,00

lll.Studii fezabilitate,...(Iit.c)

700,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

700,00

71.01.30

PATJ jud Brașov- Secțiunea monumente istorice si de arhitectura, situri arheologice si ansambluri de arhitectura

400,00

71.01.30

Expertizare, evaluare si intabulare patrimoniu CJ Brașov

200,00

71.01.30

PATZ - zona turistica Bran - Moieciu - Fundata

0,00

71.01.30

Aeroport International Brasov-Ghimbav - documentații cadastrale pentru intabulare, avize, acorduri, etc

100,00

Studiu privind identificarea problemelor de coexistenta aparute după declararea ariilor naturale protejate sit Natura 2000 in jud. Brașov

0,00

Nenominalizate

0,00

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de Investiții (lit.e)

73,16

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

73,16

71.01.30

Studiu de coexistenta si analiza de risc LEA 110KV si LEA 40KV

73,16

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

0,00

Capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

Total, din care:

0,00

II.Dotari independente (lit.b)

0,00

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR

V.Reparatii capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

0,00

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR

0,00

Capitol 84.02 Transporturi

226,68

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI BRAȘOV

Total, din care:

226,68

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

226,68

întocmire documentație pentru autorizație de gospodărire a apelor poduri conform legii apelor nr. 107/1996 si HCG 415/2011

181,68

W-04. 30

Elaborare documentație cadastrala DJ 132 B

45,00

DIRECTOR EXEC.ECONOMIC Aurelia POPESCU


ARHITECT SEF, Mihai SARBU