Hotărârea nr. 1/2012

Hotărârea.nr.1 - privind exprimarea sprijinului Consiliului Judeţean Braşovfaţă de revendicările cetăţenilor Braşovului cuprinse în „Proclamaţia de laBraşov”Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.1

din data de 16.01.2012

- privind exprimarea sprijinului Consiliului Județean Brașov față de revendicările cetățenilor Brașovului cuprinse în „Proclamația de la Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 16.01.2012;

Luând în considerare solicitarea participanților la protestul din municipiul Brașov, la data de 16.01.2012, de a se adresa plenului consiliului județean;

Văzând „Proclamația de la Brașov”, document care a fost prezentat de către domnul consilier județean Grapă Sebastian în fața plenului consiliului județean, precum și pozițiile exprimate în ședință de reprezentanții cetățenilor și de consilierii județeni;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Consiliul Județean Brașov ia act de „Proclamația de la Brașov” prezentată și își exprimă sprijinul față de revendicările cetățenilor Brașovului cuprinse în aceasta.

PREȘEDsI


AristoTeLujb