• Hotărârea 291/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.291 - privind aprobarea alocării sumei de 100 mii lei, din bugetuljudețului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiarunităților de cult din județul Brașov
 • Hotărârea 290/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.290 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei,domnului Urzică Laurenţiu Andrei pentru minorul Urzică Răzvan Andrei, persoanăaflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 289/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.289 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,doamnei Găman Ana – Maria pentru minora Pletosu Andreea – Larisa, persoanăaflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 288/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.288 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli peanul 2012, al Agenţiei Judeţene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, aPersoanelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov, cu suma de 200 miilei
 • Hotărârea 287/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.287 - privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Judeţeande Urgenţă Braşov să încheie contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren dindomeniul public al judeţului, aflate în incinta acestei unităţi sanitare, cu persoanejuridice interesate, pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale
 • Hotărârea 286/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.286 - privind acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentulîn lei a sumei de 1.400 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA –ȘTEFANIA pentruminorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 285/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.285 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,domnului POLIGAN DORIN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 284/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.284 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei,doamnei SĂPUNARIU MARIA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 283/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.283 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei,domnului ANDREI CRISTIAN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 282/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.282 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei,domnului MANEA MOISE, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 281/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.281 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei,doamnei MIRCEA EVA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 280/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.280 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei,doamnei MANCIU CĂTĂLINA ANCA, pentru fiica minoră MANCIU ALEXIAANDREEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 279/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.279 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei,doamnei SMĂU CARMEN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 278/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.278 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DENISAIOANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 277/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.277 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei,domnului MINEA DORU FLORENTIN, persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 276/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.276 – privind numirea Comisiei de Cenzori pentru SC METROMINDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 275/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport aleelevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu pe anul 2012, de către unităţilede învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului JudeţeanBraşov
 • Hotărârea 274/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea modificării capului de traseu, cu plecare dinHolbav, precum și a orelor din graficul de circulație pentru traseul: Vulcan – Holbav– Mina 1 Mai – Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport publicjudețean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov,pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013
 • Hotărârea 273/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.273 - privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentruefectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui terensituat în Braşov, str. Argintului, f.n.
 • Hotărârea 272/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu MunicipiulFăgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții“Reabilitare DJ 104 B – Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș, km 0+000 - 3+310”
 • Hotărârea 271/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr. 74/2012 şi art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşovnr. 75/2012 cu precizările referitoare la etapa I şi etapa II-III de expropriere înbaza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean “AeroportInternaţional Braşov Ghimbav “ Iosif Şilimon”
 • Hotărârea 270/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.270 – aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2012, laCap.66.10 – „Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 269/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.269 - privind aprobarea modificării Listei Indicatorilor Tehnico-Economici, la obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la CetateaRâșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a JudeţuluiBraşov, de la Cap. 3 – “sursa de finanțare”, de la 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei,precum și încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Judeţul Braşovși Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a JudeţuluiBrașov
 • Hotărârea 268/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.268 - privind rectificarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2012 şimodificarea listei de investiţii la Cap.84.07 „Transporturi”
 • Hotărârea 267/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.267 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţărirambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare,modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”
 • Hotărârea 266/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.266 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabileîn valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare sistem rutier pe drumurile județene”
 • Hotărârea 265/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.265 - privind aprobarea alocării sumei de 400 mii lei, în bugetuljudețului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiarunităților de cult din județul Brașov
 • Hotărârea 264/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritorialedin judeţul Braşov
 • Hotărârea 263/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.263 - privind aprobarea extinderii asocierii Judeţului Braşov cu S.C. AroPalace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”, princonstrucţia unui lift pe plan înclinat cu cremalieră care va face legătura între zonacentrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarăriiprocedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv
 • Hotărârea 262/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.262 - privind alocarea sumei de 977.000 lei Spitalului Clinic de CopiiBraşov şi modificarea listei de investiţii, pentru: SF+Audit energetic+PT+Reabilitaretermică (execuţie centrală termică cu instalaţie aferentă, termosistem)
 • Hotărârea 261/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Asociere ISJ Bv
 • Hotărârea 260/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.260 - privind alocarea sumei de 452.000 lei Spitalului Clinic Judeţeande Urgenţă Braşov pentru achiziţionarea unui Tub RX în vederea reparăriiComputerului Tomograf Bright Speed şi achiziţionarea Sondei abdominale C5 -2pentru repararea Ecografului HD 11 XE
 • Hotărârea 259/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.259 -privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, în vedereadecontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia ForțelorAeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani deînvățământ militar de aviație
 • Hotărârea 258/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.258 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unuiautoturism
 • Hotărârea 257/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.257 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000lei, doamnei BABEȘ MARIA – TATIANA pentru minora BABEȘ MARIA –OCTAVIA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 256/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.256 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.500 lei,doamnei RAȚĂ VIOLETA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 255/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.255 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei,domnului STEPCA DUMITRU, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 254/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.254 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei,doamnei KAPIK ANGELA pentru minorul KAPIK LAURENȚIU - MIHAI,persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 253/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.253 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei,domnului CÂRLAN CONSTANTIN, persoană aflată în situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 252/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.252 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,doamnei BULANCEA GHERGHINA, persoană aflată în situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 251/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.251 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei,domnului NEDELCU MARIN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 250/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.250 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentulîn lei a sumei de 1.000 euro, domnului PROCA VIOREL, persoană aflată în situaţiede extremă dificultate
 • Hotărârea 249/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.249 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului desarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţeneoperatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara
 • Hotărârea 248/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.248 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilorjudeţene, a unui drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ alcomunei UCEA
 • Hotărârea 247/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.247 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului desarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţeneoperatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara
 • Hotărârea 246/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.246 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planuluide investiţii pe anul 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 245/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilorprivind activitatea desfăşurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum şiraportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2011 ale SC METROMINDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 244/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.244 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2011, acontului de profit şi pierdere pe anul 2011, precum şi a distribuirii profitului netaferent anului 2011 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 243/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.243 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planuluide investiţii pe anul 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 242/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.242 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilorprivind activitatea desfăşurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum şiraportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2011 ale SC CARFILINDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 241/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.241 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2011, acontului de profit şi pierdere pe anul 2011, precum şi a distribuirii profitului netaferent anului 2011 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 240/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuielial judeţului Braşov aprobat pe anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentândredevență pentru trimestrele I –II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov,Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 239/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.239 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentrubeneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul”Victoria, precum şi a modalităţii în care va fi acoperită valoarea integrală acontribuţiei lunare de întreţinere
 • Hotărârea 238/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.238 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentrubeneficiarii adulţi din Complexul de Servicii Timiş, în sumă de 2.008 lei/persoană
 • Hotărârea 237/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.237 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea ConsiliuluiJudețean Brașov nr. 196/03.042012 - privind recalcularea cuantumului redevenţeipentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilulStomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1,concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 236/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea ConsiliuluiJudețean Brașov nr. 195/03.042012 - privind recalcularea cuantumului redevenţeipentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiulBraşov, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 235/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea ConsiliuluiJudețean Brașov nr. 194 /03.04.2012 privind recalcularea cuantumului redevenţeipentru cabinetele medicale situate în imobilul - Policlinica Spitalului Clinic deCopii cu sediul în Braşov, str.Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 234/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea ConsiliuluiJudețean Brașov nr. 193/03.04.2012 privind recalcularea cuantumului redevenţeipentru cabinetele stomatologice situate în imobilul - Policlinica Astra cu sediul înmunicipiul Braşov, str.Cometei, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 233/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, pentru spatiul situat la mansardaimobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul înMunicipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, în vederea amenajării, pe cont propriu,a unor cabinete medicale stomatologice
 • Hotărârea 232/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 m.p. din incintaCentrului Cultural „Reduta” Braşov, în vederea amplasării unui aparat automat desucuri și ciocolată
 • Hotărârea 231/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile aflate înadministrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 230/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.230 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate deCentrul Cultural „REDUTA”, în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 229/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.229 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate deŞcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 228/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.228 - privind aprobarea alocării sumei de 1.000.000 lei orașuluiRUPEA, pentru susţinerea cofinanţării proiectului european privind “Reabilitarea șiextinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea – Cetatea Rupea”
 • Hotărârea 227/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilorprevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatoriiNO2 ,SO2 și PM10 în Aglomerarea Brașov
 • Hotărârea 226/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.226 - privind desemnarea domnului ARANYOŞI ŞTEFAN membruîn Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean deResurse şi de Asistenţă Educaţională Braşov
 • Hotărârea 225/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.225 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi aRegulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de AsistențăSocială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 224/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și aregulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “GeorgeBarițiu” Brașov
 • Hotărârea 223/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.223 - privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitateal Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 222/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.222 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, la Capitolul84.07 – “Transporturi“, prin majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul“Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav– Expropriere imobile afectate deconstruirea aeroportului” și diminuarea cu aceeași sumă la obiectivul “Proiectareași execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II-a din programul dedezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav“
 • Hotărârea 221/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.221 - pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului JudețeanBrașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional BraşovGhimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prinHotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011
 • Hotărârea 220/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.220 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al JudeţuluiBraşov pe anul 2012 pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării şidesfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • Hotărârea 219/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.219 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 03 aprilie 2012
 • Hotărârea 218/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.218 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului JudeţeanBraşov din data de 22 mai 2012
 • Hotărârea 217/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea completării anexei la Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr. 64/2012
 • Hotărârea 216/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.216 – privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrulComplexului de Agrement “Tâmpa“ pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv LunaBrașov
 • Hotărârea 215/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.215 – privind alocarea sumei de 7.ooo lei, din fondul de rezervă alJudețului Brașov
 • Hotărârea 214/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.214 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația naționalăde Luptă Împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru realizareaproiectului „Impreună mai puternici – Noi și Școala”.
 • Hotărârea 213/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.213 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Grupul Școlar “Av.Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei pentru editarea și tipărireamongrafiei “Grup școlar Agricol Av. Drt. Ioan Șenchea – 50 de ani de învățământ agricolîn țara Făgărațului” cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli (1962-2012)
 • Hotărârea 212/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.212 –privind aprobarea încadrării din categoria funcțională a unui drum deinteres județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriuladministrativ al comunei Viștea și Drăguș, Județul Brașov
 • Hotărârea 211/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.211 –aprobarea asocierii județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situațiide Urgență Tara Bârsei al Județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de3000 de euro pe anpentru închirierea unui circuit RDS
 • Hotărârea 210/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.210 –privind aprobarea alocării sumei 1.500 lei Asociației „GlasulPrieteniei” Braşov-România, din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al AgențieiJudețene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice șiPromovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupradepistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul Brașov
 • Hotărârea 209/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutoare romi Racos
 • Hotărârea 208/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.208 – privind acordarea sumei de 2.000 lei, doamnei MURARIU MARIA,asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutorfinanciar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană aflată într-o situaţie deextremă dificultate
 • Hotărârea 207/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.207 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei ZAHARIA MARIA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 206/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.206 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei ONCIOIU IOANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 205/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.205 – privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei de la Cap. 54.10-Alte servicii publice generale-D.J.C.E.P. – Extindere rețea de informatizare stare civilă(soft+echipamente) pt.10 primării, la Cap. 67.10 –Cultură, recreere și religie- Muzeulde Istorie –Reabilitare fațade Casa Sfatului, la Cap. 60.02 – Apărare națională – CentrulMilitar Zonal – Reabilitare fațade, majorare capital social S.C. Consilprest SRL Brașov șimontare barieră interzicere acces auto
 • Hotărârea 204/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.204 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei,doamnei MICUȚIU LĂCRĂMIOARA, reprezentând ajutor financiar pentru minorulMICUȚIU FLAVIUS MARIAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 203/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.203 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro,doamnei CĂRĂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIANGABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 202/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.202 - privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei Spitalului Clinicde Copii Braşov, în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații șireabilitare a spitalului
 • Hotărârea 201/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.201 – privind aprobarea, de principiu, a utilizării sumei ce va rezulta dinvânzarea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.1 - Secția de bolidermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 200/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.200 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașovnr. 70/03.02.2012 și aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, din bugetul de veniturişi cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cuDizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, cătreasociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, pentrucofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activitățide informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cudizabilități
 • Hotărârea 199/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.199 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașovnr. 132/9.03.2012, precum și aprobarea încheierii contractului de concesiune între JudețulBrașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat încadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 198/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.198 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. – Autobaza –str. Stadionului, nr.2 - parcare) – Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 197/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.197 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu InspectoratulŞcolar al Judeţului Braşov şi cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, precum și finanţarea cusuma de 2.500 lei, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România
 • Hotărârea 196/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.196 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 195/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.195 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionateîn baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 194/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.194 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale situate în imobilul – Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov,str. Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 193/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.193 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelestomatologice situate în imobilul - Policlinica Astra, cu sediul în municipiul Brașov,str.Cometei, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 192/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.192 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către JudețulBrașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric de categoriaB, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.13
 • Hotărârea 191/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.191 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului de Psihiatrieși Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar – doamnaMesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, str. MihaiEminescu, nr. 18, cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie, aflat în prezent înfolosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 190/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.190 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene“George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar –Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului – terenși construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința BiblioteciiJudețene “George Barițiu” Brașov.
 • Hotărârea 189/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.189 – modificarea și completarea Actului Constitutiv și StatutuluiAsociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu la care județul Brașov,este membru asociat
 • Hotărârea 188/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.188 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei,doamnei MIHAI LILIANA, pentru doamna MIHAI LILIANA și pentru fiul său minor,URIAN ROBERT IULIAN, persoane aflate într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 187/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.187 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei,domnului POLGAR CRISTIAN NICOLAE persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 186/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutor Sofian
 • Hotărârea 185/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.185 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei,domnului OLTEANU GEORGE GABRIEL, persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 184/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.184 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei,doamnei DASCĂLU ELISABETA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 183/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.183 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro,doamnei BÂRSAN BIANCA ILEANA, reprezentând ajutor financiar pentru minoraBÂRSAN ALESSIA MIHAELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 182/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutor Calafantea
 • Hotărârea 181/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.181 – privind acordarea sumei de 1.000 lei, doamnei PIȚEL CAROLINA,curator pentru domnul RADU ALEXANDRU-MARIUS, reprezentând ajutor financiarpentru domnul RADU ALEXANDRU-MARIUS, persoană aflată într-o situaţie deextremă dificultate
 • Hotărârea 180/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.180 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 179/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.179 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 2.000 euro,doamnei ȘENCHEA ROXANA ȘTEFANIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorulȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 178/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.178 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei,doamnei BUDI EVA, curator pentru BUDI DIONISIE și IORDAN IRENKE, persoaneaflate într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 177/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.177 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei,doamnei LUNGU LILIEANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 176/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.176 –- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei,doamnei SZILAGYI ANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 175/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.175 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei,doamnei GRĂDINARIU PAULINA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 174/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.174 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei,domnului BRÂNZEA NEAGU persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 173/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.173 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publicăde cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 172/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.172 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, instituţie publică de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 171/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.171 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Biblioteca Județeană „George Bariţiu” Braşov, instituţie publică de cultură dinsubordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 170/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.170 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 169/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.169 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, instituţie publică de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 168/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.168 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Muzeul de Etnografie Braşov, instituţie publică de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 167/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.167 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Muzeul de Artă Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea ConsiliuluiJudeţean Braşov
 • Hotărârea 166/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Cooperare Tocile II
 • Hotărârea 165/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.165 – privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 alSpitalului de Boli Infecțioase Brașov
 • Hotărârea 164/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.164 – privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului JudețuluiBrașov și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011
 • Hotărârea 163/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.163 – privind demararea procedurilor legale în vederea acordării degratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transport încomun din rețeaua de transport județeană
 • Hotărârea 162/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.162 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și aRegulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Resurse și AsistențăEducațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012
 • Hotărârea 161/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.161 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza –parcare) – Ghimbav (S.C. I.A.R. S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 160/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.160 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza –parcare) – Hărman (S.C. Lautos S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 159/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.159 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza –parcare) – Cristian (S.C. Valachia Apex SRL – punct de lucru Cristian – incintă)
 • Hotărârea 158/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.158 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialejudețene operatorului S.C. TRANSBUS A&A; UTILAJE S.R.L.
 • Hotărârea 157/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.157 – privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov,Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov și Muzeului de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 156/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.156 – aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului deorganizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cuDizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale
 • Hotărârea 155/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.155 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeulde Etnografie Brașov
 • Hotărârea 154/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.154 - privind aprobarea derulării de către Consiliul Județean în anul 2012a proiectelor „Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem maibine”
 • Hotărârea 153/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.153 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli alSpitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 152/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.152 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale dinjudeţul Braşov
 • Hotărârea 151/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.151 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2012
 • Hotărârea 150/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.150 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a ConsiliuluiJudeţean Braşov din data de 3 aprilie 2012
 • Hotărârea 149/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.149 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundațiade Perfecționare Profesională în Administrația Publică şi finanţarea cu suma de10.000 lei pentru implementarea proiectului ”Sistemul Integrat de Management șiPatrimoniu Cultural - sIMPACT”
 • Hotărârea 148/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.148 - pentru aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comuneiDumbrăvița pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienți”
 • Hotărârea 147/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.147 - privind aprobarea majorării capitaluluiS.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov, cu suma de 67.000 lei
 • Hotărârea 146/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.146 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu FundațiaCulturală ”Negru Vodă” Făgăraș şi finanţarea cu suma de 3.000 lei pentruorganizarea Festivalului Internațional ”Primăvara Poeților” – ediția a V-a
 • Hotărârea 145/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.145 – prind acordarea unui ajutor financiar domnului Folea Nicolaepersoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 144/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.144 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,doamnei MOLDOVEANU CODRUȚA ALINA persoană aflată într-o situaţie deextremă dificultate
 • Hotărârea 143/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.143 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000lei, doamnei PĂDURARU MARIA persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 142/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.142 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000lei, doamnei BRUMAR CARMEN, persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 141/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.141 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei,doamnei IDRICEANU VICTORIŢA, persoană aflată într-o situaţie de extremădificultate
 • Hotărârea 140/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.140 - privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județenepentru Persoane cu Handicap Brașov
 • Hotărârea 139/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea reorganizării Complexului de ServiciiTărlungeni, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Braşov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casăde Tip Familial “Arlechin”
 • Hotărârea 138/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentruProtecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 137/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.137 - privind întocmirea şi decontarea de către Consiliul JudeţeanBraşov a documentaţiei cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12Rupea, Judeţul Braşov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de ManagementIntegrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 136/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea demarării procedurilor privind contractareaunui împrumut în sumă de 2.958.150 lei pentru contractarea serviciilor deconsultanţă necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structuraleprin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integratede management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” şicofinanţarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de SpitalulMunicipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraş
 • Hotărârea 135/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.135 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaPentru Înfrumusețarea Codlei şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru realizareaproiectului ”Codlea prinde viață – sport, mișcare, sănătate”
 • Hotărârea 134/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.134 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu ParohiaOrtodoxă Beia şi finanţarea cu suma de 50.000 lei, în vederea achităriicontravalorii lucrărilor de reparații efectuate la Biserica cu hramul ”Buna Vestire”din satul Beia, comuna Cața
 • Hotărârea 133/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.133 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Corneliu, pentru spatiul2-3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului cudestinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 132/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.132 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetulmedical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cusediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 131/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punere în valoare a CetățiiFeldioara”, precum și includerea în Lista de investiții, la Cap. 67.07- “Cultură,Recreere și Religie”, a acestui obiectiv de investiții
 • Hotărârea 130/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.130 - privind aprobarea modificării actului adiţional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit – linia de finanţare nr.70005/25.01.2007
 • Hotărârea 129/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea închirierii, în favoarea familiei TINCAANCA, a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă de serviciu, în suprafaţă de 50 m.p.,situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov - subsol
 • Hotărârea 128/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.128 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 euro,echivalentul in lei, domnului Moroșanu Cristian - Florinel, persoană aflată însituaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 127/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.127 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei,domnului Lazăr Sandu, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 126/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.126 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei,doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 125/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.125 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,doamnei Toma Hajnal, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 124/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.124 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei,doamnei Munteanu Aurica, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 123/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.123 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.500 lei,domnului Dărăbanț Niculaie, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 122/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.122 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei,domnului Sanalache Silviu, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 121/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.121 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei,domnului Șenchea Ion pentru minorul Șenchea Vlad - Andrei, persoană aflată însituaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 120/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.120 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei,domnului Leucă Gheorghe, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 119/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu ColegiulNațional „Andrei Șaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de1.200 de euro, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la FestivalulInternațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada03-10 iulie 2012
 • Hotărârea 118/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Contract Holinca
 • Hotărârea 117/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.117 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 116/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.116 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov şi Şcolii Populare de Arte şiMeserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 115/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.115 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov,Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 114/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.114 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 113/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.113 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 112/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.112 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”Braşov
 • Hotărârea 111/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 110/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.110 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 109/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.109 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 108/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.108 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 107/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.107 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 106/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.106 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012
 • Hotărârea 105/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.105 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 104/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012
 • Hotărârea 103/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetuluilocal – secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, dinexcedentul bugetului local
 • Hotărârea 102/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea demarării procedurilor legale pentruidentificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov șiGuvernoratul ERBIL, din Irak
 • Hotărârea 101/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între JudeţulBraşov şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului având ca scopdezvoltarea sistemului informational privind rute culturale, rute montane şi alterute pedestre, trasee cicloturistice şi pentru monumentele istorice importante dinpunct de vedere al circulaţiei turistice
 • Hotărârea 100/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.100 - privind acordarea unui mandat președintelui ConsiliuluiJudețean Brașov de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în Asociația deDezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă Sibiu”
 • Hotărârea 99/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.99 - privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov înConsiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CentrulTransilvaniei”
 • Hotărârea 98/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.98 – privind aprobarea înlocuirii unui membru în cadrul comisiei decenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 97/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.97 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație alS.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 96/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.96 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație alS.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 95/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.95 - privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie alS.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 94/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrulDispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9
 • Hotărârea 93/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune,încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25,situat în cadrul Policlinicii “Astra”, cu sediul în Braşov, str. Cometei, nr. 1
 • Hotărârea 92/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.92 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul stomatolog Moașa Lucia, pentru Cabinetul medical nr. 22,situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 91/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.91 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17,situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 90/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.90 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul stomatolog Radu Leluțiu Lucia, pentru Cabinetul medical nr. 27,situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 89/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.89 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul stomatolog Radu Doina, pentru Cabinetul medical nr. 25, situatîn cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 88/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.88 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune,încheiat cu medicul stomatolog Berariu Mariana pentru Cabinetul medical nr. 20,situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 87/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.87 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune,încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medicalnr. 25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul înMunicipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 86/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.86 - privind trecerea unei suprafeţe de teren de 3.262 mp, aflată îndomeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov,în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia SA
 • Hotărârea 85/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.85 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaAviatorilor Brașoveni şi finanţarea cu suma de 4.500 lei pentru susținereaevenimentului de aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației
 • Hotărârea 84/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.84 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru cincicursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Popularede Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 83/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.83 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care seconstituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumuluitarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul2012
 • Hotărârea 82/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de ServiciulPublic Judeţean de Protecţie a Plantelor, pentru anul 2012
 • Hotărârea 81/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.81 - privind desemnarea domnului consilier județean SarafinceanuGheorghe Buibas ca reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Localal Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea – Cohalm (PPDL)
 • Hotărârea 80/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.80 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentruMuzeul Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 79/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.79 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și aregulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 78/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.78 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace S.A.în vederea reabilitării parţiale a imobilului istoric „Cetăţuia” din Municipiul Braşov
 • Hotărârea 77/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.77 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuielipe anul 2012 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, dindonații şi sponsorizări
 • Hotărârea 76/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.76 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuielial Serviciului Public Județean de Protecţie a Plantelor Braşov aprobat pe anul2012, cu suma de 2,50 mii lei
 • Hotărârea 75/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.75 - privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”,etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HotărâreaConsiliului Județean Brașov nr. 520/2011
 • Hotărârea 74/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Aeroport Internațional BrașovGhimbav” etapa I
 • Hotărârea 73/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaCopiii de Cristal şi finanţarea cu suma de 7.000 lei pentru sprijinirea activitățiiCentrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu Autism
 • Hotărârea 72/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.72 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cuAsociaţia „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” şi alocarea sumei de 20.000 lei,pentru asigurarea întreţinerii animalelor din Rezervaţia de zimbrii Vama Buzăului
 • Hotărârea 71/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.71 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociațiuneaTransilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA –Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 lei
 • Hotărârea 70/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.70 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Sindicatul „15Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentelorprilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din15 noiembrie 1987
 • Hotărârea 69/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.69 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaFoştilor Deţinuţi Politici din România şi finanţarea cu suma de 6.000 lei pentruorganizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un numărde 8 de persoane, supravieţuitori şi urmaşi ai celor decedaţi, o deplasare lapenitenciarele de la Gherla şi Aiud
 • Hotărârea 68/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.68 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către JudețulBrașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1, din imobilul monument istoric decategoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2
 • Hotărârea 67/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.67 - privind însuşirea Raportului de activitate privindproiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”,prezentat de domnul consilier judeţean Kovacs Attila
 • Hotărârea 66/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.66 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu MunicipiulBrașov în vederea promovării și susținerii unor acțiuni sportive de interes publicjudeţean
 • Hotărârea 65/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.65 – privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie alSC „CONSILPREST” SRL Braşov
 • Hotărârea 64/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.64 – aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Judeţul Braşovşi unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive deinteres public judeţean
 • Hotărârea 63/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.63 - privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim deurgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în listade investiții a Consiliului Județean Brașov, a acestui obiectiv de investiții
 • Hotărârea 62/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.62 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilorjudeţene, a unui sector de drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriuladministrativ al comunei ȘERCAIA, precum și aprobarea modificării lungimiiunui drum județean și a unui drum comunal, județul Brașov
 • Hotărârea 61/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.61 - pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre JudeţulBraşov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul dePoliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare asecurității circulației rutiere sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEIRUTIERE”
 • Hotărârea 60/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.60 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cumedicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela pentru Cabinetul medical nr.25 situat încadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str. Diaconu
 • Hotărârea 59/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivulde investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”
 • Hotărârea 58/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.58 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţene operatoruluiS.C. TRANSANDRE SRL
 • Hotărârea 57/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.57 - privind modificarea numărului de curse şi a orelor din graficul decirculaţie, pe traseul Podul Olt – Hărman - Braşov, cuprins în programul judeţean detransport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013
 • Hotărârea 56/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.56 - privind aprobarea înlocuirii doamnei Szabo Viorica, cu domnul MateiGavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Judeţean Braşov pentru Consiliul deadministraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele
 • Hotărârea 55/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.55 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi aregulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii“Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 54/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.54 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi aregulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont
 • Hotărârea 53/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.53 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru CameraAgricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 52/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru CentrulCultural ,,Reduta” Braşov
 • Hotărârea 51/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentruDirecţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 50/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru DirecţiaGenerală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 49/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.49 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 16 ianuarie 2012
 • Hotărârea 48/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 16 decembrie 2011
 • Hotărârea 47/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 8 decembrie 2011
 • Hotărârea 46/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.46 - privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentrufinanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie unităţiloradministrativ - teritoriale din judeţul Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 45/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.45 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetuluijudețului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012
 • Hotărârea 44/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.44 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul
 • Hotărârea 43/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabilepentru judeţul Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 42/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.42 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 41/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 40/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.40 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 39/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 38/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.38 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 37/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 36/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei dePază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 35/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.35 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CamereiAgricole Judeţene Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 34/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ServiciuluiPublic Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 33/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ServiciuluiPublic Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 32/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AgențieiJudețene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 31/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului deReadaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2012
 • Hotărârea 30/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.30 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului dezi pentru copii nevăzători “Raza de Lumină”, pe anul 2012
 • Hotărârea 29/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DirecțieiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 28/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului deRecuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan – Șercaia, pe anul 2012
 • Hotărârea 27/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al UnitățiiMedico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2012
 • Hotărârea 26/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulCultural “Reduta” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 25/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ŞcoalaPopulară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 24/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.24 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul“Casa Mureşenilor” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 23/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.23 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeulde Etnografie Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 22/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru MuzeulJudeţean de Istorie Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 21/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul deArtă Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 20/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.20 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru BibliotecaJudeţeană „George Bariţiu” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 19/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CentruluiJudeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 18/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.18 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Săcele, pe anul 2012
 • Hotărârea 17/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.17 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Școala deArte și Meserii Codlea, pe anul 2012
 • Hotărârea 16/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.16 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2012
 • Hotărârea 15/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.15 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ColegiulTehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2012
 • Hotărârea 14/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 13/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 12/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru DirecţiaJudeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 11/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ConsiliuluiJudețean Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 10/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.10 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012,secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 9/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.9 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012,secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 8/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.8 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 7/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.7 - privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin,președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor ”Brașov Decembrie1989”, ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 6/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.6 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului JudeţeanBraşov din data de 03.02.2012
 • Hotărârea 5/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.5 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentruprotecţia copilului Braşov
 • Hotărârea 4/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.4 - privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşovpe anul 2012, a sumei de 6.523 mii lei pentru susţinerea cheltuielilor generate deîntreţinerea şi repararea drumurilor
 • Hotărârea 3/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.3 - privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ -teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din TVA pentru echilibrareabugetelor locale, pe anul 2012, precum şi aprobarea destinaţiei sumelorrepartizate pentru programe de dezvoltare locală şi pentru proiectele deinfrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 2/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.2 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare aConsiliului Judeţean Braşov din data de 16.01.2012
 • Hotărârea 1/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.1 - privind exprimarea sprijinului Consiliului Judeţean Braşovfaţă de revendicările cetăţenilor Braşovului cuprinse în „Proclamaţia de laBraşov”