• Hotărârea 291/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.291 - privind aprobarea alocării sumei de 100 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov
 • Hotărârea 290/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.290 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, domnului Urzică Laurenţiu Andrei pentru minorul Urzică Răzvan Andrei, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 289/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.289 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Găman Ana – Maria pentru minora Pletosu Andreea – Larisa, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 288/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.288 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, al Agenţiei Judeţene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilităţi, a Persoanelor Vârstnice şi Promovarea Solidarităţii Sociale Braşov, cu suma de 200 mii lei
 • Hotărârea 287/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.287 - privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov să încheie contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului, aflate în incinta acestei unităţi sanitare, cu persoane juridice interesate, pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale
 • Hotărârea 286/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.286 - privind acordarea unui ajutor financiar reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1.400 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA –ȘTEFANIA pentru minorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 285/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.285 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului POLIGAN DORIN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 284/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.284 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei SĂPUNARIU MARIA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 283/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.283 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 21.260 lei, domnului ANDREI CRISTIAN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 282/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.282 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei, domnului MANEA MOISE, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 281/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.281 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei MIRCEA EVA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 280/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.280 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei MANCIU CĂTĂLINA ANCA, pentru fiica minoră MANCIU ALEXIA ANDREEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 279/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.279 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei SMĂU CARMEN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 278/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.278 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei MAJLAT SIMONA CRISTINA, pentru fiica minoră MUȚIU DENISA IOANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 277/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.277 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, domnului MINEA DORU FLORENTIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 276/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.276 – privind numirea Comisiei de Cenzori pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 275/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu pe anul 2012, de către unităţile de învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 274/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea modificării capului de traseu, cu plecare din Holbav, precum și a orelor din graficul de circulație pentru traseul: Vulcan – Holbav – Mina 1 Mai – Codlea, cod traseu 43, cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru rețeaua de trasee din județul Brașov, pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013
 • Hotărârea 273/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.273 - privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui teren situat în Braşov, str. Argintului, f.n.
 • Hotărârea 272/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraș în vederea realizării în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 104 B – Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș, km 0+000 - 3+310”
 • Hotărârea 271/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 74/2012 şi art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 75/2012 cu precizările referitoare la etapa I şi etapa II-III de expropriere în baza Legii nr.255/2010 pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav “ Iosif Şilimon”
 • Hotărârea 270/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.270 – aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2012, la Cap.66.10 – „Sănătate”, pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 269/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.269 - privind aprobarea modificării Listei Indicatorilor Tehnico- Economici, la obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a Judeţului Braşov, de la Cap. 3 – “sursa de finanțare”, de la 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei, precum și încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Judeţul Braşov și Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a Judeţului Brașov
 • Hotărârea 268/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.268 - privind rectificarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2012 şi modificarea listei de investiţii la Cap.84.07 „Transporturi”
 • Hotărârea 267/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.267 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”
 • Hotărârea 266/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.266 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 429/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”
 • Hotărârea 265/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.265 - privind aprobarea alocării sumei de 400 mii lei, în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov
 • Hotărârea 264/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 263/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.263 - privind aprobarea extinderii asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”, prin construcţia unui lift pe plan înclinat cu cremalieră care va face legătura între zona centrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarării procedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv
 • Hotărârea 262/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.262 - privind alocarea sumei de 977.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov şi modificarea listei de investiţii, pentru: SF+Audit energetic+PT+Reabilitare termică (execuţie centrală termică cu instalaţie aferentă, termosistem)
 • Hotărârea 261/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Asociere ISJ Bv
 • Hotărârea 260/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.260 - privind alocarea sumei de 452.000 lei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru achiziţionarea unui Tub RX în vederea reparării Computerului Tomograf Bright Speed şi achiziţionarea Sondei abdominale C5 -2 pentru repararea Ecografului HD 11 XE
 • Hotărârea 259/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.259 -privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, în vederea decontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de învățământ militar de aviație
 • Hotărârea 258/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.258 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unui autoturism
 • Hotărârea 257/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.257 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei BABEȘ MARIA – TATIANA pentru minora BABEȘ MARIA – OCTAVIA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 256/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.256 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei RAȚĂ VIOLETA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 255/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.255 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului STEPCA DUMITRU, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 254/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.254 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, doamnei KAPIK ANGELA pentru minorul KAPIK LAURENȚIU - MIHAI, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 253/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.253 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului CÂRLAN CONSTANTIN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 252/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.252 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei BULANCEA GHERGHINA, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 251/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.251 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului NEDELCU MARIN, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 250/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.250 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1.000 euro, domnului PROCA VIOREL, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 249/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.249 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţene operatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara
 • Hotărârea 248/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.248 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene, a unui drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei UCEA
 • Hotărârea 247/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.247 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţene operatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara
 • Hotărârea 246/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.246 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2012 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 245/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2011 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 244/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.244 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2011, a contului de profit şi pierdere pe anul 2011, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2011 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 243/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.243 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 242/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.242 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2011 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 241/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.241 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2011, a contului de profit şi pierdere pe anul 2011, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2011 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 240/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov aprobat pe anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentând redevență pentru trimestrele I –II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov, Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 239/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.239 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, precum şi a modalităţii în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere
 • Hotărârea 238/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.238 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii adulţi din Complexul de Servicii Timiş, în sumă de 2.008 lei/persoană
 • Hotărârea 237/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.237 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/03.042012 - privind recalcularea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 236/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 195/03.042012 - privind recalcularea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Braşov, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 235/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 194 /03.04.2012 privind recalcularea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale situate în imobilul - Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Braşov, str.Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 234/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 193/03.04.2012 privind recalcularea cuantumului redevenţei pentru cabinetele stomatologice situate în imobilul - Policlinica Astra cu sediul în municipiul Braşov, str.Cometei, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 233/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, pentru spatiul situat la mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, în vederea amenajării, pe cont propriu, a unor cabinete medicale stomatologice
 • Hotărârea 232/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 m.p. din incinta Centrului Cultural „Reduta” Braşov, în vederea amplasării unui aparat automat de sucuri și ciocolată
 • Hotărârea 231/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 230/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.230 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA”, în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 229/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.229 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 228/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.228 - privind aprobarea alocării sumei de 1.000.000 lei orașului RUPEA, pentru susţinerea cofinanţării proiectului european privind “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea – Cetatea Rupea”
 • Hotărârea 227/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2 ,SO2 și PM10 în Aglomerarea Brașov
 • Hotărârea 226/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.226 - privind desemnarea domnului ARANYOŞI ŞTEFAN membru în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Braşov
 • Hotărârea 225/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.225 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 224/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 223/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.223 - privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 222/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.222 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, la Capitolul 84.07 – “Transporturi“, prin majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav– Expropriere imobile afectate de construirea aeroportului” și diminuarea cu aceeași sumă la obiectivul “Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II-a din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav“
 • Hotărârea 221/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.221 - pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011
 • Hotărârea 220/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.220 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2012 pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • Hotărârea 219/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.219 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03 aprilie 2012
 • Hotărârea 218/2012 - Județul Brașov - 22.05.2012

  Hotărârea.nr.218 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 mai 2012
 • Hotărârea 217/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 64/2012
 • Hotărârea 216/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.216 – privind aprobarea accesului gratuit la piscina din cadrul Complexului de Agrement “Tâmpa“ pentru doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Luna Brașov
 • Hotărârea 215/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.215 – privind alocarea sumei de 7.ooo lei, din fondul de rezervă al Județului Brașov
 • Hotărârea 214/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.214 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația națională de Luptă Împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru realizarea proiectului „Impreună mai puternici – Noi și Școala”.
 • Hotărârea 213/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.213 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Grupul Școlar “Av. Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei pentru editarea și tipărirea mongrafiei “Grup școlar Agricol Av. Drt. Ioan Șenchea – 50 de ani de învățământ agricol în țara Făgărațului” cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli (1962-2012)
 • Hotărârea 212/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.212 –privind aprobarea încadrării din categoria funcțională a unui drum de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei Viștea și Drăguș, Județul Brașov
 • Hotărârea 211/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.211 –aprobarea asocierii județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tara Bârsei al Județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 3000 de euro pe anpentru închirierea unui circuit RDS
 • Hotărârea 210/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.210 –privind aprobarea alocării sumei 1.500 lei Asociației „Glasul Prieteniei” Braşov-România, din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, în vederea creșterii conștientizării asupra depistării din timp a cancerului de sân, în mediul rural din județul Brașov
 • Hotărârea 209/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutoare romi Racos
 • Hotărârea 208/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.208 – privind acordarea sumei de 2.000 lei, doamnei MURARIU MARIA, asistent personal pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, reprezentând ajutor financiar pentru MURARIU ALEXANDRA MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 207/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.207 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei ZAHARIA MARIA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 206/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.206 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei ONCIOIU IOANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 205/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.205 – privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei de la Cap. 54.10- Alte servicii publice generale-D.J.C.E.P. – Extindere rețea de informatizare stare civilă (soft+echipamente) pt.10 primării, la Cap. 67.10 –Cultură, recreere și religie- Muzeul de Istorie –Reabilitare fațade Casa Sfatului, la Cap. 60.02 – Apărare națională – Centrul Militar Zonal – Reabilitare fațade, majorare capital social S.C. Consilprest SRL Brașov și montare barieră interzicere acces auto
 • Hotărârea 204/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.204 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4.000 lei, doamnei MICUȚIU LĂCRĂMIOARA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul MICUȚIU FLAVIUS MARIAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 203/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.203 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, doamnei CĂRĂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, curator pentru STOIAN GABRIELA-MIRABELA, reprezentând ajutor financiar pentru STOIAN GABRIELA- MIRABELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 202/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.202 - privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov, în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații și reabilitare a spitalului
 • Hotărârea 201/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.201 – privind aprobarea, de principiu, a utilizării sumei ce va rezulta din vânzarea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.1 - Secția de boli dermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 200/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.200 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 70/03.02.2012 și aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, către asociațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, pentru cofinanțarea unor proiecte culturale și spotive, precum și pentru derularea de activități de informare, conștientizare și educare a opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități
 • Hotărârea 199/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.199 – privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 132/9.03.2012, precum și aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Buvnariu Laura, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 198/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.198 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. – Autobaza – str. Stadionului, nr.2 - parcare) – Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 197/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.197 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, precum și finanţarea cu suma de 2.500 lei, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România
 • Hotărârea 196/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.196 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/ 2004
 • Hotărârea 195/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.195 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 194/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.194 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul – Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov, str. Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 193/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.193 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele stomatologice situate în imobilul - Policlinica Astra, cu sediul în municipiul Brașov,str. Cometei, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 192/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.192 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr.13
 • Hotărârea 191/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.191 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar – doamna Mesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu, nr. 18, cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie, aflat în prezent în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 190/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.190 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar – Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului – teren și construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.
 • Hotărârea 189/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.189 – modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu la care județul Brașov, este membru asociat
 • Hotărârea 188/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.188 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei, doamnei MIHAI LILIANA, pentru doamna MIHAI LILIANA și pentru fiul său minor, URIAN ROBERT IULIAN, persoane aflate într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 187/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.187 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, domnului POLGAR CRISTIAN NICOLAE persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 186/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutor Sofian
 • Hotărârea 185/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.185 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, domnului OLTEANU GEORGE GABRIEL, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 184/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.184 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, doamnei DASCĂLU ELISABETA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 183/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.183 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro, doamnei BÂRSAN BIANCA ILEANA, reprezentând ajutor financiar pentru minora BÂRSAN ALESSIA MIHAELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 182/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Ajutor Calafantea
 • Hotărârea 181/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.181 – privind acordarea sumei de 1.000 lei, doamnei PIȚEL CAROLINA, curator pentru domnul RADU ALEXANDRU-MARIUS, reprezentând ajutor financiar pentru domnul RADU ALEXANDRU-MARIUS, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 180/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.180 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, doamnei GAVRIL RODICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 179/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.179 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 2.000 euro, doamnei ȘENCHEA ROXANA ȘTEFANIA, reprezentând ajutor financiar pentru minorul ȘENCHEA VLAD ANDREI, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 178/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.178 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei BUDI EVA, curator pentru BUDI DIONISIE și IORDAN IRENKE, persoane aflate într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 177/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.177 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, doamnei LUNGU LILIEANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 176/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.176 –- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1.500 lei, doamnei SZILAGYI ANA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 175/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.175 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei GRĂDINARIU PAULINA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 174/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.174 – privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.000 lei, domnului BRÂNZEA NEAGU persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 173/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.173 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 172/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.172 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 171/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.171 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Biblioteca Județeană „George Bariţiu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 170/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.170 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 169/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.169 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 168/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.168 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 167/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.167 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Artă Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 166/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Cooperare Tocile II
 • Hotărârea 165/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.165 – privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov
 • Hotărârea 164/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.164 – privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Județului Brașov și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011
 • Hotărârea 163/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.163 – privind demararea procedurilor legale în vederea acordării de gratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transport în comun din rețeaua de transport județeană
 • Hotărârea 162/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.162 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012
 • Hotărârea 161/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.161 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza – parcare) – Ghimbav (S.C. I.A.R. S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 160/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.160 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza – parcare) – Hărman (S.C. Lautos S.R.L. – incintă)
 • Hotărârea 159/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.159 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Braşov (str.13 Decembrie nr.135 – Autobaza – parcare) – Cristian (S.C. Valachia Apex SRL – punct de lucru Cristian – incintă)
 • Hotărârea 158/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.158 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. TRANSBUS A&A UTILAJE S.R.L.
 • Hotărârea 157/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.157 – privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov și Muzeului de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 156/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.156 – aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale
 • Hotărârea 155/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.155 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 154/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.154 - privind aprobarea derulării de către Consiliul Județean în anul 2012 a proiectelor „Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem mai bine”
 • Hotărârea 153/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.153 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 152/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.152 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 151/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.151 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2012
 • Hotărârea 150/2012 - Județul Brașov - 03.04.2012

  Hotărârea.nr.150 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 3 aprilie 2012
 • Hotărârea 149/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.149 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundația de Perfecționare Profesională în Administrația Publică şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru implementarea proiectului ”Sistemul Integrat de Management și Patrimoniu Cultural - sIMPACT”
 • Hotărârea 148/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.148 - pentru aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comunei Dumbrăvița pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
 • Hotărârea 147/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.147 - privind aprobarea majorării capitalului S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov, cu suma de 67.000 lei
 • Hotărârea 146/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.146 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundația Culturală ”Negru Vodă” Făgăraș şi finanţarea cu suma de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului Internațional ”Primăvara Poeților” – ediția a V-a
 • Hotărârea 145/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.145 – prind acordarea unui ajutor financiar domnului Folea Nicolae persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 144/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.144 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei MOLDOVEANU CODRUȚA ALINA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 143/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.143 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei PĂDURARU MARIA persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 142/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.142 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei BRUMAR CARMEN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 141/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.141 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei IDRICEANU VICTORIŢA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 140/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.140 - privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov
 • Hotărârea 139/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casă de Tip Familial “Arlechin”
 • Hotărârea 138/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 137/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.137 - privind întocmirea şi decontarea de către Consiliul Judeţean Braşov a documentaţiei cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12 Rupea, Judeţul Braşov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 136/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui împrumut în sumă de 2.958.150 lei pentru contractarea serviciilor de consultanţă necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structurale prin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” şi cofinanţarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraş
 • Hotărârea 135/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.135 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Pentru Înfrumusețarea Codlei şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru realizarea proiectului ”Codlea prinde viață – sport, mișcare, sănătate”
 • Hotărârea 134/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.134 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia Ortodoxă Beia şi finanţarea cu suma de 50.000 lei, în vederea achitării contravalorii lucrărilor de reparații efectuate la Biserica cu hramul ”Buna Vestire” din satul Beia, comuna Cața
 • Hotărârea 133/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.133 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Corneliu, pentru spatiul 2-3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 132/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.132 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 131/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara”, precum și includerea în Lista de investiții, la Cap. 67.07- “Cultură, Recreere și Religie”, a acestui obiectiv de investiții
 • Hotărârea 130/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.130 - privind aprobarea modificării actului adiţional nr.70005/C/ 29.12.2011 la Contractul de credit – linia de finanţare nr.70005/25.01.2007
 • Hotărârea 129/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea închirierii, în favoarea familiei TINCA ANCA, a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă de serviciu, în suprafaţă de 50 m.p., situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov - subsol
 • Hotărârea 128/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.128 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 euro, echivalentul in lei, domnului Moroșanu Cristian - Florinel, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 127/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.127 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Lazăr Sandu, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 126/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.126 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Pădurean Mariana, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 125/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.125 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Toma Hajnal, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 124/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.124 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Munteanu Aurica, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 123/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.123 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.500 lei, domnului Dărăbanț Niculaie, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 122/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.122 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, domnului Sanalache Silviu, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 121/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.121 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, domnului Șenchea Ion pentru minorul Șenchea Vlad - Andrei, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 120/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.120 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, domnului Leucă Gheorghe, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 119/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de 1.200 de euro, în vederea susținerii participării unei echipe de elevi la Festivalul Internațional al Tinerilor Matematicieni, care va avea loc în Franța, în perioada 03-10 iulie 2012
 • Hotărârea 118/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Contract Holinca
 • Hotărârea 117/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.117 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 116/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.116 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 115/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.115 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov, Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 114/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.114 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 113/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.113 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 112/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.112 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 111/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 110/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.110 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 109/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.109 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 108/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.108 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat, al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 107/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.107 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat, al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 106/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.106 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat, al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012
 • Hotărârea 105/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.105 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat, pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 104/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat, al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012
 • Hotărârea 103/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local – secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, din excedentul bugetului local
 • Hotărârea 102/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru identificarea oportunităților de colaborare interregională între Județul Brașov și Guvernoratul ERBIL, din Irak
 • Hotărârea 101/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Braşov şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului având ca scop dezvoltarea sistemului informational privind rute culturale, rute montane şi alte rute pedestre, trasee cicloturistice şi pentru monumentele istorice importante din punct de vedere al circulaţiei turistice
 • Hotărârea 100/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.100 - privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului Județean Brașov de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă Sibiu”
 • Hotărârea 99/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.99 - privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”
 • Hotărârea 98/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.98 – privind aprobarea înlocuirii unui membru în cadrul comisiei de cenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 97/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.97 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 96/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.96 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 95/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.95 - privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 94/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9
 • Hotărârea 93/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune, încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25, situat în cadrul Policlinicii “Astra”, cu sediul în Braşov, str. Cometei, nr. 1
 • Hotărârea 92/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.92 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Moașa Lucia, pentru Cabinetul medical nr. 22, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 91/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.91 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 17, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 90/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.90 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu Leluțiu Lucia, pentru Cabinetul medical nr. 27, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 89/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.89 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu Doina, pentru Cabinetul medical nr. 25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 88/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.88 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune, încheiat cu medicul stomatolog Berariu Mariana pentru Cabinetul medical nr. 20, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 87/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.87 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune, încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela, pentru Cabinetul medical nr. 25, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 86/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.86 - privind trecerea unei suprafeţe de teren de 3.262 mp, aflată în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA
 • Hotărârea 85/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.85 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Aviatorilor Brașoveni şi finanţarea cu suma de 4.500 lei pentru susținerea evenimentului de aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației
 • Hotărârea 84/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.84 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru cinci cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 83/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.83 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2012
 • Hotărârea 82/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor, pentru anul 2012
 • Hotărârea 81/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.81 - privind desemnarea domnului consilier județean Sarafinceanu Gheorghe Buibas ca reprezentant al Județului Brașov în Grupul de Management Local al Proiectului Pilot de Dezvoltare Locală Rupea – Cohalm (PPDL)
 • Hotărârea 80/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.80 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 79/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.79 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 78/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.78 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace S.A. în vederea reabilitării parţiale a imobilului istoric „Cetăţuia” din Municipiul Braşov
 • Hotărârea 77/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.77 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, din donații şi sponsorizări
 • Hotărârea 76/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.76 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecţie a Plantelor Braşov aprobat pe anul 2012, cu suma de 2,50 mii lei
 • Hotărârea 75/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.75 - privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011
 • Hotărârea 74/2012 - Județul Brașov - 09.03.2012

  Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/ 2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Aeroport Internațional Brașov Ghimbav” etapa I
 • Hotărârea 73/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Copiii de Cristal şi finanţarea cu suma de 7.000 lei pentru sprijinirea activității Centrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu Autism
 • Hotărârea 72/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.72 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” şi alocarea sumei de 20.000 lei, pentru asigurarea întreţinerii animalelor din Rezervaţia de zimbrii Vama Buzăului
 • Hotărârea 71/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.71 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA – Despărțământul „Frații Popeea” și finanțarea cu suma de 3.000 lei
 • Hotărârea 70/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.70 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Sindicatul „15 Noiembrie”și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la revolta muncitorească anticomunista din 15 noiembrie 1987
 • Hotărârea 69/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.69 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România şi finanţarea cu suma de 6.000 lei pentru organizarea unui eveniment comemorativ menit să asigure pentru un număr de 8 de persoane, supravieţuitori şi urmaşi ai celor decedaţi, o deplasare la penitenciarele de la Gherla şi Aiud
 • Hotărârea 68/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.68 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.1, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.2
 • Hotărârea 67/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.67 - privind însuşirea Raportului de activitate privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”, prezentat de domnul consilier judeţean Kovacs Attila
 • Hotărârea 66/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.66 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Brașov în vederea promovării și susținerii unor acțiuni sportive de interes public judeţean
 • Hotărârea 65/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.65 – privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie al SC „CONSILPREST” SRL Braşov
 • Hotărârea 64/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.64 – aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Judeţul Braşov şi unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean
 • Hotărârea 63/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.63 - privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov, a acestui obiectiv de investiții
 • Hotărârea 62/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.62 - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene, a unui sector de drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei ȘERCAIA, precum și aprobarea modificării lungimii unui drum județean și a unui drum comunal, județul Brașov
 • Hotărârea 61/2012 - Județul Brașov - 11.09.2012

  Hotărârea.nr.61 - pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”
 • Hotărârea 60/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.60 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Macaveiu Ana Emanuela pentru Cabinetul medical nr.25 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str. Diaconu
 • Hotărârea 59/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”
 • Hotărârea 58/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.58 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţene operatorului S.C. TRANSANDRE SRL
 • Hotărârea 57/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.57 - privind modificarea numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Podul Olt – Hărman - Braşov, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2013
 • Hotărârea 56/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.56 - privind aprobarea înlocuirii doamnei Szabo Viorica, cu domnul Matei Gavril, ca reprezentant desemnat de către Consiliul Judeţean Braşov pentru Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele
 • Hotărârea 55/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.55 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 54/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.54 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont
 • Hotărârea 53/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.53 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 52/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural ,,Reduta” Braşov
 • Hotărârea 51/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 50/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 49/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.49 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 ianuarie 2012
 • Hotărârea 48/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 decembrie 2011
 • Hotărârea 47/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 decembrie 2011
 • Hotărârea 46/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.46 - privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 45/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.45 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2012
 • Hotărârea 44/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.44 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul
 • Hotărârea 43/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 42/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.42 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 41/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 40/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.40 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 39/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 38/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.38 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 37/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 36/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 35/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.35 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 34/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 33/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 32/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 31/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Readaptare Funcțională pentru Deficienții de Vedere Tardivi, pe anul 2012
 • Hotărârea 30/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.30 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de zi pentru copii nevăzători “Raza de Lumină”, pe anul 2012
 • Hotărârea 29/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 28/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan – Șercaia, pe anul 2012
 • Hotărârea 27/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2012
 • Hotărârea 26/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Cultural “Reduta” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 25/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 24/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.24 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul “Casa Mureşenilor” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 23/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.23 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul de Etnografie Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 22/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 21/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul de Artă Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 20/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.20 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 19/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 18/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.18 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Săcele, pe anul 2012
 • Hotărârea 17/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.17 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Școala de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012
 • Hotărârea 16/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.16 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2012
 • Hotărârea 15/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.15 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2012
 • Hotărârea 14/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 13/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 12/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2012
 • Hotărârea 11/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2012
 • Hotărârea 10/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.10 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 9/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.9 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 8/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.8 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012
 • Hotărârea 7/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.7 - privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin, președintele Asociației Luptătorilor, Răniților și Urmașilor Eroilor ”Brașov Decembrie 1989”, ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 6/2012 - Județul Brașov - 03.02.2012

  Hotărârea.nr.6 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03.02.2012
 • Hotărârea 5/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.5 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Braşov
 • Hotărârea 4/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.4 - privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşov pe anul 2012, a sumei de 6.523 mii lei pentru susţinerea cheltuielilor generate de întreţinerea şi repararea drumurilor
 • Hotărârea 3/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.3 - privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit şi din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, precum şi aprobarea destinaţiei sumelor repartizate pentru programe de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 2/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.2 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.01.2012
 • Hotărârea 1/2012 - Județul Brașov - 16.01.2012

  Hotărârea.nr.1 - privind exprimarea sprijinului Consiliului Judeţean Braşov faţă de revendicările cetăţenilor Braşovului cuprinse în „Proclamaţia de la Braşov”