• Hotărârea 589/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 589 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Moașa Lucia Doina, pentru Cabinetul medical nr. 22 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 588/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 588 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Doboș Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 25 din cadrul Policlinicii Stomatologice “Astra”, cu sediul în Brașov, str. Cometei, nr.1
 • Hotărârea 587/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 587 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Berariu Mariana, pentru Cabinetul medical nr. 20 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 586/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 586 – privind aprobarea alocării sumei de 38.000 lei, Spitalului de Copii Brașov, pentru efectuarea unor lucrări de reparații
 • Hotărârea 585/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 585 – aprobarea realizării serviciului de consultanță pentru întocmirea documentației necesare operării și finanțării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Brașov”, pe o perioadă de 5 ani
 • Hotărârea 584/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 584 – privind aprobarea plății sumei de 39.725 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor județeni
 • Hotărârea 583/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 583 – privind nominalizarea sportivilor și antrenorilor care vor primi premii ca urmare a rezultatelor deosebite obținute de sportivi în cadrul competițiilor naționale și europene în anul 2011
 • Hotărârea 582/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 582 – privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Brașov pentru anul școlar 2012-2013
 • Hotărârea 581/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 581 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului în vederea organizării unor manifestări caracteristice sărbătorilor de iarnă în județul Brașov și finanțarea cu suma de 250.000 lei.
 • Hotărârea 580/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 580 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu-Leluțiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr. 27 din cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 579/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 579 – privind aprobarea împuternicirii executivului Consiliului Județean Brașov să analizeze clauzele contractului de constituire a unui drept real de superficie, înregistrat sub nr. 10634/2010, încheiat între S.C. I.A.R. S.A. Brașov și Județul Brașov și să ia decizia privind demararea procedurilor în vederea încetării acestui contract
 • Hotărârea 578/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 578 – privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2012
 • Hotărârea 577/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 577 – privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei comunei Teliu, pentru sprijinirea parohiilor din comună
 • Hotărârea 576/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 576 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 276.000 lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, Municipiul FĂGĂRAȘ, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 342/2011, între unele obiective de investiții
 • Hotărârea 575/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 575 - privind cooperarea Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Homorod și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru susținerea activității “Centrului social de zi pentru copii defavorizați Homorod “
 • Hotărârea 574/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 574 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile și diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii și subvenții al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov
 • Hotărârea 573/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 573 - privind aprobarea modalității de finanțare a construcției pistei, pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 572/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 572 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraş, pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 571/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 571 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brașov, pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 570/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 570 - privind acordarea unor premii pentru cinci cetățni ai județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității”, pe anul 2011 decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
 • Hotărârea 569/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 569 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna FELDIOARA, în vederea realizării obiectvului “Consolidare, restaurare și punerea în valoare a cetății Feldioara”
 • Hotărârea 568/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 568 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Orașul Rupea în vederea cofinanțării proiectului european “ Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea - Cetatea Rupea”
 • Hotărârea 567/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 567 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Orașul Râșnov, în vederea finanțării parțiale pentru execuția obiectivului de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, din contractul de credit – linie de finanțare nr. 70005/25.01.2007, precum și din actul adițional DM nr.70005/A/29.09.2010, la acest contract
 • Hotărârea 566/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 566 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 noiembrie 2011
 • Hotărârea 565/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 565 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 noiembrie 2011
 • Hotărârea 564/2011 - Județul Brașov - 16.12.2011

  Hotărârea.nr. 564 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 decembrie 2011
 • Hotărârea 563/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 563 – privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei orașului VICTORIA, pentru susţinerea cofinanţării obiectivului “Așezământ Cultural în orașul Victoria” județul Brașov
 • Hotărârea 562/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 562 – privind aprobarea alocării sumei de 29.000 lei comunei HÂRSENI, pentru realizarea unui studiu privind oportunitățile de încheiere a unor contracte în sistem de parteneriat public-privat pentru valorificarea mai eficientă a potențialului comunei
 • Hotărârea 561/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 561 – privind aprobarea alocării sumei de 1.400.000 lei orașului RUPEA, pentru susţinerea cofinanţării proiectului european privind “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea – Cetatea Rupea”
 • Hotărârea 560/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 560 – privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei comunei PĂRĂU pentru susţinerea cofinanţării proiectului privind înființarea unui Centru de informare turistică, în cadrul Măsurii 3.1.3 P.N.D.R.
 • Hotărârea 559/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 559 – privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei comunei MÂNDRA, pentru realizarea unor lucrări de infrastructură (trotuare)
 • Hotărârea 558/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 558 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei GOLCI PARASCHIVA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 557/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 557 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, domnului GHILEAN EUGEN GHEORGHE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 556/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 556 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, doamnei SAUCĂ MARIANA- MARIA, pentru fiica sa minoră, SAUCĂ ALEXANDRA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 555/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 555 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, domnișoarei PĂTRĂȚANU ANDREEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 554/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 554 – privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Brașov, din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Agenţiei Judeţene pentru Persoane cu Handicap Braşov, pentru susținerea manifestărilor socio-culturale și sportive ale asociației
 • Hotărârea 553/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 553 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Persoane cu Handicap Brașov, cu suma de 54.000 lei
 • Hotărârea 552/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 552 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundația HOSPICE „CASA SPERANȚEI” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 de euro, în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative, atât în unitățile cu paturi, cât și la domiciliul copiilor, bolnavi incurabil
 • Hotărârea 551/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 551 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu SC Consilprest SRL Brașov în vederea organizarii unor manifestări caracteristice sărbătorilor de iarnă în județul Brașov și finanțarea cu suma de 250.000 lei
 • Hotărârea 550/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 550 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 549/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 549 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația “Catharsis” pentru editarea unei cărți aniversare la împlinirea a 15 ani de activitate
 • Hotărârea 548/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 548 – privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la H.C.J. nr. 505/ 18.11.2011 privind alocarea sumei de 50.000 lei comunei Ucea pentru Cap. “Drumuri” prin schimbarea destinației sumei pentru “Reabilitare sediu primărie comuna Ucea”
 • Hotărârea 547/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 547 – privind alocarea sumei de 200.000 lei Comunei FELDIOARA, din fondul de rezervă al Județului Brașov
 • Hotărârea 546/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 546 – privind suplimentarea valorii contractului de cooperare nr.9387/ 27.09.2011 cu suma de 30.000 lei
 • Hotărârea 545/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 545 – privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la H.C.J nr. 393/ 26.09.2011 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Brașov
 • Hotărârea 544/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 544 – privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 543/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 543 – privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov
 • Hotărârea 542/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 542 – - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 512/2011 și a modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 541/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 541 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 540/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 540 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Muzeului Județean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 539/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 539 – aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 538/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 538 – privind privind împuternicirea ordonatorului principal de credite să aprobe rectificarea bugetului Județului Brașov și al instituțiilor finanțate prin acesta
 • Hotărârea 537/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 537 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Seceleanu Cosmina Raluca, pentru minora Cucoș Tamara Sabina, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 536/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 536 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, domnei Cârleț Anișoara, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 535/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 535 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului PROCA VIOREL
 • Hotărârea 534/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 534 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului ADAM GHEORGHE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 533/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 533 – privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor de interes local, a unui drum de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Șinca Nouă, judeţul Braşov
 • Hotărârea 532/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 532 – privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează, în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2011
 • Hotărârea 531/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 531 – privind aprobarea completării „Listei de propuneri lucrări de reabilitare drumuri județene”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 448/09.11.2011
 • Hotărârea 530/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 530 – privind execuțiabugetului împrumuturilor interne la data de 30.11.2011
 • Hotărârea 529/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 529 - privind execuția bugetului Județului Brașov – secțiunea de funcționare, la data de 30.11.2011
 • Hotărârea 528/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 528 – privind execuția bugetului Județului Brașov – secțiunea de dezvoltare, la data de 30.11.2011
 • Hotărârea 527/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 527 - privind utilizarea fondului de rezervă al bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 526/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 526 - privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice de interes județean
 • Hotărârea 525/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 525 - privind emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru traseul Braşov-Cristian, pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.
 • Hotărârea 524/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 524 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov cu suma de 30.000 lei
 • Hotărârea 523/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 523 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2011 și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 3.758,000 mii lei
 • Hotărârea 522/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 522 - privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Brașov cu Orașul Ghimbav în vederea contractării, inclusiv a finanțării serviciilor și lucrărilor pentru proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aferente obiectivului de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”
 • Hotărârea 521/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 521 - privind aprobarea expropierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa I
 • Hotărârea 520/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 520 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”
 • Hotărârea 519/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 519 - privind aprobarea aprobarea cooperării Județului Brașov cu Mitropolia Ardealului și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și finanțarea cu suma de 200.000 lei pentru implementarea proiectului social “Solidaritatea Brașoveană”
 • Hotărârea 518/2011 - Județul Brașov - 08.12.2011

  Hotărârea.nr. 518 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 08 decembrie 2011
 • Hotărârea 517/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.517 – privind aprobarea alocării sumei de 34.000 lei, comunei Mândra pentru elaborarea unui studiu în vederea identificării oportunităţilor de încheierede contracte în sistem de parteneriat public – privat, pentru găsirea celor mai bune oportunităţi în vederea valorificării mai eficiente a potenţialului de care dispune comuna
 • Hotărârea 516/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.516 – acordarea echivalentului în lei a sumei de 2600 euro, reprezentând ajutor financiar, care cuprinde şi cheltuielile de transport, acordat d-nei CĂRĂMIDARU – CONSTANTINESCU GABRIELA, pentru domnişoara STOIAN GABRIELA – MIRABELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 515/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.515 - privind realizarea procedurilor legale aplicabile în vederea închiderii de către Judeţul Braşov a programului ISPA pentru obiectivele: „Reabilitarea şi extinderea Colectorului „I” de canalizare ISPA 2000/RO/16/P/PE/007/2” şi „Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Tărlung ISPA 2000/RO/16/P/PE/007/5”
 • Hotărârea 514/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.514 - privind utilizarea fondului de rezervă al bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 513/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.513 - privind aprobarea schimbării destinaţiei sumelor alocate din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, comunei RACOŞ, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 393/26.09.2011
 • Hotărârea 512/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.512 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 511/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.511 – aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 510/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.510 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi alocarea sumei de 15.000 lei, pentru premierea elevilor participanţi la concursul „Biserica, Şcoala şi Andrei Şaguna în documentele braşovene”
 • Hotărârea 509/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.509 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov aprobat pe anul 2011 şi corespunzător a bugetului Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, cu suma de 3.000 lei, din sponsorizări
 • Hotărârea 508/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.508 - privind acordarea unui premiu, în valoare de 3.000 lei, domnului Runcan Radu Eugen, cetățean al județului Brașov, care a primit titlul de ”Erou al comunității”, decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov, pe anul 2011
 • Hotărârea 507/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.507 - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 441/ 09.11.2011 privind modificarea listei de investiţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată pe anul 2011
 • Hotărârea 506/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.506 - privind aprobarea reducerii sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 505/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.505 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumei de 2.530 mii lei, din cota de 20% impozit pe venit la nivel de judeţ
 • Hotărârea 504/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.504 - privind aprobarea rectificării bugetului judeţului Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 503/2011 - Județul Brașov - 18.11.2011

  Hotărârea.nr.503 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18.11.2011
 • Hotărârea 502/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.502 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei OŢELAŞ ORTENSIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 501/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.501 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Gârţu Anica, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 500/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.500 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnişoarei Timaru Valeria - Maria, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 499/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.499 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Miercurean Maria – Valentina pentru fiul său minor Miercurean Timotei - Valentin, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 498/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.498 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, domnului Pescaru Nicolae, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 497/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.497 - privind aprobarea, de principiu, a alocării echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.Ioan Aurel Sbarcea” Braşov în vederea elaborării unei expertize tehnice complete pentru corpurile A,B şi C, incluse în proiectul de reabilitare
 • Hotărârea 496/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.496 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Holbav de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 495/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.495 - privind acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, pentru cei mai buni sportivi şi antrenori din judeţului Braşov care au obţinut rezultate deosebite în anul 2011
 • Hotărârea 494/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.494 - privind acordarea unui premiu, echivalentul în lei al sumei de 450 euro, domnului STANCIU ANDREI CRISTIAN, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea artistică competiţională
 • Hotărârea 493/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.493 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Caţa de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 492/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.492 – aprobarea de principiu a cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Delta Braşov în vederea acordării de asistenţă persoanelor în vârstă sau defavorizate din judeţul Braşov
 • Hotărârea 491/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.491 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii de interes judeţean „Amenajări exterioare şi drumuri în cartierul ANL Bunloc Săcele”
 • Hotărârea 490/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.490 - privind aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2011, Cap. 74.02 – „Protecţia mediului”, a obiectivului „Instalaţie WtE de valorificare energetică a deşeurilor în judeţul Braşov” şi alocarea sumei de 100.000 lei pentru bugetul acestui obiectiv
 • Hotărârea 489/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.489 - privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 488/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.488 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei Miron Mariana, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 487/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.487 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Duică Marie - Niculina, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 486/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.486 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei Spătariu – Epure Eloriana - Alina, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 485/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.485 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, doamnei Feraru Maria, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 484/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.484 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Ariton Vasile, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 483/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.483 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei Curcubătă Mariana - Laura pentru fiul său minor Curcubătă Dan - Cristian, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 482/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.482 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Vlădescu Stelian, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 481/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.481 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Aprozeanu Dumitru, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 480/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.480 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 770 lei, doamnei PRODAN MIOARA LAURA, pentru minorii BUTA SARA, BUTA LIDIA şi BUTA GEORGE, persoane aflate într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 479/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.479 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului MIRCEA NICOLAE ALEXANDRU, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 478/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.478 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei STOIAN MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 477/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.477- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei SVITACOVSKI DIANA, pentru minora SVITACOVSKI BRYANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 476/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.476 - privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 1.182 euro, reprezentând ajutorul financiar acordat domnului MAFTEI PAUL SEBASTIAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 475/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.475 – modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.389/26.09.2011
 • Hotărârea 474/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.474 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia „Sf.Treime” – Tocile II Braşov şi finanţarea cu suma de 50.000 lei, în vederea continuării lucrărilor la Căminul de Bătrâni de pe lângă Biserica „Sf.Treime” – Tocile II, str. Dr. Vasile Saftu, nr. 59
 • Hotărârea 473/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.473 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu, situat în imobilul din municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 16119 sub nr. top 6550/2, apaţinând domeniului public al judeţului Braşov, către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”
 • Hotărârea 472/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.472 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6187/ 2001, încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi domnul CAZAN DUMITRU, pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Tâmpei, nr. 16, bloc C1 A, Sc. A
 • Hotărârea 471/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.471 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6398/ 2001, pentru apartamentul nr. 10 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Fanionului, nr. 23, Sc. B
 • Hotărârea 470/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.470 - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 6186/ 2001, încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi Doamna PĂCEŞILĂ ILONKA, pentru apartamentul nr. 4 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 101, bloc 200, Sc. A
 • Hotărârea 469/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.469 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 468/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.468 - privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 467/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.467 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 466/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.466 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov pe anul şcolar 2011- 2012
 • Hotărârea 465/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.465 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 464/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.464 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, pentru anul şcolar 2011- 2012
 • Hotărârea 463/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.463 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov pe anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 462/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.462 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Şcoala de Arte şi Meserii Codlea pe anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 461/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.461 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 460/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.460 - privind numirea domnului Ştefănescu Radu, în funcţia de manager/director al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 459/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.459 - privind numirea domnului Rus Valer, în funcţia de manager/ director al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, pe o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 458/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.458 - privind numirea doamnei Fulga Ligia, în funcţia de manager/ director al Muzeului de Etnografie Braşov, pe o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 457/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.457 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 456/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.456 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 455/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.455 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Brasov
 • Hotărârea 454/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.454 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 453/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.453 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 452/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.452 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate municipiului Codlea de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 451/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.451 - privind aprobarea alocării sumei de 5.823.697,54 lei, comunei Măieruş, reprezentând cotă de cofinanţare pentru obiectivul ”Alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate în localitatea Arini, comuna Măieruş, judeţul Braşov”
 • Hotărârea 450/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.450 - privind aprobarea alocării sumei de 2.000.000 lei, Oraşului Râşnov, pentru realizarea proiectului de intervenţii de urgenţă la obiectivul „Cetatea Râşnov”
 • Hotărârea 449/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.449 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.335/26.07.2011 privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Feldioara pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara”
 • Hotărârea 448/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.448 - privind aprobarea alocării sumei de 462.300 lei, prin virare de credite, pentru finanţarea executării unor lucrări de reabilitare drumuri judeţene
 • Hotărârea 447/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.447 - privind introducerea în Programul de lucrări pe drumurile judeţene pentru anul 2011. a lucrării ..Refacere sector drum pe DJ 132B Homorod - lim. Jud Harghita'' şi alocarea sumei de 7.480 lei
 • Hotărârea 446/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.446 - privind introducerea în Programul de lucrări pe drumurile judeţene pentru anul 2011, a lucrării: „Reparaţie DJ 112D km 7+218 – 11+330 Prejmer (DN 10) – Lunca Câlnicului (DN 11)” şi alocarea sumei de 200,00 mii lei
 • Hotărârea 445/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.445 - privind aprobarea virării sumei de 100 mii lei, cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2011, de la Capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” la Capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru Amenajare cardiologie – Staţionar central
 • Hotărârea 444/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.444 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.368/ 26.09.2011 pentru aprobarea modificării Listei de investiţii pe anul 2011 la Cap.51.02 – „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, în vederea reabilitării termice a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 443/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.443 - privind efectuarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov a lucrării „Lucrări de montaj geamuri termopan cu tâmplărie PVC” în sumă de 25,00 mii lei
 • Hotărârea 442/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.442 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Copertina” şi modificarea listei de investiţii cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 a Centrului Cultural REDUTA Braşov
 • Hotărârea 441/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.441 – modificarea listei de investiţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată pe anul 2011
 • Hotărârea 440/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.440 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, cu suma de 28,00 mii lei
 • Hotărârea 439/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.439 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011al Muzeului de Etnografie Braşov, cu suma de 11,43 mii lei
 • Hotărârea 438/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.438 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 437/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.437 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2011– Secţiunea de funcţionare pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 436/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.436 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2011 şi, corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu suma de 2,00 mii lei, din sponsorizări
 • Hotărârea 435/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.435 - privind suplimentarea bugetului Judeţului Braşov pe anul 2011 cu suma de 53,69 mii lei pentru derularea Programului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din România
 • Hotărârea 434/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.434 - privind execuţia bugetului împrumuturilor interne la data de 30.09.2011 - secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 433/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.433 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2011
 • Hotărârea 432/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.432 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare, la data de 30.09.2011
 • Hotărârea 431/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.431 - privind aprobarea virării sumei de 1.800 mii lei, cuprinsă în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2011, de la Cap.55.02 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” şi Cap.66.02 – „Sănătate” la Cap.54.02 – „Alte servicii publice generale”
 • Hotărârea 430/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.430 - privind aprobarea proiectului „PLATFORMĂ DE SERVICII INTEGRATE DE E-SĂNĂTATE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII BRAŞOV” şi a cofinanţării necesare implementării acestuia
 • Hotărârea 429/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.429 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”
 • Hotărârea 428/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.428 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile interne în valoare de 7 milioane de euro pentru obiectivul de investiţii „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 427/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.427 - privind aprobarea realizării investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav” de către Judeţ Braşov şi aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru acest obiectiv de investiţii de interes judeţean
 • Hotărârea 426/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.426 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean nr. 370 din 30.11.2010 privind aceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Brașov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr.1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr.36, aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a imobilului
 • Hotărârea 424/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.424 - privind completarea Hotărârii nr. 235/8.06.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru vizând organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea, concesionarea sau închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (teren şi construcţii) aparţinând domeniului privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 423/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.423 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2011
 • Hotărârea 422/2011 - Județul Brașov - 09.11.2011

  Hotărârea.nr.422- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09 noiembrie 2011
 • Hotărârea 421/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 421 –privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei comunei ŞERCAIA pentru susţinerea proiectului “Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menajere pe raza comunelor Şercaia, Şinca Nouă, Şinca Veche, Comana, Părău şi Mândra, judeţul Braşov” Linia de buget: RO 2005/017-553.04.01.04.01
 • Hotărârea 420/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 420 – privind asocierea Judetului Brasov cu Comuna Vama Buzaului pentru realizarea lucrarilor de reconstructie a podului situat pe DJ 103A
 • Hotărârea 419/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 419 – privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei comunei AUGUSTIN pentru susţinerea cofinanţării proiectului “Creşterea eficienţei administrative, prin intermediul planificării strategice”
 • Hotărârea 418/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 418 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă „Club District Racing” şi finanţarea cu suma de 25.000 lei pentru participarea sportivului braşovean Mihai Marinescu în Campionatul Mondial FIA Formula 2 şi promovarea imaginii Judeţului Braşov, prin intermediul sportivilor de performanţă FIA FORMULA 2
 • Hotărârea 417/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 417 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, domnului DRĂGAN IOAN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 416/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 416 – privind aprobarea alocării sumei de 70.000 lei comunei HOGHIZ pentru susţinerea cofinanţării proiectului “Competenţe Europene pentru Administraţia Publică Locală”
 • Hotărârea 415/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 415 – privind privind aprobarea întocmirii documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru toate lucrările de artă – poduri – părţi integrante a reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Braşov şi alocarea echivalentului în lei al sumei de 42.258 euro, respectiv 181.675 lei, pentru întocmirea documentaţiilor pentru întreaga reţea de poduri
 • Hotărârea 414/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 414 – privind aprobarea alocării sumei de 5.005.847 lei necesară executării lucrărilor de asfalt la contractul nr.8798/10.11.2006 „Lucrări de reabilitare DJ 131 C km 17+000-29+050 Rupea - Racoş”
 • Hotărârea 413/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 413 – aprobarea de principiu a alocării sumei de 300.000 lei, Municipiului Făgăraş, pentru efectuarea unor lucrări de canalizare în Cartierul „Galaţi”
 • Hotărârea 412/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 412 – privind aprobarea achiziţionării unui dispozitiv special pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi a persoanelor în vârstă cu mobilitate redusă în instituţiile: Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, Curtea de Apel Braşov
 • Hotărârea 411/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 411 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambrie” Braşov şi alocarea sumei de 4.000 lei în vederea participării trupei „Just Dance” Braşov la spectacolul „ Mode H 2011” de la Tour, Franţa
 • Hotărârea 410/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 410 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei FRĂŢILĂ LUCREŢIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 409/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 409 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, doamnei CEANGĂU MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 408/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 408 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei CRISTEA MIRELA DIANA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 407/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 407 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei TOTH LIDIA-CRISTINA, pentru persoana cu handicap grav,TOTH DANIEL-ALEXANDRU, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 406/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 406 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei BARBĂ NEAGRĂ VICTORIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 405/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 405 – privind alocarea sumei de 150.000 lei Comunei UCEA pentru efectuarea unor lucrări de canalizare
 • Hotărârea 404/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 404 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Şcolar „BRAŞOVIA” Braşov şi finanţarea cu suma de 25.000 lei pentru reabilitarea sălii de sport a clubului
 • Hotărârea 403/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 403 – privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2011- 2012 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 402/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 402 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul nr. 78 Rupea-braşov cuprins în programul judeţean de transport 2008-2013, operatorului de transport S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 401/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 401 – privind aprobarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 400/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 400 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 66.860 lei din sumele repartizate comunei HĂRMAN, din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 399/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 399 – privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2011, cu suma de 25,1 mii lei, provenită din sponsorizări şi aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2011, la Cap. 66.10 – „Sănătate”- C II, lit.(b) „Dotări independente”, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 398/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 398 – privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii de Arte şi Meserii Codlea cu suma de 15,17 mii lei
 • Hotărârea 397/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 397 – privind aprobarea Master Plan-ului aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 396/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  -Hotărârea.nr. 396 – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 349/26.07.2011
 • Hotărârea 395/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 395 – privind aprobarea modificării Listei de investiţii, din cadrul bugetului pe anul 2011 a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 394/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 394 – privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2011, la Cap. 66.10 – „Sănătate”- Subcap. II „Dotări independente”, prin schimbarea denumirii poziţiei „Aparat de brahiterapie interstiţială”, în „Trusă completă de endourologie joasă, înaltă şi laparoscopie pentru oncologie urologică”
 • Hotărârea 393/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 393 – privind aprobarea alocării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 392/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 392 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A., în vederea realizării unor lucrări adiacente, obiectivului de investiţii „Reabilitare drumului judeţean DJ 104 Şercaia – Hoghiz, km 0+000- 23+830” şi aprobarea modelului contractului de asociere
 • Hotărârea 391/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 391 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei DONICĂ VASILICA, pentru domnul DONICĂ DANIEL (nedeplasabil), persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 390/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 390 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, reprezentând ajutor financiar acordat doamnei CĂRĂMIDARU- CONSTANTINESCU GABRIELA, pentru domnişoara STOIAN GABRIELA- MIRABELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 389/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 389 – privind acordarea echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, reprezentând ajutorul financiar acordat doamnei MADARAŞ-FÂNTÂNARU SIMONA NICOLETA, pentru minora MADARAŞ-FÂNTÂNARU RAISA- ANDREEA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 388/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 388 – privind privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei VERESS KATALIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 387/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 387 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei PETER ECATERINA, pentru minorul PETER SANDOR-LEVENTE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 386/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 386 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.200 lei, doamnei BOCA LENUŢA, pentru minora BOCA GABRIELA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 385/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 385 – privind aprobarea documentului de politică publică ”Creşterea calităţii actului medical la nivelul judeţului Braşov”
 • Hotărârea 384/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 384 – privind privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2011 - 2012
 • Hotărârea 383/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 383 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu A.S. „Happy Fighters Karate Club” Braşov şi alocarea sumei de 15.000 lei pentru susţinerea acţiunilor derulate de către asociaţie în anul competiţional 2011-2012
 • Hotărârea 382/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 382 – aprobarea acordării unui premiu în sumă de 10.000 lei, sportivei TOHĂNEAN DENISA GABRIELA, pentru medalia de broinz obţinută la Campionatul Mondial de Karate desfăşurat la Sao Paulo-Brazilia
 • Hotărârea 381/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 381 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea organizării unor acţiuni culturale
 • Hotărârea 380/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 380 – privind aprobarea eliberării Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate în favoarea S.C.Comprest S.A Braşov pentru cota absolută de 62,75 m.p., reprezentând 10.82 % din terenul de uz comun în suprafaţă de 580 m.p., aferent apartamentului nr. 4, situat în Municipiul Braşov, str. Vlad Ţepeş, nr.12
 • Hotărârea 379/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 379 – privind aprobarea participării Judeţului Braşov în calitate de membru susţinător la Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 30.000 lei
 • Hotărârea 378/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 378 – privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Judeţul Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru derularea activităţilor cuprinse în respectivul protocol
 • Hotărârea 377/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 377 – privind numirea domnului BARTHA ARPAD, în funcţia de Manager /director, gradul II de salarizare, al Muzeului de Artă Braşov, clasa 76 de salarizare
 • Hotărârea 376/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 376 – privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi ING Bank Amsterdam – Sucursala Bucureşti, având ca obiect închirierea unei suprafeţe de 4 m.p., în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, proprietate publică a judeţului Braşov, pentru amplasarea unui bancomat
 • Hotărârea 375/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 375 – privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov şi S.C. „Electrogrup” S.A., mandatar al S.C. „Orange România” S.A., având ca obiect închirierea unei suprafeţe de teren de 100 m.p., în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, proprietate publică a judeţului Braşov, pentru construirea unui pilon de telecomunicaţii „Orange”
 • Hotărârea 374/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 374 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Consilprest S.R.L. Braşov şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea, la Braşov, în perioada 27-30 octombrie 2011 a Adunării Generale a Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” România
 • Hotărârea 373/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 373 – privind aprobarea derulării de către Consiliul Judeţean Braşov a proiectului „Să ne cunoaştem mai bine!” în anul 2011 şi alocarea sumei de 380.000 lei pentru acest proiect
 • Hotărârea 372/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 372 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Braşov
 • Hotărârea 371/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 371 – privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a bunurilor imobile (construcţii) „Case pentru rromi” – zona Făgăraş, către Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 370/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  privind acordul Judeţului Braşov în calitate de membru fondator al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov, de atribuire în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a imobilului (construcţie) „Centrul de Informare Turistică” – situat în comuna Sâmbăta de Sus, înscris în CF nr.7, nr. Top.111, către Comuna Sâmbăta de Sus
 • Hotărârea 369/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 369 – privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.89/2009 privind aprobarea evidenţierii în proprietatea publică a judeţului Braşov, a obiectivelor de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Racoş şi Mateiaş, comuna Racoş” şi „Alimentare cu apă a localităţilor Zizin şi Purcăreni, comuna Tărlungeni”, precum şi a numirii operatorilor de exploatare a acestora
 • Hotărârea 368/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 368 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2011, la Cap. 51.02 –„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, în vederea reabilitării termice a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 367/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 367 - privind trecerea din domeniul privat al judeţului Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a suprafeţei de teren de 151.501 mp, înscrisă în CF nr. 100.650 Ghimbav şi a suprafeţei de teren de 300.172 mp, înscrisă în CF nr. 100.655 Ghimbav
 • Hotărârea 366/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 366 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 724,03 mii lei, reprezentând impozit pe profit şi redevenţă, virată de SC COMPANIA APA Braşov S.A
 • Hotărârea 365/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 365 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei SÂNPETRU, de către Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 364/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 364 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei ORMENIŞ, de către Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 363/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 363 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei APAŢA de Consiliul Judeţean Braşov, din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 362/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 362 - privind aprobarea rectificării bugetului Judeţului Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 361/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 361 - privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 130/16.12.2008
 • Hotărârea 360/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 360 - privind aprobarea modificării anexei 3 la Hotărârea nr. 14/ 25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 359/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 359 - privind desemnarea doamnei consilier judeţean, Mânzatu Roxana, ca membru în Comisia de specialitate nr. 3 - pentru industrie, servicii, comerţ, agricultură, silvicultură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
 • Hotărârea 358/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 358 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 iulie 2011
 • Hotărârea 357/2011 - Județul Brașov - 26.09.2011

  Hotărârea.nr. 357 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2011
 • Hotărârea 356/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.356 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Şcolar „Braşovia” Braşov şi finanţarea cu suma de 25.000 lei pentru reabilitarea sălii de sport a clubului
 • Hotărârea 355/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.355 - aprobarea alocării sumei de 1.067.532,71 lei comunei Viştea pentru achitarea contravalorii lucrărilor realizate în perioada 2006-2008
 • Hotărârea 354/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.354 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei BOAMFA MARIA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 353/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.353 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei Nichita Mariana Jeni, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 352/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.352 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.500 lei, domnului ANDONI CONSTANTIN, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 351/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.351 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei, domnului MÎNDRU VASILE SILVIU, pentru fiica sa minoră, MÎNDRU IOANA- ALEXANDRA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 350/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.350 - privind demararea procedurilor legale privind achiziţionarea serviciului de eficienţă energetică ESCO (Energy Services Company) în vederea realizării lucrărilor pentru reabilitarea centralei termice a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 349/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.349 - privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 348/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.348 - pentru aprobarea demarării procedurilor legale privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Judeţean Braşov a Agenţiei de Dezvoltare Reglementare şi Absorţie Fonduri Structurale Braşov
 • Hotărârea 347/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.347 - privind aprobarea virării sumei de 1500,12 mii lei, cuprinsă în bugetul judeţului Braşov pe anul 2011, la Cap. 84.02- „Transporturi”, de la titlul „Cheltuieli de capital” de la poziţia „Cartier ANL Bunloc (căi de acces, cofinanţare)”, la titlul „ Bunuri şi servicii” – poziţia „Reparaţii DJ 112 D Tărlungeni – Cărpiniş - Prejmer”
 • Hotărârea 346/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.346 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Cultural Sportivă „Izvorul” - Săcele şi alocarea sumei de 10.120 lei, pentru editarea reviste de cultură „Plaiuri Săcelene”
 • Hotărârea 345/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.345 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Lisa a zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 103F, situat pe teritoriul administrativ al comunei Lisa, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe acesta
 • Hotărârea 344/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.344 - privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 343/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.343 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 342/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.342 - privind aprobarea alocării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 341/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.341 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Vama Buzăului de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 340/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.340 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Holbav de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 339/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.339 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov şi aprobarea modelului de Act constitutiv şi Statut
 • Hotărârea 338/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.338 - privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2011 al Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 337/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.337 - privind aprobarea schimbării denumirii din lista de investiţii a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov aprobată pe anul 2011, aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarea „Reabilitare instalaţie încălzire şi preparare apă caldă menajeră – Secţia Zărneşti şi suplimentarea sumei alocate în bugetul aprobat pe anul 2011, Cap. V – Reparaţii Capitale, alte cheltuieli de investiţii ”
 • Hotărârea 336/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.336 - privind revocarea Hotărârii nr. 283/22.06.2011 referitoare la organizarea în data de 17 iulie 2011 a referendumului de interes judeţean pentru consultarea cetăţenilor cu drept de vot ce au domiciliul pe raza Judeţului Braşov cu privire la la modificarea organizării administrativ teritoriale şi a funcţionării autorităţii administraţiei publice locale din Judeţul Braşov, respectiv desfiinţarea Judeţului Braşov.
 • Hotărârea 335/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.335 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Feldioara pentru realizarea obiectivului „Consolidare, restaurare şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara”
 • Hotărârea 334/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.334 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Rosenau Turism”, din Râşnov şi alocarea sumei de 15.000 lei în vederea organizării celei de a II-a ediţii a Concursului Internaţional de Muzică Pop „Liga Campionilor”, ce se va desfăşura în perioada 1 - 7 august 2011
 • Hotărârea 333/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.333 - privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2011, la Capitolul 87.02 - „Alte acţiuni economice” – Titlul 71.01-01 – „Construcţii”, cu suma de 1.900.000 lei alocată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea proiectului de investiţii în turism “Dezvoltarea infrastructurii turistice din zone montane înalte – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice”
 • Hotărârea 332/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.332 - privind suplimentarea cu 1.223,22 mii lei a valorii alocate în bugetul judeţului pe anul 2011, la Cap.84.07, Lista de investiţii, pentru obiectivul de investiţii „Refacerea terenului în zona balastierelor şi împrejmuirea de securitate a Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav „Iosif Şilimon” – proiectare şi execuţie”
 • Hotărârea 331/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.331 - privind prelungirea până la data de 30.04.2013 a Programului actualizat de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 330/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.330 - privind aprobarea alocării sumei de 45.000 lei, (fără T.V.A.) în vederea actualizării documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare DJ 103 A km 14+000-23+300 Zizin – Vama Buzăului”
 • Hotărârea 329/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.329 - privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei, (include T.V.A.), în vederea actualizării documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Modernizare DJ 102 G Victoria – Viştişoara - Staţiunea Sâmbăta”
 • Hotărârea 328/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.328 - privind aprobarea alocării sumei de 26.592 lei, (fără T.V.A.), în vederea actualizării documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare DJ 131 C km 17+000-29+050 Racoş - Rupea”
 • Hotărârea 327/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.327 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei Transilvană Braşov Nord”
 • Hotărârea 326/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.326 - privind aprobarea convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov şi Fundaţia „Agapedia” România, în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, care să îi permită organismului privat, derularea serviciilor sociale şi medicale acreditate
 • Hotărârea 325/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.325 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 324/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.324 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 323/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.323 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 322/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.322 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 321/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.321 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 320/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.320 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul de Etnografie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 319/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.319 - privind aprobarea rezultatului final ale evaluării managementului pentru Muzeul de Artă Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 318/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.318 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 317/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.317 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 316/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.316 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 315/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.315 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 8,38 mii lei, sumă virată de SC COMPANIA APA Braşov S.A
 • Hotărârea 314/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.314 - privind stabilirea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale situate în imobilul - Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Braşov, str.Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 313/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.313 - privind stabilirea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale situate în imobilul - Policlinica Astra cu sediul în Braşov, str.Cometei, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 312/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.312 - privind stabilirea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Braşov, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 311/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.311 - privind stabilirea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004
 • Hotărârea 310/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.310 - privind numirea doamnei POPA Milena – Sandra în funcţia de director al Centrului de zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Braşov
 • Hotărârea 309/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.309 - privind numirea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei BRATOSIN LAURA - IOANA, în funcţia de Director al Unităţii de Asistenţă Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, gradul II de salarizare, clasa 78 de salarizare
 • Hotărârea 308/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.308 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Teliu de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 307/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.307 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 306/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.306 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2010, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010 precum şi raportul comisiei de cenzori privind verificarea şi certificarea situaţiilor financiare pe anul 2010 pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 305/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.305 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2010, a contului de profit şi pierderi pe anul 2010, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2010 pentru S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 304/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.304 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov – secţiunea de dezvoltare pe anul 2011
 • Hotărârea 303/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.303 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare pe anul 2011
 • Hotărârea 302/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.302 - privind execuţia bugetului împrumuturilor interne la data de 30.06.2011
 • Hotărârea 301/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.301 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de dezvoltare, la data de 30.06.2011
 • Hotărârea 300/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.300 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare, la data de 30.06.2011
 • Hotărârea 299/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.299 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Şoarş a zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 105A, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şoarş, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe acesta
 • Hotărârea 298/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.298 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Racoş a zonei de siguranţă şi a zonei de protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 131 C, situat pe teritoriul administrativ al comunei Racoş, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe acesta
 • Hotărârea 297/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.297 - privind aprobarea închirierii, în favoarea domnului BALÓ ALEXANDRU, a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă de serviciu, în suprafaţă de 25 m.p., situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov - subsol
 • Hotărârea 296/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.296 - privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Judeţului Braşov, a unor mijloace fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Braşov S.A., în vederea casării
 • Hotărârea 295/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.295 - privind exprimarea dreptului de preemţiune în vederea cumpărării de către Judeţul Braşov a cotei de ½ din imobilul BASTIONUL GRAFT şi a terenului în suprafaţă de 136,80 mp, situat în municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului nr.24, imobil înscris în CF nr. 12814 Braşov, nr. top. 5656/2, proprietatea d-nei Zetner Marion
 • Hotărârea 294/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.294 - privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare, cu rol decident, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 292/ 26.07.2011 privind însuşirea Raportului de reevaluare a imobilului (construcţii şi teren) situat în Braşov, str. Gh. Dima, nr.1
 • Hotărârea 293/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.293 - privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilelor - monumente istorice Turnul Alb şi Turnul Negru, amplasate pe Dealul Warthe (Straja) înscris în domeniul public al judeţului
 • Hotărârea 292/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.292 - privind însuşirea Raportului de reevaluare a imobilului (construcţii şi teren) situat în Braşov, str. Gh. Dima, nr.1
 • Hotărârea 291/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.291 - privind însuşirea rapoartelor de evaluare a acţiunilor deţinute de Judeţul Braşov la S.C. „Carfil Industrial Parc S.A. Braşov” şi S.C. „Metrom Industrial Parc S.A. Braşov”, în vederea vânzării şi aprobarea achiziţionării de asistenţă de specialitate în vederea vânzării acestora, în condiţiile legii
 • Hotărârea 290/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.290 - privind aprobarea demarării procedurilor legale de realizare de către Judeţul Braşov a investiţiei „Pistă – zone betonate, faza de proiectare şi execuţie a Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav „Iosif Silimon„”, cu finanţare din creditul contractat cu Banca Comercială Română
 • Hotărârea 289/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.289 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 iunie 2011
 • Hotărârea 288/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.288 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 08 iunie 2011
 • Hotărârea 287/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.287 - privind desemnarea doamnei consilier judeţean Mînzatu Roxana ca membru în Comisia de specialitate nr. 6 – relaţii internaţionale şi dezvoltare durabilă
 • Hotărârea 286/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.286 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Mînzatu Roxana
 • Hotărârea 285/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.285 - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean, al domnului Boeriu Ioan - Iancu
 • Hotărârea 284/2011 - Județul Brașov - 26.07.2011

  Hotărârea.nr.284 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.07.2011
 • Hotărârea 283/2011 - Județul Brașov - 22.06.2011

  Hotărârea nr. 283-privind aprobarea organizării în data de 17 iulie 2011 a referendumului de interes județean pentru consultarea cetățenilor cu drept de vot ce au domiciliul pe raza Județului Brașov
 • Hotărârea 282/2011 - Județul Brașov - 22.06.2011

  Hotărârea nr. 282- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 iunie 2011
 • Hotărârea 281/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.281 – privind aprobarea adoptării unei rezoluţii de către Consiliul Judeţean braşov prin care se solicită tuturor instituţiilor abilitate ale statului din judeţul Braşov respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în cazul concedierilor
 • Hotărârea 280/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.280 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov, cu suma de 72.000 lei
 • Hotărârea 279/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.279 - privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator al „Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov”
 • Hotărârea 278/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.278 pentru aprobarea alocării sumei de 40.000 lei comunei Sâmbăta de Sus pentru susţinerea cofinanţării Proiectului „Informare şi promovare turistică la Sâmbăta de Sus, Judeţul Braşov”
 • Hotărârea 277/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.277 - pentru aprobarea alocării sumei de 650.000 lei comunei ŞINCA NOUĂ pentru susţinerea cofinanţării unor proiecte, precum şi pentru plata diferenţei neachitate a unor lucrări efectuate, conform contractului nr. 2411/18.07.2006 încheiat de către comuna Şinca Nouă
 • Hotărârea 276/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.276 – privind aprobarea accesului gratuit la piscina din Complexul Agrement Tâmpa Braşov, a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2011
 • Hotărârea 275/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.275 - privind acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 5.000 euro, doamnei Socea Mihaela - Suzana pentru minora Socea Miruna, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 274/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 4.000 lei, pentru IORGA ELENA-BIANCA, elevă în clasa a III–a la Şcoala Generală nr. 5 Braşov, judeţul Braşov, pentru rezultatele deosebite obţinute la concursurile în domeniul artei plastice
 • Hotărârea 268/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.268 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Drăguş de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 267/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.267 – privind aprobarea alocării sumei de 190.000 lei pentru realizarea investiţiei „Sistem de monitorizare control acces şi supraveghere perimetrală video la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov şi Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 266/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.266 - privind aprobarea unor virări de credite între capitolele bugetare începând cu trimestrul III 2011
 • Hotărârea 265/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.265 – privind aprobarea modificării listei anexă la H.C.J. nr. 136/18.02.2011 şi alocarea sumei de 462.300 lei necesară pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene
 • Hotărârea 264/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia TDM 2000 România şi finanţarea cu suma de 44.000 lei pentru implementarea proiectului „Tânăr şi pregătit pentru proiecte europene” având ca scop Creşterea numărului de proiecte europene de cooperare iniţiate de tinerii din judeţul Braşov
 • Hotărârea 263/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.263 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia OPTIM Braşov şi finanţarea cu suma de 41.000 lei pentru implementarea proiectului „Start în carieră” având ca scop reşterea pregătirii tinerilor din judeţul Braşov pentru accesul pe piaţa muncii
 • Hotărârea 262/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.262 – privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Braşov la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013”, Axa III „Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele priviat şi public”, Domeniul Major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband”, în vederea implementării de fonduri structurale europene nerambursabile pentru crearea sistemului informatic unic integrat pentru unităţi medicale cu paturi dijn reţeaua sanitară a judeţului Braşov
 • Hotărârea 261/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.261 – pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. Consilprest S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 260/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.260 – privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Comuna Sâmbăta de Sus în vederea plăţii lucrărilor de remediere la obiectivele afectate în urma viiturilor din 12-13 iulie 2010
 • Hotărârea 259/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.259 - privind aprobarea cofinanţării lucrării ”Reabilitare termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov”, Calea Bucureşti nr.25 – 27, municipiul Braşov, judeţul Braşov din cadrul „Programului pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă”
 • Hotărârea 258/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.258 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 5.330 Euro pentru participarea unui grup de trei elevi, împreună cu profesorul coordonator, la faza finală a concursului internaţional de informatică „American Computer Science League -2011”, care se va desfăşura la Nort Haven Connecticut – SUA
 • Hotărârea 257/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.257 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiului Naţional „Grigore Moisil” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 5.330 Euro pentru participarea unui grup de şapte elevi, împreună cu profesorul coordonator, la faza finală a concursului internaţional de informatică „American Computer Science League -2011”, care se va desfăşura la Nort Haven Connecticut – SUA
 • Hotărârea 256/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 255/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.255 - pentru aprobarea alocării sumei de 170.000 lei comunei Feldioara pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind obiectivul „Cetatea Feldioarei”
 • Hotărârea 254/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.254 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Fiii şi Prietenii Branului” şi alocarea sumei de 14.000 lei, pentru achiziţionarea unui număr de exemplare din volumul „Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria”
 • Hotărârea 253/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.253 - privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie al SC „CONSILPREST” SRL Braşov
 • Hotărârea 252/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.252 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 251/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.251 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov pentru anul 2011
 • Hotărârea 250/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.250 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători „Rază de Lumină” Braşov, pentru anul 2011
 • Hotărârea 249/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.249 – avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale şi nemedicale din unităţile sanitare publice de interes judeţean
 • Hotărârea 248/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.248 – aprobarea înlocuirii doamnei Stănescu Adriana ca reprezentant desemnat de către Consiliul Judeţean Braşov pentru Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, cu doamna Jidov Dana
 • Hotărârea 247/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.247 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 268/2010 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Judeţean Braşov, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
 • Hotărârea 246/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.246 - acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei Tudorache Victoria, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 245/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.245 - acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.000 lei, domnului Bălan Dorel, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 244/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.244 - acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, doamnei Bercan Maria, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 243/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.243 - acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, domnului Nedelcu Constatntin, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 242/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.242 – acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului Brădescu Codruţ – Ioan, persoană aflată în situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 241/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.241 – acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 3.000 lei doamnei Samoilă Claudia – Simona pentru minorul Samoilă Ilie – Dorin, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 240/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea Planului Judeţean de Acţiune pentru Dezvoltarea de Comportamente Sănătoase în Domeniul Nutriţiei şi Activităţii Fizice pentru anii 2011-2013
 • Hotărârea 239/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.239 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 238/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.238 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 237/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.237 - privind aprobarea Caietelor de obiective pentru asigurarea managementului pentru ocuparea postului de manager/director pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 236/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.236 - privind împuternicirea executivului consiliului judeţean să constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, Comisia de evaluare finală pentru managementul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, Muzeului de Artă Braşov, Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeului de Etnografie Braşov şi Comisia de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov,
 • Hotărârea 235/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.235 – privind aprobarea Regulamentului cadru referitor la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea, concesionarea sau închirierea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (teren şi construcţii) aparţinând domeniului privat al judeţului Braşov
 • Hotărârea 234/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.234 – privind darea în administrare a imobilului situat în comuna Jibert, localitatea Dacia, nr.224, judeţul Braşov către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 233/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.233 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generaşă de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 232/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.232 – aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 231/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi planul de investiţii pe anul 2011 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 230/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.230 – aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2010, descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2010 precum şi raportul comisiei de cenzori privind verificarea şi certificarea situaţiilor financiare pe anul 2010 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 229/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.229 – aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2010 a contului de profit şi pierderi pe anul 2010 precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2010 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 228/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.228 – suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov cu suma de 726,49 mii lei, sumă virată de SC COMPANIA APA Braşov SA
 • Hotărârea 227/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.227 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei UCEA de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 226/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.226 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Ormeniş de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 225/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.225 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Racoş de Consiliul Judeţean din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
 • Hotărârea 224/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.224 – aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 9,08 mii lei din sponsorizări
 • Hotărârea 223/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.223 – privind aprobarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru înstrăinarea imobilului (construcţii şi teren) situat în Braşov, str. Gh. Dima nr.1,
 • Hotărârea 222/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.222 – privind aprobarea preţului de vânzare al imobilului (construcţii şi teren) situat în Braşov, str. Gh. Dima nr.1, conform Raportului de evaluare nr.47/2011
 • Hotărârea 221/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.221 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov pe anul 2011 cu suma de 7.880,00 lei
 • Hotărârea 220/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.220 – privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov pe anul 2011, cu suma de 3.000.000 lei alocată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism
 • Hotărârea 219/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.219 – privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale bugetului Judeţului Braşov, pe anul 2010
 • Hotărârea 218/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.218 - declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav „Iosif Şilimon”
 • Hotărârea 217/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare de lucrări pentru realizarea Aeroportului Internaţional Braşov- Ghimbav „Iosif Silimon”
 • Hotărârea 216/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.216 - privind modalitatea de exercitare a drepturilor de vot cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav S.A. convocată pentru data de 16.06.2011, ora 1130 la sediul Consiliului Judeţean Braşov – sala 117, b-dul Eroilor nr. 5, conform convocatorului din data de 12.05.2011 - privind împuternicirea domnul Aristotel Adrian Căncescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, să reprezinte Judeţul Braşov cu puteri depline, astfel încât, în cazul în care condiţiile prevăzute de art. 121 din Legea 31/1990 sunt întrunite la data de 16.06.2011, ora 1130 la sediul Consiliului Judeţean Braşov – sala 117, b-dul Eroilor nr. 5 (cu menţiunea că ne aflăm în prezenta altei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, decât cea prevăzută în convocatorul din data de 12.05.2011 ) să voteze în numele şi pe seama Judeţului Braşov: “PENTRU” dizolvarea voluntară a S.C. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 227 litera „b” din Legea 31/1990 precum şi în alte adunări generale ale acţionarilor având pe ordinea de zi dizolvarea voluntară şi lichidarea a S.C. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav S.A.
 • Hotărârea 215/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.215 - privind aprobarea finanţării exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare realizării obiectivului de interes judeţean Aeroport Internţional Braşov – Ghimbav ”Iosif Şilimon”, din contractul de credit încheiat de Consiliul Judeţean Braşov cu Banca Comercială Română
 • Hotărârea 214/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.214 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a unui teren în suprafaţă de 57916 mp înscris în CF nr.877, nr.top 1320/8
 • Hotărârea 213/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.213 – privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect
 • Hotărârea 212/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.212 - privind aprobarea acordării unor premii în sumă de 41.000 lei, pentru elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar braşovean, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale în anul 2011
 • Hotărârea 211/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.211 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 aprilie 2011
 • Hotărârea 210/2011 - Județul Brașov - 08.06.2011

  Hotărârea.nr.210 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 209/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.209 - privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 2.000 lei, pentru PÎRLEA IOAN-OCTAVIAN, elev în clasa a III–a la Liceul de muzică „Tudor Ciortea” - Braşov, judeţul Braşov, pentru rezultatele deosebite obţinute la concursurile de interpretare muzicală
 • Hotărârea 208/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.208 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 4000 lei, doamnei BRĂGĂU RODICA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 207/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov cu atribuţia de a utiliza sumele ce constituie Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 206/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.206 – privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 11.000 euro Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001/2008
 • Hotărârea 205/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii
 • Hotărârea 204/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.204 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2000 euro, domnişoarei CORDUNEANU CRISTINA FLORENTINA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 203/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.203 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, S.C. FIN-ECO S.A. Braşov şi A.D.I. – Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, privind includerea Depozitului conform administrat de S.C. Fineco S.A. în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Braşov cu toate facilităţile şi echipamentele
 • Hotărârea 202/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.202 – privind aprobarea alocării sumei de 850.000 lei comunei Ucea pentru lucrări de reparaţii capitale la imobilul în care funcţionează primăria comunei şi căminul cultural
 • Hotărârea 201/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.201 – privind aprobarea modificării destinaţiei sumelor alocate comunei Cincu prin Hotărârea nr.29/2011 privind repartizarea sumei de 433 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cincu pe anul 2011 şi Hotărârea nr.30/2011 privind repartizarea sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cincu
 • Hotărârea 200/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.200 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei domnului SOLOVĂSTRU N. IOAN, veteran de război, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 199/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.199 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei domnului CIUREAN VASILE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 198/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.198 - privind aprobarea de principiu a alocării sumei de 3.000.000 lei comunei VAMA BUZĂULUI, reprezentând cofinanţare pentru investiţia „Reabilitarea unor drumuri în comuna VAMA BUZĂULUI, satele BUZĂIEL şi ACRIŞ, în lungime de 10 km”
 • Hotărârea 197/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.197 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Musashino Japonia” şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 5.000 euro pentru acordarea unui sprijin umanitar vizând reconstrucţia Japoniei
 • Hotărârea 196/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea fondurilor necesare execuţiei lucrărilor de refacere a sectoarelor de drumuri judeţene de pe DJ 132B Homorod – Lim. Jud. Harghita şi DJ 104 L Buneşti – Viscri, afectate grav de calamităţile din luna iulie 2010
 • Hotărârea 195/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.195 - privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a şapte sectoare de drumuri judeţene pe perioada derulării Programului "Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local"
 • Hotărârea 194/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.194 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local, propuse a fi finanţate în cadrul Programului "Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local", implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013
 • Hotărârea 193/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.193 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Sindicatul Liber al Pensionarilor Braşov şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru susţinerea acţiunilor organizate de către sindicat cu scopul ajutorării pensionarilor braşoveni
 • Hotărârea 192/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.192 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” –Filiala Judeţeană Braşov „General Mihail Perju” şi finanţarea cu suma de 40.000 lei, pentru organizarea, în perioada 17-18 mai 2011, în Braşov, a aniversării a 30 de ani de la zborul în cosmos a primului cosmonaut român Dumitru Ioan Prunariu
 • Hotărârea 191/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.191 – privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în vigoare pentru anul 2011
 • Hotărârea 190/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.190 - privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 189/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.189 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei domnului CIOBÂCĂ ILIE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 188/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.188 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului URDEA LEONTE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 187/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.187 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei domnului PREJMEREAN DĂNUŢ, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 186/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.186 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei domnului HADI EDE, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 185/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.185 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei, domnului GRĂDINARIU IULIAN - ALEXANDRU, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 184/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.184 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei domnului BUDAI BELLA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 183/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.183 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei APOSTOL GENOVEVA-CRINA, pentru fiica sa minoră, APOSTOL ALEXANDRA-IZABELLA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 182/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.182 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.200 lei domnului ANTONESI OVIDIU-VASILE, pentru fiul său minor, ANTONESI DANIEL- OVIDIU, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate
 • Hotărârea 181/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.181 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu – Leluţiu Lucia Maria, pentru Cabinetul medical nr.27 din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Braşov, str.Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 180/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.180 - privind completarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 179/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.179 - privind alocarea sumei de 100.000 lei Comunei SÂMBĂTA de SUS pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada iunie-iulie 2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1383/28.12.2010
 • Hotărârea 178/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.178 - privind aprobarea predării, către Primăria Comunei PREJMER, a părţii finanţate de către Consiliul Judeţean Braşov, în cadrul obiectivului de investiţii “Staţie de Epurare Prejmer, judeţul Braşov” şi scăderea acestei părţi, din evidenţele contabile ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 177/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.177 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii – „C.N.I.” S.A. Bucureşti, a imobilului aflat în domeniul public al judeţului – Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Corp A+B), precum şi a terenului aferent, în vederea executării lucrărilor de reabilitare
 • Hotărârea 176/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.176 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş pentru realizarea investiţiei „Reabilitare, consolidare şi amenajare a Cetăţii Făgăraşului”
 • Hotărârea 175/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.175 - privind aprobarea modificării listei de investiţii pe anul 2011, Cap. 67.07 – „Buget împrumuturi interne”, prin schimbarea denumirii investiţiei din „Cetatea Făgăraşului”, în „Reabilitare, consolidare şi amenajare a Cetăţii Făgăraşului”
 • Hotărârea 174/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.174 – privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru Aglomerarea Braşov
 • Hotărârea 173/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.173 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 172/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.172 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 171/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.171 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2010, precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 170/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.170 - privind execuţia bugetului împrumuturilor interne la data de 31.03.2011
 • Hotărârea 169/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.169 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2011
 • Hotărârea 168/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.168 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare, la data de 31.03.2011
 • Hotărârea 167/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.167 - privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor
 • Hotărârea 166/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.166 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19 februarie 2011
 • Hotărârea 165/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.165 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2011
 • Hotărârea 164/2011 - Județul Brașov - 08.04.2011

  Hotărârea.nr.164 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8.04.2011
 • Hotărârea 163/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.163 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 20.000 lei, domnului FĂGĂRĂŞANU SCURTU CONSTANTIN
 • Hotărârea 162/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.162 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei, doamnei ISTUDOR ELENA
 • Hotărârea 161/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.161 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei IROFTE SIMONA-DANIELA, pentru fiul său minor IROFTE MAHADEVA
 • Hotărârea 160/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.160 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, doamnei OLESCU ALEXANDRA
 • Hotărârea 159/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.159 – privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei, domnului VASCAN ADAM
 • Hotărârea 158/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.158 - privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situaţie de extremă dificultate de către Agenţia Judeţeană a Persoanelor cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 157/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.157 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 156/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.156 - privind repartizarea pe localităţi a sumelor din TVA pentru derularea programului « Cornul şi Laptele » în anul 2011
 • Hotărârea 155/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.155 - privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului anterior
 • Hotărârea 154/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.154 - privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2011
 • Hotărârea 153/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.153 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 152/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.152 - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 151/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.151 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2011, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 150/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.150 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2011, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 149/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.149 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 148/2011 - Județul Brașov - 19.02.2011

  Hotărârea.nr.148 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19.02.2011
 • Hotărârea 147/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.147 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Universitatea Transilvania Braşov, Inspoctoratul Judeţean Şcolar Braşov, Spitalul Clinic de Copii Braşov, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, Asociaţia Institutul Român de Studii şi Cercetări Avansate în Gifted Education România şi Asociaţia Copiii de Cristal Braşov, în realizarea proiectului „Centrul Regional de Orientare Şcolară şi Vocaţională”, finanţat prin Programul Operaţional Regional Axa 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”
 • Hotărârea 146/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.146 - privind alocarea sumei de 956.797,86 lei Oraşului Victoria în vederea acoperirii cheltuielilor de cofinanţare aferente Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea de sedii pentru aşezămintele culturale din mediul mic urban, obiectiv „Aşezământ Cultural din oraşul Victoria, judeţul Braşov”
 • Hotărârea 145/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.145 - privind alocarea sumei de 642.629,74 lei Oraşului Rupea în vederea acoperirii cheltuielilor de cofinanţare aferente Programului prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea de sedii pentru aşezămintele culturale din mediul mic urban, obiectiv „Aşezământ Cultural din oraşul Rupea, judeţul Brasov„
 • Hotărârea 144/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.144 - privind darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a imobilului situat în Făgăraş, str. Extravilan, Nr. 1, aflat în proprietatea Judeţului Braşov – Domeniul Public, identificat prin C.F. nr.100808 Făgăraş (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3276), cu nr. Top 2467/3
 • Hotărârea 143/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.143 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile deţinute cu drept de administrare de către Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 142/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.142 - privind aprobarea preţului de vânzare al Revistei „Astra” şi a suplimentelor acesteia, editate de către Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, precum şi a modalităţilor de difuzare ale acestora
 • Hotărârea 141/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.141 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 128/28.04.2010
 • Hotărârea 140/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.140 - privind desemnarea unui membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 139/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.139 privind aprobarea modelului contractului de vânzare-cumpărare ce se va încheia în vederea vânzării spaţiilor (proprietate privată a Judeţului Braşov), cu destinaţie medicală şi a celor în care se defăşoară activitate conexă actului medical, din imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”, situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 138/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii adulţi din cadrul Complexului de Servicii Timiş
 • Hotărârea 137/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.137 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria, precum şi a modalităţii în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere
 • Hotărârea 136/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui împrumut, în valoare de 14 milioane euro, pentru reabilitarea a 60,597 km drumuri judeţene
 • Hotărârea 135/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.135 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Doboş Mariana, pentru Cabinetul medical nr.25 (folosit în regim de tură/ contratură) din cadrul Policlinicii Stomatologice „Astra”, cu sediul în Braşov str. Cometei nr.1
 • Hotărârea 134/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.134 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Bugiu Marina, pentru Cabinetul medical nr.16 (folosit în regim de tură/contratură) din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str.Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 133/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.133 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu Doina, pentru Cabinetul medical nr.25 (folosit în regim de tură/ contratură) din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str.Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 132/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.132 - privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate cu medicii stomatologi Berariu Mariana şi Moaşa Lucia Doina pentru Cabinetele medicale nr.20 şi nr.22 (folosite în regim de tură/contratură) situate în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” cu sediul în Braşov str.Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 131/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor medico-sociale din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 130/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.130 - privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor, pentru anul 2011
 • Hotărârea 129/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pe anul 2011, de către unităţile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 128/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.128 - privind aprobarea unor măsuri de organizare pentru unele instituţii de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 127/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.127 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Unităţii de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, prin majorarea numărului de paturi de la 75 la 120
 • Hotărârea 126/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.126 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 125/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.125 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 124/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.124 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 123/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.123 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
 • Hotărârea 122/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.122 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 121/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.121 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 120/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.120 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 119/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea demarării procedurilor de privatizare prin vânzare de acţiuni a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. şi S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.
 • Hotărârea 118/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.118 - privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Judeţul Braşov şi unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, pe anul 2011
 • Hotărârea 117/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.117 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţii termice şi amenajarea unor spaţii de la parter la clădirea Centrul Militar Zonal Braşov”
 • Hotărârea 116/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.116 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenţei medicale şi ocrotirii sănătăţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, aprobat prin HG 765/2010 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, judeţul Braşov”
 • Hotărârea 115/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.115 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de interes judeţean Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav „Iosif Şilimon”
 • Hotărârea 114/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.114 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 113/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.113 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 112/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.112 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Readaptare Funcţională pentru Deficienţi de Vedere Tardivi Braşov
 • Hotărârea 111/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 110/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.110 - privind aprobarea predării către Municipiul Săcele a obiectivului „Casă pentru rromi” – zona Gârcini, Săcele şi scoaterea din evidenţele contabile a acestuia
 • Hotărârea 109/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.109 - privind aprobarea constituirii unei comisii care va identifica varianta optimă privind procedura legală aplicabilă între Legea 178/2010 a Parteneriatului Public Privat şi O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, cu privire la obiectivele de investiţii de interes judeţean Aeroportul Internaţional Braşov- Ghimbav „Iosif Şilimon” şi „Spital Clinic Judeţean în comuna Hărman, judeţul Braşov”
 • Hotărârea 108/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.108 - privind aprobarea desemnării domnului Radu Petru Ispas ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Clubului Sportiv Judeţean Braşov
 • Hotărârea 107/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.107 - privind aprobarea modificării numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie pentru traseul nr.11 < Braşov – Lunca Câlnicului – Prejmer>, cuprins în Programul Judeţean de Transport 2008 - 2011
 • Hotărârea 106/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.106 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2011
 • Hotărârea 105/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.105 - privind revocarea Hotărârii nr.35/14.06.1999 a Consiliului Judeţean Braşov pentru modificarea Deciziei Delegaţiei Permanente nr.184/14.10.1993
 • Hotărârea 104/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.104 - privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov,str. M. Eminescu nr.18– Secţia de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 103/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19 ianuarie 2011
 • Hotărârea 102/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21 decembrie 2010
 • Hotărârea 101/2011 - Județul Brașov - 18.02.2011

  Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18.02.2011
 • Hotărârea 100/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.100 - privind aprobarea completării Actului Constitutiv şi a Statutului Clubului Sportiv Judeţean Braşov
 • Hotărârea 98/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.98 – privind aprobarea desfiinţării a 35 posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, precum şi din instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 97/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.97- privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşov a sumei de 10.176 mii lei pentru susţinerea cheltuielilor generate de întreţinerea şi repararea drumurilor
 • Hotărârea 96/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.96 - privind repartizarea sumei de 152 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2011
 • Hotărârea 95/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.95 - privind repartizarea sumei de 388 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Vulcan pe anul 2011
 • Hotărârea 94/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.94 - privind repartizarea sumei de 195 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Voila pe anul 2011
 • Hotărârea 93/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.93 - privind repartizarea sumei de 505 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Voila pe anul 2011
 • Hotărârea 92/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.92 - privind repartizarea sumei de 223 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Vama Buzăului pe anul 2011
 • Hotărârea 91/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.91 - privind repartizarea sumei de 577 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Vama Buzăului pe anul 2011
 • Hotărârea 90/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.90 - privind repartizarea sumei de 279 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ungra pe anul 2011
 • Hotărârea 89/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.89 - privind repartizarea sumei de 721 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ungra pe anul 2011
 • Hotărârea 88/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.88 - privind repartizarea sumei de 237 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ucea pe anul 2011
 • Hotărârea 87/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.87 - privind repartizarea sumei de 613 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ucea pe anul 2011
 • Hotărârea 86/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.86 - privind repartizarea sumei de 237 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Teliu pe anul 2011
 • Hotărârea 85/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.85 - privind repartizarea sumei de 613 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Teliu pe anul 2011
 • Hotărârea 84/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.84 - privind repartizarea sumei de 409 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Tărlungeni pe anul 2011
 • Hotărârea 83/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.83 - privind repartizarea sumei de 1057,5 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Tărlungeni pe anul 2011
 • Hotărârea 82/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.82 - privind repartizarea sumei de 125 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şoarş pe anul 2011
 • Hotărârea 81/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.81 - privind repartizarea sumei de 325 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şoarş pe anul 2011
 • Hotărârea 80/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.80 - privind repartizarea sumei de 265 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şinca Nouă pe anul 2011
 • Hotărârea 79/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.79 - privind repartizarea sumei de 685 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şinca Nouă pe anul 2011
 • Hotărârea 78/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.78 - privind repartizarea sumei de 84 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şinca pe anul 2011
 • Hotărârea 77/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.77 - privind repartizarea sumei de 216 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şinca pe anul 2011
 • Hotărârea 76/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.76 - privind repartizarea sumei de 265 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şercaia pe anul 2011
 • Hotărârea 75/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.75 - privind repartizarea sumei de 685 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Şercaia pe anul 2011
 • Hotărârea 74/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.74 - privind repartizarea sumei de 237 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Sânpetru pe anul 2011
 • Hotărârea 73/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.73 – privind repartizarea sumei de 613 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Sânpetru pe anul 2011
 • Hotărârea 72/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.72 - privind repartizarea sumei de 139 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Sâmbăta de Sus pe anul 2011
 • Hotărârea 71/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.71 - privind repartizarea sumei de 361 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Sâmbăta de Sus pe anul 2011
 • Hotărârea 70/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.70 - privind repartizarea sumei de 241 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Racoş pe anul 2011
 • Hotărârea 69/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.69 - privind repartizarea sumei de 625,5 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Racoş pe anul 2011
 • Hotărârea 68/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.68 - privind repartizarea sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Prejmer pe anul 2011
 • Hotărârea 67/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.67 - privind repartizarea sumei de 649 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Prejmer pe anul 2011
 • Hotărârea 66/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.66 - privind repartizarea sumei de 153 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Poiana Mărului pe anul 2011
 • Hotărârea 65/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.65 - privind repartizarea sumei de 397 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Poiana Mărului pe anul 2011
 • Hotărârea 64/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.64 - privind repartizarea sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Părău pe anul 2011
 • Hotărârea 63/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.63 - privind repartizarea sumei de 433 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Părău pe anul 2011
 • Hotărârea 62/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.62 - privind repartizarea sumei de 325 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ormeniş pe anul 2011
 • Hotărârea 61/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.61 - privind repartizarea sumei de 841,5 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ormeniş pe anul 2011
 • Hotărârea 60/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.60 - privind repartizarea sumei de 223 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Moieciu pe anul 2011
 • Hotărârea 59/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.59 - privind repartizarea sumei de 577 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Moieciu pe anul 2011
 • Hotărârea 58/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.58 - privind repartizarea sumei de 209 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Măieruş pe anul 2011
 • Hotărârea 57/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.57 - privind repartizarea sumei de 541 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Măieruş pe anul 2011
 • Hotărârea 56/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.56 - privind repartizarea sumei de 390 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2011
 • Hotărârea 55/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.55 - privind repartizarea sumei de 1010 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2011
 • Hotărârea 54/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.54 - privind repartizarea sumei de 237 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Lisa pe anul 2011
 • Hotărârea 53/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.53 - privind repartizarea sumei de 613 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Lisa pe anul 2011
 • Hotărârea 52/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.52 - privind repartizarea sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Holbav pe anul 2011
 • Hotărârea 51/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.51 - privind repartizarea sumei de 433 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Holbav pe anul 2011
 • Hotărârea 50/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.50 - privind repartizarea sumei de 195 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hoghiz pe anul 2011
 • Hotărârea 49/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.49 - privind repartizarea sumei de 505 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hoghiz pe anul 2011
 • Hotărârea 48/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.48 - privind repartizarea sumei de 220 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hărman pe anul 2011
 • Hotărârea 47/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.47 - privind repartizarea sumei de 570 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hărman pe anul 2011
 • Hotărârea 46/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.46 - privind repartizarea sumei de 195 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hălchiu pe anul 2011
 • Hotărârea 45/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.45 - privind repartizarea sumei de 505 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hălchiu pe anul 2011
 • Hotărârea 44/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.44 - privind repartizarea sumei de 84 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hârseni pe anul 2011
 • Hotărârea 43/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.43 - privind repartizarea sumei de 216 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Hârseni pe anul 2011
 • Hotărârea 42/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.42 - privind repartizarea sumei de 215 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Fundata pe anul 2011
 • Hotărârea 41/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.41 - privind repartizarea sumei de 555 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Fundata pe anul 2011
 • Hotărârea 40/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.40 - privind repartizarea sumei de 385 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Feldioara pe anul 2011
 • Hotărârea 39/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.39 - privind repartizarea sumei de 997 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Feldioara pe anul 2011
 • Hotărârea 38/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.38 - privind repartizarea sumei de 209 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Dumbrăviţa pe anul 2011
 • Hotărârea 37/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.37 - privind repartizarea sumei de 541 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Dumbrăviţa pe anul 2011
 • Hotărârea 36/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.36 - privind repartizarea sumei de 28 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Drăguş pe anul 2011
 • Hotărârea 35/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.35 - privind repartizarea sumei de 72 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Drăguş pe anul 2011
 • Hotărârea 34/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.34 - privind repartizarea sumei de 111 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cristian pe anul 2011
 • Hotărârea 33/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.33 - privind repartizarea sumei de 289 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cristian pe anul 2011
 • Hotărârea 32/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.32 - privind repartizarea sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Comăna pe anul 2011
 • Hotărârea 31/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.31 - privind repartizarea sumei de 649 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Comăna pe anul 2011
 • Hotărârea 30/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.30 - privind repartizarea sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cincu pe anul 2011
 • Hotărârea 29/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.29 - privind repartizarea sumei de 433 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Cincu pe anul 2011
 • Hotărârea 28/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.28 - privind repartizarea sumei de 265 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Caţa pe anul 2011
 • Hotărârea 27/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.27 - privind repartizarea sumei de 685 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Caţa pe anul 2011
 • Hotărârea 26/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.26 - privind repartizarea sumei de 209 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Buneşti pe anul 2011
 • Hotărârea 25/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.25 - privind repartizarea sumei de 541 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Buneşti pe anul 2011
 • Hotărârea 24/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.24 - privind repartizarea sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2011
 • Hotărârea 23/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.23 - privind repartizarea sumei de 433 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2011
 • Hotărârea 22/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.22 - privind repartizarea sumei de 28 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2011
 • Hotărârea 21/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.21 - privind repartizarea sumei de 72 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2011
 • Hotărârea 20/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.20 - privind repartizarea sumei de 265 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Beclean pe anul 2011
 • Hotărârea 19/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.19 - privind repartizarea sumei de 685 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Beclean pe anul 2011
 • Hotărârea 18/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.18 - privind repartizarea sumei de 269 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al comunei Apaţa pe anul 2011
 • Hotărârea 17/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.17 - privind repartizarea sumei de 697,5 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al comunei Apaţa pe anul 2011
 • Hotărârea 16/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.16 - privind repartizarea sumei de 691 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Zărneşti pe anul 2011
 • Hotărârea 15/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.15 - privind repartizarea sumei de 1.789 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Zărneşti pe anul 2011
 • Hotărârea 14/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.14 - privind repartizarea sumei de 56 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Victoria pe anul 2011
 • Hotărârea 13/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.13 - privind repartizarea sumei de 144 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Victoria pe anul 2011
 • Hotărârea 12/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.12 - privind repartizarea sumei de 489 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Râşnov pe anul 2011
 • Hotărârea 11/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.11- privind repartizarea sumei de 1.264 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Râşnov pe anul 2011
 • Hotărârea 10/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.10- privind repartizarea sumei de 84 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Ghimbav pe anul 2011
 • Hotărârea 9/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.9- privind repartizarea sumei de 216 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al oraşului Ghimbav pe anul 2011
 • Hotărârea 8/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.8- privind repartizarea sumei de 99 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Săcele pe anul 2011
 • Hotărârea 7/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.7- privind repartizarea sumei de 258 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Săcele pe anul 2011
 • Hotărârea 6/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.6- privind repartizarea sumei de 1.031 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Făgăraş pe anul 2011
 • Hotărârea 5/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.5- privind repartizarea sumei de 2.669 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Făgăraş pe anul 2011
 • Hotărârea 4/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.4- privind repartizarea sumei de 159 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Codlea pe anul 2011
 • Hotărârea 3/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.3- privind repartizarea sumei de 411 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al municipiului Codlea pe anul 2011
 • Hotărârea 2/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.2- privind stabilirea procedurii de adoptare a hotărârilor consiliului judeţean privind repartizarea sumelor din cota de 20% din impozitul pe venit, precum şi din cota de 20% sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale ale localităţilor din judeţul Braşov pe anul 2011
 • Hotărârea 1/2011 - Județul Brașov - 19.01.2011

  Hotărârea nr.1.- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 19.01.2011