• Hotărârea 452/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.452 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei doamnei LASZLO ANA
 • Hotărârea 451/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.451- privind aprobarea modificării destinaţiei sumelor alocate Comunei Mândra prin Hotărârea nr.364/2010 a Consiliului Judeţean Braşov, privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor suplimentare din cota de 20% impozit pe venit la nivel de judeţ
 • Hotărârea 450/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.450- privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2010
 • Hotărârea 449/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.449- privind aprobarea plăţii sumei de 37.800 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor judeţeni
 • Hotărârea 448/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.448 privind aprobarea modificării destinaţiei unor sume de echilibrare repartizate Comunei CAŢA, din cota de 20 % din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
 • Hotărârea 447/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.447- privind aprobarea modificării destinaţiei unor sume de echilibrare repartizate Comunei HOLBAV, din cota de 20 % din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
 • Hotărârea 446/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.446- privind aprobarea modificării destinaţiei unor sume de echilibrare repartizate Oraşului ZĂRNEŞTI, din cota de 20 % din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
 • Hotărârea 445/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.445- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 444/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.444 - privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii cu deficienţe de auz şcolarizaţi în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, începând cu anul 2011
 • Hotărârea 443/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.443- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 859/2005, încheiat între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi D-na Achim (în prezent, cu numele de familie „Datcu”) Ioana, pentru un spaţiu locativ de 15,00 mp, situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov, ca locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 442/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.442- privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Braşov a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de donaţie autentificat prin Încheierea nr.2734/24.11.2010 şi darea lor în administrarea Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 441/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.441 privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru montarea unui automat de produse alimentare în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, proprietate publică a judeţului Braşov
 • Hotărârea 440/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.440- privind aprobarea închirierii unor spaţii, pentru montarea unui automat de băuturi calde şi a unui dozator de apă, în imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Şcolii, nr.4, proprietate publică a judeţului Braşov-sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 439/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.439- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.500 lei domnului PELCZ ŞTEFAN IVAN
 • Hotărârea 438/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.438- privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Programul ”Casa verde” - „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, iniţiat de Ministerul Mediului
 • Hotărârea 437/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.437- privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 236/14.10.2009 privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Programul ”Casa verde” - „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, iniţiat de Ministerul Mediului
 • Hotărârea 436/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.436 privind mandatarea conducerii S.C. “Consilprest” S.R.L. Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov, Bastionul Postăvarului, situat în Municipiul Braşov, Aleea Brediceanu
 • Hotărârea 435/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.435- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Braşov a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, în vederea casării
 • Hotărârea 434/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.434- privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2011
 • Hotărârea 433/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.433- privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene, a unui drum local, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei MOIECIU
 • Hotărârea 432/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.432- privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură
 • Hotărârea 431/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.431- privind alocarea sumei de 200.000 lei Oraşului GHIMBAV, în vederea susţinerii financiare a obligaţiilor de plată ale localităţii
 • Hotărârea 430/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.430 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului RATZ NANDOR
 • Hotărârea 429/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.429- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei domnişoarei OLARIU MIHAELA
 • Hotărârea 428/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.428- acordarea unor premii pentru şapte cetăţeni ai judeţului Braşov care au primit titlul de „Erou al comunităţii” pe anul 2010 decernat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 427/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.427 – privind demararea procedurilor legale în vederea atribuirii denumirii „Aeroportul Internaţional Iosif Şilimon Braşov” obiectivului de interes judeţean „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 426/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.426- privind aprobarea finanţării obiectivului „Refacerea terenului în zona balastierelor şi împrejmuirea de securitate a Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav” din creditul BCR, conform contractului nr. DM 53/14.10.2009, încheiat între Judeţul Braşov şi Banca Comercială Română şi introducerea acestui obiectiv în Lista de investiţii, la Cap. 84.07- „Transporturi”, cu valoarea din indicatorii tehnico - economici aprobaţi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov Nr. 385/30.11.2010
 • Hotărârea 425/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.425- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 424/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.424- privind aprobarea modificării destinaţiei unor sume de echilibrare repartizate Comunei Părău, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 69 din 22.02.2010, „privind alocarea sumei de 603 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 188 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Părău pe anul 2010”
 • Hotărârea 423/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.423- privind aprobarea modificării destinaţiei sumelor alocate Municipiului Făgăraş, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 364 din 30.11.2010, privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor suplimentare din cota de 20% impozit pe venit la nivel de judeţ
 • Hotărârea 422/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.422- modificarea punctului 13 – Măieruş din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.364/30.11.2010 privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor suplimentare din cota de 20% impozit pe venit la nivel de judeţ
 • Hotărârea 421/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.421 - privind aprobarea delegării către preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, domnul Aristotel Căncescu, a atribuţiilor prevăzute de art.11 lit.a – f din H.G.R. nr. 1239/2010, în vederea demarării procedurilor legale pentru încheierea contractului de parteneriat public – privat, „Proiectare – Construcţie – Operare – Transfer Spital Judeţean de Urgenţă - Braşov”
 • Hotărârea 420/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.420 - privind aprobarea delegării către preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, domnul Aristotel Căncescu, a atribuţiilor prevăzute de art.11 lit.a – f din H.G.R. nr. 1239/2010, în vederea demarării procedurilor legale pentru încheierea contractului de parteneriat public – privat, ”Proiectare – Construcţie – Operare – Transfer Aeroport Internaţional –Braşov”
 • Hotărârea 419/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.419 – aprobarea stabilirii datei de desfăşurare a Adunării Generale a Acţionarilor la SC METROM INDUSTRIAL PARC SA şi SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA în următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 418/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.418 - privind aprobarea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare, ce urmează să se încheie între doamna Mihăescu Ionela - Alexandra şi domnul Vătăşan Alexandru, în calitate de vânzători, şi Judeţul Braşov, în calitate de cumpărător, având ca obiect imobilul situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 15 şi aprobarea revocării Art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 313 / 2.11.2010
 • Hotărârea 417/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.417 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 noiembrie 2010
 • Hotărârea 416/2010 - Județul Brașov - 21.12.2010

  Hotărârea.nr.416 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21.12.2010
 • Hotărârea 415/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.415 – privind aprobarea înfiinţării Muzeului Satului Brănean, ca instituţie de cultură sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 414/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.414 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Braşov şi finanţarea, cu suma de 14.448 lei, în vederea realizării Proiectului „Educatori calificaţi în acordarea primului ajutor” POSDRU/39/3.2/G/32000
 • Hotărârea 413/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.413 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului KINCSES ZOLTAN
 • Hotărârea 412/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.412 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei domnului LAZĂR VIRGIL
 • Hotărârea 411/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.411 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului SIMION REMUS-EUGEN
 • Hotărârea 410/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.410 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului VRABIE IOAN
 • Hotărârea 409/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.409 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.500 lei doamnei CSIKI VASILICA LUMINIŢA
 • Hotărârea 408/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.408 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului FRANGULEA RADU
 • Hotărârea 407/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.407 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei doamnei GRĂDINARIU PAULINA
 • Hotărârea 406/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.406 - privind acordarea „Distincţiei de excelenţă” domnului Tomas Bross
 • Hotărârea 405/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.405 - privind acordarea unor premii halterofilului braşovean Ghisoiu Adrian şi antrenorului acestuia Orban Ludovic pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Europene de juniori şi tineret desfăşurate la Limassol - Cipru
 • Hotărârea 404/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.404 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Universitar Braşov şi finanţarea, cu suma de 40.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare obţinerii unor rezultate superioare în activitatea sportivă ce se desfăşoară în cadrul clubului
 • Hotărârea 403/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.403 - privind cooperarea Judeţului Braşov cu Parohia „Înălţarea Domnului” – Jandarmi Braşov şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea evenimentului „10 ani de asistenţă religioasă în Ministerul Administraţiei şi Internelor”
 • Hotărârea 402/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.402 - privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii „Teren situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie, nr.6, identificat în C.F.nr. 21049 Braşov, nr. Top. 8853-8855/1/22/1; 8853-8855/1/23/b/1, în suprafaţă de 54, 21 m.p. din 1132,81 m.p.”
 • Hotărârea 401/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.401 - privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii comisiei de vânzare a spaţiilor medicale aflate în proprietatea privată a judeţului Braşov şi a membrilor comisiei de contestaţii
 • Hotărârea 400/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.400 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă” Braşov şi finanţarea, prin Asociaţia Absolvenţii şi Prietenii Liceului „Dr. Ioan Meşotă”(AAPLIM), cu suma de 10.000 lei, în vederea realizării Proiectului „Badea Cârţan şi Revelaţia Latinităţii”
 • Hotărârea 399/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.399 - privind modificarea Hotărârii nr.70/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 603 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 188 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Poiana Mărului pe anul 2010 în sensul diminuării cu 183.000 lei a sumei alocate pentru „Studii” şi repartizarea ei astfel: 33 mii lei pentru „Alimentare cu apă” şi 150 mii lei pentru „Reabilitare Cămin Cultural”
 • Hotărârea 398/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.398 – aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu „Asociaţia Centrul Cultural Italian” Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea unor activităţi sportive ale copiilor instituţionalizaţi în structuri care nu sunt finanţate de la bugetul statului
 • Hotărârea 397/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.397 - privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii din unitatea de învăţământ special – Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” Făgăraş
 • Hotărârea 396/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.396 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Braşov
 • Hotărârea 395/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.395 - privind modificarea Hotărârii nr.57/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 794 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 248 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Fundata pe anul 2010 în sensul diminuării cu 46 mii lei a sumei alocate pentru „Alimentare cu apă, canal” şi majorarea la „Drumuri”
 • Hotărârea 394/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.394 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Spital Clinic Judeţean în comuna Hărman – judeţul Braşov”
 • Hotărârea 393/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.393 - privind aprobarea reprezentanţilor desemnaţi de către Consiliul Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special
 • Hotărârea 392/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.392 - privind aprobarea reprezentanţilor desemnaţi de către Consiliul Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale unităţilor publice sanitare de interes judeţean, precum şi numirea membrilor supleanţi
 • Hotărârea 391/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.391 – privind desemnarea reprezentanţilor judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al CS „Societatea de Patinaj” Braşov
 • Hotărârea 390/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.390 - privind demararea procedurilor de încetare a relaţiilor contractuale dintre Judeţul Braşov în calitate de concedent şi INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC. în calitate de concesionar, potrivit clauzelor aplicabile conform contractului de concesiune de lucrări nr.5530/20.07.2007
 • Hotărârea 389/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.389 - aprobarea alocării sumei de 100.000 lei comunei Crizbav pentru cofinanţarea investiţiei „Canalizarea apelor uzate menajere şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Crizbav şi reţele de distribuţie apă în localităţile Crizbav şi Cutuş - judeţul Braşov”
 • Hotărârea 388/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.388 - privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei comunei Drăguş pentru cofinanţarea investiţiei „Modernizarea infrastructurii comunei Drăguş” – Programul FADR, Măsura 322
 • Hotărârea 387/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.387 - aprobarea alocării sumei de 100.000 lei, comunei Jibert, pentru realizarea lucrărilor de închidere a punctelor de depozitare a deşeurilor de pe raza administrativ-teritorială a comunei
 • Hotărârea 386/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.386 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Universitatea „Transilvania” din Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea conferinţei internaţionale cu titlul „The 3rd International Conference on Advanced Composite Materials Engineering”,COMAT 2010
 • Hotărârea 385/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.385 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacerea terenului în zona balastierei şi împrejmuirea de securitate – proiectare şi execuţie” – Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav
 • Hotărârea 384/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.384 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CJCCI)”
 • Hotărârea 383/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.383 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Racord electric la Staţia de Pompare Tărlungeni, în cadrul programului guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale-cofinanţare (proiectare-execuţie)”
 • Hotărârea 382/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.382 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” Făgăraş, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 381/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.381 - privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 380/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.380 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Şcoala de Arte şi Meserii Codlea pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 379/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.379 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 378/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.378 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pentru anul şcolar 2010 - 2011
 • Hotărârea 377/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.377 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 376/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.376 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 375/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.375 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 374/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.374 - privind aprobarea statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 373/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.373 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2011
 • Hotărârea 372/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.372 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2011
 • Hotărârea 371/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.371 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2011.
 • Hotărârea 370/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.370 - privind acceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România –Parohia Braşov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 36, precum şi aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului
 • Hotărârea 369/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.369 - privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a imobilului „Clădire administrativă şi anexe, cu Sc 308mp, Scc 400mp – din cărămidă, situat în localitatea Şercaia str. Principală nr.150, cu terenul aferent, identificat în CF nr.1174 Şercaia, sub nr. top 274, 275/a, 275/b şi darea în administrarea Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 368/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.368 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli la Cap.68.02 – Asigurări şi Asistenţă Socială pe anul 2010 cu suma de 24.880 lei, sumă virată de APIA pentru derularea programului PEAD 2010
 • Hotărârea 367/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.367 - privind împuternicirea ordonatorul principal de credite să aprobe rectificarea bugetară şi modificări ale listelor de investiţii în luna decembrie 2010, pentru bugetul judeţului Braşov, precum şi să repartizeze sumele din impozitul pe venit şi sumele din taxa pe valoare adăugată disponibile, către localităţile din judeţ, întrucât sumele prognozate a fi încasate pot fi diferite în execuţia bugetară
 • Hotărârea 366/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.366 - privind aprobarea ca pentru bugetul propriu al Judeţului Braşov, suma prognozată a fi depăşită, reprezentând 1.954 mii lei să fie cuprinsă în buget prin diminuarea corespunzătoare a cotelor de 13% impozit pe venit
 • Hotărârea 365/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.365 - privind aprobarea reducerii sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
 • Hotărârea 364/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.364 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor suplimentare din cota de 20% impozit pe venit la nivel de judeţ
 • Hotărârea 363/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.363 - privind acordarea unor premii pentru primii cinci sportivi şi cinci antrenori ai judeţului Braşov care au obţinut rezultate sportive deosebite în anul 2010
 • Hotărârea 362/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.362 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 02 noiembrie 2010
 • Hotărârea 361/2010 - Județul Brașov - 30.11.2010

  Hotărârea.nr.361 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.11.2010
 • Hotărârea 360/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.360 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru cinci cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 359/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.359 privind aprobarea împuternicirii Comisiei de specialitate nr. 8 a Consiliului Judeţean Braşov şi a executivului Consiliului Judeţean Braşov, în vederea nominalizării celor mai buni sportivi şi antrenori ai Judeţului Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 358/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.358 privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 19.000 lei, pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2010, a manifestărilor prilejuite de marcarea Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilităţi
 • Hotărârea 357/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.357 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia artiştilor fotografi din România şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru realizarea unui album de fotografii
 • Hotărârea 356/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.356 - privind modificarea Hotărârii nr.61/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 533 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Holbav pe anul 2010, în sensul schimbării destinaţiei unor sume
 • Hotărârea 355/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.355 - privind modificarea Hotărârii nr.80/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 533 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale Comunei VAMA BUZĂULUI pe anul 2010, în sensul schimbării destinaţiei sumei de 500.000 lei, de la Cap. „Drumuri”
 • Hotărârea 354/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.354 privind acordul Judeţului Braşov la delegarea de către Municipiul FĂGĂRAŞ a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 353/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.353privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a obiectivului de investiţii de interes local „drum de legătură DN1A – Ocolitoarea MICĂ a municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia; drum de legătură zona Avram Iancu – Ocolitoarea Braşovului
 • Hotărârea 352/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.352 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii „Ocolitoarea Municipiului Braşov – Etapa a III-a Sector: DN 13 - DN 1 (Tronson Centură de Legătură DN 13 – DN 1/DN 73)”
 • Hotărârea 351/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.351 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei domnului SUCIU OLIMPIU, pentru fiica sa minoră SUCIU ARIANA-ANTONIA
 • Hotărârea 350/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.350 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 10.000 lei domnului BOTA GEORGE LAURENŢIU, pentru fiul său minor BOTA SILUAN
 • Hotărârea 349/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.349 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului IVANCIU RADU
 • Hotărârea 348/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.348 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei NEAMŢU ELENA, pentru fiica sa minoră, NEAMŢU ANA – MARIA - RALUCA
 • Hotărârea 347/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.347 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului BRÎNDUŞEL MIRCEA
 • Hotărârea 346/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.346 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului DĂSCĂLESCU MIHAI
 • Hotărârea 345/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.345 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei PUIU VIORICA, pentru fiul său minor PUIU CIPRIAN
 • Hotărârea 344/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.344 privind alocarea sumei de 150.350 lei Comunei CAŢA, pentru plata lucrărilor de pietruire, executate în regim de urgenţă pe străzile din satele PALOŞ şi CAŢA
 • Hotărârea 343/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.343 privind alocarea sumei de 125.700 lei Comunei CAŢA, pentru executarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor din satul PALOŞ
 • Hotărârea 342/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.342 privind alocarea sumei de 157.568 lei Municipiului SĂCELE pentru plata lucrărilor de pietruire executate în regim de urgenţă pe străzile Pajiştei, Lacului şi Amurgului
 • Hotărârea 341/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.341 - privind alocarea sumei de 192.000 lei Municipiului SĂCELE pentru realizarea unui adăpost de câini comunitari
 • Hotărârea 340/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.340 - privind alocarea sumei de 200.000 lei Comunei Şercaia pentru plata lucrărilor de proiectare a obiectivelor cuprinse în contractul de finanţare-măsura 3.2.2. – Proiect integrat „Canalizare, aducţiune de apă, reabilitare străzi, after school în comuna Şercaia”
 • Hotărârea 339/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.339 - privind aprobarea Protocolului de înţelegere între Judeţul Braşov şi „Fundacion Cenit – Buenos Aires”
 • Hotărârea 338/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.338 - privind reducerea capitalului social al S.C. Consilprest S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 337/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.337- privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii din unitatea de învăţământ special - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria
 • Hotărârea 336/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.336 - privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 350,10 mii lei
 • Hotărârea 335/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.335 - privind declararea de utilitate publică de interes local a unui „Teren situat în Municipiul Săcele – ocupat de pasajul superior Dârste – aferent ocolitoarei Municipiului Braşov, indentificat în CF nr. 1997 Baciu, nr. top 1364/1/a, în suprafaţă de 460 mp”
 • Hotărârea 334/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.334 - privind alocarea sumei de 24.100 lei Comunei HĂRMAN în vederea achitării lucrărilor de comasare a suprafeţelor de teren destinate realizării investiţiei „Spitalului Judeţean Clinic de Urgenţă” Braşov
 • Hotărârea 333/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.333 - privind alocarea sumei de 687.000 lei către Municipiul Făgăraş în vederea acoperirii cheltuielilor de cofinanţare aferente proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraş”
 • Hotărârea 332/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.332 - privind aprobarea dizolvării SC COMPANIA DE CONSTRUCŢII GENERALE SA Braşov şi aprobarea deschiderii procedurii de lichidare a societăţii prin achiziţia publică a serviciului respectiv şi împuternicirea directorului societăţii de a exercita atribuţiile conferite de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată
 • Hotărârea 331/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.331 - privind aprobarea înfiinţării unui nou traseu, în cadrul programului judeţean de transport public de persoane, pe ruta Rupea – Homorod – Hoghiz – Măieruş - Braşov
 • Hotărârea 330/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.330 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu SC Info Curier SRL Braşov – editor al Revistei Române de Administraţie Publică Locală în vederea organizării unor evenimente în perioada noiembrie – decembrie 2010 şi finanţarea cu suma de 90.000 lei
 • Hotărârea 329/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.329 - privind aprobarea finanţării lucrării „Relocare apă de pe terenul Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav” din contractul de credit încheiat de către Consiliul Judeţean Braşov cu Banca Comercială Română
 • Hotărârea 328/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.328 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Ioan Popazu” Braşov şi finanţarea cu suma de 31.500 lei în vederea implementării proiectului „160 de ani de la înfiinţarea Liceului „Andrei Şaguna””
 • Hotărârea 327/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.327 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA” în anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 326/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.326 - privind aprobarea Master Planului RO /16/P/PA 001-03-Ept/MVV/Rodeco în domeniul infrastructurii de apă a judeţului Braşov
 • Hotărârea 325/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.325 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030
 • Hotărârea 324/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.324 - privind aprobarea contractului-cadru de utilizare a zonei drumului judeţean
 • Hotărârea 323/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.323 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 322/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.322 - privind numirea doamnei Ujupan Georgeta în funcţia publică de conducere de director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 321/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.321 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 320/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.320 - privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2010-2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 319/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.319 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 318/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.318 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2010 şi, corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu suma de 12,80 mii lei, din sponsorizări.
 • Hotărârea 317/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.317 - privind aprobarea contractului de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Judeţului Braşov, asupra terenului, în suprafaţă de 151.501 mp, înscris în CF nr.101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Braşov, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, în vederea construirii şi exploatării investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 316/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.316 - privind aprobarea raportului de evaluare nr. 16/2010, pentru imobilul situat în Municipiul Braşov, strada Diaconu Coresi nr.1, necesar vânzării cabinetelor medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform OUG nr.68/2008
 • Hotărârea 315/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.315 - privind aprobarea constituirii unei comisii speciale care va analiza situaţia juridică a imobilului situat în Braşov, str. M. Eminescu nr.18– Secţia de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 314/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.314 privind numirea d-nei Moruz Carmen în funcţia de manager - director gradul II al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 313/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.313 - privind aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 15, înscris C.F. nr. 55349 Braşov, sub nr. top. 5243/1, lot.1, a preţului de cumpărare şi a contractului de vânzare – cumpărare
 • Hotărârea 312/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.312 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 311/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.311- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 310/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.310 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 309/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.309 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 308/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.308 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 307/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.307 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 306/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.306 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrele III şi IV - 2010 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 305/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.305 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov cu suma de 137.000 lei
 • Hotărârea 304/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.304 - privind aprobarea suplimentării, cu suma de 206,73 mii lei, a alocaţiei bugetare pentru obiectivul de investiţii „Proiectare, execuţie şi operare Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav – Eliberare amplasament şi lucrări conexe”
 • Hotărârea 303/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.303 - privind aprobarea suplimentării, cu suma de 80 mii lei, a alocaţiei bugetare pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU ÎNTRE DN11KM 8+472 ŞI STR. GĂRII ÎN LOCALITATEA HĂRMAN”
 • Hotărârea 302/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.302 - privind aprobarea suplimentării, cu suma de 120 mii lei, a alocaţiei bugetare pentru obiectivul de investiţii „EXPERTIZA TEHNICĂ şi D.A.L.I. pentru DJ 101 RÂŞNOV (DN 73A KM 19+150 – UM 01454 KM 0+000 – 9+100)”
 • Hotărârea 301/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.301 - privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile din domeniul public al judeţului Braşov încheiate de Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 300/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.300 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 144/16.12.2008 privind aprobarea contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile ocupate de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, în imobilul situat în municipul Braşov, str. Apullum nr.1-3
 • Hotărârea 299/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.299 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 septembrie 2010
 • Hotărârea 298/2010 - Județul Brașov - 02.11.2010

  Hotărârea.nr.298 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 2 noiembrie 2010
 • Hotărârea 297/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.297 - privind privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 13.300 lei, comunei Augustin, pentru cofinanţarea proiectului „Creşterea eficienţei administrative prin intermediul planificării strategice”
 • Hotărârea 296/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.296 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei doamnei OLARU IONELA
 • Hotărârea 295/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.295 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei STOIAN MARIA
 • Hotărârea 294/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.294 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei domnului ŞTEFAN IOAN
 • Hotărârea 293/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.293 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei doamnei SAS SILVIA
 • Hotărârea 292/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.292 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei doamnei RĂDULESCU IONELA-ŞTEFANIA, pentru fiul său minor, RĂDULESCU ŞTEFAN-VASILE
 • Hotărârea 291/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.291 - pentru aprobarea continuării negocierilor cu firma IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS S.A., privind proiectul „Spital Clinic de Urgenţă cu amplasament în localitatea Hărman”
 • Hotărârea 290/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.290 - privind demararea procedurilor pentru constituirea unui drept de superficie şi de uz în favoarea Judeţului Braşov, asupra terenului proprietatea SC IAR SA Braşov, pe care urmează să fie construit Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav, pe întreaga durată a existenţei construcţiilor
 • Hotărârea 289/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.289 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a lucrării de interes local „Ocolitoarea Municipiului Braşov Etapa III tronson DN 13 – DN 1 (Tronson Centură de Legătură DN 13-DN1/DN73)”
 • Hotărârea 288/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.288 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Kron Art S.R.L. Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei pentru realizarea monografiei „Şcheii Braşovului
 • Hotărârea 287/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.287 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 120.000 lei, comunei Lisa, pentru cofinanţarea proiectului „Sistem de colectare şi transport deşeuri menajere pe raza comunelor Lisa, Recea, Voila”
 • Hotărârea 286/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.286 - privind aprobarea trecerii cotei părţi indivize de ½ din imobilul – teren în suprafaţă de 500,40 mp, situat în municipiul Braşov, str. Dr.V. Babeş, înscris în CF nr.23622 Braşov, sub nr.top 5940/1/1/1/20 – din domeniul public al judeţului Braşov, în domeniul privat al acestuia
 • Hotărârea 285/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.285 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 785.734 lei, unor unităţi administrativ teritoriale, pentru finalizarea proiectului „Sistem de colectare şi transport deşeuri menajere pe raza comunelor Şercaia, Şinca Veche, Şinca Nouă, Comăna, Părău şi Mândra”
 • Hotărârea 284/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.284 - privind aprobarea Programului Integrat de Gestiunea Calităţii Aerului pentru Aglomerarea Braşov
 • Hotărârea 283/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.283 - privind alocarea sumei de 270.000 lei pentru modificarea configuraţiei instalaţiei de gaz metan a Secţiei de Psihiatrie Cronici Zărneşti – Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 282/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.282 - privind reducerea capitalului social al S.C. Consilprest S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 281/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.281 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia Ortodoxă Racoş şi finanţarea cu suma de 2.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare sfinţirii bisericii
 • Hotărârea 280/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.280 - privind modificarea Hotărârii nr.49/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 578 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 180 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Budila pe anul 2010, în sensul schimbării destinaţiei sumei de 228.000 lei de la Cap.„Alimentare cu apă” la Cap.„Reparaţii capitale Primărie”
 • Hotărârea 279/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.279 - privind modificarea Hotărârii nr.41/2010 a Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumei de 598 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 179 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale municipiului Codlea pe anul 2010, în sensul schimbării destinaţiei sumei de 777.000 lei, de la Cap. „Dispensare” la Cap.„Reparaţii Spital Municipal Codlea”
 • Hotărârea 278/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.278 - privind acordarea unui ajutor financiar Municipiului Făgăraş pentru achitarea subvenţiei datorate către Ecoterm Făgăraş, regie autonomă în subordinea Consiliului Local Făgăraş
 • Hotărârea 277/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.277 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Braşov, World Youth Student Educational Travel Confederation (WYSE Travel Confederation) şi Asociaţia Pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor (ASYST)
 • Hotărârea 276/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.276 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Braşov
 • Hotărârea 275/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.275 - privind aprobarea închirierii, pentru doamna ZOLTAN DOINA, a unui spaţiu locativ situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov, ca locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 274/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.274 - privind aprobarea închirierii, pentru doamna DABIJA VIORICA, a unui spaţiu locativ situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov, ca locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 273/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.273 - privind aprobarea închirierii, pentru domnul PAP BELA, a unui spaţiu locativ situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov, ca locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 272/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.272 - privind aprobarea închirierii, pentru doamna ARVINTE ELENA, a unui spaţiu locativ situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov, ca locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 271/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.271 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 270/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.270 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 269/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.269 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 268/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.268 - privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Judeţean Braşov, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
 • Hotărârea 267/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.267 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2010 - 2011
 • Hotărârea 266/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.266 - privind modificarea Hotărârii nr.84/29.05.2009 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea noilor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
 • Hotărârea 265/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.265 - privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 172/17.06.2010 privind aprobarea tarifelor de ocupare a zonei drumurilor judeţene
 • Hotărârea 264/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.264 - privind modificarea Hotărârii nr.123/2009 a Consiliului Judeţean Braşov privind autorizarea şi verificarea transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov, cu vehicule înmatriculate în România ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale prevăzute de legislaţia în vigoare
 • Hotărârea 263/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.263 - privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor speciale oferite de Centrul de zi pentru copii nevăzători „Rază de Lumină”
 • Hotărârea 262/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.262 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 489,23 mii lei
 • Hotărârea 261/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.261 - privind desemnarea doamnei consilier judeţean Câju Mariana membru în Comisia de specialitate nr.8 - pentru sport, turism, tineret, protecţia mediului şi probleme ecologice
 • Hotărârea 260/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.260 - privind mutarea domnului consilier judeţean Ionel Aurel din Comisia de specialitate nr.8 – pentru sport, turism, tineret, protecţia mediului şi probleme ecologice în Comisia de specialitate nr. 7 – pentru sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte
 • Hotărârea 259/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.259 – privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Câju Mariana
 • Hotărârea 258/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.258 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 iulie 2010
 • Hotărârea 257/2010 - Județul Brașov - 16.09.2010

  Hotărârea nr.257 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.09.2010
 • Hotărârea 256/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 256- privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Neculoiu Marius, ca urmare a apariţiei unei situaţii de incompatibilitate
 • Hotărârea 255/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 255- privind aprobarea cooperării cu „Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie „Claudia Safta” şi alocarea sumei de 25.000 lei, pentru Tabăra “Zâmbet de copil”, în cadrul “Zilelor Sănătăţii Rinichiului”
 • Hotărârea 254/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 254- privind aprobarea alocării sumei de 650.000 lei pentru înlocuirea instalaţiilor radiologice defecte din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 253/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 253- privind aprobarea utilizării echivalentului în lei a sumei de 15.000 euro pentru achiziţionarea Studiului de prefezabilitate pentru identificarea preţului construcţiei Spitalului din Comuna Hărman
 • Hotărârea 252/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 252- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei GRĂDINARU MIOARA
 • Hotărârea 251/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 251- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului GAVRIL OVIDIU VASILE
 • Hotărârea 250/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 250- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, doamnei ORBAN DANA-MARIA
 • Hotărârea 249/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 249- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.500 lei, doamnei SALLOSY DOMNICA
 • Hotărârea 248/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 248- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei PASCU IULIANA-CRISTINA
 • Hotărârea 247/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 247- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, domnului BERCEANU GHEORGHE
 • Hotărârea 246/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 246- privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să aprobe virările de credite între capitolele bugetare, lucrările de investiţii, ce se finanţează din bugetul judeţului, precum şi indicatorii tehnico-economici ai acestora
 • Hotărârea 245/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 245- privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov cu putere de decizie, în vederea derulării proiectului „Aeroport Internaţional Braşov –Ghimbav”
 • Hotărârea 244/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 244- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 61/2009 privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul: ”Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin implementarea şi certificarea sistemului de management integrat: calitate-mediu”
 • Hotărârea 243/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 243- privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov, în vederea organizării Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor în Situaţii de Urgenţă
 • Hotărârea 242/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 242- privind alocarea sumei de 100.000 lei Comunei Teliu pentru decolmatarea pârâului Teliu, în vederea evitării inundaţiilor şi calamităţilor
 • Hotărârea 241/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 241- privind aprobarea modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Holbav
 • Hotărârea 240/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 240- privind aprobarea modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Lisa
 • Hotărârea 239/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 239- privind aprobarea modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Mărului
 • Hotărârea 238/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 238- privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării imobilului situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 15, înscris C.F. nr. 55349 Braşov, sub nr. top. 5243/1, lot.1
 • Hotărârea 237/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 237- privind constituirea unei comisii care să demareze negocierile cu „IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS” S.A. şi Primăria Municipiului Braşov, cu privire la unele debite ale S.C. Hospital Project S.R.L.
 • Hotărârea 236/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 236- privind alocarea sumei de 554.000 lei pentru tipărirea de către Imprimeria Naţională a cartelelor de consum necesare populaţiei judeţului Braşov, în caz de mobilizare şi de război
 • Hotărârea 235/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 235- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi stabilirea membrilor comisiei de concurs, precum şi a caietului de obiective pentru asigurarea managementului Şcolii Populare de Arte şi Merserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 234/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 234- privind aprobarea numărului de personal şi a organigramei Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia
 • Hotărârea 233/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 233- privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Retehnologizare Staţie de Epurare în Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”şi alocarea sumei de 10.099.494, 87 lei, pentru susţinerea cofinanţării acestui proiect
 • Hotărârea 232/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 232- privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare drum judeţean DJ 104, Şercaia – Hoghiz, km 0+000 – 23+691”
 • Hotărârea 231/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 231- privind aprobarea completării traseului şi lungimii, cît şi modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Ucea
 • Hotărârea 230/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 230- privind aprobarea modificării repartizării sumelor alocate în bugetul judeţului Braşov pe anul 2010 la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice”
 • Hotărârea 229/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 229- privind aprobarea modificării denumirii poziţiei „Proiectare, execuţie şi operare Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav” din lista de investiţii, Cap. 84.02- „Transporturi” şi suplimentarea alocaţiei bugetare cu suma de 549, 72 mii lei
 • Hotărârea 228/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 228- privind aprobarea introducerii în Lista de investiţii pentru anul 2010, la Cap.84.02- „Transporturi”, litera C, pct. III Studii de fezabilitate, (lit..c), a studiului „Expertiza tehnică şi DALI pentru DJ 101 Râşnov (DN 73 A km. 19+150)-UM 01454, km.0+000-9+100” cu valoarea de 50.000 lei, sumă care se transferă prin diminuarea Listei de investiţii de la Cap.84.02- „Transporturi” litera C, pct. III Studii de fezabilitate, (lit.c)-„Nenominalizate”
 • Hotărârea 227/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 227- privind aprobarea suplimentării, cu suma de 900, 0 mii lei, a alocaţiei bugetare pentru obiectivul de investiţii „Amenajări suprafeţe de joc terenuri sportive- Liceul cu Program Sportiv (proiectare şi execuţie)”
 • Hotărârea 226/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 226- privind aprobarea desemnării domnului Gherghe Mircia, consilier la Compartimentul Lansare, Evaluare, Urmărire Investiţii în Judeţul Braşov, ca responsabil coordonator de proiect, în cadrul „Programului de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Împădurirea Terenurilor Agricole Degradate”
 • Hotărârea 225/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 225- privind acordarea unui ajutor financiar familiei domnului sublocotenent post-mortem PAUL CARACUDĂ
 • Hotărârea 224/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 224- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, d-lui Neagu Vasile
 • Hotărârea 223/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 223- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, d-nei Ciocoi Adriana
 • Hotărârea 222/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 222-privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Braşov
 • Hotărârea 221/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 221- privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Ucea pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea drumului judeţean DJ 105P – Ucea de Sus – graniţa de judeţ Sibiu, km 0+000 – 3+810”
 • Hotărârea 220/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 220- privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comunele Drăguş şi Viştea, în vederea realizării obiectivului de investiţii „modernizarea drumului judeţean 102 G, km 1+250-7+100-intravilan Comuna Viştea şi intravilan sat Viştişoara; km 7+100-9+450- extravilan Comuna Drăguş”
 • Hotărârea 219/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 219- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia „Sf.Treime” – Tocile II Braşov şi finanţarea cu suma de 200.000 lei, în vederea continuării lucrărilor de construcţie a căminului de bătrâni, amplasat în curtea bisericii
 • Hotărârea 218/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 218- privind aprobarea participării Judeţului Braşov, alături de S.C. „Info Curier” S.R.L, editorul Revistei Române de Administraţie Publică Locală la constituirea Asociaţiei „Cele mai frumoase sate din România” şi finanţarea cu suma de 25.000 lei în vederea organizării Adunării de constituire a acestei asociaţii
 • Hotărârea 217/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 217- privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr.23, către Asociaţia Judeţeană de Radioamatorism Braşov
 • Hotărârea 216/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 216- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2010, cu suma de 45, 84 mii lei, la Cap. 68. 02 – „Asigurări şi Asistenţă Socială” în vederea acoperirii cheltuielilor generate de depozitare, gestionare, manipulare în depozit şi transport la primării a ajutoarelor alimentare, în cadrul Programului PEAD 2009-2010
 • Hotărârea 215/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 215-privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2010 şi, corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu suma de 29.30 mii lei, din sponsorizări
 • Hotărârea 214/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 214- privind aprobarea nominalizării în lista de investiţii, la Cap.84.02- „Transporturi”, litera B- lucrări noi, a lucrării „Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 11 km 8+472; DJ 112 şi Str. Gării în localitatea Hărman” şi alocarea în bugetul Judeţului Braşov a sumei de 250.000 lei pentru această lucrare
 • Hotărârea 213/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 213- privind constituirea unei comisii de analiză privind înfiinţarea Clubului Sportiv Judeţean Braşov, structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
 • Hotărârea 212/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 212- privind angajarea pe perioadă nedeterminată a doamnei MAZILU CORINA, în funcţia de director al Centrului de Readaptare Funcţională pentru Deficienţii de Vedere Tardivi
 • Hotărârea 211/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 211- privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pe anul 2010
 • Hotărârea 210/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 210- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 209/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 209- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 208/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 208- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 207/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 207- privind aprobarea unui număr de 23 posturi pentru Muzeul de Etnografie Braşov, cu modificarea organigramei şi statului de funcţii, în mod corespunzător
 • Hotărârea 206/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 206- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov
 • Hotărârea 205/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 205- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 204/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 204- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural ,,Reduta” Braşov
 • Hotărârea 203/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 203- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Braşov
 • Hotărârea 202/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 202- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Salvamont Braşov
 • Hotărârea 201/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 201- - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 200/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 200- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 199/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 199- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 198/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 198- privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 197/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr. 197- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 iunie 2010
 • Hotărârea 196/2010 - Județul Brașov - 23.06.2010

  Hotărârea.nr.196- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.07.2010
 • Hotărârea 195/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.195 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria precum şi a modalităţilor în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere
 • Hotărârea 194/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.194 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român „ASTRA” – Despărţământul „Fraţii Popeea” Săcele şi finanţarea cu suma de 3.000 lei pentru organizarea „Taberei de cultură şi civilizaţie românească – ACASĂ LA NOI ” în perioada 17-24 iulie 2010
 • Hotărârea 193/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.193 - privind aprobarea predării, către Consiliul Local al Municipiului Săcele, în vederea administrării, a obiectivului de investiţii “Reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială în cartierul de locuinţe A.N.L. Bunloc-Săcele” şi scăderea acestuia din evidenţele contabile ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 192/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.192 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.100/2001, 250/2002 şi HCJ nr.277/2002 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Braşov- Secţiunea I- “Bunuri imobile” şi, respectiv, Secţiunea II – “Bunuri mobile”
 • Hotărârea 191/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.191 - privind aprobarea listei cuprinzând spaţiile cu destinaţie medicală, proprietatea privată a Judeţului Braşov, situate în Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, imobil înscris în C.F. nr. 374-Braşov, nr. top. 5427/2/1, 5427/2/4, 5427/2/6, 5427/2/7, 5427/2/8, care urmează a fi supuse vânzării, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 68/2008
 • Hotărârea 190/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.190 - privind aprobarea trecerii în domeniul privat al judeţului Braşov a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, în Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, imobil înscris în C.F. nr. 374 - Braşov, nr. top. 5427/2/1, 5427/2/4, 5427/2/6, 5427/2/7, 5427/2/8, aflat în domeniul public al judeţului Braşov, în vederea vânzării, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 68/2008
 • Hotărârea 189/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.189 - privind prelungirea traseului nr.41, Ghimbav – Braşov, până la staţia „Ghimbav Morii 155” care va deveni capătul traseului
 • Hotărârea 188/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.188 - privind aprobarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 187/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.187 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Artă Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 186/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.186 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 185/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.185 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov
 • Hotărârea 184/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.184 - privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Zi “Rază de Lumină” Braşov
 • Hotărârea 183/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.183 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 182/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.182 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 181/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.181 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 180/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.180 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 179/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.179 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 178/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.178 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 177/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.177 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 176/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.176 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 175/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.175 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2009, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2009 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 174/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.174 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2009, a contului de profit şi pierdere pe anul 2009, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2009 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 173/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Construcţii Generale S.A. Braşov
 • Hotărârea 172/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.172 - privind aprobarea tarifelor de ocupare a zonei drumurilor judeţene
 • Hotărârea 171/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.171 - privind aprobarea derulării execuţiei bugetare corespunzătoare Şcolii Speciale Făgăraş prin Centrul Bugetar nr.1 Colegiul Naţional „Radu Negru” Făgăraş
 • Hotărârea 170/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.170 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 21 mii lei
 • Hotărârea 169/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.169 - privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 749 mii lei
 • Hotărârea 168/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.168 - privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov pe anul 2010, la Cap.84.02 – Transporturi, cu suma de 240.000 lei
 • Hotărârea 167/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.167 - privind aprobarea constituirii unei comisii speciale pentru elaborarea unei strategii în domeniul transportului public judeţean de persoane
 • Hotărârea 166/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.166 - privind modificarea Hotărârii nr.123/2009 a Consiliului Judeţean Braşov privind autorizarea şi verificarea transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov, cu vehicule înmatriculate în România ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale prevăzute de legislaţia în vigoare
 • Hotărârea 165/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.165 - privind aprobarea modificării titlului şi a art. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/2010 privind aprobarea înfiinţării unei publicaţii săptămânale gratuite a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 164/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.164 - privind aprobarea preluării de către Consiliul Judeţean Braşov a managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare publice de interes judeţean
 • Hotărârea 163/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.163 - privind aprobarea raportului comisiei speciale pentru elaborarea Strategiei în domeniul sănătăţii în judeţul Braşov
 • Hotărârea 162/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.162 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 mai 2010
 • Hotărârea 161/2010 - Județul Brașov - 17.06.2010

  Hotărârea.nr.161 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.06.2010
 • Hotărârea 160/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.160- privind aprobarea acordării distincţiei „ATOP pentru acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii – Erou al comunităţii” familiei domnului sublocotenent post – mortem Valerică Leu
 • Hotărârea 159/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.159- aprobarea adoptării unei rezoluţii de către Consiliul Judeţean Braşovprin care se solicită sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte instituţii abilitate ale statului, în vederea impunerii respectării prevederilor legale şi ale Regulamentului de intervenţie pentru zonele protejate, de către administraţia Municipiului Braşov
 • Hotărârea 158/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.158- privind acordarea unui ajutor financiar familiei domnului sublocotenent post – mortem Valerică Leu
 • Hotărârea 157/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.157- privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor din cota 20% impozit pe venit şi din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2010, rămasă disponibilă din anul 2009
 • Hotărârea 156/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.156- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 aprilie 2010
 • Hotărârea 155/2010 - Județul Brașov - 17.05.2010

  Hotărârea.nr.155- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.05.2010
 • Hotărârea 154/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 154- privind aprobarea analizării, verificării şi a promovării propunerilor de soluţionare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situaţie de extremă dificultate, de către Agenţia Judeţeană a Persoanelor cu Handicap din Braşov
 • Hotărârea 153/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 153- privind aprobarea înfiinţării unei publicaţii săptămânale gratuite a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 152/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 152- privind aprobarea alocării sumei de 600.000 lei comunei Mândra din fondul de rezervă al judeţului Braşov pentru achitarea costului aferent lucrării de modernizare a trotuarelor pietonale din satul Mândra
 • Hotărârea 151/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 151- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia de Părinţi „Pro Info” a Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” şi finanţarea cu suma de 22.000 lei pentru participarea unui grup de nouă elevi, împreună cu profesorul coordonator, la faza finală a concursului internaţional de informatică „American Computer Science League”, care se va desfăşura în Statul Pennsylvania – SUA, în perioada mai – iunie 2010.
 • Hotărârea 150/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 150- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia de Părinţi „Ioan Popazu” a Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” şi finanţarea cu suma de 11.000 lei pentru participarea unui grup de cinci elevi, împreună cu profesorul coordonator, la faza finală a concursului internaţional de informatică „American Computer Science League”, care se va desfăşura în Statul Pennsylvania – SUA, în perioada mai – iunie 2010.
 • Hotărârea 149/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 149- privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Consilprest S.R.L. Braşov cu suma de 1.100.000 lei
 • Hotărârea 148/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 148- privind aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov cu sarcina de a utiliza sumele ce constituie Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 147/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 147- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei doamnei Gologan Tatiana
 • Hotărârea 146/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 146- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.000 lei doamnei Bencze Ziţa
 • Hotărârea 145/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 145- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului Tătaru Vasile
 • Hotărârea 144/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 144- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Gridian Rozalia
 • Hotărârea 143/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 143- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei doamnei Putină Gheorghe
 • Hotărârea 142/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 142- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 8.000 lei doamnei Mitu Manuela
 • Hotărârea 141/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 141- privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov sa voteze in Adunarea Generală a S.C. „HOSPITAL PROJECT” S.R.L. Braşov, pentru dizolvarea si lichidarea simultană a societăţii
 • Hotărârea 140/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 140- privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. „HOSPITAL PROJECT” S.R.L. Braşov cu suma de 11.063 lei
 • Hotărârea 139/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 139- privind aprobarea împuternicirii Muzeului de Etnografie Braşov de a demara procedurile privind solicitarea Societăţii Junilor din Şcheii Braşovului referitoare la simbolurile (Steaguri) Junilor Braşoveni
 • Hotărârea 138/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 138- privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la conductele de apă şi canalizare.
 • Hotărârea 137/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 137- privind aprobarea suplimentării valorii lucrării „Reabilitare, amenajări şi refuncţionalizare Complex Agrement Tâmpa - Extindere” şi introducerea lucrării „Amenajări turnuri zona Graft Braşov” în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 136/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 136- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov”
 • Hotărârea 135/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 135- privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 134/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 134- privind acordarea „Distincţiei de excelenţă” domnului Peter Maffay
 • Hotărârea 133/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 133- privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, în realizarea proiectului „Promovarea Incluziunii Sociale prin Dezvoltarea Resurselor Umane şi Instituţionale din Asistenţa Medicală Comunitară”, proiect finanţat de Uniunea Europeană-Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013, Axa Prioritară 6
 • Hotărârea 132/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 132- privind aprobarea nominalizării în lista de investiţii a unor studii de fezabilitate şi alocarea în bugetul Judeţului Braşov, la Cap. 74.02 –„Protecţia Mediului” a sumei de 44.280 lei, care va rezulta din diminuarea sumelor alocate la Subcapitolul-„Poziţii nenominalizate” al aceluiaşi capitol, cu aceeaşi sumă, respectiv, 44.280 lei
 • Hotărârea 131/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 131- privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei comunei Comana, în vederea executării de reparaţii la imobilul situat în comuna Comana, satul Crihalma, nr. 27.
 • Hotărârea 130/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 130- privind aprobarea alocării sumei de 222.072,01 lei comunei Hărman pentru susţinerea cofinanţării proiectului “Zona verde în comuna Hărman”
 • Hotărârea 129/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 129- privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, a imobilului situat în Făgăraş, str. M.Eminescu nr.2, înscris în CF nr.4808 Făgăraş, nr.top 1586/1, 1587/1, 1588/1, în vederea amenajării unor spaţii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar
 • Hotărârea 128/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 128- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.23/15.02.2010 privind participarea judeţului Braşov în calitate de beneficiar la proiectul „Braşov – călătorie prin istorie”, proiect ce va fi depus spre evaluare în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5.3
 • Hotărârea 127/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 127- privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru bugetul Judeţului Braşov, pe anul 2009
 • Hotărârea 126/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 126- privind aprobarea Protocolului, încheiat între Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, Curtea de Apel Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, privind repartizarea încăperilor utilizate de instituţiile care îşi au sediul în corpul 1 de clădire, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, precum şi de cele din corpul 2, situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr.67
 • Hotărârea 125/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea nr. 125 - privind aprobarea modificării traseului nr. 9: Braşov – Prejmer - Lunca Câlnicului, prin introducerea unui staţii cu denumirea „Zona Târg”, strada Pictor Iacob Brujan
 • Hotărârea 124/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea nr. 124- privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 98/2010
 • Hotărârea 123/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 123- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unui drum judeţean, precum şi aprobarea modificării lungimii unui drum comunal, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Ticuş
 • Hotărârea 122/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea nr. 122- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene, a unui sector de drum comunal, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Cincu, precum şi aprobarea modificării lungimii unui drum comunal, situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 121/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 121- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2010
 • Hotărârea 120/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 120- privind aprobarea actualizării tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Braşov, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 46/02.09.2008
 • Hotărârea 119/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 119 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pe anul 2010, de către unităţile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 118/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 118 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor adulţi din Complexul de Servicii Timiş, în sumă de 2.215 lei/ persoană
 • Hotărârea 117/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 117- privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor, pentru anul 2010
 • Hotărârea 116/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 116- privind aprobarea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2010
 • Hotărârea 115/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 115 – privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 114/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 114 – privind aprobarea înfiinţării Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 113/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 113 - privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2009, precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 112/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 112 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C.”Metrom Industrial Parc” S.A. Braşov
 • Hotărârea 111/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 111 – aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2009, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2009 ale S.C. Metrom Industrial Parc SA Braşov
 • Hotărârea 110/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 110 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2009, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2009, precum şi a distribuirii profitului netaferent anului 2009 pentru S.C. Metrom Industrial Parc SA Braşov
 • Hotărârea 109/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 109 - privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 108/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 108 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 107/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 107 - privind aprobarea constituirii unei comisii speciale pentru elaborarea strategiei în domeniul sănătăţii în judeţul Braşov
 • Hotărârea 106/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 106 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 martie 2010
 • Hotărârea 105/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 105 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 08 martie 2010
 • Hotărârea 104/2010 - Județul Brașov - 28.04.2010

  Hotărârea.nr. 104- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 aprilie 2010
 • Hotărârea 103/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.103 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.000 lei doamnei ZORI AURELIA
 • Hotărârea 102/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.102 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.500 lei doamnei CUCU ADINA-CONSTANŢA
 • Hotărârea 101/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.101 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei domnului ŞTIUBEIU ADRIAN-IONEL
 • Hotărârea 100/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.100 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei FLOREA COSTINA-VICTORIA
 • Hotărârea 99/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.99 - privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Braşov prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Braşov
 • Hotărârea 98/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.98 - privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Judeţul Braşov şi unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 97/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.97 - privind repartizarea pe localităţi a sumelor din TVA pentru derularea programului « Cornul şi Laptele »
 • Hotărârea 96/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.96 - privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010
 • Hotărârea 95/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.95 - privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2010
 • Hotărârea 94/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010
 • Hotărârea 93/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.93 - privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 92/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.92 - privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne contractate de judeţul Braşov
 • Hotărârea 91/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.91 - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 90/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.90 - privind aprobarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 89/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.89 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 februarie 2010
 • Hotărârea 88/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.88 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15 februarie 2010
 • Hotărârea 87/2010 - Județul Brașov - 13.03.2010

  Hotărârea.nr.87 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.03.2010
 • Hotărârea 86/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.86 - privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.205/23.09.2009 privind contractarea şi garantarea finanţării rambursabile, în valoare de 10.000.000 euro, respectiv 43.000.000 lei, pentru realizarea unor lucrări de investiţii în judeţul Braşov
 • Hotărârea 85/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.85 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei doamnei Telegariu Rodica
 • Hotărârea 84/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.84 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 2.500 lei, d-lui Vlădărean Ioan
 • Hotărârea 83/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.83 - privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 5.000 euro, domnului Rada Emil
 • Hotărârea 82/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşov a sumei de 9.123 mii lei pentru susţinerea cheltuielilor generate de întreţinerea şi repararea drumurilor
 • Hotărârea 81/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.81 - privind repartizarea sumei de 533 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Voila pe anul 2010
 • Hotărârea 80/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.80 - privind repartizarea sumei de 533 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Vama Buzăului pe anul 2010
 • Hotărârea 79/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.79 - privind repartizarea sumei de 571 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 179 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Ungra pe anul 2010
 • Hotărârea 78/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.78 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Ucea pe anul 2010
 • Hotărârea 77/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.77 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Teliu pe anul 2010
 • Hotărârea 76/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.76 - privind repartizarea sumei de 1.181 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 369 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Tărlungeni pe anul 2010
 • Hotărârea 75/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.75 - privind repartizarea sumei de 866 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 271 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Şinca Nouă pe anul 2010
 • Hotărârea 74/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.74 - privind repartizarea sumei de 866 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 271 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Şercaia pe anul 2010
 • Hotărârea 73/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.73 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Sânpetru pe anul 2010
 • Hotărârea 72/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.72 - privind repartizarea sumei de 933 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 291 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Racoş pe anul 2010
 • Hotărârea 71/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.71 - privind repartizarea sumei de 6.248 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 1.952 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Prejmer pe anul 2010
 • Hotărârea 70/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.70- privind repartizarea sumei de 603 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 188 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Poiana Mărului pe anul 2010
 • Hotărârea 69/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.69 - privind repartizarea sumei de 603 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 188 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Părău pe anul 2010
 • Hotărârea 68/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.68- privind repartizarea sumei de 838 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 262 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Ormeniş pe anul 2010
 • Hotărârea 67/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.67- privind repartizarea sumei de 686 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Moieciu pe anul 2010
 • Hotărârea 66/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.66 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Măieruş pe anul 2010
 • Hotărârea 65/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.65 - privind repartizarea sumei de 686 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 214 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Mândra pe anul 2010
 • Hotărârea 64/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.64 - privind repartizarea sumei de 873 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 273 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Lisa pe anul 2010
 • Hotărârea 63/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.63 - privind repartizarea sumei de 38 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 12 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Jibert pe anul 2010
 • Hotărârea 62/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.62 - privind repartizarea sumei de 38 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 12 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Homorod pe anul 2010
 • Hotărârea 61/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.61 - privind repartizarea sumei de 533 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Holbav pe anul 2010
 • Hotărârea 60/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.60 - privind repartizarea sumei de 533 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Hoghiz pe anul 2010
 • Hotărârea 59/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.59 - privind repartizarea sumei de 651 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 203 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Hărman pe anul 2010
 • Hotărârea 58/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.58 - privind repartizarea sumei de 686 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 214 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Hălchiu pe anul 2010
 • Hotărârea 57/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.57 – privind repartizarea sumei de 794 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 248 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Fundata pe anul 2010
 • Hotărârea 56/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.56 - privind repartizarea sumei de 1.227 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 383 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Feldioara pe anul 2010
 • Hotărârea 55/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.55 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Dumbrăviţa pe anul 2010
 • Hotărârea 54/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.54 - privind repartizarea sumei de 229 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 71 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Cristian pe anul 2010
 • Hotărârea 53/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.53 - privind repartizarea sumei de 808 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 252 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Comana pe anul 2010
 • Hotărârea 52/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.52 - privind repartizarea sumei de 533 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 167 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Cincu pe anul 2010
 • Hotărârea 51/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.51- privind repartizarea sumei de 794 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 248 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Caţa pe anul 2010
 • Hotărârea 50/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.50 - privind repartizarea sumei de 803 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 251 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Buneşti pe anul 2010
 • Hotărârea 49/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.49 - privind repartizarea sumei de 578 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 180 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Budila pe anul 2010
 • Hotărârea 48/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.48- privind repartizarea sumei de 838 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 262 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Bod pe anul 2010
 • Hotărârea 47/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.47 - privind repartizarea sumei de 1.206 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 377 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Beclean pe anul 2010
 • Hotărârea 46/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.46 - privind repartizarea sumei de 838 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 262 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Apaţa pe anul 2010
 • Hotărârea 45/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.45 - privind repartizarea sumei de 1.829 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 571 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, oraşului Zărneşti pe anul 2010
 • Hotărârea 44/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.44 - privind repartizarea sumei de 1.609 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 502 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, oraşului Râşnov pe anul 2010
 • Hotărârea 43/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.43 - privind repartizarea sumei de 229 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 71 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, oraşului Ghimbav pe anul 2010
 • Hotărârea 42/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.42 - privind repartizarea sumei de 2.412 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 754 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiului Făgăraş pe anul 2010
 • Hotărârea 41/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.41 - privind repartizarea sumei de 598 mii lei din cota de 20% din impozitul pe venit şi a sumei de 179 mii lei din cota de 20% sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiului Codlea pe anul 2010
 • Hotărârea 40/2010 - Județul Brașov - 22.02.2010

  Hotărârea.nr.40- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22.02.2010
 • Hotărârea 39/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.39 - privind mandatarea executivului consiliului judeţean să numească organele de conducere ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale societăţilor comerciale de interes judeţean
 • Hotărârea 38/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.38 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 5.000 lei, d-nei Olaru Ionela
 • Hotărârea 37/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.37 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3.000 lei, d-nei Ciubotaru Tiţa
 • Hotărârea 36/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea accesului gratuit la piscina şi sauna din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” pentru derularea programului de pregătire fizică a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă Braşov
 • Hotărârea 35/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.35 - privind alocarea sumei de 121.800 lei în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2010, în vederea majorării aportului Judeţului Braşov la capitalul social al S.C. « Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav» S.A.
 • Hotărârea 34/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea înfiinţării Agenţiei Judeţene pentru Persoane cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 33/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Readaptare Funcţională pentru Deficienţii de Vedere Tardivi
 • Hotărârea 32/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 31/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Şcoala de Arte şi Meserii Codlea pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 30/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.30 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 29/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.29- privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 28/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” Făgăraş, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 27/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 200/26.08.2009 privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de utilitate privată – forestier, deschis circulaţiei publice, a unui drum local neclasat şi a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Viştea, precum şi modificarea lungimii unui drum judeţean situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 26/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.26 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de utilitate privată, destinat satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier în activităţile forestiere, deschis circulaţiei publice, a unui drum local neclasat situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ şi în administrarea comunei Drăguş
 • Hotărârea 25/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, a unui drum comunal situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Ucea
 • Hotărârea 24/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.24 - privind aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile privind implementarea proiectului „Inovaţii tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile Bran, Moieciu, Fundata, Râşnov” – PHARE 2005/017-553.01.03.06-BV868
 • Hotărârea 23/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.23 - privind aprobarea participării judeţului Braşov în calitate de beneficiar la proiectul „Braşov – călătorie prin istorie”, proiect ce va fi depus spre evaluare în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5.3
 • Hotărârea 22/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul „DISTRICT +”- (Diseminarea Inovativă a Strategiilor pentru Capitalizarea unor Bune Practici Ţintă), în cadrul programului „INTERREG IVC”
 • Hotărârea 21/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea efectuării procedurilor necesare reevaluării şi intabulării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Braşov, precum şi alocarea sumei de 300.000 lei în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2010.
 • Hotărârea 20/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.20 - privind avizarea „externalizării serviciilor de spălare a inventarului moale” din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 19/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului Municipal Făgăraş ”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 18/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.18 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 17/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.17 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Ioan Aurel Sbârcea Braşov”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 16/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.16 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului de Neurologie şi Psihiatrie Braşov”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 15/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.15 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 14/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea întocmirii de către Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a cererii de finanţare cu titlul „Informatizarea Spitalului Clinic de Copii Braşov”, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin programul POS CCE, Domeniul Major de Intervenţie 1, Axa 3.2.4
 • Hotărârea 13/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.13 - privind acordarea unor suplimente salariale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov şi alocarea sumei de 120 mii lei în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2010
 • Hotărârea 12/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea revocării Hotărârii nr.178/16.12.2008 a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 11/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea revocării Hotărârilor nr. 230/14.10.2009 şi nr. 231/14.10.2009 a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 10/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.10- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 9/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.9 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, a unui drum comunal situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Şinca Nouă.
 • Hotărârea 8/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.8 - privind aprobarea Acordului de Implementare privind proiectul: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”, precum şi alocarea sumei de 10.000 lei
 • Hotărârea 7/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.7- privind declararea de utilitate publică de interes local a unui teren în suprafaţă de 2012,40 mp., situat în municipiul Braşov, în zona străzilor Griviţei, Aurel Vlaicu, Albă şi Vulcan, înscris în CF nr. 1110, nr. top 9255/17, ocupat în prezent de trotuar şi stradă
 • Hotărârea 6/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.6 - privind declararea de utilitate publică de interes local a unui teren în suprafaţă de 38 mp., situat în municipiul Braşov, Piaţa Teatrului f.n., înscris în CF nr. 104249, nr. top 6539, ocupat în prezent de parcare auto
 • Hotărârea 5/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.5 - privind declararea de utilitate publică de interes local a unui „Teren situat în Parcarea Auto din Poiana Braşov, F.N., identificat în C.F. nr. 21796 Braşov, nr. top. 14214/2, în suprafaţă de 1619,64 m.p.”
 • Hotărârea 4/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.4 - privind declararea de utilitate publică de interes local a unui „Teren situat în Municipiul Braşov, str. Fanionului, nr. 15, identificat în C.F. nr. 21147 Braşov, nr. top. (8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b)/2, nr. cad. 3942, în suprafaţă de 91,60 m.p.”
 • Hotărârea 3/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.3 - privind declararea de utilitate publică de interes local a unui „Teren situat în Municipiul Braşov, str. Dragoş Vodă, f.n. indentificat în CF nr.24159 Braşov, nr. Top. (10217/2/2 – 10217/3/2) /87, în suprafaţă de 598,57 mp”
 • Hotărârea 2/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.2 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15 decembrie 2009
 • Hotărârea 1/2010 - Județul Brașov - 15.02.2010

  Hotărârea.nr.1- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15.02.2010