Hotărârea nr. 82/2009

Hotărârea.nr.82- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor cu caracter sportiv, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra;


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 82

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor cu caracter sportiv, cuprinse în bugetul Județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 3591/8.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor cu caracter sportiv, cu sumele cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2009;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 8;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 5 și 6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu persoanele juridice, specificate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acțiunilor cu caracter sportiv, cu sumele cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și-Direcția Economică.


1C X

Contrasemnează, SECRETAR Mariana TJhărău

PREȘEDIi

ARISTOTEL CĂNCE

A N E X Ă la HCJ nr. 82/2009

Nr. Crt.

Persoană juridică

Suma (Lei)

1.

C.S. H.C.M. Făgăraș

40.000

A.S. C.S. Dara Făgăraș

15.000

3.

C.S. Victoria - Bod - Râșnov

50.000

4.

A.S. C.S. Ena - Inter Făgăraș

30.000

5.

A.S. C.S. FC Royal Brașov

30.000

6.

C.S. Unirea Tărlungeni

30.000

7.

A.S. Olimpic Voila

20.000

8.

Energia Unirea Feldioara

20.000

9.

înfrățirea Hărman

20.000

10.

A.S. Celuloza Zărnești

20.000

11.

Inter Cristian

20.000

12.

A.S. F.C. Cetatea Făgăraș

20.000

13.

A.S. Cetatea Apața

20.000

14.

A.S. F.C. Râșnov

20.000

15.

A.S. F.C. Carpați Berivoi

20.000

16.

C.S. Vulcan

20.000

17.

A.S. Cața

10.000

18.

A.S. Voința Măieruș

10.000

19.

A.S. Jibert

10.000

20.

A.S. Cetatea Rupea Homorod

10.000

21.

Avântul Dumbrăvița

10.000

22.

A.S. Ormeniș

10.000

23.

A.S. Hălchiu

10.000

24.

A.S. Clubul Montan Altitudine

10.000

25.

A.S. C.S. Atlantis

10.000

26.

C.S. Bushi no Nasake

10.000

27.

C.S. KatanaKin

7.500

28.

A.S. C.S. D Ippon N.S. Bv

12.500

29.

C.S. Societatea de Patinaj Brașov-Cupa CJ pentru juniori si copii la tenis de câmp

40.000

30.

C.S. Omega Codlea

5.000

31.

C.S. Societatea de Patinaj Brașov-p25.000articipare la cupa mondială de tenis veterani

25.000

32.

C.S. Societatea de Patinaj Brașov-Cupa CJ pentru copii și juniori la patinaj

40.000

33.

C.S. Torpedo Zămești

15.000

34.

C.S. CiboBilal

10.000

35.

C.S. JoyBike

10.000

36.

Asociația de dans sportiv Fan Dance Club Sportiv

10.000

37.

C.S. Ghimbav2000

10.000

38.

A.S. Celuloza Zămești

35.000

39.

C.S. Universitatea Brașov

10.000

40.

C.S. Dinamo Râșnov

30.000

41.

A.S. Club Ski Predeal

35.000

42.

Clubul Olimpic Brașov

10.000

43.

A.S. F.C. Viromet Victoria

30.000

44.

A.J. Radio Amatori

10.000

45.

Facultatea de Educație Fizică și Sport

8.000

46.

Asociația Nevăzătorilor din Romania-Filiala Brașov

7.000