Hotărârea nr. 8/2009

privind desemnarea domnului consilier judeţean Geman Marian, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.; 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:offîce@judbrasov.ioJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 13.02.2009

- privind desemnarea domnului consilier județean Geman Marian, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009;

Analizând cererea domnului Geman Marian, înregistrată sub nr. 85/06.10.2009, prin care acesta își exprimă opțiunea de a activa ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artunic - Se desemnează domnul consilier județean Geman Marian, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

' PREȘEDINTE, Arisjtgtel Căncescu